Державна митна служба України

Тип документа: Лист 16-03-01/189

Лист Державної митної служби 16-03-01/189

Зареєстровано 20 February 2020

ДЕПАРТАМЕНТ МИТНО-ТАРИФНОГО ТА НЕТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

 
Департамент інформаційних технологій та митної статистики

Для використання у роботі митниць під час здійснення попереднього документального контролю у пунктах пропуску через державний кордон України надсилаємо:

розпорядження головного державного ветеринарного інспектора України від 10.02.2020 № 16, що надійшло листом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 11.02.2020 № 11.3.1-3/1/894 (вх. Держмитслужби № 5698/6 від 12.02.2020), у зв’язку із реєстрацією на території Грецької Республіки випадків захворювання на африканську чуму свиней (додаток 1).

З урахуванням цього на доповнення до листа Департаменту організації митного контролю від 23.02.2017 № 463/99-99-18-03-01-18, в редакції листа Департамент у митно-тарифного та нетарифного регулювання від 07.02.2020 № 148/ 16-03, яким надіслано Перелік заборон щодо ввезення на митну територію України товарів, які підлягають ветеринарно-санітарному контролю (далі – Перелік), вносяться такі зміни:

Перелік доповнюється інформацією про заборону за формою, наведеною у додатку 2 до цього листа.

Зазначену інформацію просимо відобразити у вказаному Переліку та внести до відповідних програмних інформаційних комплексів.

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.

В.о. заступника директора департаменту –
начальник а управління організації
заходів торговельної політики
Департаменту митно-тарифного та
нетарифного регулювання                                                                            Леонід МУРОМЦЕВ
 

Наталія Заставнюк 247 26 87


Додаток 2

Перелік заборон щодо ввезення на митну територію України товарів, які підлягають ветеринарно-санітарному контролю доповнюється інформацією про заборону

Номер документа

Дата документа

Країна

Регіон

Підстава для заборони

Предмет заборони

Код товару згідно з УКТЗЕД

16

10.02.2020

Грецька Республіка

-

захворювання на африканську чуму свиней (АЧС)

тварини, що належать до родин свиневих ( Suidae ), таясових ( Tayassuidae ) та тапірових ( Tapiridae ), генетичний матеріал, продукти від них (за винятком продуктів, що пройшли обробку відповідно до Вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України харчових продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16.11.2018 № 553)

0103, 0106, 0203, 0206, 0209 00, 0210, 0410 00 00 00, 0502, 0504, 0506, 0511, 10, 1201, 1501 00, 1601 00, 1602, 2104, 2106, 2301, 3002, 4106, 4206, 9508 10 00 01