інформація для розміщення згідно з угодою СОТ

*Інформація оновлюєтьсяЧинні ставки мит та податків будь-якого виду, які застосовуються або пов’язані з імпортуванням чи експортуванням. 

І. Ввізне мито

Ввізне мито встановлюється на товари, що ввозяться на митну територію України.

Встановлення нових та зміна діючих ставок ввізного мита, визначених Митним тарифом України, здійснюються Верховною Радою України шляхом прийняття законів України.

Митний тариф України 

Митний тариф України 2020 ГС2017

ІІ. Вивізне мито

Вивізне (експортне) мито нараховується на товари та інші предмети при їх вивезенні за межі митної території України.

Перелік товарів, на які у 2021 році законами України встановлено ставки вивізного (експортного) мита

Вивізне мито 2021

ІІІ.Інформація щодо діючих рішень Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі

Інформація щодо діючих рішень Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі 

Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі 30.12.202...

Збори і платежі, які застосовуються урядовими органами чи для урядових установ, або пов’язані з імпортуванням, експортуванням чи транзитом.

Відповідно до частини восьмої статті 247 Митного кодексу України за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них, із заінтересованих осіб справляється плата у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України, та в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Така плата може справлятися із заповненням уніфікованої митної квитанції. Така плата не справляється за виконання митними органами митних формальностей поза місцем розташування митних органів у межах спеціальних спрощень, наданих підприємству, яке отримало авторизацію АЕО-С (крім випадків виклику посадової особи митних органів таким АЕО).

Розміри плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 93.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93-2003-%D0%BF#Text

Порядок справляння плати за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 23 жовтня 2017 року № 862.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1385-17#Text

 

Правила класифікації або визначення вартості товарів для митних цілей.

Розділ ІІІ Митного кодексу України.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text  

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 446 «Про затвердження Порядку включення суми роялті та інших ліцензійних платежів до ціни, що фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, під час визначення їх митної вартості».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/446-2012-%D0%BF#Text

Наказ Міністерства фінансів України від 24 травня 2012 № 598 «Про затвердження форми рішення про коригування митної вартості товарів, Правил заповнення рішення про коригування митної вартості товарів та Переліку додаткових складових до ціни договору».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0883-12#Text

Наказ Міністерства фінансів України від 24 травня 2012 № 599 «Про затвердження Форми декларації митної вартості та Правил її заповнення». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0984-12#Text

Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності.


УКТ ЗЕД

Пояснення до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності 

 

Закони, підзаконні акти і адміністративно-правові норми загального застосування, які стосуються правил визначення походження.

Правила визначення країни походження товару.

І. Непреференційні правила визначення країни походження товарів.

Розділ ІІ Митного кодексу України.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text  

Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок встановлення та застосування правила адвалорної частки та виконання виробничих і технологічних операцій» від 20 грудня 2006 року № 1765.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1765-2006-%D0%BF#Text

ІІ. Преференційні правила визначення країни походження товарів.

Правила визначення країни походження, затверджені Угодою про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав (дата підписання 20.11.2009, дата ратифікації 06.07.2011).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_m65#Text

Правила визначення країни походження товарів, затверджені Рішенням Ради глав урядів СНД про Правила визначення країни походження товарів від 24 вересня 1993 року (дата підписання 24.09.1993, дата набрання чинності 24.09.1993).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_055#Text

Правила визначення країни походження, затверджені Рішенням Ради глав Урядів Співдружності Незалежних Держав від 30 листопада 2000 року (дата підписання 30.11.2000, дата ратифікації 20.09.2001, дата набрання чинності 05.12.2001).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_484#Text

Протокол С «Про визначення правил країни походження товарів та методи адміністративного співробітництва» до Угоди про вільну торгівлю між Республікою Македонія та Україною (дата підписання 18.01.2001, дата ратифікації 05.07.2001, дата набрання чинності 10.09.2001).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807_200#Text

Додаток II «Правила визначення походження та методи адміністративного співробітництва» до Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії (дата підписання 18.11.2011, дата ратифікації 16.10.2012, дата набрання чинності 01.01.2013).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/892_008#Text

Протокол про правила визначення походження до Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ (дата підписання 24.06.2010, дата ратифікації 07.12.2011, дата набрання чинності 01.06.2012).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_456#Text

Регіональна конвенція про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (дата підписання 14.04.2011, дата приєднання 01.02.2018, дата набрання чинності для України з ЄС 01.01.2019 з Ізраїлем 01.01.2021 з Грузією 26.03.2020).

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/984_006-16#Text

Глава 3 «Правила та процедури визначення походження» Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою (дата підписання 11.07.2016, дата ратифікації 14.03.2017, дата набрання чинності 01.08.2017).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/124_052-16#Text

Протокол I «Щодо визначення концепції «походження товарів» та методів адміністративного співробітництва» Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії (дата підписання 08.10.2020,

дата ратифікації 16.12.2020, дата набрання чинності 31.12.2020).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/826_001-20#n2509

ІІІ. Видача митницями Держмитслужби сертифікатів з перевезення (походження) товару з України за формами EUR.1 та EUR-MED

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1» від 20 листопада 2017 року № 950.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1563-17#Text

Порядок надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера» від 07 жовтня 2014 року № 1013. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1529-14#Text

 

Процедури, які стосуються адміністрування тарифних квот.

Порядок контролю за розподілом тарифної квоти, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 11 грудня 2014 року № 1203.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1655-14#Text