запобігання та протидія корупції

Запобігання та протидія корупції

    У структурі центрального апарату Держмитслужби утворено уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції – Відділ у сфері запобігання, виявлення та протидії корупції.

Консультації з громадськістю стосовно проєкту Антикорупційної програми Державної митної служби України на 2021 - 2022 роки

19.03.2021

З метою забезпечення дотримання принципів прозорості і доступності,  вивчення та врахування громадської думки, Державною митною службою України проводиться електронна консультація з громадськістю та вивчення громадської думки стосовно проєкту Антикорупційної програми Державної митної служби України на 2021 – 2022 роки.

Запрошуємо зацікавлених осіб - представників громадськості та експертів з питань запобігання корупції, зокрема в митних органах, представників закладів освіти та наукових установ, суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та представників бізнес-спільноти висловити свої думки та бачення стосовно проєкту Антикорупційної програми.

З проєктом Антикорупційної програми Державної митної служби України на 2021 – 2022 роки можна ознайомитись за посиланням.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 02 квітня 2021 року на електронну адресу: anticorruption@customs.gov.ua або на поштову адресу: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-г, Державна митна служба України, Відділ з питань запобігання та протидії корупції.


Повідомити щодо можливих корупційних правопорушень

    Повідомити щодо можливих фактів вчинення посадовими особами органів Державної митної служби України корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень можна заповнивши формуабо за спеціальним номером телефону (044) 247-28-44

Анкета анонімного опитування учасників відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи 

    З метою отримання інформації стосовно рівня сприйняття корупції в митних органах та врахування отриманих даних під час здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції Держмитслужби запроваджується анонімне опитування, яке можна пройти за посиланням.

Основні завдання відділу
 • підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції відповідно до вимог антикорупційного законодавства;

 • надання методичної та консультативної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

 • участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

 • проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

 • здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

 • здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства;

 • здійснення контролю за дотриманням працівниками Держмитслужби правил етичної поведінки державних службовців.

 

Куди звертатись щодо правопорушень

З повідомленнями про вчинення працівниками Держмитслужби корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, або інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» з питань 

 • використання своїх службових повноважень або свого становища та пов’язаних з цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

 • обмеження щодо одержання подарунків;

 • обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

 • обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування;

 • обмеження спільної роботи близьких осіб;

 • конфлікт інтересів;

 • порушення етичних норм поведінки;

 • порушення вимог фінансового контролю;

 • незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень.

Звертатись на anticorruption@customs.gov.ua, номер телефону 15-48


Діяльність Відділу

Відділом з питань запобігання та протидії корупції Держмитслужби протягом січня-квітня 2021 року в межах компетенції, визначеної антикорупційним законодавством та положенням про Відділ, розглянуто із залученням територіальних підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції 21 повідомлення щодо можливих корупційних дій посадових осіб Держмитслужби та її територіальних органів, 1 з яких. – внесене викривачем. 

Під час розгляду одного з повідомлень проведено внутрішню перевірку з окремих питань, інші повідомлення розглядались в оперативному порядку. За результатами розгляду отриманих повідомлень фактів корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень не встановлено, з метою запобігання їх вчиненню проведено 3 загальні профілактичні бесіди та 7  індивідуальних.

Відділом з питань запобігання та протидії корупції Держмитслужби систематично здійснюється перевірка можливої наявності потенційного або реального конфлікту інтересів, а також щодо наявності близьких осіб, які працюють в Держмитслужбі та її територіальних органах. 

За результатами здійснення контролю щодо дотриманням вимог статей 27 та 28 Закону України «Про запобігання корупції» врегульовано 4 конфлікти інтересів у посадових осіб, які відносяться до номенклатури Голови Держмитслужби.

У квітні, за результатами кампанії з декларування у Держмитслужбі та її територіальних органах, до Національного агентства з питань запобігання корупції направлено 8 повідомлень про факти неподання чи несвоєчасного подання декларацій. З них 2 – за фактом несвоєчасного подання щорічної декларації, 6 – за фактом неподання декларації після звільнення (5) та щорічної (1).

Здійснено перевірку своєчасності подання 15-ма суб’єктами декларування електронних декларацій «перед звільненням», випадків неподання чи несвоєчасного подання не виявлено. 

Після проведення електронних консультацій з громадськістю для вивчення громадської думки 22 квітня 2021 року відбулося публічне обговорення Антикорупційної програми Держмитслужби на 2021-2022 роки. Зустріч з громадськістю відбулася у форматі вебконференції під головуванням заступника Голови Держмитслужби за участі представників Робочої групи  з питань реалізації проєкту EU4PFM, громадської організації «Асоціація платників податків України» та ВГО АППУ з питань митної політики.

Обговорено шляхи удосконалення Антикорупційної програми  Держмитслужби та враховано усі пропозиції при подальшому опрацюванні та наповненні Антикорупційної програми Держмитслужби перед направленням до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Інформація про результати анонімного опитування від учасників відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи, щодо рівня сприйняття корупції в митних органах за І квартал 2021 року

Відділом з питань запобігання та протидії корупції Держмитслужби опрацьовано отриманні результати анонімного опитування, запровадженого на офіційному веб сайті Державної митної служби України та повідомляємо наступне.

В опитуванні, протягом січня – березня 2021 року взяло участь 24 респондента, 14 (58,3%) з яких – це громадяни, що перетинають митний кордон в особистих справах. Також відповіли на запитання анкети 4 (16,7%) посадові особа суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, 4 (16,7%) митні брокери (декларанти) та 2 (8,3%) громадянина, що ввозили та оформлювали транспортний засіб для свого користування.

З 24 учасників опитування більше половини, а саме 14 респондентів, що становить 58,3%, сприймають рівень корупції у митних органах як низький. Нульовим та високим рівнем корупції в митних органах сприймають по 4 респондента, що становить 16,7 % від загальної кількості учасників. І лише двоє респондентів, що становить 8,3%, визнали рівень корупції в митних органах середнім.

Частіше всього з проявами корупції з боку митників стикалися 3 (12,5%) учасники опитування. Проте 11 (45,8%) відповіли що ніколи не зустрічалися з проявами корупції з боку працівників митних органів, 7 (29,2%) – рідко. Більшість ситуацій були пов’язані з прискоренням природнього плину проходження митних процедур (11 респондентів, що становить 45,8%)

Найбільша кількість учасників опитування – 8, що становить 33,3%, стикалася з проявами корупції на Львівській митниці Держмитслужби, у 6 опитаних (25%) прояви корупції мали місце на Закарпатській митниці Держмитслужби. По одному резиденту на Дніпровській, Київській, Миколаївській, Чернівецькій та Волинській митниці Держмитслужби, по двоє –  Одеська, Запорізька та Вінницька митниці Держмитслужби.

Відмовились би надавати неправомірну вигоду у разі вимагання митниками або натяків з їх боку стосовно надання неправомірної вигоди 70,8% резидентів, що становить 17 учасників опитування. Ще 16,7 %, а це 4 учасників, проінформували би відповідні органи. Двоє учасників (8,3%) відповіли що нададуть неправомірну вигоду митнику у разі вимагання або натяків з його сторони.  

На думку учасників анонімного опитування, заходи, які допоможуть знизити рівень корупції в митних органах, це:

- збільшення заробітної плати та покращення соціального захисту – 14 опитаних (58,3%);

- зміни в законодавстві з питань митної справи – 5 опитаних (20,8%);

- належна робота правоохоронних органів з виявлення корупції – 2 опитаних (8,3%);

- проведення роз’яснювальної роботи з усіма учасниками відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи – 2 опитаних (8,3%);

- посилення покарання за корупцію – 1 опитаний (4,2%).

Разом з тим, до взаємодії з митними органами, якщо в них не буде місця корупції, а митники будуть добросовісно виконувати свою роботу, готові 20 респондентів з 24 (83,3%). І тільки 4 учасника, що становить 16,6 %, вказали що це створить їм труднощі.

Зважаючи на вище вказане, керівників митниць Держмитслужби зобов’язано вжити додаткових заходів для зменшення проявів корупції пов’язаних з прискоренням проходження митних процедур та уникненням відповідальності за порушення митних правил.

Антикорупційне законодавство України  

    - Конституція України

    - Закон України «Про запобігання корупції»

    - Закон України «Про державну службу»

    - Постанова КМУ від 04.09.2103 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції»

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції:

    - від 13.07.2017 № 317 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції»;

    - від 13.02.2020 № 1 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю»;

    - від 10.06.2016 № 3 «Форма повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування»;

    - від 06.09.2016 № 19 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій»;

    - від 17.06.2016 № 2 «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків»;

    - від 29.09.2017 № 839 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів»;

    - від 21.12.2018 № 3207 «Про затвердження Правил логічного та арифметичного контролю декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, автоматизованої перевірки цих декларацій та їхніх вагових коефіцієнтів»;

    - від 19.01.2017 № 31 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади»;

    - від 02.12.2016 № 126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади»;

    - від 08.12.2017 № 1379 «Про затвердження Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження»;

    - від 08.07.2017 № 286 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами».

Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та виявлення корупції

(розміщуються повідомлення про проведення міжнародних зустрічей з питань міжнародної взаємодії у сфері запобігання та виявлення корупції)

Антикорупційна програма Держмитслужби

(розміщуються всі інформаційні матеріали пов’язані з підготовкою та розробкою антикорупційної програми)

Офіційна скринька відділу: anticorruption@customs.gov.ua