tеst

запобігання та протидія корупції

Запобігання та протидія корупції

    У структурі центрального апарату Держмитслужби утворено уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції – Відділ у сфері запобігання, виявлення та протидії корупції.

Повідомити щодо можливих корупційних правопорушень

    Повідомити щодо можливих фактів вчинення посадовими особами органів Державної митної служби України корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень можна заповнивши формуабо за спеціальним номером телефону (044) 481-20-97

Основні завдання відділу
 • підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції відповідно до вимог антикорупційного законодавства;

 • надання методичної та консультативної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

 • участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

 • проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

 • здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

 • здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства;

 • здійснення контролю за дотриманням працівниками Держмитслужби правил етичної поведінки державних службовців.

 

Куди звертатись щодо правопорушень

З повідомленнями про вчинення працівниками Держмитслужби корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, або інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» з питань 

 • використання своїх службових повноважень або свого становища та пов’язаних з цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

 • обмеження щодо одержання подарунків;

 • обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

 • обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування;

 • обмеження спільної роботи близьких осіб;

 • конфлікт інтересів;

 • порушення етичних норм поведінки;

 • порушення вимог фінансового контролю;

 • незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень.

Звертатись на anticorruption@customs.gov.ua, номер телефону 15-48


Діяльність Відділу

Антикорупційна діяльність  

 • У Держмитслужбі за ініціативою Відділу створено Комісію з оцінки корупційних ризиків, наказ Держмитслужби від 03.01.2020 № 1 «Про початок роботи з оцінки корупційних ризиків» 

 • Наказом Держмитслужби від 30.06.2020 № 233 «Про затвердження Методології систематичного виявлення та проведення аналізу корупційних та правопорушень, пов’язаних з корупцією, скоєних посадовими особами Державної митної служби України» затверджено методологію виявлення та проведення аналізу корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, скоєних працівниками Держмитслужби. 

 • Співробітниками Відділу проводиться серед особового складу центрального апарату роз’яснювальна робота з питань подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік. Згідно з Порядком перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 №19 (зі змінами), було проведено перевірку факту неподання або несвоєчасного подання декларації за 2019 рік працівниками (колишніми працівниками) центрального апарату та територіальних органів Держмитслужби. За результатами перевірки виявлено лише 30 фактів неподання або несвоєчасного подання декларацій у 8 з 18 митниць Держмитслужби, що становить 0,3% від фактичної чисельності посадових осіб Держмитслужби. Повідомлення по вказаним порушенням згідно з частиною 2 статті 49 Закону України "Про запобігання корупції" направлена до Національного агентства з питань запобігання корупції.

 • Відділом з питань запобігання та виявлення корупції Держмитслужби протягом січня-вересня 2020 року в межах компетенції, визначеної антикорупційним законодавством та положенням про структурний підрозділ Держмитслужби розглянуто, із залученням територіальних підрозділів у сфері запобігання, виявлення та протидії корупції 56 повідомлень щодо можливих корупційних дій співробітників Держмитслужби та її територіальних органів. 

  За результатами розгляду таких повідомлень  ініційовано проведення 8-ми внутрішніх перевірок та застосовано 2 заходи дисциплінарного впливу. Також проведено 8 індивідуальних та  7 загальних профілактичних заходів.

  Відділом з питань запобігання та виявлення корупції Держмитслужби, із залученням територіальних підрозділів у сфері запобігання, виявлення та протидії корупції, систематично здійснюється перевірка можливої наявності потенційного або реального конфлікту інтересів, а також щодо наявності близьких осіб, які працюють в Держмитслужбі та її територіальних органах. 

  Так, за результатами здійснення контролю за дотриманням вимог статей 27 та 28 Закону України «Про запобігання корупції» підрозділами у сфері запобігання, виявлення та протидії корупції територіальних органів Держмитслужби  протягом січня-вересня 2020 року вжито заходів щодо врегулювання 42-х конфліктів інтересів.

Антикорупційне законодавство України  

    - Конституція України

    - Закон України «Про запобігання корупції»

    - Закон України «Про державну службу»

    - Постанова КМУ від 04.09.2103 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції»

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції:

    - від 13.07.2017 № 317 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції»;

    - від 13.02.2020 № 1 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю»;

    - від 10.06.2016 № 3 «Форма повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування»;

    - від 06.09.2016 № 19 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій»;

    - від 17.06.2016 № 2 «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків»;

    - від 29.09.2017 № 839 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів»;

    - від 21.12.2018 № 3207 «Про затвердження Правил логічного та арифметичного контролю декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, автоматизованої перевірки цих декларацій та їхніх вагових коефіцієнтів»;

    - від 19.01.2017 № 31 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади»;

    - від 02.12.2016 № 126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади»;

    - від 08.12.2017 № 1379 «Про затвердження Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження»;

    - від 08.07.2017 № 286 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами».

Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та виявлення корупції

(розміщуються повідомлення про проведення міжнародних зустрічей з питань міжнародної взаємодії у сфері запобігання та виявлення корупції)

Антикорупційна програма Держмитслужби

(розміщуються всі інформаційні матеріали пов’язані з підготовкою та розробкою антикорупційної програми)

Офіційна скринька відділу: anticorruption@customs.gov.ua