запобігання та протидія корупції

Запобігання та протидія корупції

    У структурі центрального апарату Держмитслужби утворено уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції – Відділ з питань запобігання та протидії корупції

Консультації з громадськістю стосовно проєкту Антикорупційної програми Державної митної служби України на 2021 - 2022 роки

19.03.2021

З метою забезпечення дотримання принципів прозорості і доступності,  вивчення та врахування громадської думки, Державною митною службою України проводиться електронна консультація з громадськістю та вивчення громадської думки стосовно проєкту Антикорупційної програми Державної митної служби України на 2021 – 2022 роки.

Запрошуємо зацікавлених осіб - представників громадськості та експертів з питань запобігання корупції, зокрема в митних органах, представників закладів освіти та наукових установ, суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та представників бізнес-спільноти висловити свої думки та бачення стосовно проєкту Антикорупційної програми.

З проєктом Антикорупційної програми Державної митної служби України на 2021 – 2022 роки можна ознайомитись за посиланням.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 02 квітня 2021 року на електронну адресу: anticorruption@customs.gov.ua або на поштову адресу: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-г, Державна митна служба України, Відділ з питань запобігання та протидії корупції.


Повідомити щодо можливих корупційних правопорушень

    Викривачі (у розумінні, визначеному Законом України «Про запобігання корупції») мають можливість повідомити про можливі факти вчинення посадовими особами Держмитслужби корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень:

- внутрішніми каналами – на електронну скриньку vzvpk@customs.gov.ua або заповнивши форму, а також за спеціальним номером телефону (044) 247-28-44;

- регулярними каналами – з використання засобів поштового зв’язку на адресу  вул. Дегтярівська 11Г, м. Київ, 04119; через поштову скриньку, розміщену в холі адміністративної будівлі Держмитслужби за адресою вул. Дегтярівська 11Г; на електронні адреси post@customs.gov.ua, zvernennya@customs.gov.ua, publishinfo@customs.gov.ua; за номером телефону 15-48;

- зовнішніми каналами – через фізичних чи юридичних осіб, у тому числі через засоби масової інформації, журналістів, громадські об’єднання, професійні спілки тощо.

Територіальними органами Держмитслужби такі повідомлення приймаються:

- внутрішніми каналами – на електронні адреси та телефонні лінії уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) територіальних органів Держмитслужби, вказані за посиланням;

- регулярними каналами – з використання засобів поштового зв’язку та на електронні адреси територіальних органів Держмитслужби, вказані на офіційному вебпорталі Держмитслужби у розділі «Контактні дані митниць Держмитслужби»; через поштову скриньку, розміщену в холі адміністративних будівель територіальних органів Держмитслужби.

Анкета анонімного опитування учасників відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи 

    З метою отримання інформації стосовно рівня сприйняття корупції в митних органах та врахування отриманих даних під час здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції Держмитслужби запроваджується анонімне опитування, яке можна пройти за посиланням.

Основні завдання відділу
 • підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції відповідно до вимог антикорупційного законодавства;

 • надання методичної та консультативної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

 • участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

 • проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

 • здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

 • здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства;

 • здійснення контролю за дотриманням працівниками Держмитслужби правил етичної поведінки державних службовців.

 

Куди звертатись щодо правопорушень

З повідомленнями про вчинення працівниками Держмитслужби корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, або інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» з питань 

 • використання своїх службових повноважень або свого становища та пов’язаних з цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

 • обмеження щодо одержання подарунків;

 • обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

 • обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування;

 • обмеження спільної роботи близьких осіб;

 • конфлікт інтересів;

 • порушення етичних норм поведінки;

 • порушення вимог фінансового контролю;

 • незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень.

Звертатись на anticorruption@customs.gov.ua, номер телефону 15-48


Діяльність Відділу


Інформація та результати роботи Відділу в січні-вересні 2021 року 

Відділом з питань запобігання та протидії корупції Держмитслужби далі – Відділ) протягом січня-вересня 2021 року в межах компетенції, визначеної антикорупційним законодавством та положенням про Відділ, розглянуто із залученням територіальних підрозділів з питань запобігання та протидії корупції 47-м повідомлень щодо можливих корупційних дій посадових осіб Держмитслужби та її територіальних органів, 15 з яких – внесені викривачами. 

За результатами перевірок:

- чотири матеріали направлені до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції для розгляду та надання правової оцінки;

- стосовно однієї посадової особи порушено дисциплінарне провадження;

- з метою запобігання вчиненню корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень проведено 9 загальних профілактичних бесід та 8 індивідуальних;

- двох посадових осіб переведено на ділянку роботи, не пов’язану з митним контролем і митним оформленням товарів та транспортних засобів громадян та суб’єктів ЗЕД.


Відділом систематично здійснюється перевірка можливої наявності потенційного або реального конфлікту інтересів, а також щодо наявності близьких осіб, які працюють в Держмитслужбі та її територіальних органах. 

За результатами здійснення контролю щодо дотриманням вимог статей 27 та 28 Закону України «Про запобігання корупції» врегульовано 9 конфліктів інтересів у посадових осіб, які відносяться до номенклатури Голови Держмитслужби. 

За поданням Національного агентства з питань запобігання корупції проведено службове розслідування стосовно голови комісії з реорганізації однієї з митниці Держмитслужби у зв’язку з невжиттям ним заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів. За результатами ініційовано порушення стосовно цієї особи дисциплінарного провадження.


Здійснено перевірку своєчасності подання 32-ма суб’єктами декларування             електронних декларацій «перед звільненням», випадків неподання чи несвоєчасного подання не виявлено. 

Також Відділом проінформовано Національне агентство з питань запобігання корупції, як спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції, про виявленні факти порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» 3-ма посадовими особами Держмитслужби, які відносяться до номенклатури Голови Держмитслужби.


Організовано роз’яснювальну роботу щодо застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Відділу. Листами Відділу до територіальних органів Держмитслужби та до структурних підрозділів центрального апарату Держмитслужби направлено інформацію щодо:

- зобов’язання суб’єктами декларування відтепер подавати повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента в електронному вигляді за допомогою програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (особистий кабінет);

- методичних рекомендацій Національного агентства з питань запобігання корупції стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції;

- змін в антикорупційному законодавстві стосовно заборони отримувати від близьких осіб суб’єктів декларування подарунки, що є активами, включеними до одноразової (спеціальної) добровільної податкової декларації.

Продовжується запроваджене наказом Держмитслужби від 15.12.2020       № 576 опитування щодо рівня сприйняття корупції в митних органах. Анкета анонімного опитування учасників відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи, розміщена на вебпорталі Держмитслужби. Інформація про анкетування розміщено на інформаційних стендах в пунктах пропуску через державний кордон України, та в місця митного оформлення.

У березні вжито заходи щодо забезпечення своєчасного та належного подання посадовими особами Держмитслужби декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, за 2020 рік, зокрема:

організовано роз’яснювальну роботу щодо ознайомлення та опрацювання вимог антикорупційного законодавства з питань фінансового контролю;

направлено низку методичних роз’яснень щодо порядку заповнення декларацій, строків їх подання та стосовно відповідальності за неподання чи несвоєчасне подання декларації;

повідомлено посадових осіб, які перебувають у соціальній відпустці, про обов’язок подання декларації після звільнення;

надано в межах компетенції посадовим особам апарату Держмитслужби 26 консультацій стосовно заповнення та подання декларацій.

У квітні, за результатами кампанії з декларування у Держмитслужбі та її територіальних органах, до Національного агентства з питань запобігання корупції направлено 8 повідомлень про факти неподання чи несвоєчасного подання декларацій. З них 2 – за фактом несвоєчасного подання щорічної декларації, 6 – за фактом неподання декларації після звільнення (5) та                       щорічної (1). 


Наказом Держмитслужби від 30.04.2021 № 314 оновлено склад Комісії з оцінки корупційних ризиків для ідентифікації корупційних ризиків у Держмитслужбі.

Розроблено оновлений проєкт Антикорупційної програми Державної митної служби України на 2021-2022 роки, який 19.03.2021 розміщено на офіційному вебпорталі Держмитслужби для проведення електронних консультацій з громадськістю для вивчення громадської думки.

Після проведення електронних консультацій з громадськістю для вивчення громадської думки 22 квітня 2021 року відбулося публічне обговорення Антикорупційної програми Держмитслужби на 2021-2022 роки. Зустріч з громадськістю відбулася у форматі вебконференції під головуванням заступника Голови Держмитслужби за участі представників Робочої групи  з питань реалізації проєкту EU4PFM, громадської організації «Асоціація платників податків України» та ВГО АППУ з питань митної політики. 

Обговорено шляхи удосконалення Антикорупційної програми  Держмитслужби та враховано усі пропозиції при подальшому опрацюванні та наповненні Антикорупційної програми. Наказом Держмитслужби від 22.06.2021 № 460 внесено зміни в наказ Держмитслужби від 09.12.2020 № 560 «Про затвердження Антикорупційної програми Державної митної служби України на 2020-2022 роки» та направлено до Національного агентства з питань запобігання корупції для погодження. Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.07.2021 № 462/21 «Про погодження антикорупційної програми Державної митної служби України на 2021-2022 роки», погоджено Антикорупційну програму Державної митної служби України на 2021-2022 роки, із висловленням обов’язкових для розгляду пропозицій. Після опрацювання пропозицій наказом Держмитслужби від 28.08.2021 № 652  внесено відповідні зміни в наказ Держмитслужби від 09.12.2020 № 560 «Про затвердження Антикорупційної програми Державної митної служби України на 2020-2022 роки».


З метою здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також контролю за дотриманням антикорупційного законодавства в апараті Держмитслужби, Відділом у травні проведено з посадовими особами апарату Держмитслужби профілактичні (роз’яснювальні) бесіди з метою забезпечення додержання ними вимог антикорупційного законодавства в частині достовірності та повноти декларування транспортних засобів, що перебувають у володінні або користуванні суб'єкта декларування або членів його сім'ї. 

Також у травні в апараті Держмитслужби та територіальних органах Держмитслужби організовано роботу щодо виявлення фактів можливого вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією державними службовцями категорії «А» та «Б». Опрацьовуються відкриті джерела даних та рішення, які приймались державними  службовцями категорії «А» та «Б», з метою виявлення фактів вчинення дій або прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів, а також порушення обмежень щодо одержання подарунків, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

Для упорядкування основних завдань і функцій Відділу та з урахуванням нової редакції Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.07.2021 № 277/21, розроблено та наказом Держмитслужби від 03.08.2021 № 598 затверджено Положення про Відділ з питань запобігання та протидії корупції Держмитслужби.

Також, з метою забезпечення належної організації роботи, спрямованої на запобігання та виявлення корупції, наказом Держмитслужби від 06.08.2021      № 609 затверджено Порядок організації роботи із запобігання корупції у Держмитслужбі та її територіальних органах.

Розроблено та затверджено наказом Держмитслужби від 02.09.2021 № 668 Кодекс та правила етичної поведінки працівників Держмитслужби.


28-29.09.2021 проведено:

- робочу нараду з керівниками уповноважених підрозділів з питань запобігання та протидії корупції територіальних органів Держмитслужби, на якій підведено проміжкові підсумки діяльності та розглянуто питання організації антикорупційної роботи;

- тренінги з антикорупційного законодавства із залученням міжнародних експертів (EU4PFM) щодо механізмів застосування кращих міжнародних практик у діяльності  уповноважених підрозділів з питань запобігання корупції митних органів.   
Інформація про результати анонімного опитування від учасників відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи, щодо рівня сприйняття корупції в митних органах за 9 місяців 2021 року

Протягом січня – вересня 2021 року в опитуванні взяло участь 37 респондентів, 18 (48,6%) з яких –громадяни, що перетинають митний кордон в особистих справах. Також відповіли на запитання анкети 6 (16,2%) митних брокерів (декларанти), 6 (16,2%) водіїв комерційного транспорту (перевізники), 4 (10,8%) представники суб’єктів ЗЕД, та 3 (8,1%) громадянина, що ввозили та оформлювали транспортний засіб для свого користування.

З 37-ми учасників опитування 16 респондентів, що становить 43,2%, сприймають рівень корупції у митних органах як високий. Низьким рівнем корупції в митних органах сприймають 14 респондентів, що становить 37,8%, середнім його вважають 3 учасника опитування (8,1%), четверо респондентів (10,8%) визнали рівень корупції в митних органах нульовим.

Часто з проявами корупції з боку митників стикалися 13 (35,1%) учасників опитування, 11 (29,7%) відповіли, що ніколи не зустрічалися з проявами корупції з боку працівників митних органів, 8 (25%) – рідко. Більшість ситуацій пов’язані з прискоренням природнього плину проходження митних процедур та усуненням створених митниками штучних перешкод у  проходженні митних процедур (по 11 респондентів, що в сумі становить 59,4%).

Учасники опитування стикалася з проявами корупції на таких митницях:

- 11 (29,7%) - Закарпатська митниця;

- 9 (24,3%) - Львівська митниця;

- 4 (10,8%) - Волинська митниця;

- 3 (8,1 %) - Одеська та Вінницька митниці;

- 2 (5,4%) - Запорізька, Київська, митниця в Херсонській області, АРК та м. Севастополі;

- 1 (2,7%) – Донецька, Дніпровська, Координаційно-моніторингова, Миколаївська, Чернівецька митниці.

Відмовляються надавати неправомірну вигоду митникам 62,2% респондентів (23 учасники опитування). Ще 18,9 %, а це 7 учасників, проінформували би при цьому відповідні органи. Сім учасників (18,9%) відповіли, що надають неправомірну вигоду митнику.

Також 6 респондентів (16,2%) вказали, що вони самі були ініціаторами надання митнику неправомірної вигоди.

На думку учасників анонімного опитування, заходи, які допоможуть знизити рівень корупції в митних органах, це:

- збільшення заробітної плати митникам  та покращення їх соціального захисту– 15 опитаних (40,5%);

- належна робота правоохоронних органів з виявлення корупції -                         7 опитаних (18,9%);

- посилення покарання за корупцію – 7 опитаних (18,9%);

- зміни в законодавстві з питань митної справи – 5 опитаних (13,5%);

- проведення роз’яснювальної роботи – 2 опитаних (5,4%).

Разом з тим, до взаємодії з митними органами, якщо в них не буде місця корупції, а митники будуть добросовісно виконувати свою роботу, готові 32 респонденти з 37 (86,5%). Проте 5 учасників, що становить 13,5 %, вказали, що це створить їм труднощі.

Керівників Закарпатської, Львівської, Волинської, Одеської та Вінницької митниць зобов’язано вжити додаткових заходів для зменшення проявів корупції, пов’язаних з прискоренням проходження митних процедур та усуненням створених посадовими особами митниць штучних перешкод.


Антикорупційне законодавство України  

    - Конституція України

    - Закон України «Про запобігання корупції»

    - Закон України «Про державну службу»

    - Постанова КМУ від 04.09.2103 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції»

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції:

    - від 13.07.2017 № 317 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції»;

    - від 13.02.2020 № 1 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю»;

    - від 10.06.2016 № 3 «Форма повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування»;

    - від 06.09.2016 № 19 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій»;

    - від 17.06.2016 № 2 «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків»;

    - від 29.09.2017 № 839 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів»;

    - від 21.12.2018 № 3207 «Про затвердження Правил логічного та арифметичного контролю декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, автоматизованої перевірки цих декларацій та їхніх вагових коефіцієнтів»;

    - від 19.01.2017 № 31 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади»;

    - від 02.12.2016 № 126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади»;

    - від 08.12.2017 № 1379 «Про затвердження Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження»;

    - від 08.07.2017 № 286 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами».

Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та виявлення корупції

(розміщуються повідомлення про проведення міжнародних зустрічей з питань міжнародної взаємодії у сфері запобігання та виявлення корупції)

Антикорупційна програма Держмитслужби

Наказ №652


Антикорупційна програма

 

Офіційна скринька відділу: anticorruption@customs.gov.ua