Шановні громадяни та працівники органів Державної митної служби України! 

З використанням форми, що наведена нижче, Ви можете залишити повідомлення про можливі факти вчинення посадових осіб органів Державної митної служби України корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), якщо така інформація стала Вам відома у зв'язку із трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням служби чи навчання або участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов'язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.
Просимо врахувати, що відповідно вимог Закону, такі повідомлення необхідно залишати за наявності переконання, що Ви володієте достовірною інформацією.
Повідомлення може бути надіслано без зазначення авторства (анонімно) та вказання іншої інформації, яка Вас ідентифікує. Однак, таке повідомлення буде розглянуто лише у тому випадку, коли наведена у ньому інформація буде стосуватись конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.
У разі дотримання вказаних вимог повідомлення будуть розглянуті у порядку та строки визначені Законом.
Відповідь про результати розгляду залишеного повідомлення буде надано Вам у разі зазначення поштової адреси або електронної пошти на яку її можна надіслати.

Можливі факти вчинення корупційних правопорушень