Адміністративні послуги

Митниця в межах виконання своїх завдань забезпечує бізнес великою кількістю сервісів та послуг, у тому числі надає й адміністративні послуги, що забезпечують такі види діяльності, контроль за провадженням яких здійснюється митними органами:

  • митна брокерська діяльність;

  • відкриття та експлуатація магазину безмитної торгівлі;

  • відкриття та експлуатація митного складу;

  • відкриття та експлуатація вільної митної зони комерційного або сервісного типу;

  • відкриття та експлуатація складу тимчасового зберігання;

  • відкриття та експлуатація вантажного митного комплексу;

  • гарантування сплати митних платежів Гарантом;

  • надання державних гарантій по товарам, які було імпортовано в Україну і прийнято під режим експортного контролю України.

Кожен із видів цієї діяльності забезпечується групою Адмінпослуг, частина із яких надаються Центральним Апаратом, а частина - територіальними органами. Ці Адмінпослуги надаються виключно юридичним особам і підприємства, які отримали такі дозволи, вносяться до відповідних реєстрів.

Митна брокерська діяльність

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 27.09.2021 № 517 «Про деякі питання провадження митної брокерської діяльності» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2021 року за № № 1672/37294, 1673/37295, яким затверджено «Порядок подання та розгляду заяв, надання, переоформлення, зупинення дії та анулювання дозволів на провадження митної брокерської діяльності» (далі – Порядок) та «Правила провадження митної брокерської діяльності та порядку контролю за її провадженням», заяви про надання, переоформлення, зупинення дії чи анулювання дозволу на провадження митної брокерської діяльності подаються Держмитслужбі в електронній формі через єдиний державний інформаційний веб-портал «Єдине вікно для міжнародної торгівлі», що входить до складу інформаційно-телекомунікаційної системи митних органів за посиланням https://cabinet.customs.gov.ua (вкладка БІЗНЕСУ).


Про деякі питання провадження митної брокерської діяльності


Гарантування сплати митних платежів Гарантом

У випадках, визначених Митним кодексом України, виконання зобов'язань осіб, що випливають з митних процедур, забезпечуються шляхом надання митним органам забезпечення сплати митних платежів у способи, передбачені для відповідної митної процедури. Одним із способів забезпечення сплати митних платежів є фінансові гарантії. Юридичні особи, які мають намір виступати гарантом забезпечення особою своїх зобов'язань перед митними органами України зі сплати митних платежів, уповноважуються на це і вносяться до реєстру гарантів у порядку, визначеному Х розділом Митного кодексу України.  

Для отримання статусу гаранта потрібно звернутися до Держмитслужби. Разом із зверненням надаються документи, що підтверджують виконання умов частини другої статті 314 та передбачені частиною першою статті 315 Митного кодексу України.

ІК 17-21 (Статус Гаранта)


Надання державних гарантій по товарам, які було імпортовано в Україну і прийнято під режим експортного контролю України 

Товари, ввезені на територію України з наданням гарантій щодо використання у заявлених цілях, підлягають державному експортному контролю, встановленому в Україні. 

З метою оформлення гарантій щодо кінцевого використання імпортованих в Україну товарів використовується, зокрема, сертифікат підтвердження доставки.

Сертифікат підтвердження доставки ‒ це державний документ, який підтверджує, що зазначений у ньому товар імпортовано в Україну і прийнято під режим експортного контролю України. 

Сертифікат підтвердження доставки надається тільки на імпортовані в Україну товари, на які Держекспортконтролем видано імпортний сертифікат або інший документ. 

Відповідно до статті 21 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» та пункту 13 Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов’язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 травня 1999 року № 920,  оформлення та видача сертифіката підтвердження доставки здійснюється Держмитслужбою за заявою імпортера.

Для одержання сертифіката підтвердження доставки імпортер протягом 10 днів з дня митного оформлення товару надсилає Держмитслужбі заяву із стислим викладенням мети звернення.

Сертифікат підтвердження доставки оформляється в трьох примірниках і підписується Головою Держмитслужби або його заступником. 

Перший примірник сертифіката підтвердження доставки видається імпортеру для подання іноземному експортеру, другий надсилається Держекспортконтролю, а третій примірник залишається в Держмитслужбі.

Товар, на який видано сертифікат підтвердження доставки, не може бути вивезено за межі митної території України без дозволу Державної служби експортного контролю України.

Авторизований економічний оператор (АЕО) 

У цьому розділі розміщені інформаційні картки адміністративних послуг разом із формами заяв про надання авторизації авторизованого економічного оператора та анкети самооцінки підприємства, що подаються для їх отримання.

Адміністративні послуги, що надаються Держмитслужбою та її територіальними органами

Для отримання інших адміністративних послуг, станом на зараз, необхідно звертатись до тієї регіональної Митниці, де планується здійснювати відповідну діяльність, на яку отримується дозвіл. Поступово ці послуги переводитимуться у цифровий вигляд, а частина  вже з липня буде доступна у Кабінеті, із можливістю дистанційного моніторингу їх надання. 

Заява про відкриття митного складу (форма заяви):

Надання дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу:

IК_17-09_(МС_надання)

Переоформлення дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу:

IК_17-10_(МС_переоформлення)

Зупинення дії дозволу дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу (етапи):

ІК 17-11 (МС зупинення дії)


Анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу (етапи):

ІК 17-12 (МС анулювання)

Заява про надання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання (форма заяви):


Надання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання:

IК_17-17_(СТЗ_надання)

Переоформлення дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання:

IК_17-18_(СТЗ_переоформлення)(1)

Зупинення дії дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання (етапи):

ІК 17-19 (СТЗ зупинення дії)


Анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання (етапи):

ІК 17-20 (СТЗ анулювання)

 Заява про внесення до Реєстру вільних митних зон комерційного або сервісного типу (форма заяви):

Надання дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу (етапи):

ІК 17-13 (ВМЗ (надання)


Переоформлення дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу (етапи):

ІК 17-14(ВМЗ (переоформлення)


Зупинення дії дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу (етапи):

ІК 17-15(ВМЗ (зупинення дії)


Анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу (етапи):  

ІК 17-16(ВМЗ (анулювання)

 
Заява на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі (форма заяви):


Надання дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі (етапи):

ІК 17-05 (МБТ надання)


Переоформлення дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі (етапи):

ІК 17-06 (МБТ переоформлення)


Зупинення дії дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі (етапи):

ІК 17-07 (МБТ зупинення дії)


Анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі (етапи):

ІК 17-08 (МБТ анулювання)

Держмитслужбою реалізовано механізм подачі експортерами електронної заяви на видачу сертифікатів з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED

Відповідно до міжнародних угод про вільну торгівлю митниці забезпечують видачу сертифікати з перевезення EUR.1 або EUR-МЕD у разі, якщо його потрібно пред’явити при ввезенні на митну територію країн ЄС, ЄАВТ, Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, Чорногорії, Грузії та Держави Ізраїль як доказ, що товар(и) українського походження відповідає(ють) вимогам правил визначення преференційного походження при застосуванні преференційних ставок ввізного мита.
Порядком заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02 березня 2021 року № 139, передбачено можливість подання експортером підрозділу митниці, на який покладено функції з видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED, електронної заяви разом зі сканованими копіями паперових документів, що підтверджують преференційне походження товарів з України.
Станом на 01 березня 2023 року підрозділами митниць, на які покладено функції з видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED, у програмно-інформаційному комплексі автоматизованої системи митного оформлення створено 206 місць прийому електронних заяв від експортерів.
Переглянути мапу можна за посиланням:  https://bit.ly/3kHIQe6

Інформація про поточні експертні можливості Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби та орієнтовну вартість, що підлягає відшкодуванню за проведені дослідження (аналізи, експертизи) проб (зразків) товарів для прийняття митними органами рішень щодо зобов’язуючої інформації

 
СЛЕД_інформація