Тестування

Загальна інформація про проєкт

Розпорядженням Уряду № 569-р  від 13 травня 2020 р затверджений  План заходів з реформування та розвитку митних органів  (далі – План заходів):

Задачами реформи, яка імплементується, є:

·       професіоналізація митної служби через запровадження нових кваліфікаційних та мотиваційних стандартів, постійного моніторингу й оцінки навичок, здібностей, результативності  й доброчесності, прозорої системи кар’єрного зростання та призначень на посаду,

·       покращення якості взаємодії з підприємцями, максимальна прозорість і зрозумілість правил у відповідності з нормами ЄС та міжнародних організацій, надійні електронні сервіси для користувачів,

·       мінімізація людського фактора у всіх процесах задля зменшення корупційних ризиків, максимальна автоматизація процесів, забезпечення ефективного контролю на всіх етапах діяльності митниці.

Один з напрямків реформування – напрям реформування кадрової політики митних органів, який передбачає поетапні кроки щодо перегляду підходів до системи добору кадрів, запровадження комплексної системи мотивації; перегляду ключових показників результативності; побудови системи оплати роботи з урахуванням результатів службової діяльності; навчання й перепідготовки персоналу; впровадження комплексних антикорупційних заходів тощо.

Пункт 3 Плану заходів передбачає впровадження програми оцінки персоналу з кваліфікації та доброчесності.

У межах виконання Плану заходів, Уряд прийняв  постанову від 30.09.2020 № 916 , якою затверджено Порядок реалізації експериментального проєкту щодо тестування посадових осіб митних органів з питань кваліфікації та благонадійності (далі – Порядок). 

Метою тестування 
  є стимулювання і заохочення посадових осіб територіальних органів Держмитслужби до доброчесного та ініціативного виконання обов’язків, забезпечення справедливих умов проходження та просування по службі; зниження корупціогенних факторів, підвищення ефективності діяльності митних органів.

Порядок  визначає процедуру реалізації  проєкту щодо тестування посадових осіб територіальних органів Держмитслужби, які фактично працюють, з метою перевірки рівня загальних та професійних знань.

Тестування посадових осіб відбуватиметься за 3-ма параметрами:

1) тестування рівня знань митного та антикорупційного законодавства;

2) тестування на загальні здібності (зокрема, абстрактне, числове, вербальне мислення);

3) тестування на благонадійність, яке є психологічним тестом, призначеним виявити посадових осіб із ризиками схильності до порушення встановлених правил та непродуктивної поведінки на робочому місці.

Проєкт з тестування імплементується Мінфіном разом з Держмитслужбою, НАДС за сприяння Посольства США та Представництва Міжнародної Організації з Міграції в Україні, із залученням експертів, що мають міжнародний та український досвід кадрових реформ та оцінки професійності й доброчесності персоналу органів державної влади, за сприяння Консультаційної місії Європейського Союзу, Команди підтримки реформ Держмитслужби (Reform Support Team, RST), Програми Євросоюзу з управління державними фінансами в Україні (EU4PFM).

Результати тестування дадуть фактичну базу для подальшої розробки та впровадження системи моніторингу, контролю, заохочення й кар’єрного зростання персоналу Держмитслужби.


Наказ від 06.09.21 №671

Тестові питання

Тестові питання (митне та антикорупційне законодавство)

Перелік питань для тестування посадових осіб підрозділів заг...

Перелік питань для тестування посадових осіб підрозділів мит...


Тестування в інфографіках

Орієнтовний план-графік проведення тестування

Орієнтовний план-графік

Пілотний проєкт для учасників АТО/ООС


Список учасників пілотного проєкту


Анкетування для студентів Університету митної справи та фінансів

Пілотний проєкт щодо формування кадрового потенціалу Держмитслужби з числа студентів профільних закладів вищої освіти

Список_учасників_пілотного_проєкту_щодо_формування_кадрового...