Державна митна служба України

Тип документа: Лист 8011730/16-01-01-19 [5]

Лист Державної митної служби 8011730/16-01-01-19 [5]

Зареєстровано 20 December 2019

Перелік товарів, на які у 2020 році законами України встановлено ставки вивізного (експортного) мита

Закон України від 07.05.1996 № 180/96-ВР
«Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину»
(із змінами та доповненнями)

Код згідно з УКТЗЕД
(на ГС 2007 року)

Код згідно з

УКТЗЕД
(на ГС 2012 року)

Назва товару

Ставка
вивізного (експортного) мита,
у відсотках митної вартості товару

2019 рік

2020 рік

Велика рогата худоба свійських видів жива, крім чистопородних (чистокровних) племінних тварин:

0102 90 05 00

0102 29 10 00

свійські види масою не більш як 80 кг

10

10

0102 90 21 00

0102 29 21 00

свійські види масою понад 80 кг, але не більш як 160 кг для забою

10

10

0102 90 29 00

0102 29 29 00

свійські види масою понад 80 кг, але не більш як 160 кг не для забою

10

10

0102 90 41 00

0102 29 41 00

свійські види масою понад 160 кг, але не більш як 300 кг для забою

10

10

0102 90 49 00

0102 29 49 00

свійські види масою понад 160 кг, але не більш як 300 кг не для забою

10

10

0102 90 51 00

0102 29 51 00

нетелі (самки великої рогатої худоби до першого отелення) масою понад 300 кг для забою

10

10

0102 90 59 00

0102 29 59 00

нетелі (самки великої рогатої худоби до першого отелення) масою понад 300 кг не для забою

10

10

0102 90 61 00

0102 29 61 00

корови масою понад 300 кг для забою

10

10

0102 90 69 00

0102 29 69 00

корови масою понад 300 кг не для забою

10

10

0102 90 71 00

0102 29 91 00

свійські види, крім нетелей та корів масою понад 300 кг для забою

10

10

0102 90 79 00

0102 29 99 00

свійські види, крім нетелей та корів масою понад 300 кг не для забою

10

10

0102 90 90 00

0102 39 90 00

несвійські види великої рогатої худоби живої

10

10

ех 0102 90 99 00

Вівці живі:

0104 10 10 00

0104 10 10 00

вівці чистопородні (чистокровні)

10

10

племінні тварини

0104 10 30 00

0104 10 30 00

ягнята (віком до одного року)

10

10

0104 10 80 00

0104 10 80 00

інші живі вівці, крім чистопородних (чистокровних) племінних тварин та ягнят (віком до одного року)

10

10

4101

4101

Шкури необроблені великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або тварин родини конячих (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент і не піддані подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок

2 0

2 0

4102

4102

Шкури необроблені овець або шкурки ягнят (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент або не піддані подальшій обробці), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крім зазначених у примітці 1 (с) до цієї групи

2 0

2 0

4103 30 00 00
4103 90 90 00

4103 30 00 00

4103 90 00 00

Шкури необроблені (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент і не піддані подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крім зазначених у примітках 1 (b) або 1 (c) до цієї групи, крім кіз або козенят, рептилій

2 0

2 0

Закон України від 10.09. 19 99 № 1033-XIV
«Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур» (із змінами та доповненнями)

Код згідно з

УКТЗЕД
(на ГС 2007 року)

Код згідно з УКТЗЕД
(на ГС 2012 року)

Назва товару

Ставка
вивізного (експортного) мита,
у відсотках митної вартості товару

2019 рік

2020 рік

1204 00

1204 00

Насіння льону, подрібнене або неподрібнене

10

10

1206 00

1206 00

Насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене

10

10

1207 99 97 00

1207 99 96 00

Насіння рижію

10

10

Закон України від 24.10.2002 № 216-IV
«Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів»
(із змінами та доповненнями)

Код згідно з

УКТЗЕД
(на ГС 2007 року)

Код згідно з УКТЗЕД
(на ГС 2012 року)

Назва товару

Ставка
вивізного (експортного) мита,
у євро за 1 тонну ( 2020 рік)

7204 10 00 00

7204 10 00 00

відходи та брухт ливарного чавуну

58

(строком на 5 календарних років з 15.09.2016)

7204 30 00 00

7204 30 00 00

відходи та брухт чорних металів, луджені

58

(строком на 5 календарних років з 15.09.2016)

7204 41 10 00

7204 41 10 00

токарна стружка, обрізки, уламки, відходи фрезерного виробництва та ошурки з чорних металів

58

(строком на 5 календарних років з 15.09.2016)

7204 41 91 00

7204 41 91 00

відходи обрізування або штампування, пакетовані з чорних металів

58

(строком на 5 календарних років з 15.09.2016)

7204 41 99 00

7204 41 99 00

відходи обрізування або штампування, непакетовані з чорних металів

58

(строком на 5 календарних років з 15.09.2016)

7204 49 10 00

7204 49 10 00

відходи та брухт чорних металів, подрібнені (різані)

58

(строком на 5 календарних років з 15.09.2016)

7204 49 30 00

7204 49 30 00

відходи та брухт чорних металів, пакетовані

58

(строком на 5 календарних років з 15.09.2016)

7204 49 90 00

7204 49 90 00

відходи та брухт чорних металів, несортовані та сортовані

58

(строком на 5 календарних років з 15.09.2016)

7204 50 00 00

7204 50 00 00

відходи у зливках чорних металів для переплавлення (шихтові зливки), крім сталі легованої

58

(строком на 5 календарних років з 15.09.2016)

Закон України від 13.12.2006 № 441-V
«Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням»
(із змінами та доповненнями)

Код згідно з УКТЗЕД
(на ГС 2007 року)

Код згідно з УКТЗЕД
(на ГС 2012 року)

Назва товару

Ставка
вивізного (експортного) мита,
у відсотках митної вартості товару

2019 рік

2020 рік

7202 99 80 00

7202 99 80 00

ферохромнікель та інші феросплави

15

15

7204 21

7204 21

відходи та брухт легованої сталі, корозійностійкої (нержавіючої) сталі

15

15

7204 29 00 00

7204 29 00 00

відходи та брухт легованої сталі інші

15

15

7204 50 00 00

7204 50 00 00

відходи у зливках (шихтові зливки) для переплавки, з легованої сталі

15

15

7218 10 00 00

7218 10 00 00

сталь корозійностійка (нержавіюча) у зливках та в інших первинних формах

15

15

7401 00 00 00

7401 00 00 00

штейн мідний; мідь цементаційна (мідь осаджена)

15

15

7402 00 00 00

7402 00 00 00

мідь нерафінована; аноди мідні для електролітичного рафінування

15

15

7403 12 00 00

7403 12 00 00

ваєрбарси (литі заготовки для виробництва дроту) з рафінованої міді

15

15

7403 13 00 00

7403 13 00 00

білети (заготовки з металу квадратного чи круглого поперечного перерізу для подальшоїпрокатки сортових профілів) з рафінованої міді

15

15

7403 19 00 00

7403 19 00 00

мідь рафінована інша

15

15

7403 21 00 00

7403 21 00 00

сплави на основі міді та цинку (латуні)

15

15

7403 22 00 00

7403 22 00 00

сплави на основі міді та олова (бронзи)

15

15

7403 29 00 00

7403 29 00 00

мідні сплави (за винятком лігатур товарної позиції 7405)

15

15

7404 00

7404 00

відходи і брухт міді

15

15

7405 00 00 00

7405 00 00 00

лігатури на основі міді

15

15

7406

7406

порошки та луска з міді

15

15

7419 99 10 00

7419 99 10 00

решітки та сітки з мідного дроту

15

15

7415 29 00 00

7415 29 00 00

інші вироби з міді без різьби, крім шайб (включаючи шайби пружні)

15

15

7415 39 00 00

7415 39 00 00

вироби мідні з різьбою (крім шурупів для дерева, інших гвинтів, болтів та гайок)

15

15

7418 19 90 00

7418 10 90 00

вироби столові, кухонні або інші побутові вироби з міді та їх частини

15

15

7419

7419

інші вироби мідні

15

15

7503 00

7503 00

відходи та брухт з нікелю

15

15

7602 00

7602 00

відходи та брухт з алюмінію

15

15

7802 00 00 00

7802 00 00 00

відходи та брухт із свинцю

15

15

7902 00 00 00

7902 00 00 00

відходи та брухт із цинку

15

15

8002 00 00 00

8002 00 00 00

відходи та брухт з олова

15

15

8101 97 00 00

8101 97 00 00

відходи та брухт з вольфраму

15

15

8105 30 00 00

8105 30 00 00

відходи та брухт з кобальту

15

15

8108 30 00 00

8108 30 00 00

відходи та брухт з титану

15

15

8113 00 40 00

8113 00 40 00

металокераміка і вироби з металокераміки, включаючи відходи та брухт: відходи та брухт

15

15

Закон України від 03.06.2008 № 309-VI
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»
(із змінами та доповненнями)

Код згідно з УКТЗЕД
(на ГС 2007 року)

Код згідно з УКТЗЕД
(на ГС 2012 року)

Назва товару

Ставка
вивізного (експортного) мита

2019 рік

2020 рік

2711 21 00 00

2711 21 00 00

природний газ у газоподібному стані

35 %,
але не менш як
400 грн. за 1000 м куб.

35 %,
але не менш як
400 грн. за 1000 м куб.

2711 29 00 00

2711 29 00 00

газ (крім природного) у газоподібному стані

35 %,
але не менш як
400 грн. за 1000 м куб.

35 %,
але не менш як
400 грн. за 1000 м куб.

2711 11 00 00

2711 11 00 00

природний газ у скрапленому стані

35 %,
але не менш як
400 грн. за 1000 м куб.

35 %,
але не менш як
400 грн. за 1000 м куб.

Крім експорту до держав - членів Енергетичного Співтовариства (Закон України від 05.06.2014, № 1318-VII "Про внесення зміни до пункту 9 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України")