Державна митна служба України

Тип документа: Наказ  185

Наказ Державної митної служби

Зареєстровано 26 May 2020

Про внесення змін до наказу Держмитслужби від 07.05.2020 № 167

Відповідно підпунктів 12, 23, 49 пункту 4 Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 227,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до пункту 3 Методичних рекомендацій щодо алгоритму виконання митних формальностей автоматизованою системою митного оформлення в автоматичному режимі, затверджених наказом Держмитслужби від 07.05.2020 № 167.

2. Департаменту інформаційних технологій та митної статистики (Роман Кропивницький) доопрацювати відповідне програмне забезпечення з урахуванням зазначених змін.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови
Ігор МУРАТОВ


Олександр Демченко 247 26 88

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
26.05.2020 року № 185

ЗМІНИ
до пункту 3 Методичних рекомендацій щодо алгоритму виконання митних формальностей автоматизованою системою митного оформлення в автоматичному режимі

1. Абзац шістнадцятий викласти у такій редакції:

«у графі 44 МД:

під кодом «1810» внесені відомості про застосовані комерційні засоби ідентифікації (для митних режимів експорту та реекспорту);

відсутні коди документів з розділу 5 «Документи та відомості, що підтверджують дотримання обмежень, встановлених законами України, щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України» Класифікатора документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2012 № 1011;».

2. Абзаци сімнадцятий – двадцять четвертий відповідно вважати абзацами дев’ятнадцятим – двадцять шостим.

3. Абзаци двадцять четвертий та двадцять п’ятий викласти у такій редакції :

« товари не внесені до переліків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року № 1109 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2020 рік» (зі змінами) (крім товарів, зазначених у додатку 4 до цієї постанови); » ;

« товари, не внесені до Переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1147 (зі змінами) ( крім вивезення таких товарів за межі митної території України ); ».

 

В. о. директора Департаменту
забезпечення митного оформлення

Олександр ДЕМЧЕНКО