Державна митна служба України

Тип документа: Лист 15/15-01-02/7/620

Про надання інформації

Зареєстровано 19 March 2020

 

Митницям Держмитслужби
Департамент інформаційних технологій та митної статистики

Про надання інформації

Інформуємо, що 17 березня 2020 року у виданні "Голос України" № 51 офіційно опубліковано текст Закону України від 17 березня 2020 року № 530-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (далі – Закон № 530), який набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. При цьому пункти 4 та 5 розділу І цього Закону діють протягом трьох місяців з дня його опублікування.

Зміни, що вносяться Законом № 530 передбачають, зокрема:

- підрозділ 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України доповнено пунктом 71, відповідно до якого, тимчасово для здійснення заходів щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України;

- розділ ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України (далі – МКУ) доповнено пунктом 96, відповідно до якого звільняються від сплати ввізного мита лікарськізасоби, медичні вироби та/або медичне обладнання, необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України;

митне оформлення товарів, зазначених в абзаці другому цього пункту, здійснюється першочергово;

на товари, зазначені в абзаці другому цього пункту, допускається подання попередньої або тимчасової декларації за правилами, встановленими МКУ;

плата за виконання митних формальностей поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них, щодо товарів, зазначених в абзаці другому цього пункту, не справляється.

До внесення змін до Класифікатора звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2012 № 1011 при митному оформленні у режимі імпорту лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), має наводитись код звільнення від сплати податку на додану вартість та ввізного мита - "203";

Департаменту інформаційних технологій та митної статистики просимо унести відповідні зміни до програмного забезпечення.

Директор Департаменту митних платежів та
митної вартості

  Олексій ЛИШЕНКО


Наталія Антонюк 247 26 28