Державна митна служба України

Тип документа: Лист Дата публікації 01.06.2020 16-3/16-01/7/5322

Про застосування заходів захисту національного товаровиробника

В.о. заступника директора департаменту –
начальника управління походження
товарів та Митного тарифу Департаменту
митно-тарифного та нетарифного
регулювання
28 May 2020

Для керівництва та використання в роботі надсилаємо повідомлення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) про застосування попередніх антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих кріплень походженням з Китайської Народної Республіки та про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну виробів, виготовлених з чорних металів без електричної ізоляції (за винятком виробів з корозійностійкої (нержавіючої) сталі та виробів для цивільної авіації) походженням з Китайської Народної Республіки у зв’язку із закінченням строку їх застосування, які опубліковано у газеті «Урядовий кур’єр» від 28.05.2020 № 100 (додаються).

1. Комісія 22 травня 2020 року прийняла рішення № АД-447/2020/4411-03 «Про застосування попередніх антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих кріплень походженням з Китайської Народної Республіки», згідно з яким строком на 4 місяці запроваджено справляння попереднього антидемпінгового мита за ставкою 19,75 відс. щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис:

вироби з чорних металів, з різьбою, а саме: гвинти, болти та гайки, що класифікуються за кодами 7318 15 69 90, 7318 15 81 90, 7318 15 89 90, 7318 15 90 90, 7318 16 91 90, 7318 16 99 90 згідно з УКТЗЕД походженням з Китайської Народної Республіки.

Імпорт на митну територію України товару, що є об’єктом застосування попередніх антидемпінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою попереднього антидемпінгового мита за ставкою 19,75 відсотка.

Рішення Комісії від 22.05.2020 № АД-447/2020/4411-03 набирає чинності з дня опублікування повідомлення про нього у газеті «Урядовий кур’єр», тобто з 29.05.2020.

2. Комісія 22 травня 2020 року прийняла рішення № АД-448/2020/4411-03 «Про результати проведення перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну виробів, виготовлених з чорних металів без електричної ізоляції (за винятком виробів з корозійностійкої (нержавіючої) сталі та виробів для цивільної авіації) походженням з Китайської Народної Республіки у зв’язку із закінченням строку їх застосування», згідно з яким:

завершила перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну виробів, виготовлених з чорних металів без електричної ізоляції (за винятком виробів з корозійностійкої (нержавіючої) сталі та виробів для цивільної авіації) походженням з Китайської Народної Республіки у зв’язку із закінченням строку їх застосування, порушений рішенням Комісії 17.07.2019 № АД-420/2019/4411-03;

вирішила продовжити дію антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії від 23.07.2008 АД-183/2008/143-48 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну виробів, виготовлених з чорних металів, без електричної ізоляції (за винятком виробів з корозійностійкої (нержавіючої) сталі та виробів для цивільної авіації) походженням з Китайської Народної Республіки» терміном на п’ять років з моменту набрання чинності цим рішенням.

Рішення Комісії від 22.05.2020 № АД-448/2020/4411-03 набирає чинності з дня опублікування повідомлення про нього у газеті «Урядовий кур’єр», тобто з 29.05.2020.

Відповідно до рішення Комісії від 23.07.2008 АД-183/2008/143-48 антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну виробів, виготовлених з чорних металів, без електричної ізоляції (за винятком виробів з корозійностійкої (нержавіючої) сталі та виробів для цивільної авіації) походженням зКитайської Народної Республіки застосовуються відповідно до нижченаведеного опису товарів, шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита, розмір ставки якого становить 123 відс.:

кручений дріт, троси, канати, з найбільшим розміром поперечного перерізу не більше як 3 мм (класифікуються згідно з УКТ ЗЕД за кодами 7312 10 51 00, 7312 10 59 00 (відповідно до рішення), що відповідає наступним кодам УКТ ЗЕД версії 2012 – 7312 10 41 00, 7312 10 49 00);

оцинкований кручений дріт з розміром поперечного перерізу понад 3 мм (класифікується згідно з УКТ ЗЕД за кодом 7312 10 75 00 (відповідно до рішення), що відповідає наступному коду УКТ ЗЕД версії 2012 – 7312 10 65 00);

троси, канати (включаючи троси у закритих бухтах) без покриття або тільки оцинковані, найбільший розмір поперечного перерізу яких понад 3 мм, але не більше як 24 мм (класифікуються згідно з УКТ ЗЕД за кодами 7312 10 82 00, 7312 10 84 00 (відповідно до рішення), що відповідає наступним кодам УКТ ЗЕД версії 2012 – 7312 10 81 00, 7312 10 83 00);

троси, канати (включаючи троси у закритих бухтах) з покриттям, крім оцинкованих (класифікується згідно з УКТ ЗЕД за кодом 7312 10 99 00 (відповідно до рішення), що відповідає наступному коду УКТ ЗЕД версії 2012 – 7312 10 98 00).

Імпорт на митну територію України вищезазначеного товару, без сертифіката про походження та неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за ставкою 123 відсотка.

Додаток: на 3 арк. у 1 прим.

В.о. заступника директора департаменту –
начальника управління походження
товарів та Митного тарифу Департаменту
митно-тарифного та нетарифного
регулювання                                                                                             
Володимир СТОРОЖЧУК