Державна митна служба України

Тип документа: Лист 08-3/16-03-03/7/2749

Щодо вдосконалення алгоритмів автоматизованої обробки інформації митних декларацій щодо контролю за кількістю переміщених через митний кордон України товарів військового призначення та подвійного вико

Зареєстровано 6 March 2020
Митниці Держмитслужби (крім Енергетичної та Координаційно-моніторингової митниць)

Відповідно до статті 21 Закону України від 20 лютого 2003 року № 549-IV «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення» митні органи здійснюють митні формальності, необхідні для пропуску через митний кордон України, випуску у відповідний митний режим товарів військового призначення та подвійного використання на підставі відповідного дозвільного документа на здійснення міжнародної передачі товарів, отриманого від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю з використанням механізму «Єдиного вікна».

Для забезпечення належного функціонування «Єдиного вікна» Державна служба експортного контролю України (далі-Держекспортконтроль) формує та надсилає до Державної митної служби України електронні повідомлення, що містять електронні відомості дозвільних або інших документів, у форматі xmlза встановленою структурою.

Алгоритм роботи з Автоматизованою системою митного оформлення «Інспектор» передбачає внесення інформації щодо кількості переміщених товарів військового призначення та подвійного використання за дозвільними документами Держекспортконтролю за допомогою програмного модуля «Квота по дозвільних документах Єдиного вікна» (далі - програмний модуль) до завершення митного оформлення.

Разом з цим, в деяких випадках у дозвільних документах Держекспортконтролю замість опису товарів на які надається цей дозвіл і зазначення кількості, йде посилання на перелік товарів, вказаних у інших документах (комплектувальна відомість, специфікація до контракту тощо). Інформація у цих документах не є належним чином структурованою для цілей митного оформлення, що унеможливлює автоматизацію обліку квоти за дозвільним документом Держекспортконтролю.

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 20.02.2020 № 85 «Про затвердження Змін до Класифікатора умов поставки та Класифікатора документів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2012 № 1011 (набуває чинності 07.03.2020)» Класифікатор документів доповнено новою позицією коду документу «5013» - документ (комплектувальна відомість, специфікація тощо), що містить відомості про товари, на який посилається дозвільний документ Держекспортконтролю.

На даний час здійснюється вдосконалення алгоритмів автоматизованої обробки інформації митних декларацій щодо контролю за кількістю переміщених через митний кордон України товарів військового призначення та подвійного використання.

З огляду на зазначене, у випадках коли у дозвільних документах Держекспортконтролю містяться посилання на перелік товарів, зазначених в інших документах (комплектувальна відомість, специфікація до контракту тощо), у графі 44 митної декларації за кодом «5013» мають зазначатися відомості про такі документи.

У такому разі, списання квоти з дозвільних документів за кодами «5010» чи «5012» здійснюється на зворотному боці копії дозвільного документа із зазначенням дати митного оформлення, номера митної декларації та кількості оформлених товарів. Ця інформація має враховуватись в подальшому при здійсненні митних оформлень товарів на підставі зазначених дозвільних документів.

Зазначену інформацію просимо довести до відома суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Заступник ГоловиДенис ШЕНДРИК