МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.10.2012

м. Київ

N 1064


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 жовтня 2012 р. за N 1787/22099

Про затвердження Порядку видачі свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами

Відповідно до Митного кодексу України, Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року, Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП, затвердженого наказом Державної митної служби України від 21 листопада 2001 року N 755, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2001 року за N 1036/6227 (у редакції наказу Державної митної служби України від 05 березня 2004 року N 172), та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок видачі свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної служби України від 27 січня 2011 року N 59 "Про затвердження Порядку видачі свідоцтв про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 лютого 2011 року за N 218/18956.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) і Департаменту організації митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С. М.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Департаменту митних інформаційних технологій та статистики (Юрченко К. Г.) розробити й увести в експлуатацію програмно-інформаційний комплекс з формування журналу реєстрації видачі свідоцтва відповідності та присвоєння реєстраційного номера свідоцтву відповідності в Єдиній автоматизованій системі Держмитслужби та застосування його відомостей у відповідних програмно-інформаційних комплексах при здійсненні видачі свідоцтва відповідності.

5. Установити, що цей наказ набирає чинності через 45 днів з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
09.10.2012 N 1064

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 жовтня 2012 р. за N 1787/22099


Порядок
видачі свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено з метою визначення послідовності дій посадових осіб митних органів під час видачі свідоцтва про допущення механічного дорожнього транспортного засобу, причепа, напівпричепа, призначеного для його буксирування таким транспортним засобом (далі - ТЗ), власник якого здійснює автомобільні перевезення на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року (далі - Конвенція МДП), до перевезення товарів під митними печатками та пломбами.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

власник ТЗ - юридична чи фізична особа - підприємець, якій ТЗ належить на праві власності або користування;

заявник - власник ТЗ або належним чином уповноважена ним особа;

митний орган видачі - митний орган, який здійснює видачу свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами, у зоні діяльності якого розташований цей власник ТЗ (за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи - підприємця);

Свідоцтво про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами (далі - свідоцтво про допущення) - документ, зразок якого наведений у додатку 4 до Конвенції МДП, який засвідчує відповідність вантажного відділення автомобільного транспортного засобу міжнародним технічним вимогам, установленим Конвенцією МДП.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, визначених Конвенцією МДП, іншими нормативно-правовими актами України.

1.3. Свідоцтво про допущення видається тільки на ТЗ, вантажні відділення яких відповідають міжнародним технічним вимогам, які визначені у додатку 2 до Конвенції МДП (далі - міжнародні технічні вимоги).

1.4. Свідоцтво про допущення видається митним органом видачі власнику ТЗ протягом одного робочого дня (але не пізніше наступного робочого дня) після надання повного пакета документів і подання ТЗ до огляду.

1.5. Огляд ТЗ здійснюється у місці, визначеному наказом митного органу видачі, посадовими особами митного органу видачі, на яких покладено функції здійснення митного контролю при допущенні ТЗ до перевезень товарів під митними печатками та пломбами.

1.6. За рішенням керівника митного органу видачі або уповноваженої ним особи огляд ТЗ може здійснюватися на території підприємства або у визначеному в заяві власника ТЗ місці за умови надання ним відповідної заяви у таких випадках:

оформлення значної кількості ТЗ (більше ніж 10);

значна відстань від місця стоянки ТЗ до місць розташування підрозділів митного органу видачі, на посадових осіб яких покладено функції здійснення митного контролю при допущенні ТЗ до перевезень товарів під митними печатками та пломбами;

неможливість подання ТЗ у місце, визначене наказом митного органу видачі для здійснення його огляду, у зв'язку з технічними обмеженнями (обмеженнями, пов'язаними із габаритами ТЗ, тощо).

1.7. У разі втрати свідоцтва про допущення власником ТЗ або його вилучення митними органами дублікат свідоцтва про допущення не видається. Власник ТЗ звертається до митного органу видачі щодо проходження процедури допущення ТЗ і отримання нового свідоцтва про допущення.

1.8. Якщо митними органами виявлено, що ТЗ, на який видано свідоцтво про допущення, не відповідає міжнародним технічним вимогам, митне забезпечення на вантажне відділення може бути накладене лише після приведення його у відповідність із міжнародними технічними вимогами.

1.9. Наявність свідоцтва про допущення є обов'язковим для перевезення товарів під митними печатками та пломбами ТЗ, власник якого здійснює автомобільні перевезення на умовах Конвенції МДП.

1.10. Якщо основні характеристики ТЗ були змінені, то свідоцтво про допущення цього ТЗ втрачає силу, ТЗ підлягає процедурі нового допущення перед тим, як його можна буде використовувати для перевезень, уповноважена посадова особа митного органу видачі вносить відмітку про недійсність цього свідоцтва до електронного Журналу реєстрації видачі свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами (далі - електронний Журнал), форма якого наведена в додатку до цього Порядку.

1.11. Присвоєння свідоцтву про допущення реєстраційного номера та ведення електронного Журналу здійснюються за допомогою Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів (далі - ЄАІС). Порядковий номер свідоцтва про допущення присвоюється в порядку зростання, є наскрізним для всіх митних органів та починається з одиниці.

1.12. Для ТЗ, що перевозять великовагові або громіздкі вантажі, у тому числі контейнери або ТЗ тощо, свідоцтво про допущення не потрібне.

1.13. Оригінал свідоцтва про допущення та завірений комплект фотографій або креслень (малюнків) повинні супроводжувати дорожній ТЗ.

1.14. Строк дії свідоцтва про допущення - два роки з дня його оформлення. Після закінчення цього строку ТЗ повинні пред'являтися митному органу видачі або, якщо ТЗ не підлягає реєстрації - митниці країни, в якій проживає його власник або користувач, для перевірки та для продовження дії свідоцтва про допущення.

1.15. У разі надання тимчасового реєстраційного талона на ТЗ дія свідоцтва про допущення обмежується строком дії тимчасового реєстраційного талона, але не більше 2 років.

1.16. Якщо свідоцтво про допущення вилучається, то посадовою особою митного органу робиться у графі 12 свідоцтва про допущення запис, що обґрунтовує вилучення свідоцтва про допущення, та ставляться підпис і відбиток особистої номерної печатки (далі - ОНП) посадової особи митного органу, яка вилучила свідоцтво про допущення.

1.17. Митний орган, який вилучив свідоцтво про допущення, негайно направляє вилучене свідоцтво про допущення до митного органу видачі.

1.18. Митний орган видачі фіксує факт вилучення свідоцтва про допущення та вносить до графи 11 електронного Журналу відповідну відмітку.

1.19. Свідоцтво про допущення, комплект документів і фотографій або креслень (малюнків), поданих заявником для одержання (продовження строку) свідоцтва про допущення, видаються заявнику з обов'язковим зазначенням на зворотному боці письмової заяви відмітки про отримання свідоцтва про допущення та документів:

"Отримано __________________________________________________________________________".
                                                          (ініціали, прізвище особи, яка отримала документи; підпис, дата отримання)


II. Порядок заповнення свідоцтва про допущення

2.1. На кожний допущений до перевезень на умовах Конвенції МДП ТЗ видається свідоцтво про допущення. Бланк свідоцтва про допущення друкується українською та англійською мовами.

2.2. До свідоцтва про допущення додаються фотокартки або креслення (малюнки) ТЗ, які завіряються уповноваженою посадовою особою митного органу видачі шляхом проставляння відбитка ОНП та підпису особи, яка проводила митний огляд ТЗ.

2.3. Усі записи в свідоцтві про допущення робляться заявником друкарським способом українською мовою, крім граф, які заповнюються уповноваженою посадовою особою митного органу видачі (графи 5 - 12).

2.4. Порядок заповнення свідоцтва про допущення:

2.4.1. Розділ "Розпізнання":

до графи 1 власником ТЗ вноситься номерний знак транспортного засобу;

до графи 2 власником ТЗ вноситься тип транспортного засобу;

до графи 3 власником ТЗ вноситься номер шасі;

до графи 4 власником ТЗ вноситься марка транспортного засобу (або найменування заводу-виробника);

до графи 5 посадовою особою митного органу видачі вносяться службові записи;

до графи 6 посадовою особою митного органу видачі вноситься кількість додатків (фотографій, креслень тощо) до свідоцтва про допущення.

2.4.2. У графі 7 розділу "Допущення" посадовою особою митного органу видачі зазначається строк дії свідоцтва про допущення, а також ставиться "Х"-подібна відмітка у відповідній клітинці про індивідуальне допущення або допущення за типом конструкції, записуються місце проведення оформлення, дата оформлення. Записи в цьому розділі завіряються підписом та відбитком ОНП посадової особи митного органу видачі, яка проводила митний огляд ТЗ.

2.4.3. До графи 8 розділу "Володілець" посадовою особою митного органу видачі вносяться найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) володільця у разі, коли свідоцтво про допущення видається на ТЗ, який не підлягає реєстрації.

2.4.4. До графи 9 розділу "Продовження" посадовою особою митного органу видачі вносяться дані, необхідні для продовження строку дії свідоцтва про допущення, характер яких зазначений у відповідних пунктах цієї графи. Записи в цьому розділі завіряються підписом та відбитком ОНП посадової особи митного органу видачі, яка проводила митний огляд.

2.4.5. Розділ "Зауваження":

у графі 10 посадовою особою митного органу видачі наводяться дані про виявлені при огляді несправності, зазначається назва митного поста або пункту пропуску, в якому вони були виявлені. Записи в цьому розділі завіряються підписом та відбитком ОНП посадової особи митного органу видачі, яка проводила огляд;

до графи 11 посадовою особою митного органу видачі заносяться дані щодо усунення відповідних несправностей, виявлених при огляді й зазначених у графі 10, а також назва митного поста або пункту пропуску. Записи в цьому розділі завіряються підписом та відбитком ОНП посадової особи митного органу видачі, яка проводила огляд;

до графи 12 посадовою особою митного органу видачі можуть заноситись інші зауваження, що виникли при огляді, які за своїм характером не впливають на допущення ТЗ до перевезення товарів під митними печатками й пломбами.

2.5. Разом зі свідоцтвом про допущення на паперовому носії подається його електронна копія, яка використовується для прискорення здійснення процедури реєстрації. Інформація, внесена до електронної копії, повинна відповідати інформації, внесеній представником до оригіналу свідоцтва про допущення.

III. Порядок видачі свідоцтва про допущення

3.1. Для отримання свідоцтва про допущення заявником подаються до митного органу видачі такі документи:

письмова заява довільної форми на ім'я керівника митного органу видачі за підписом власника ТЗ і з його печаткою (за наявності). У заяві, що подається юридичною особою, повинні бути зазначені місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ власника ТЗ, реєстраційний номерний знак, тип, марка, номер шасі ТЗ. Фізичні особи - підприємці зазначають місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), реєстраційний номерний знак, тип, марку, номер шасі ТЗ;

заповнене свідоцтво про допущення;

копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ в органах Державної автомобільної інспекції МВС України або тимчасового реєстраційного талона, завірена підписом власника ТЗ і його печаткою (за наявності);

комплект фотографій або креслень (малюнків) ТЗ (вид спереду, ззаду, вид з кожного боку, збільшеним планом кожне місце накладення митних печаток та пломб). Зображення повинні бути чіткими та надавати повну інформацію про ТЗ. Фотографії на звороті повинні містити інформацію про ТЗ (реєстраційний номерний знак ТЗ, тип, марка, номер шасі), яка завіряється підписом власника ТЗ і його печаткою (за наявності).

Якщо документи для отримання свідоцтва про допущення подаються уповноваженою особою, додатково пред'являються її паспорт та документ, що засвідчує повноваження цієї особи.

3.2. Уповноважена посадова особа митного органу видачі:

перевіряє правильність заповнення свідоцтва про допущення;

перевіряє відповідність відомостей, унесених до свідоцтва про допущення, звіряє копії наданих документів з оригіналами;

здійснює огляд ТЗ на відповідність його міжнародним технічним вимогам, а також ідентичність зовнішнього вигляду пред'явленого ТЗ наданим фотографіям або кресленням (малюнкам);

за відсутності недоліків та зауважень до ТЗ проводить реєстрацію свідоцтва про допущення в електронному Журналі, присвоює номер, підписує і проставляє відбиток ОНП на свідоцтві про допущення та на зворотному боці кожної фотографії або креслення (малюнка).

3.3. Реєстраційний номер свідоцтва про допущення (цифровий код) складається з тринадцяти знаків та має таку структуру:

ААА/ВВВВ/СССССС,

де ААА - перших три знаки коду митного органу видачі згідно з класифікатором митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій;

ВВВВ - чотири цифри поточного року, відокремлені з обох боків скісною лінією;

СССССС - порядковий номер свідоцтва про допущення в електронному Журналі.

3.4. У разі виявлення невідповідності ТЗ міжнародним технічним вимогам митний орган видачі протягом двох робочих днів письмово відмовляє у видачі свідоцтва про допущення із зазначенням аргументованих підстав та повертає заявнику оригінали поданих документів.

IV. Порядок продовження строку дії свідоцтва про допущення

4.1. Для продовження строку дії свідоцтва про допущення заявником подаються такі документи:

письмова заява довільної форми на ім'я керівника митного органу видачі за підписом власника ТЗ і з його печаткою (за наявності). У заяві, що подається юридичною особою, повинні бути зазначені місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ власника ТЗ, номер свідоцтва про допущення, яке потребує продовження строку дії. Фізичні особи зазначають місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), номер свідоцтва про допущення, яке потребує продовження;

свідоцтво про допущення, яке потребує продовження;

комплект фотографій або креслень (малюнків) ТЗ з відбитком ОНП і підписом посадової особи митного органу видачі, які поверталися заявнику після оформлення або останнього продовження строку дії свідоцтва.

Якщо документи подаються уповноваженою особою, додатково пред'являються її паспорт та документ, що засвідчує повноваження цієї особи.

4.2. Уповноважена посадова особа митного органу видачі:

здійснює огляд ТЗ відповідно до вимог пункту 3.2 розділу III цього Порядку;

за відсутності зауважень заповнює графу 9 про продовження строку дії та проставляє відбиток ОНП і підпис на свідоцтві про допущення і на зворотному боці кожної фотографії або креслення (малюнка);

заносить інформацію про продовження строку дії свідоцтва про допущення до електронного Журналу.

4.3. Письмова заява разом із копією свідоцтва про допущення залишаються у справах митного органу видачі.

4.4. У разі відсутності повного комплекту документів або внесення змін до конструкції вантажного відділення ТЗ процедура переоформлення свідоцтва про допущення здійснюється відповідно до вимог пунктів 3.1 - 3.3 розділу III цього Порядку.

V. Допущення транспортних засобів до перевезень товарів під митними печатками й пломбами на умовах Конвенції МДП

5.1. ТЗ допускаються митним органом видачі до перевезень товарів під митними печатками та пломбами відповідно до однієї з вказаних процедур:

в індивідуальному порядку;

за типом конструкції (серія ТЗ).

5.2. Якщо ТЗ одного й того самого типу конструкції виготовляються серійно, завод-виробник може звернутися до Держмитслужби України із письмовою заявою про їх допущення за типом конструкції.

5.3. Завод-виробник повинен зазначити у своїй заяві розпізнавальні цифри або літери, які він присвоюватиме типу конструкції ТЗ. До цієї заяви додаються креслення та детальний опис типу конструкції ТЗ, який підлягає допущенню.

5.4. У своїй заяві завод-виробник повинен також надати Держмитслужбі України зобов'язання щодо:

допуску посадових осіб Держмитслужби України до виробництва зазначеного типу конструкції;

інформування Держмитслужби України про будь-які зміни в кресленнях або в детальному описі конструкції до того, як ці зміни будуть здійснені;

нанесення на видному місці на ТЗ розпізнавальних цифр або літер типу конструкції, а також порядкового номера (заводського номера) кожного серійно виготовленого ТЗ цього типу.

5.5. Держмитслужба України в письмовій формі повідомляє завод-виробник та митні органи про своє рішення щодо допущення ТЗ до перевезення товарів під митними печатками й пломбами за типом конструкції.

5.6. Жодний ТЗ не може бути допущений до перевезень товарів під митними печатками й пломбами за типом конструкції, якщо Держмитслужба України не дійшла висновку на підставі огляду одного або декількох виготовлених за цим типом ТЗ, що ТЗ цього типу відповідають міжнародним технічним вимогам.

5.7. Митний орган видачі вживає заходів для видачі належним чином завіреного ним свідоцтва про допущення для кожного ТЗ, виготовленого відповідно до допущеного типу конструкції.

5.8. Якщо ТЗ, який допущено до перевезень за типом конструкції, імпортується в Україну з іншої країни, яка є договірною стороною Конвенції МДП, проведення додаткової процедури допущення ТЗ у зв'язку із ввезенням не потребується.

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук


 

Додаток
до Порядку видачі свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами


Форма

Журнал реєстрації видачі свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами

N
з/п

Номер свідоцтва

Строк дії свідоцтва

Реєстраційний номер транспортного засобу

Дані про власника транспортного засобу
(або користувача)

Документ, що підтверджує право власності (користування) транспортним засобом

Особиста номерна печатка посадової особи, яка здійснювала видачу (продовження) свідоцтва про допущення

Примітки

дата видачі/ продов-
ження

дата закінчення/ продовжено до/ продовжено до/ продовжено до

код згідно з ЄДРПОУ (або реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта *)

найменування
(або прізвище, ім'я, по батькові)

місце-
знаходження, місце проживання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


____________
* Зазначається для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.