МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ 

від 27.10.2020 Київ № 642


Про внесення змін до наказу 

Міністерства фінансів України 

від 20 вересня 2012 року № 1011

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від  21 травня 2020 року № 230 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства фінансів України 

від 29 травня 2012 року № 623», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

01 липня 2020 року за № 607/34890, з метою вдосконалення та актуалізації відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, що використовуються у процесі оформлення митних декларацій, 

НАКАЗУЮ: 

1. Абзац одинадцятий пункту 1 наказу Міністерства фінансів України 

від 20 вересня 2012 року № 1011 (із змінами) викласти в такій редакції: 

«класифікатор документів, сертифікатів, дозволів та додаткової інформації;».

2. Затвердити Зміни до Класифікатора звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України та Класифікатора документів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2012 року № 1011 (із змінами), що додаються. 

3. Державній митній службі України:

забезпечити інформування державних органів та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності про зміни, внесені цим наказом, шляхом оприлюднення його на своєму офіційному вебсайті; 

доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу. 

4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його оприлюднення на офіційному вебсайті Державної митної служби України.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на  Голову Державної митної служби України. 

Міністр                                                                                                                                                                             Сергій МАРЧЕНКО


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

27 жовтня 2020 року №  642

 

ЗМІНИ

 до Класифікатора звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України та Класифікатора документів

 

1. У Класифікаторі звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України розділ І «Загальний (Імпорт)» після позиції «117» доповнити новою позицією «118» такого змісту:

«

118

Товари, що закуповуються в межах контрактів, звільняються від будь-яких податків, зборів або будь-яких інших обов’язкових платежів, що стягуються на території України відповідно до національного законодавства України

205

Угода між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки посилання морської безпеки та охорони України, стаття 11

205

Угода між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки посилання морської безпеки та охорони України, стаття 11

205

Угода між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки посилання морської безпеки та охорони України, стаття 11

».

2. У Класифікаторі документів:

назву викласти в такій редакції:

«Класифікатор документів, сертифікатів, дозволів та додаткової інформації»;

у розділі 1 «Митні документи»:

після позиції «1806» доповнити новою позицією «1807» такого змісту:

«

1807

Загальна декларація прибуття

»;

позицію «1810» викласти в такій редакції:

«

1810

Ідентифікаційний номер засобу ідентифікації (пломби або запірно-пломбувального пристрою)

».

 

Директор Департаменту

митної політики                                                                                                                                 Олександр МОСКАЛЕНКО