МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

                                  16.02.2021                                                                                                                                               №104

 

 

Про затвердження Змін до Класифікатора документів, сертифікатів, дозволів та додаткової інформації

 

З  метою вдосконалення та актуалізації відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, що використовуються у процесі оформлення митних декларацій, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Зміни до Класифікатора документів, сертифікатів, дозволів та  додаткової інформації, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2012 року № 1011 (із змінами), що додаються.

 

2. Державній митній службі України:

забезпечити інформування державних органів та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності про зміни, внесені цим наказом, шляхом оприлюднення його на своєму офіційному вебсайті; 

доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу. 

 

3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його оприлюднення на офіційному вебсайті Державної митної служби України.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на  Голов у Державної митної служби України Рябікіна П. Б. 

 

 

Міністр                                                                                         Сергій МАРЧЕНКО


ЗМІНИ

до Класифікатора документів, сертифікатів, дозволів

та додаткової інформації

 

1. У розділі 1 «Митні документи»:

 

позиції «1610» і «1611» викласти в такій редакції:

«

1610

Авторизація АЕО про надання права на застосування спеціальних спрощень (АЕО-С)

1611

Авторизація АЕО про підтвердження безпеки та надійності

(АЕО-Б)

»;

позиції «1620» – «1623» викласти в такій редакції:

«

1620

Дозвіл митниці на застосування спеціального спрощення «загальна фінансова гарантія»

1621

Дозвіл митниці на застосування спеціального спрощення «самостійне накладення пломб спеціального типу»

1622

Дозвіл митниці на застосування спеціального спрощення «процедура спрощеного декларування»

1623

Дозвіл митниці на застосування спеціального спрощення «процедура випуску за місцезнаходженням»

»;

позиції «1612», «1624» – «1631» виключити.

 

2. У розділі 5 «Документи та відомості, що підтверджують дотримання обмежень, встановлених законами України, щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України»:

 

позиції «5036», «5037», «5052», «5205», «5503», «5515» виключити;

 

після позиції «5101» доповнити новими позиціями «5123» та «5124» такого змісту:

«

5123

Документація, яка має супроводжувати продукцію при наданні її на ринку відповідно до вимог щодо нехарчової продукції та її обігу на ринку України, встановлених технічними регламентами (Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»)

5124

Ліцензія на право виробництва тютюнових виробів

»;

позицію «5509» викласти в такій редакції:

«

5509

Інформація про позитивні результати проведення заходів офіційного контролю з використанням механізму «єдиного вікна» (в якості відомостей про документ зазначається оригінальний номер електронної справи)

».

 

3. Розділ 10 «Коди документів, що відповідають кодам документів Нової комп'ютеризованої транзитної системи» доповнити позицією такого змісту:

«

zzz

Інші документи (при застосуванні режиму спільного транзиту)

».

 

 

Директор Департаменту

митної політики

      Олександр МОСКАЛЕНКО