Державна митна служба України відповідно до норм Митного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2022 №1092 «Деякі питання реалізації положень Митного кодексу України щодо надання авторизацій» здійснює оцінку відповідності підприємств критеріям та/або умовам надання авторизації на застосування транзитних спрощень.

24 May

Під час проведення оцінки відповідності деяких підприємств встановлено факти надання недостовірних відомостей та/або підроблених документів.

Odoo • Зображення та текст

Відповідно до статті 60 доповнення І до Конвенції про процедуру спільного транзиту, особи, що подають заяву на спрощення, несуть відповідальність згідно чинного на території Договірних сторін законодавства і, без обмеження можливості застосування штрафних санкцій, за:

(a) точність і повноту інформації, наданої у заяві;

(b) автентичність, точність і дійсність будь-якого підтвердного документа до заяви.

У результаті, за одним із встановлених фактів направлено повідомлення про кримінальне правопорушення до правоохоронних органів щодо наявних ознак злочину, передбаченого статтями 205-1 та 358 Кримінального кодексу України.

Звертаємо увагу, що у разі подання підприємствами недостовірних відомостей та/або підроблених документів Держмитслужбою вживатимуться необхідні заходи відповідно до чинного законодавства України.