Митна лабораторія отримала атестат про акредитацію у Національному агентстві акредитації України

7 July

Завершення процесу акредитації митної лабораторії стало важливим кроком у розвитку Державної митної служби України, прокоментував директор Спеціалізованої лабораторія з питань експертизи та досліджень Держмитслужби (СЛЕД) Рустам Раупов.

За його словами, у минулому році керівництвом Держмитслужби була поставлена амбітна ціль по приведенню рівня експертного забезпечення діяльності територіальних митних органів Держмитслужби у відповідність до сучасних вимог Всесвітньої митної організації та міжнародних стандартів. Розуміючи важливість експертного забезпечення для своєчасного та якісного проведення митного контролю та митного оформлення товарів, керівництво Держмитслужби та особисто її Голова Павло РЯБІКІН забезпечили належне фінансування та надали матеріальну і кадрову допомогу для проведення заходів акредитації митної лабораторії.

Odoo • Зображення та текст

На сьогодні Спеціалізована лабораторія з питань експертизи та досліджень Держмитслужби для проведення своєї діяльності визначена як спеціалізований орган з питань експертиз і досліджень в системі територіальних органів Держмитслужби. Зоною діяльності лабораторії є вся територія України, а її випробувальні підрозділи розташовані в містах Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Сєвєродонецьк, Ужгород та Харків. 

 За рівнем кількості вимірюваних показників та спектру товарів, дослідження яких проводяться, СЛЕД Держмитслужби перебуває на рівні передових акредитованих експертних установ України. Усі види досліджень проводяться з необхідними показниками точності.

Основу експертної діяльності СЛЕД Держмитслужби складають дослідження фізико-хімічних показників, гемологичні експертизи, криміналістичні і інженерно-технічні дослідження, товарознавча експертиза товарів і оцінка колісних транспортних засобів.

Щорічно СЛЕД Держмитслужби проводить дослідження більше 40 тис. зразків товарів широкого спектру.

Отримання Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень Держмитслужби чергового атестату акредитації є засвідченням Національним агентством акредитації України компетентності її експертних підрозділів відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT) у сфері випробування харчової та кормової продукції, спирту, напоїв та компонентів для їх виготовлення, тютюну і тютюнових виробів, біологічно-активних речовин, лікарських засобів, ветеринарних препаратів, засобів захисту рослин, неорганічних речовин, продуктів органічної та неорганічної хімії, керамічних виробів, металів та виробів з них, мінеральних палив, нафти та нафтопродуктів, лакофарбових матеріалів, парфумерно-косметичної продукції, паперової та текстильної продукції, полімерних матеріалів, криміналістичної та інженерно-технічної експертизи.

Отримання зазначеної акредитації надасть  Спеціалізованій лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби можливість більш тісного співробітництва з експертними установами Всесвітньої митної організації, що в свою чергу, дозволить значно покращити експертне забезпечення митниць Держмитслужби, вважає директор СЛЕД Рустам Раупов.