Перелік актів права ЄС щодо класифікації товарів згідно з Комбінованою номенклатурою

11 October

В рамках процесу наближення законодавства Україні до системи права ЄС Держмитслужбою опрацьовано перелік актів права ЄС щодо класифікації товарів згідно з Комбінованою номенклатурою. Підходи до класифікації товарів, закріплені у вказаних актах права ЄС, враховуються митними органами при прийнятті рішень щодо класифікації товарів згідно з УКТЗЕД та рішень щодо зобов’язуючої інформації з питань класифікації товарів, за умови, що вони не суперечать положенням Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів.

Перелік оприлюднений на сайті Держмитслужби у розділі «Діяльність» та підлягає оновленню, не рідше ніж раз на квартал.