МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

 

від 30.12.2020                                    Київ                                          №831

 

 

 

Про внесення змін до Класифікатора Державної митної служби України, її територіальних органів та їх структурних підрозділів

 

Відповідно до статті 454 Митного кодексу України

 

НАКАЗУЮ:

 

1.  Внести зміни до Класифікатора Державної митної служби України, її територіальних органів та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26 листопада 2019 року № 495 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Державній митній службі України:

забезпечити інформування державних органів та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності про зміни, внесені цим наказом, шляхом  оприлюднення наказу на своєму офіційному вебсайті;

доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.

3.  Цей наказ набирає чинності одночасно з рішенням Державної митної служби України про можливість забезпечення здійснення територіальними органами, утвореними як відокремлені підрозділи юридичної особи публічного права, повноважень і функцій територіальних органів, що реорганізуються, відповідно до абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 року № 895 «Деякі питання територіальних органів Державної митної служби», але не раніше, ніж через 10 днів з дня його оприлюднення на офіційному вебсайті Державної митної служби України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної митної служби України.

 

 

Міністр                                                                                      Сергій МАРЧЕНКО
Класифікатор