Про звільнення від сплати митних платежів при ввезенні на митну територію України безпілотних літальних апаратів з метою вільного обігу

17 July
Odoo • Зображення та текст

Безпілотні літальні апарати та частини до них класифікуються у товарних позиціях 8806, 8807, 8906 згідно з УКТ ЗЕД.

Відповідно до Пояснень до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, затверджених наказом Держмитслужби від 14.12.2022 № 543, до категорії товарів, що класифікуються у товарній позиції 8806, під терміном «безпілотний літальний апарат» розуміється будь-яке повітряне судно, крім літаків товарної позиції 8801, призначене для польотів без пілота на борту. Вони можуть бути призначені для перевезення вантажу або оснащені стаціонарно інтегрованою цифровою камерою чи іншим обладнанням, яке б дозволило їм виконувати утилітарні функції під час польоту.

До товарної позиції 8906 відносяться безпілотні морські системи, що використовуються в оборонних цілях.

Звільнення від сплати митних платежів у разі ввезення на митну територію України БпЛА надається в залежності від особи (юридична або фізична), яка здійснює таке ввезення, та відповідності назв товарів кодам згідно з УКТ ЗЕД, наведеним у відповідних положеннях Митного та Податкового кодексів України (далі – МКУ та ПКУ).

При митному оформленні таких товарів в графі 36 митної декларації, або документах, що її замінюють, необхідно зазначати коди пільг відповідно до Класифікатора звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2012 № 1011.

Фізичні особи (громадяни).

БпЛА, що тимчасово, протягом дії воєнного стану в Україні, але не довше ніж до 01 січня 2024 року, ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами, та  класифікуються в товарній позиції 8806 згідно з УКТ ЗЕД (крім 8806 10, 8806 29 20 00, 8806 99 20 00).

Товарна позиція 8806.

Підстави: пункт 924  розділу ХХІ МКУ, пункт 92 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ.

Код пільги «235».

Юридичні особи (в тому числі фізичні особи-підприємці). 

1) БпЛА, що закуповуються державними замовниками (визначені Кабінетом Міністрів України центральні органи виконавчої влади, інші державні органи, військові формування, утворені відповідно до законів України; для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони).

Товарна позиція 8806, 8807, 8809.

Підстави: пункт 20 частини першої статті 282 МКУ, підпункт 4 пункту 32 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ.

Код пільги «164».

2) БпЛА, кінцевим отримувачем яких відповідно до сертифіката кінцевого споживача або згідно з умовами договору визначено правоохоронні органи, Міністерство оборони України, Збройні Сили України та інші військові формування, добровольчі формування територіальних громад, утворені відповідно до законів України, інші суб'єкти, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону та/або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України, підприємства, які є виконавцями (співвиконавцями) державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель.

Товарна позиція 8806, 8807.

Підстави: абзац десятий пункту 41 розділу ХХІ МКУ, підпункт 5 пункту 32 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ.

Код пільги «225».

3) БпЛА, що тимчасово, протягом дії воєнного стану в Україні, але не довше ніж до 01 січня 2024 року, ввозяться (пересилаються) на митну територію України підприємствами, та  класифікуються в товарній позиції 8806 згідно з УКТ ЗЕД (крім 8806 10, 8806 29 20 00, 8806 99 20 00).

Товарна позиція 8806.

Підстави: пункт 924  розділу ХХІ МКУ, пункт 92 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ.

Код пільги «235».

4) БпЛА, що ввозяться на митну територію України громадськими об’єднаннями та/або благодійними організаціями, включеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, для подальшої їх безоплатної (без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсації) передачі такими особами Збройним Силам України та добровольчим формуванням територіальних громад, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх об'єднанням, військовим частинам, підрозділам.

Товарна позиція 8806, 8807, 8809.

Підстави: пункт 922  розділу ХХІ МКУ, пункт 69.51 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ.

Код пільги «232».

Також звертаємо увагу, що відповідно до статті 23 МКУ  за заявою підприємства митні органи приймають рішення щодо зобов’язуючої інформації з питань, зокрема, класифікації товарів.

Рішення щодо зобов’язуючої інформації є обов’язковим для виконання підприємством, за заявою якого таке рішення прийнято, та будь-яким митним органом.

Рішення щодо зобов’язуючої інформації застосовується до товарів, яких стосується таке рішення та щодо яких митні формальності виконуються після набрання чинності таким рішенням.

Строк дії рішення щодо зобов’язуючої інформації становить три роки з дати його прийняття.

Рішення щодо зобов’язуючої інформації не може бути змінено.

Рішення щодо зобов’язуючої інформації не може бути скасовано митним органом за заявою підприємства.

Митний орган приймає рішення про скасування рішення щодо зобов’язуючої інформації у разі, якщо митним органом встановлено, що:

- рішення не відповідає законодавству України з питань митної справи внаслідок внесення змін до законодавства;

- факти та умови, на основі яких було прийнято таке рішення, змінилися;

- рішення прийнято з порушенням законодавства України з питань митної справи;

- отримано рекомендації, пояснення та інші рішення, що приймаються Всесвітньою митною організацією щодо класифікації товарів, відповідно до яких змінюється класифікація товарів, щодо яких прийнято таке рішення.