Управління та розвиток персоналу

Основні завдання і функції Департаменту 

    Департамент управління та розвитку персоналу реалізує державну політику з питань управління персоналом в Державній митній службі України 

 Основні завдання і функції Департаменту: 

  • здійснення добору персоналу в апарат Держмитслужби та на керівні посади в територіальних органах Держмитслужби;

  • документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення;

  • здійснення контролю за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом у територіальних органах Держмитслужби;

  • організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом в територіальних органах Держмитслужби;

  • організація роботи з підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб Держмитслужби та її територіальних органів;

  • організація проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Держмитслужби;

  • участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;

  • участь у заходах щодо забезпечення взаємодії з міжнародними організаціями з питань професійної підготовки посадових осіб апарату Держмитслужби та її територіальних органів.

Державна служба

Нормативно-правові акти

Про затвердження Порядку проведення стажування громадян з чи...

Закон України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII

Закон України "Про очищення влади" від 16 вересня 2014 р. № 1682-VII

Закон України "Про відпустки" від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР

Закон України "Про центральні органи виконавчої влади" від 17 березня 2011 р. № 3166-VI

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2020 р. № 310 "Питання оплати праці посадових осіб та працівників Державної митної служби України"

Постанова Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2019 р. № 858 "Про утворення територіальних органів Державної митної служби"

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. № 501 "Про спеціальні звання посадових осіб митних органів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 306 "Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями"

Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 648)

Порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171

Порядок проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьої і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563

Порядок призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 290

Порядок обчислення стажу державної служби, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 229

Порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 640 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 591)

Вакансії

Конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В" в апараті Держмитслужби

Наказ

Список вакантних посад

Конкурс на зайняття вакантних посад державної служби, призначення яких, відповідно до законодавства, здійснюється Головою Держмитслужби

Наказ 

Список вакантних посад

Добір на вакантні посади державної служби на період дії карантину в апараті Держмитслужби

Наказ 

Список вакантних посад


Конкурс на зайняття вакантних посад державної служби  категорій "Б" і "В" в територіальних органах  Держмитслужби

 


Інформація про втрачені або неповернуті службові посвідчення працівників органів Державної митної служби України

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року №1137 "Про затвердження зразка та технічного опису бланка службового посвідчення з безконтактним електронним носієм" здійснюється виготовлення, облік та видача службових посвідчень працівникам Державної митної служби України.

Стажування молоді

Державна митна служба України

оголошує набір на стажування для молоді, яка не перебуває на посадах державної служби!

Можливість проходження стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної митної служби України та її територіальних органах визначена:

частиною дев’ятою статті 48 Закону України “Про державну службу” ;

наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2022 № 90  «Про затвердження Порядку проведення стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної митної служби України та її територіальних органах».

Метою проведення стажування є ознайомлення молоді з функціонуванням державної служби, набуття ними практичного досвіду виконання завдань та обов’язків державного службовця, а також ознайомлення їх зі специфікою діяльності митного органу.

Найкращі стажисти можуть отримати пропозицію стати членом команди Держмитслужби.

 

Вимоги до кандидата для проходження стажування:

 

громадянство України;

 

вільне володіння державною мовою;

 

наявність освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче молодшого бакалавра;

 

вік до 35 років.

 

Якщо Вас зацікавила можливість проходження стажування в Держмитслужбі, заповнюйте:

Анкету кандидата на проходження стажування, яку необхідно надіслати до   24.06.2022   на електронну адресу:
hr-project@customs.gov.ua   з зазначенням теми листа «Стажування молоді».

Анкета


Перелік документів, які необхідно подати кандидату для проходження стажування:

заява на проходження стажування;

Заява


копія паспорта або ID-картки з паперовим витягом з Єдиного державного демографічного реєстру;

копія студентського квитка (для студентів) або копію документу про освіту.

 

Контактні дані працівників, які надають інформацію щодо умов стажування: 481 18 36, 481 18 30