Рекомендації при заповненні заяви про надання авторизації АЕО
та анкети самооцінки підприємства

З моменту запровадження програми авторизованого економічного оператора (АЕО) Державною митною службою України отримано та здійснено розгляд 17 заяв та анкет самооцінки підприємств для надання авторизації авторизованого економічного оператора.

За результатами попереднього розгляду 10 заяв та анкет самооцінки Державною митною службою України було відмовлено в проведені оцінки відповідності підприємства критеріям АЕО.

Надаємо найпоширеніші причини, що є підставою для відмови у проведені оцінки відповідності підприємства критеріям та/ або умовам надання авторизації АЕО, а також рекомендації при заповненні анкети самооцінки.

Причини відмови:

   - подано не усі документи. Частиною четвертою статті 12 Митного кодексу України ( далі – Кодекс) передбачено вимогу подання 2 документів: заяви про надання авторизації АЕО та анкети самооцінки підприємства;

   - внесення відомостей до Анкети самооцінки не в повному обсязі. В залежності від типу авторизації АЕО щодо якого підприємством подається заява в анкеті самооцінки мають бути заповнені:

  •    розділи 1-5 анкети самооцінки якщо заява подається для отримання авторизації АЕО типу «про надання права на застосування спрощень»;

  •    розділи 1-4 та 6 анкети самооцінки – якщо заява подається для отримання авторизації АЕО типу «про підтвердження безпеки та надійності»;

  •    розділи 1-6 анкети самооцінки – якщо заява подається для отримання на отримання обох типів авторизації АЕО одночасно.

Звертаємо увагу на необхідність надання відповіді на усі питання в анкеті самооцінки у відповідних її розділах, враховуючи роль підприємства в міжнародному ланцюгу постачання.


Рекомендації при заповненні заяви про надання авторизації АЕО та анкети самооцінки підприємства.

1. Обрання типу авторизації АЕО. Враховуйте роль підприємства в міжнародному ланцюзі постачання та ті переваги і спрощення, якими зможе скористатися підприємство. Необхідно зазначити, що міжнародна практика передбачає можливість підприємств, які отримали авторизацію АЕО типу «про підтвердження надійності та безпеки», користуватися перевагами в інших країнах, після укладення відповідних угод про взаємне визнання АЕО.  

2. Етап самооцінки підготовчий етап під час якого підприємство має отримати уявлення про ті процедури і процеси, які будуть оцінюватися митними органами. Дієвим інструментом тут є анкета самооцінки. 

2.1. Уважно передивіться не тільки Анкету самооцінки та пояснення до неї, але й Порядок проведення оцінки та особливо Алгоритм проведення оцінки митними органами. Це дасть розуміння, як більш повно заповнити Анкету самооцінки і що буде вимагатися при проведені оцінки;

2.2. Визначитесь з співробітником підприємства, який зможе об’єднати всю інформацію необхідну для заповнення анкети самооцінки, та буде особою відповідальною за взаємодію з митними органами при проведені оцінки.

2.3. Залучайте якомога більше підрозділів до заповнення Анкети. Вони мають брати участь в процесі, і не просто на рівні надання інформації, яка вноситься в анкету самооцінки, але й розуміти як така інформація пов’язана з іншими процесами на підприємстві.

2.4. Якщо ви бачити прогалини, внесіть зміни в інструкції, політики. Проведіть декілька тестових перевірок процедур, особливо якщо вони були запроваджені нещодавно, бо такі процедури мають бути не тільки на папері, але й застосовуватися на практиці

2.5. При заповнені анкети зверніть увагу та ті питання, що потребують конкретних відповідей у цифрах (наприклад, коефіцієнти ліквідності – критерій «стійкий фінансовий стан»), а також відсутність відповіді, на які дають підстави вважати, що підприємство не виконує критерій АЕО (наприклад відсутність звіту з оцінки ризиків і загроз або плану безпеки – критерій «дотримання стандартів безпеки та надійності»). 

У період дії воєнного стану, введеного в Україні Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, та протягом одного року з дня його припинення чи скасування для оцінки (повторної оцінки, моніторингу) з метою надання авторизації АЕО в частині відповідності розрахункових показників підприємства умовам, визначеним пунктом 3 частини третьої статті 14 цього Кодексу, використовуються такі значення показників (коефіцієнтів) платоспроможності (фінансової стійкості) та ліквідності підприємства:

коефіцієнт покриття (Кпокр) ≥ 0,2;

коефіцієнт платоспроможності (автономії) (Кплат) ≥ 0,1;

коефіцієнт фінансування (Кфін) ≤ 9.