Наказ Державної митної служби України від 22.11.2023 року № 832
"Про затвердження Порядку здійснення  внутрішнього аудиту
в Державній митній  службі України, формування  і використання справ"  

Відповідно до пунктів 29, 33 частини четвертої статті 19 Закону України від 17 березня 2011 року № 3166-VI«Про центральні органи виконавчої влади», пункту 9, підпунктів 25, 29 пункту 11 Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 227, постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001 «Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту» та з метою належної організації та ефективної реалізації функції внутрішнього аудиту згідно зі Стандартами внутрішнього аудиту, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року № 1247, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1219/19957,

НАКАЗУЮ: 

1.   Затвердити Порядок здійснення внутрішнього аудиту в Державній митній службі України, формування і використання справ, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної служби України від 22.07.2022 № 341 «Про затвердження Порядку здійснення внутрішнього аудиту в Державній митній службі України».

 
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
В. о. Голови                                                                                                                                                                                                                         Сергій ЗВЯГІНЦЕВ

Порядок здійснення внутрішнього аудиту

Додаток 1_ Повідомлення

Додатки 2,3,4_Модель компетенцій

Додаток 5 Форма_плану_внутрішнього_аудиту_(з_01_01_2023)

Додаток 6 Форма_плану_внутрішнього_аудиту_(із_змінами)_(з_01...

Додатки 7,8,9,10,11,12,13,14_База даних

Додаток 15_Розрахунок обсягів робочого часу

Додаток 16_Методи, методичні прийоми та процедури

Додаток 17_Матриця планування

Додаток 18_примірний перелік

Додаток 19_Програма внутрішнього аудиту

Додаток 20_Рекомендації

Додаток 21_Моніторинг впровадження рекомендацій

Додаток 22_Анкета постійного моніторингу

Додаток 23_Реєстр обліку навчальних заходів

Додаток 24_Аспект 1

Додаток 24_Аспект 2

Додаток 24_Аспект 3

Додаток 24_Аспект 4

Додаток 24_Аспект 5

Додаток 24_Аспект 6

Додаток 24_Аспект 7

Додаток 24_Аспект 8

Додаток 24_Аспект 9

Додаток 24_Аспект 10

Додаток 25_Підсумкові результати оцінки якості

Додаток 26_Самооцінка

Додаток 27_Програма забезпечення та підвищення якості

Додаток 28_Опис вкладення розділу

Додаток 29_Загальна інформація

Додаток 30_Обкладинка розділу

Додаток 31_Картка-замінник справи

Додаток 32_Передача справ