Державна митна служба України

Тип документа: Лист 123/16-03-01

Щодо заборон та обмежень

Зареєстровано 30 січня 2020

Департамент митно-тарифного та нетарифного регулювання

Департамент інформаційних технологій та митної статистики

Відповідно до частини другої статті 197 Митного кодексу України центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, визначає коди товарів згідно з УКТ ЗЕД, на переміщення яких через митний кордон України у відповідному напрямку встановлено обмеження, та розміщує відповідну інформацію на своєму офіційному веб-сайті та на єдиному державному інформаційному веб-порталі «Єдине вікно для міжнародної торгівлі».

У цьому зв’язку просимо розмістити переліки заборон та обмежень на офіційному веб-сайті Держмитслужби та на єдиному державному інформаційному веб-порталі «Єдине вікно для міжнародної торгівлі», в редакції, що додається.

Додатки: Перелік заборон.doc ; Перелік обмежень.doc.; постанова КМУ 1147.

В.о. заступника директора департаменту –
начальника управління організації
заходів торговельної політики
Департаменту митно-тарифного та
нетарифного регулювання                                                                            Леонід МУРОМЦЕВ
 


Михайло Захарченко 247-2634