Державна митна служба України

Тип документа: Наказ  520

Про запровадження пілотного проєкту з тестування роботи національної електронної транзитної системи

Зареєстровано 13 листопада 2020

 

Із змінами внесеними наказами Держмитслужби

від 22.12.2020 № 591

від 14.01.2021 № 32

від 01.02.2021 № 73

від 25.02.2021 № 126
Про запровадження пілотного проєкту

з тестування роботи національної 

електронної транзитної системи


Відповідно до Закону України від 12 вересня 2019 року № 78-IX «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи», постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 681 «Деякі питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій окремих типів», пунктів 35, 48 Плану заходів з реформування та розвитку системи органів, що реалізують митну політику, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 року № 569-р «Деякі питання реалізації концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну митну політику», наказу Міністерства фінансів України від 22 грудня 2020 року № 795 «Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій окремих типів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 січня 2021 року за № 76/35698, наказу Міністерства фінансів України від 12 листопада 2020 року № 701 «Про проведення пілотного проекту з тестування роботи національної електронної транзитної системи» та з метою забезпечення перевірки функціонування національної електронної транзитної системи в частині взаємодії митних органів та суб’єктів режиму при поміщенні товарів у режим спільного транзиту


НАКАЗУЮ:


1. Розпочати з 16.11.2020 пілотний проєкт з тестування роботи національної електронної транзитної системи в частині взаємодії митних органів та суб’єктів режиму при поміщенні товарів у режим спільного транзиту (далі – пілотний проєкт) терміном 4 місяці.

2. Визначити Волинську, Київську, Північну та Одеську митниці Держмитслужби такими, що беруть участь у пілотному проєкті.

3. Заповнення митної декларації окремого типу у вигляді структурованого електронного повідомлення під час пілотного проєкту здійснювати відповідно до Порядку заповнення митних декларацій окремих типів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 грудня 2020 року № 795 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 січня 2021 року за № 76/35698.

4. Відповідно до абзацу шостого пункту 1 наказу Міністерства фінансів України від 12 листопада 2020 № 701 «Про проведення пілотного проекту з тестування роботи національної електронної транзитної системи» затвердити такі, що додаються:

Методичні рекомендації щодо заповнення митної декларації окремого типу у вигляді структурованого електронного повідомлення; 

Методичні рекомендації щодо алгоритму виконання митних формальностей при поміщенні товарів у режим спільного транзиту;

Методичні рекомендації щодо алгоритму виконання митних формальностей при завершенні режиму спільного транзиту;

Методичні рекомендації щодо алгоритму виконання митних формальностей під час здійснення контролю за переміщенням товарів у режимі спільного транзиту (далі – Методичні рекомендації).

5. Департаменту розвитку митної справи та контролю діяльності (Сергій Демченко):

5.1. забезпечити здійснення організаційно-технічних заходів, пов’язаних із можливим залученням до участі в пілотному проєкті суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі перевізників, декларантів, як суб’єктів режиму, за згодою;

5.2. здійснювати оперативне надання суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності та митним органам роз’яснень щодо застосування методичних рекомендацій, із залученням, у разі необхідності, профільних структурних підрозділів Держмитслужби;

5.3. інформувати Міністерство фінансів України про результати проведення пілотного проєкту та надавати пропозиції щодо врегулювання проблемних питань.

6. Керівникам Волинської, Київської, Північної та Одеської митниць Держмитслужби:

6.1. забезпечити участь у пілотному проєкті посадових осіб, які пройшли навчання;

6.2. здійснювати виконання митних формальностей відповідно до методичних рекомендацій, затверджених цим наказом;

6.3. звертатися до Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Держмитслужби у разі необхідності проведення додаткового навчання для інших посадових осіб;

6.4. протягом 5 робочих днів після завершення пілотного проєкту надати до Департаменту розвитку митної справи та контролю діяльності інформацію про результати проведення пілотного проєкту та (у разі наявності) пропозиції. 

7. Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Держмитслужби забезпечити організацію та проведення навчання учасників пілотного проєкту, а також у разі необхідності – посадових осіб Волинської, Київської, Північної та Одеської митниць Держмитслужби.

8. Департаменту митних інформаційних технологій (Роман Кропивницький):

8.1. забезпечити розгортання електронної транзитної системи (далі – ЕТС) у Волинській, Київській, Північній та Одеській митницях Держмитслужби та безперебійну роботу ЕТС;

8.2. здійснювати реєстрацію (логування) учасників пілотного проєкту в модулі «Портал трейдера» ЕТС;

8.3. надавати технічну підтримку з питань пілотного проєкту та методичну допомогу територіальним органам Держмитслужби щодо використання програмно-інформаційного комплексу ЕТС.

9. Керівнику Координаційно-моніторингової митниці Держмитслужби забезпечити участь в пілотному проєкті посадових осіб відділу підтримки впровадження національної електронної транзитної системи.

10. Керівникам структурних підрозділів Держмитслужби та відповідних митних органів під час проведення пілотного проєкту здійснювати оперативну взаємодію з Департаментом розвитку митної справи та контролю діяльності.

11. Встановити, що всі заходи, які будуть проводитись в рамках пілотного проєкту, застосовуються виключно для цілей пілотного проєкту з одночасним виконанням митних формальностей в установленому митним законодавством порядку.

12. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Владислава Суворова.В. о. Голови                   Євгеній ЄНТІСДиректор Департаменту розвитку 

митної справи та контролю діяльності             Сергій ДЕМЧЕНКОМетодичні рекомендації щодо заповнення митної декларації окр...

Методичні рекомендації щодо алгоритму виконання митних форма...

Методичні рекомендації щодо алгоритму виконання митних форма...

Методичні рекомендації щодо алгоритму виконання митних форма...