Міністерство фінансів України

Тип документа: Наказ 139

Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED

Зареєстровано 2 березня 2021

Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED

Відповідно до статті 46 глави 7 розділу II, пункту 14 частини другої статті 544 глави 74 розділу XX Митного кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, з метою вдосконалення та прискорення процедури заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED згідно з положеннями Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження, а також міжнародних угод про вільну торгівлю, укладених у встановленому законодавством порядку, якими передбачено процедуру заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 20 листопада 2017 року N 950 "Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2017 року за N 1563/31431.

3. Департаменту митної політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Державній митній службі України забезпечити доопрацювання програмно-інформаційних комплексів Держмитслужби з метою забезпечення виконання вимог Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED, затвердженого цим наказом.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім процедури заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR-MED, яка набирає чинності з дати, зазначеної у повідомленні про застосування кумуляції, опублікованому в Офіційному віснику Європейського Союзу (серія C).

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної митної служби України.

 

Міністр Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:  

Голова Державної 

митної служби України Павло РЯБІКІН

Голова Державної

регуляторної служби України Олексій КУЧЕР

Перший заступник Міністра

цифрової трансформації України Олексій ВИСКУБ  


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

02 березня 2021 року N 139ПОРЯДОК

заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру заповнення та видачі митницею (електронного) сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED відповідно до положень Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження, до якої Україна приєдналася згідно із Законом України "Про приєднання України до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження" (далі - Конвенція), а також міжнародних угод про вільну торгівлю, укладених у встановленому законодавством порядку, якими передбачено процедуру заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED (далі - Угоди).

2. Сертифікат з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED заповнюється та видається відповідно до положень Конвенції або Угод, статті 46 та пункту 14 частини другої статті 544 Митного кодексу України та цього Порядку.

3. Терміни у цьому Порядку вживаються в таких значеннях:

експортер - особа, яка здійснює експорт товару(ів), походженням з України, або реекспорт продуктів переробки, походженням з України, до країн, з якими Україною укладено Угоди, або її уповноважений представник (повноваження представника підтверджуються довіреністю, договором доручення та іншими документами, передбаченими законодавством);

комерційні документи - документи, що застосовуються у звичайній торговельній практиці, у яких достатньо детально описаний(о) товар(и) (наприклад, рахунки-фактури (інвойси), специфікації тощо);

сертифікат з перевезення (походження) товару EUR.1 (далі - сертифікат EUR.1) - оригінал паперового документа, що підтверджує статус преференційного походження товару(ів), форму та бланк якого наведено у додатках до Конвенції та Угод;

сертифікат з перевезення (походження) товару EUR-MED (далі - сертифікат EUR-MED) - оригінал паперового документа, що підтверджує статус преференційного походження товару(ів) із застосуванням кумуляції, форму та бланк якого наведено у додатках до Конвенції та Угод;

електронний сертифікат EUR.1 - електронний документ, інформацію в якому зафіксовано у вигляді електронних відомостей сертифіката EUR.1, який розміщено у програмно-інформаційному комплексі автоматизованої системи митного оформлення та застосовується у разі, якщо Конвенцією або Угодами передбачено його використання без необхідності подання оригіналу паперового сертифіката EUR.1;

двовимірний штрих-код - код, що проставляється в сертифікаті EUR.1 або EUR-MED за допомогою програмно-інформаційного комплексу автоматизованої системи митного оформлення та дає змогу під час розпізнавання його сканувальним пристроєм встановити факт видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED і переглянути в електронному вигляді відомості, що містяться в ньому, на Єдиному державному інформаційному веб-порталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі".

Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку, застосовуються у значеннях, установлених в Конвенції, Угодах та Митному кодексі України.

II. Заповнення сертифіката EUR.1 або EUR-MED

1. Сертифікат EUR.1 або EUR-MED заповнюється однією з мов, якими укладено Угоди, та згідно з нормами чинного законодавства машинописом або друкованими літерами від руки чорнилом. Усі аркуші сертифіката EUR.1 або EUR-MED мають бути заповнені однотипно, чітко та акуратно. У сертифікаті EUR.1 або EUR-MED не має бути підчисток або слів, написаних поверх інших слів. У разі внесення будь-яких змін неправильна інформація закреслюється та додається правильна. Зміни щодо правильної інформації має вносити експортер або його уповноважений представник, який склав сертифікат EUR.1 або EUR-MED, та засвідчувати печаткою посадова особа структурного підрозділу митниці, на який покладено функції з видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED (далі - посадова особа митниці).

2. Сертифікат EUR.1 або EUR-MED заповнюється на одну партію товару(ів), що (ре)експортується(ються).

3. Графи 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12 сертифіката EUR.1 або EUR-MED та графа 7 сертифіката EUR-MED є обов'язковими для заповнення експортером на лицьовому боці сертифіката. Графи 3, 6, 10 сертифіката EUR.1 або EUR-MED заповнюються за бажанням експортера на лицьовому боці сертифіката.

4. Графи 7 (у випадках, визначених розділами IV - VI цього Порядку), 11 заповнює посадова особа митниці на лицьовому боці сертифіката EUR.1 або EUR-MED.

5. Графу 13 заповнюють на зворотному боці сертифіката EUR.1 або EUR-MED митні органи країни імпорту товару(ів) у разі направлення сертифіката на проведення верифікації (перевірки достовірності) та підтвердження преференційного походження товару(ів).

6. Графу 14 заповнює на зворотному боці сертифіката EUR.1 або EUR-MED центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, за результатом здійснення верифікації (перевірки достовірності) сертифіката за запитом митного органу країни імпорту товару(ів).

7. Номер сертифіката EUR.1 або EUR-MED, що складається з літерних знаків та дев'яти цифр, заповнює посадова особа митниці за допомогою програмно-інформаційного комплексу автоматизованої системи митного оформлення на лицьовому боці сертифіката EUR.1 або EUR-MED у правому верхньому куті за такою схемою:

N A XXX. MMMMMM,

де A - незмінний символ;

XXX - перші 3 цифри коду митниці, що видала сертифікат EUR.1 або EUR-MED, згідно з Класифікатором Державної митної служби України, її територіальних органів та їх структурних підрозділів, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що формує державну митну політику;

MMMMMM - порядковий номер сертифіката EUR.1 або EUR-MED, що присвоюється у порядку зростання, починаючи з одиниці. Кожна митниця веде окрему нумерацію виданих нею сертифікатів.

8. Графи сертифіката EUR.1 або EUR-MED мають заповнюватися з дотриманням таких вимог:

Графа 1 "Експортер"

Зазначаються найменування та місцезнаходження (якщо експортер - юридична особа) або ім'я, прізвище та місце проживання (якщо експортер - фізична особа). Експортер зазначається відповідно до даних контракту / доповнень до контракту.

У разі видачі сертифіката на підставі попередньо оформленого або виданого підтвердження походження згідно з вимогами розділу VI цього Порядку у графі зазначаються найменування або ім'я, прізвище вантажовідправника товару(ів) в Україні та його повна адреса (місцезнаходження / місце проживання).

Графа 2 "Сертифікат, що використовується у преференційній торгівлі між _________ та ________"

Зазначаються назви Сторін, що підписали Угоди, в тому числі у разі видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED на основі попередньо оформленого або виданого підтвердження походження згідно з вимогами розділу VI цього Порядку.

Графа 3 "Одержувач вантажу"

Графа заповнюється за бажанням експортера. У разі заповнення до графи вносяться найменування та місцезнаходження (якщо вантажоодержувач - юридична особа) або ім'я, прізвище та місце проживання (якщо вантажоодержувач - фізична особа) вантажоодержувача товару(ів) в країні, зазначеній у графі 5.

У разі видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED на підставі попередньо оформленого або виданого підтвердження походження згідно з вимогами розділу VI цього Порядку у графі зазначаються найменування або ім'я, прізвище вантажоодержувача товару(ів) в Україні та його повна адреса (місцезнаходження / місце проживання).

Графа 4 "Країна, група країн або територія, з яких походять товари"

Зазначається назва країни - Україна.

У разі видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED на підставі попередньо оформленого або виданого підтвердження походження згідно з вимогами розділу VI цього Порядку у графі зазначаються назва країни або назви групи країн, що підписали Угоди.

Графа 5 "Країна, група країн або територія призначення"

Зазначаються назва країни або назви групи країн, що підписали Угоди. У графі зазначається Україна у разі видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED на підставі попередньо оформленого або виданого підтвердження походження згідно з вимогами розділу VI цього Порядку.

Графа 6 "Транспортні реквізити"

Графа заповнюється за бажанням експортера. У разі заповнення у графі зазначаються відомості про транспортний засіб, який доставляє товар(и), що експортуються (реекспортуються), та його маршрут переміщення. Графа не заповнюється, якщо невідомо, який саме транспортний засіб прибуде в країну.

Графа 7 "Ремарки"

У випадках, встановлених розділами IV, V цього Порядку, до графи сертифіката EUR.1 або EUR-MED посадова особа митниці вносить записи "ISSUED RETROSPECTIVELY", "DUPLICATE".

У разі видачі сертифіката EUR-MED після експортування товарів, яких він стосується і на які був виданий сертифікат EUR.1 під час експортування, до графи вноситься запис "ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No...[date and place of issue])".

У випадку, встановленому розділом VI цього Порядку, до графи вносяться записи "ВИДАНИЙ НА ЗАМІНУ СЕРТИФІКАТА", "ВИДАНИЙ НА ЗАМІНУ ДЕКЛАРАЦІЇ ІНВОЙС (ПОХОДЖЕННЯ)" та зазначаються номер і дата видачі / оформлення сертифіката / декларації інвойс (походження), які замінюються.

Якщо в декларації інвойс (походження) не зазначено дати її складення, вихідною датою вважається дата, зазначена в комерційному документі, на якому складено декларацію інвойс (походження).

Якщо походження товару отримано шляхом застосування кумуляції до матеріалів, походженням з однієї чи більше Договірних Сторін Конвенції або Договірної Сторони Угод, експортер у графі сертифіката EUR-MED проставляє відмітку "X" у полі запису "CUMULATION APPLIED WITH..." та зазначає назву(и) країни (країн) походження матеріалів, до яких застосовано кумуляцію.

Якщо походження товару отримано без застосування кумуляції до матеріалів, походженням з однієї чи більше Договірних Сторін Конвенції або Договірної Сторони Угод, експортер у графі сертифіката EUR-MED проставляє відмітку "X" у полі запису "NO CUMULATION APPLIED".

У графі за допомогою програмно-інформаційного комплексу автоматизованої системи митного оформлення проставляється двовимірний штрих-код.

Графа 8 "Номер елемента, позначки та номери, номер і вид пакування, опис товарів"

Перед описом кожного виду товару(ів) записується порядковий номер. Далі зазначаються знаки та номери пакувань товару(ів), що (ре)експортується(ються), кількість і вид упаковок. Якщо товар(и) не упакований(і), зазначається кількість одиниць товару(ів) або їх стан (насипом).

Товар(и) слід описувати таким чином, щоб його (їх) можливо було однозначно ідентифікувати. Між елементами, записаними в сертифікаті EUR.1 або EUR-MED, не має бути вільного місця, кожному елементу має передувати порядковий номер. Після виконання в цій графі останнього запису накреслюється горизонтальна лінія, а вільний простір перекреслюється по діагоналі, щоб не залишалося місця для додаткових записів. Якщо відправлення товарів, що експортуються, складається з різних видів товарів і в графі недостатньо місця для опису всіх товарів, їх можна не описувати в графі 8, а зазначити в рахунку-фактурі або в іншому комерційному документі за умови, що номери цих рахунків-фактур або інших комерційних документів будуть зазначені в графі 10 сертифіката.

При цьому в графі 8 сертифіката EUR.1 або EUR-MED робиться посилання на відповідний рахунок-фактуру або інший комерційний документ із зазначенням його реквізитів і кількості аркушів, з яких він складається. Кожний аркуш рахунка-фактури або іншого комерційного документа, що містить відомості про походження товару(ів), посадова особа митниці засвідчує особистим підписом з проставленням особистої номерної печатки.

Графа 9 "Повна маса (кг) або інші виміри (літри, куб. м тощо)"

Зазначається вага брутто (в кілограмах, тоннах) товару(ів), описаного(их) в графі 8, або кількість товару(ів) в інших одиницях виміру.

Графа 10 "Інвойси"

Графа заповнюється за бажанням експортера. У разі заповнення у графі зазначаються номер і дата складання рахунка-фактури (рахунків-фактур) або іншого комерційного документа, який було оформлено на зазначений(і) в графі 8 товар(и).

Графа 11 "Митний дозвіл"

Графу заповнює посадова особа митниці.

Після слів "митний підрозділ" зазначається найменування митниці, що видає сертифікат EUR.1 або EUR-MED.

Після слів "Країна або територія видачі" зазначається назва країни - Україна.

Після слів "Місце та дата" зазначаються назва міста та дата видачі сертифіката.

Сертифікат EUR.1 або EUR-MED засвідчує посадова особа митниці підписом з проставленням особистої номерної печатки.

Графа 12 "Декларація від експортера"

У графі зазначається декларація експортера про відповідність товару(ів) умовам, необхідним для видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED, проставляються місце та дата заповнення сертифіката, підпис експортера.

Графа 13 "Запит про перевірки до"

Графу заповнює митний орган країни імпорту товару(ів) у разі направлення сертифіката на проведення верифікації (перевірки достовірності) та підтвердження преференційного походження товару(ів).

Після слів "Місце та дата" зазначаються назва міста, дата запиту про проведення верифікації (перевірки достовірності) та підтвердження преференційного походження товару(ів).

Графу засвідчує посадова особа митного органу країни імпорту товару(ів) підписом та печаткою цього органу.

 

Графа 14 "Результат перевірки"

У графі зазначаються результати верифікації (перевірки достовірності) сертифіката.

Після слів "Місце та дата" зазначаються назва міста, дата завершення верифікації (перевірки достовірності) сертифіката.

Графу засвідчує посадова особа центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну митну політику, підписом з проставленням печатки цього органу.

III. Видача сертифіката EUR.1 або EUR-MED

1. Сертифікат EUR.1 або EUR-MED видається безоплатно у разі, якщо його потрібно пред'явити як доказ, що товар(и) відповідає(ють) вимогам правил визначення преференційного походження, встановлених Конвенцією або Угодами, у разі застосування преференційних ставок ввізного (вивізного) мита.

2. Сертифікат EUR.1 або EUR-MED видає посадова особа митниці під час здійснення експорту (реекспорту) товару(ів) за місцем здійснення його (їх) митного оформлення та/або розташування структурного підрозділу митниці, на який покладено функції з видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED, або після експорту (реекспорту) товару(ів) у випадках, встановлених Конвенцією та Угодами, за місцем здійснення митного оформлення товару(ів) та/або розташування структурного підрозділу митниці, на який покладено функції з видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED, або за місцем державної реєстрації експортера.

3. Для отримання сертифіката EUR.1 або EUR-MED експортер має подати структурному підрозділу митниці, на який покладено функції з видачі сертифіката, такі документи:

письмову або електронну заяву, що містить декларацію від експортера (далі - заява), за формою, визначеною Конвенцією та Угодами;

електронну копію сертифіката EUR.1 або EUR-MED у разі заповнення його машинописом та (за наявності) заповнений відповідно до вимог Конвенції або Угод бланк сертифіката EUR.1 або EUR-MED;

декларацію постачальника (виробника) товарів, що мають преференційний статус походження (додаток 1), та/або декларацію постачальника (виробника) товарів, що не мають преференційного статусу походження (додаток 2), та/або довгострокову декларацію постачальника (виробника) товарів, що мають преференційний статус походження (додаток 3), та/або довгострокову декларацію постачальника (виробника) товарів, що не мають преференційного статусу походження (додаток 4) (далі - декларація), що підтверджують преференційне походження товарів з України відповідно до правил визначення преференційного походження, встановлених Конвенцією та Угодами, та/або їх електронні (скановані) копії.

4. Електронна заява разом із сканованими копіями паперових документів, зазначених у пункті 3 цього розділу, надсилаються до підрозділу митниці, на який покладено функції з видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED, електронним повідомленням, засвідченим кваліфікованим електронним підписом експортера.

5. Посадова особа митниці надсилає на адресу експортера електронне повідомлення про переведення електронної заяви, розміщеної в програмно-інформаційному комплексу автоматизованої системи митного оформлення, у статус "в роботі".

6. Посадова особа митниці перед видачею сертифіката EUR.1 або EUR-MED перевіряє наявність документів, зазначених у пункті 3 цього розділу, та їх відповідність вимогам Конвенції або Угод, а саме:

формі (технічні характеристики) поданого бланка сертифіката EUR.1 або EUR-MED (за наявності);

правильності заповнення заяви та бланка сертифіката EUR.1 або EUR-MED (за наявності);

наявності відомостей, що містяться в декларації(ях), для підтвердження преференційного походження товару(ів) з України, зазначеного(их) у сертифікаті EUR.1 або EUR-MED.

7. Рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED приймається у найкоротший строк, але не більше восьми робочих годин після реєстрації письмової заяви у підрозділі митниці, на який покладено функції з видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED, або з часу відправлення посадовою особою митниці на адресу експортера електронного повідомлення про переведення електронної заяви, розміщеної в програмно-інформаційному комплексі автоматизованої системи митного оформлення, у статус "в роботі".

8. Обчислення часу видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED за електронною заявою та присвоєння його номера здійснюється за допомогою програмно-інформаційного комплексу автоматизованої системи митного оформлення.

9. До присвоєння номера сертифіката EUR.1 або EUR-MED електронну заяву може бути відкликано експортером шляхом направлення на адресу посадової особи митниці, яка здійснює розгляд цієї заяви, електронного повідомлення, засвідченого кваліфікованим електронним підписом експортера. Заява вважається відкликаною після отримання експортером від посадової особи митниці електронного повідомлення про переведення електронної заяви, розміщеної у програмно-інформаційному комплексі автоматизованої системи митного оформлення, у статус "відкликана".

10. Відомості про виданий сертифікат EUR.1 або EUR-MED та його електронна копія, в тому числі у разі заповнення сертифіката EUR.1 або EUR-MED експортером від руки, вносить посадова особа митниці до програмно-інформаційного комплексу єдиної автоматизованої системи митного оформлення не пізніше дня, що настає за днем видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED.

11. Оригінал виданого сертифіката EUR.1 або EUR-MED та його копія передаються експортеру.

У разі видачі електронного сертифіката EUR.1 експортеру передається роздрукований посадовою особою митниці витяг з програмно-інформаційного комплексу єдиної автоматизованої системи митного оформлення, який засвідчується підписом та особистою номерною печаткою цієї посадової особи.

12. У встановленому законодавством порядку протягом трьох років з дати видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED митниця зберігає:

заяву для видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED;

декларацію(ї);

копію виданого оригіналу сертифіката EUR.1 або EUR-MED;

електронний сертифікат EUR.1;

інформацію експортера про те, що сертифікат EUR.1 або EUR-MED не було видано на момент здійснення експорту товару(ів) через помилки або через особливі обставини, або видано, але митні органи країни імпорту не прийняли його з технічних причин (у разі видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED після здійснення експорту товару(ів) відповідно до розділу IV цього Порядку);

копію раніше виданого сертифіката EUR.1 або EUR-MED (у разі видачі дубліката сертифіката EUR.1 або EUR-MED відповідно до розділу V цього Порядку);

копію сертифіката EUR.1 або EUR-MED, виданого на підставі оригінального підтвердження походження, виданого або оформленого попередньо, відповідно до розділу VI цього Порядку;

оригінальне підтвердження походження, видане або оформлене попередньо (у разі сертифіката EUR.1 або EUR-MED на підставі оригінального підтвердження походження, виданого або оформленого попередньо, відповідно до розділу VI цього Порядку);

рішення про відмову у видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED.

13. Документи в електронній формі, зазначені у пункті 12 цього розділу, митниця зберігає у програмно-інформаційному комплексі єдиної автоматизованої системи автоматизованої системи митного оформлення протягом трьох років з дати видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED.

IV. Видача сертифіката EUR.1 або EUR-MED після здійснення експорту (реекспорту) товару(ів)

1. Сертифікат EUR.1 або EUR-MED може бути видано після експорту (реекспорту) відповідної партії товару(ів), якщо експортер разом із документами, зазначеними в пункті 3 розділу III цього Порядку, додатково надає митниці інформацію про те, що сертифікат:

не було видано на момент здійснення експорту товару(ів) через помилки або через особливі обставини, або

видано, але митні органи країни імпорту не прийняли його з технічних причин.

2. У заяві експортера про видачу сертифіката EUR.1 або EUR-MED після здійснення експорту (реекспорту) товару(ів) має бути зазначено номер і дату митної декларації, оформленої на відповідну партію товару(ів).

3. Посадова особа митниці перевіряє, чи всі дані, зазначені в сертифікаті EUR.1 або EUR-MED та заяві експортера про видачу сертифіката, відповідають даним митниці щодо експорту (реекспорту) відповідної партії товару(ів). Посадова особа митниці видає сертифікат EUR.1 або EUR-MED чи приймає рішення про відмову у видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED у строк, встановлений пунктом 7 розділу III цього Порядку.

4. У разі видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED після експорту (реекспорту) сертифікат EUR.1 або EUR-MED, виданий, але не прийнятий з технічних причин митними органами країни імпорту, анулюється. Інформацію про анульований сертифікат EUR.1 або EUR-MED вносить посадова особа митниці до програмно-інформаційного комплексу єдиної автоматизованої системи митного оформлення не пізніше дня, що настає за днем анулювання такого сертифіката.

V. Видача дубліката сертифіката EUR.1 або EUR-MED

1. У разі викрадення, втрати чи знищення сертифіката EUR.1 або EUR-MED митниця може видати дублікат сертифіката EUR.1 або EUR-MED, якщо експортер надасть:

копію раніше виданого сертифіката EUR.1 або EUR-MED;

письмову або електронну заяву про видачу дубліката сертифіката EUR.1 або EUR-MED за формою, визначеною Конвенцією або Угодами, в якій зазначаються номер і дата митної декларації, оформленої на відповідне відправлення товару(ів);

електронну копію сертифіката EUR.1 або EUR-MED у разі заповнення його машинописом та (за наявності) заповнений відповідно до вимог Конвенції або Угод бланк дубліката сертифіката EUR.1 або EUR-MED.

2. Посадова особа митниці перевіряє правильність заповнення дубліката сертифіката EUR.1 або EUR-MED.

3. У разі видачі дубліката сертифіката EUR.1 або EUR-MED посадова особа митниці на лицьовому боці сертифіката у правому верхньому куті зазначає номер оригіналу сертифіката EUR.1 або EUR-MED та у графі 11 сертифіката після слів "Місце та дата" - дату видачі оригіналу сертифіката з проставленням особистої номерної печатки, що містить дату видачі дубліката сертифіката EUR.1 або EUR-MED.

4. Дублікат сертифіката EUR.1 або EUR-MED видається на підставі інформації митниці щодо експорту(реекспорту) відповідної партії товару(ів) у строк, установлений пунктом 7 розділу III цього Порядку.

VI. Видача сертифіката EUR.1 або EUR-MED на підставі оригінального підтвердження походження, виданого або оформленого попередньо

1. Якщо товари, що відповідають вимогам правил визначення преференційного походження, встановлених Угодами, не випущені у вільний обіг та розміщуються під митним контролем митниці з метою переміщення усіх або деяких з таких товарів у межах України, можливою є заміна оригінального підтвердження походження, виданого або оформленого попередньо, одним або більшою кількістю сертифікатів EUR.1 або EUR-MED.

2. Заміну оригінального підтвердження походження, виданого або оформленого попередньо, одним або більше сертифікатами EUR.1 або EUR-MED здійснює митниця, під митним контролем якої знаходиться товар, у разі необхідності відправлення частини партії товару(ів) або всієї партії товару(ів) до зони діяльності іншої митниці.

3. З метою отримання замінного сертифіката EUR.1 або EUR-MED на підставі оригінального підтвердження походження, виданого або оформленого попередньо, експортер подає до митниці такі документи:

письмову або електронну заяву про видачу сертифіката EUR.1 або EUR-MED на підставі оригінального підтвердження походження, виданого або оформленого попередньо за формою, визначеною у додатках до Конвенції або Угод;

електронну копію сертифіката EUR.1 або EUR-MED у разі заповнення його машинописом та (за наявності) заповнений відповідно до вимог Конвенції або Угод бланк сертифіката EUR.1 або EUR-MED для відправлення частини партії товару(ів) або всієї партії товару(ів).

4. Посадова особа митниці видає сертифікат EUR.1 або EUR-MED чи приймає рішення про відмову у видачі сертифіката у строк, установлений пунктом 7 розділу III цього Порядку.

5. Оригінальне підтвердження походження, видане або оформлене попередньо, на який видано замінний сертифікат EUR.1 або EUR-MED, залишається у справі митниці, під митним контролем якої було розміщено товари.

VII. Відмова у видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED

1. Митниця відмовляє у видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED, якщо:

форма поданого бланка сертифіката EUR.1 або EUR-MED (за наявності) не відповідає формі, визначеній Конвенцією або Угодами;

сертифікат EUR.1 або EUR-MED (за наявності) та/або заяву заповнено з порушенням вимог Конвенції або Угод та цього Порядку;

декларація(ї) не містить(ять) відомостей про підтвердження преференційного походження товару(ів) з України, зазначеного(их) у сертифікаті EUR.1 або EUR-MED.

2. Рішення про відмову у видачі сертифіката з перевезення (походження) товару(ів) EUR.1 або EUR-MED (додаток 5) на письмову заяву експортера оформлює посадова особа митниці у двох примірниках або на електронну заяву експортера оформлює за допомогою програмно-інформаційного комплексу єдиної автоматизованої системи митного оформлення та приймає у строк, встановлений пунктом 7 розділу III цього Порядку.

3. Перший примірник рішення про відмову у видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED видається (направляється) на адресу експортера не пізніше дня, що настає за днем прийняття такого рішення, другий примірник залишається у справах митниці.

4. Відомості про прийняте рішення про відмову у видачі сертифіката на письмову заяву експортера вносить посадова особа митниці до програмно-інформаційного комплексу єдиної автоматизованої системи не пізніше дня, що настає за днем прийняття такого рішення.

5. Рішення про відмову у видачі сертифіката з перевезення (походження) товару(ів) EUR.1 або EUR-MED (додаток 5) на електронну заяву експортера направляє посадова особа митниці на адресу експортера електронним повідомленням. Така заява, розміщена в програмно-інформаційному комплексі єдиної автоматизованої системи митного оформлення, переводиться у статус "відмовлена".

VIII. Загальні вимоги до заяви та декларації(й)

1. Заява виготовляється машинописом на папері формату А-4 шляхом двостороннього друку або друкованими літерами від руки чорнилами чорного або синього кольору.

2. Лицьовий бік заяви заповнюється однією з мов, якими укладено Угоди, до неї експортер вносить відомості, які вносяться до граф 1 - 10 сертифіката EUR.1 або EUR-MED відповідно до пункту 8 розділу II цього Порядку.

3. Зворотний бік заяви заповнюється українською мовою, в якій зазначаються відомості про товарну позицію товару згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТЗЕД) і зміст виконання для товару правила визначення преференційного походження, встановленого Конвенцією або Угодами, а також реквізити декларації(й) (за винятком видачі дубліката сертифіката EUR.1 або EUR-MED відповідно до розділу V цього Порядку або замінного сертифіката EUR.1 або EUR-MED відповідно до розділу VI цього Порядку).

4. Заява на зворотному боці має бути власноруч підписана експортером або засвідчена кваліфікованим електронним підписом експортера із зазначенням дати та місця її складення.

5. За умови усунення причин, що призвели до відмови у видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED, на зворотному боці повторної заяви експортер зазначає реквізити рішення про відмову у видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED.

6. Декларація(ї) виготовляється(ються) машинописом на папері формату А-4 або на інвойсі, накладній або іншому комерційному документі, до якого додається декларація, та заповнюється українською мовою або друкованими літерами від руки чорнилами чорного або синього кольору.

7. Декларацію постачальника (виробника) товарів, що мають преференційний статус походження (додаток 1), та декларацію постачальника (виробника) товарів, що не мають преференційного статусу походження (додаток 2), складають експортери та/або постачальники (виробники).

8. Довгострокову декларація постачальника (виробника) товарів, що мають преференційний статус походження (додаток 3), та довгострокову декларацію постачальника (виробника) товарів, що не мають преференційного статусу походження (додаток 4), складають виробники товарів.

9. Якщо під час першого постачання товару подано довгострокову декларацію постачальника (виробника) товарів, що мають преференційний статус походження (додаток 3), та/або довгострокову декларацію постачальника (виробника) товарів, що не мають преференційного статусу походження (додаток 4), під час наступних постачань цього ідентичного товару не вимагається подання цих декларацій (у такому разі на зворотному боці заяві експортера на отримання сертифіката EUR.1 або EUR-MED зазначаються дата та номер заяви експортера, в якій зазначено декларацію(ї) постачальника (виробника)).

10. Декларація постачальника (виробника) має бути власноруч підписана експортером або постачальником (виробником), що її склав, проте експортер або постачальник (виробник) не має підписувати декларації, якщо він склав її в електронній формі та надав митниці письмове зобов'язання, що він відповідає за всі декларації, у яких він зазначений, як за підписані ним власноруч.

IX. Права та обов'язки експортера

1. Прийняте митницею рішення про відмову у видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED відповідно до пункту 2 розділу VII цього Порядку не перешкоджає повторному зверненню експортера до митниці відповідно до цього Порядку за умови усунення причин, що призвели до відмови.

2. Експортер має право оскаржити рішення про відмову у видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED у порядку, встановленому чинним законодавством.

3. Експортер зобов'язаний складати заяву та декларацію(ї) лише на товар, який відповідає правилам визначення преференційного походження товарів, встановленим Конвенцією або Угодами.

4. Експортер зобов'язаний під кожне постачання зберігати копію виданого витягу електронного сертифіката EUR.1 або сертифіката EUR.1 або EUR-MED та декларацію(ї) разом з документами, що підтверджують преференційне походження товару(ів) з України, протягом трьох років з дати видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED.

5. Експортер зобов'язаний виконувати вимоги, зазначені в Конвенції або Угодах, щодо заборони відшкодування (зменшення) або звільнення від сплати мит на матеріали, що не походять з держав Сторін Конвенції або Угод та були використані під час виробництва продуктів переробки.

6. У разі проведення митницею у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року N 1029 "Про затвердження Порядку верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів і декларацій про походження товару з України", верифікації (перевірки достовірності) виданого митницею сертифіката EUR.1 або EUR-MED експортер на запит митниці зобов'язаний надати документи, що підтверджують преференційне походження товару(ів) з України, на підставі яких складено декларацію(ї).

7. Експортер несе відповідальність відповідно до чинного законодавства за достовірність відомостей, що містяться в документах, які подаються митниці для отримання сертифіката EUR.1 або EUR-MED.

 

Директор Департаменту

митної політики  Олександр МОСКАЛЕНКО


 


 

Додаток 1

до Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-МЕД

(пункт 3 розділу III)ДЕКЛАРАЦІЯ 

постачальника (виробника) товарів, що мають преференційний статус походження

Декларація постачальника (виробника) має бути складена відповідно до посилань, зазначених нижче. Проте самих посилань передруковувати не обов'язково.

ДЕКЛАРАЦІЯ

Я, що нижче підписався(лась), декларую (засвідчую), що товари _____________________________________________________________________________________ 1

                                                                                                  (опис товарів)

товарних позицій ________ УКТЗЕД, перелічені у цій Декларації, мають преференційний статус походження з 2 відповідно до правил походження в рамках вільної торгівлі з ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

                                                  (назва(и) країни (країн), групи країн-учасниць Угод(и) про вільну торгівлю)

Я декларую (засвідчую):

   кумуляція застосовується з ___________________________________________________________,

                                                                                                                 (назва(и) країни (країн))

що підтверджується сертифікатом з перевезення (походження) форми EUR.1 або EUR-МЕД та/або декларацією-інвойс, що додаються;

   кумуляція не застосовується.

(проставте X у відповідний квадрат)

Я зобов'язуюсь надати митниці на її вимогу будь-які інші підтвердні документи 3.

______________________________________________________________________________________

      (посада, власне ім'я, прізвище                                             (підпис)                                               (місце, дата)

     посадової особи підприємства,

   місцезнаходження підприємства / 

     власне ім'я, прізвище фізичної 

       особи, місце її проживання)

____________

1 Якщо це стосується лише частини перелічених товарів, вони мають бути чітко визначені та позначені, і таке позначення має бути внесено до Декларації у такий спосіб: "________, перелічені у цьому документі та позначені ________, походять з України".

2 Україна або країна-учасниця Угоди про вільну торгівлю.

3 Документи, що підтверджують преференційне походження товару(ів) з України подаються у разі проведення митницею за запитом митного органу країни ввезення товару верифікації (перевірки достовірності) сертифіката EUR.1 або EUR-MED, виданого митницею, у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року N 1029 "Про затвердження Порядку верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів і декларацій про походження товару з України".


 


 

Додаток 2

до Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-МЕД

(пункт 3 розділу III)ДЕКЛАРАЦІЯ

постачальника (виробника) товарів, що не мають преференційного статусу походження

Декларація постачальника (виробника) має бути складена відповідно до посилань, зазначених нижче. Проте самих посилань передруковувати не обов'язково.

ДЕКЛАРАЦІЯ

Я, що нижче підписався(лась), постачальник (виробник) товарів, зазначених у цій Декларації, декларую (засвідчую), що:

1. Матеріали, що не мають преференційного походження, були використані в Україні для виробництва таких товарів:Опис товарів, що поставляються 1 Опис використаних матеріалів, що не мають преференційного статусу походження Товарна позиція згідно з УКТЗЕД використаних матеріалів, що не мають преференційного статусу походження Вартість використаних матеріалів, що не мають преференційного статусу походження 2 Відсоток використаних матеріалів, що не мають преференційного походження, у ціні кінцевого товару на умовах франко-завод 3

1 2 3 4 5

   

  Усього: Усього:2. Усі інші матеріали, що були використані в Україні для виробництва цих товарів, мають преференційний статус походження з _____________ 4 відповідно до правил походження в рамках вільної торгівлі з ______________________________________________________________________________________

                                                (назва(и) країни (країн), групи країн-учасниць Угод(и) про вільну торгівлю)

Я декларую (засвідчую):

   кумуляція застосовується з ___________________________________________________________,

                                                                                                                   (назва(и) країни (країн))

що підтверджується сертифікатом з перевезення (походження) форми EUR.1 або EUR-МЕД та/або декларацією-інвойс, що додаються;

   кумуляція не застосовується.

(проставте X у відповідний квадрат)

Я зобов'язуюсь надати митниці на її вимогу будь-які інші підтвердні документи 5.

______________________________________________________________________________________

         (посада, власне ім'я,                                                                        (підпис)                                                  (місце, дата)

   прізвище посадової особи               

              підприємства,

          місцезнаходження 

              підприємства / 

         власне ім'я, прізвище 

      фізичної особи, місце її 

                проживання)

____________

1 Опис товару або його найменування, яке використовується в комерційних документах. Коли інвойс, накладна або інший комерційний документ, до якого додається ця Декларація, оформлені на різні товари або на товари, що містять різну пропорцію використаних матеріалів, що не мають преференційного статусу походження, постачальник (виробник) має їх чітко розмежувати.

2 Вартість означає митну вартість на дату імпорту використаних матеріалів, що не мають преференційного статусу походження, або, якщо митна вартість невідома або не може бути встановлена, - першу підтверджену ціну, сплачену за продукцію в Україні.

3 Ціна на умовах франко-завод означає ціну товару, сплачену виробнику в Україні, на підприємстві, де проведено останню обробку чи переробку, за умови, що ціна включає вартість усіх матеріалів у складі товару, за винятком будь-яких внутрішніх податків, які є або можуть виникнути у зв'язку з експортуванням цього товару.

4 Україна або країна-учасниця Угоди про вільну торгівлю.

5 Документи, що підтверджують преференційне походження товару(ів) з України, подаються у разі проведення митницею за запитом митного органу країни ввезення товару верифікації (перевірки достовірності) сертифіката EUR.1 або EUR-MED, виданого митницею, у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року N 1029 "Про затвердження Порядку верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів і декларацій про походження товару з України".

Примітка.  Графи 3 - 5 заповнюються залежно від правил визначення преференційного походження товарів, встановлених угодою(ами), які застосовано постачальником (виробником) товару.
 


 

Додаток 3

до Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-МЕД

(пункт 3 розділу III)ДОВГОСТРОКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ 

постачальника (виробника) товарів, що мають преференційний статус походження

Декларація постачальника (виробника) має бути складена відповідно до посилань, зазначених нижче. Проте самих посилань передруковувати не обов'язково.

ДЕКЛАРАЦІЯ

Я, що нижче підписався(лась), декларую (засвідчую), що товари, описані нижче:

____________________ 1

____________________ 2

які регулярно поставляються до _________ 3, мають преференційний статус походження з _____________ 4 відповідно до правил походження в рамках вільної торгівлі з ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

                                  (назва(и) країни (країн), групи країн-учасниць Угод(и) про вільну торгівлю)

Я декларую (засвідчую):

   кумуляція застосовується з ___________________________________________________________,

                                                                                                                 (назва(и) країни (країн))

що підтверджується сертифікатом з перевезення (походження) форми EUR.1 або EUR-МЕД та/або декларацією-інвойс, які додаються;

   кумуляція не застосовується.

(проставте X у відповідний квадрат)

Ця Декларація є дійсною на всі поставки зазначених товарів у період 

з _______ по _______ 5.

Я беру на себе зобов'язання інформувати _________ 6 негайно, якщо ця Декларація втратить чинність.

Я зобов'язуюсь надати митниці на її вимогу будь-які інші підтвердні документи 7.

_____________________________________________________________________________________

    (посада, власне ім'я, прізвище                                              (підпис)                                                   (місце, дата)

                    посадової  

           особи підприємства, 

            місцезнаходження

     підприємства / власне ім'я, 

  прізвище фізичної особи, місце її 

                 проживання)

____________

1 Опис товару(ів) та його (їх) код товарної позиції згідно з УКТЗЕД.

2 Торговельне (комерційне) призначення товару згідно з інвойсом (наприклад, модель (зразок) N).

3 Найменування та місцезнаходження - для юридичної особи або власне ім'я, прізвище та місце проживання - для фізичної особи (покупця, замовника), якій постачаються товари.

4 Україна або країна-учасниця Угоди про вільну торгівлю. Це поле не заповнюється, якщо експортер є виробником товарів.

5 Зазначаються дати. Період дії Декларації не має перевищувати 24 місяців з дати набрання нею чинності або 12 місяців з дати набрання нею чинності, якщо Декларація складається після постачання товарів (ретроспективно).

6 Найменування та місцезнаходження - для юридичної особи або власне ім'я, прізвище та місце проживання - для фізичної особи - експортера (покупця, замовника). Це поле не заповнюється, якщо експортер є виробником товарів.

7 Документи, що підтверджують преференційне походження товару(ів) з України, подаються у разі проведення митницею за запитом митного органу країни ввезення товару верифікації (перевірки достовірності) сертифіката EUR.1 або EUR-MED, виданого митницею, у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року N 1029 "Про затвердження Порядку верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів і декларацій про походження товару з України".


 


 

Додаток 4

до Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-МЕД

(пункт 3 розділу III)ДОВГОСТОКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ

постачальника (виробника) товарів, що не мають преференційного статусу походження

Декларація постачальника (виробника) має бути складена відповідно до посилань, зазначених нижче. Проте самих посилань передруковувати не обов'язково.

ДЕКЛАРАЦІЯ

Я, що нижче підписався(лась), постачальник (виробник) товарів, зазначених у цій Декларації, що регулярно поставляються до ______________ 1, декларую (засвідчую), що:

1. Матеріали, що не мають преференційного походження, були використані в Україні для виробництва таких товарів:Опис товарів, що поставляються 2 Опис використаних матеріалів, що не мають преференційного статусу походження Товарна позиція згідно з УКТЗЕД використаних матеріалів, що не мають преференцій-ного статусу походження Вартість використаних матеріалів, що не мають преференційного статусу походження 3 Відсоток використаних матеріалів, що не мають преференційного походження, у ціні кінцевого товару на умовах франко-завод 4 

1 2 3 4 5

   

  Усього: Усього:2. Усі інші матеріали, що були використані в Україні для виробництва цих товарів, мають преференційний статус походження з ___________ 5 відповідно до правил походження в рамках вільної торгівлі з ______________________________________________________________________________________ 

(назва(и) країни (країн), групи країн - учасниць Угод(и) про вільну торгівлю)

Я декларую (засвідчую):

   кумуляція застосовується з ___________________________________________________________,

                                                                                                                (назва(и) країни (країн))

що підтверджується сертифікатом з перевезення (походження) форми EUR.1 або EUR-МЕД та/або декларацією-інвойс, які додаються;

   кумуляція не застосовується.

(проставте X у відповідний квадрат)

Ця Декларація є дійсною на всі постачання зазначених товарів у період з ______ по ______ 6.

Я беру на себе зобов'язання інформувати _________ 7 негайно, якщо ця Декларація втратить чинність.

Я зобов'язуюсь надати митниці на її вимогу будь-які інші підтвердні документи 8.

_____________________________________________________________________________________

    (посада, власне ім'я, прізвище                                                    (підпис)                                      (місце, дата)

  посадової особи підприємства, 

  місцезнаходження підприємства / 

   власне ім'я, прізвище фізичної 

     особи, місце її проживання)

____________

1 Найменування та місцезнаходження - для юридичної особи або власне ім'я, прізвище та місце проживання - для фізичної особи (покупця, замовника). Це поле не заповнюється, якщо експортер є виробником товарів.

2 Опис товару або його найменування, яке використовується в комерційних документах. Коли інвойс, накладна або інший комерційний документ, до якого додається ця Декларація, оформлені на різні товари або на товари, що містять різну пропорцію використаних матеріалів, що не мають преференційного статусу походження, постачальник (виробник) має їх чітко розмежувати.

3 Вартість означає митну вартість на дату імпорту використаних матеріалів, що не мають преференційного статусу походження, або, якщо митна вартість невідома або не може бути встановлена, - першу підтверджену ціну, сплачену за продукцію в Україні.

4 Ціна на умовах франко-завод означає ціну товару, сплачену виробнику в Україні, на підприємстві, де проведено останню обробку чи переробку, за умови, що ціна включає вартість усіх матеріалів у складі товару, за винятком будь-яких внутрішніх податків, які є або можуть виникнути у зв'язку з експортуванням цього товару.

5 Україна або країна-учасниця Угоди про вільну торгівлю.

6 Зазначаються дати. Період дії Декларації не має перевищувати 24 місяців з дати набрання нею чинності або 12 місяців з дати набрання нею чинності, якщо Декларація складається після постачання товарів (ретроспективно).

7 Найменування та місцезнаходження - для юридичної особи або власне ім'я, прізвище та місце проживання - для фізичної особи - експортера (покупця, замовника). Це поле не заповнюється, якщо експортер є виробником товарів.

8 Документи, що підтверджують преференційне походження товару(ів) з України, подаються у разі проведення митницею за запитом митного органу країни ввезення товару верифікації (перевірки достовірності) сертифіката EUR.1 або EUR-MED, виданого митницею, у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року N 1029 "Про затвердження Порядку верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів і декларацій про походження товару з України".

Примітка. Графи 3 - 5 заповнюються залежно від правил визначення преференційного походження товарів, встановлених Угодою(ами), які застосовано постачальником (виробником) товару.
 


 

Додаток 5

до Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-МЕД

(пункт 2 розділу VII)РІШЕННЯ

про відмову у видачі сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-МЕД

N __________________/____/_____________*

______________________________________________________________________ за результатами

                                                               (найменування митниці)

перевірки відповідно до вимог Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR. 1 або EUR-MED (далі - Порядок), затвердженого цим наказом, відповідності вимогам Доповнення I Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження та міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку, якими передбачено процедуру заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-МЕД, документів

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________,

                                                             (найменування документів)

поданих "___" ____________ 20___ року за заявою експортера _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________,

повідомляє про відмову у видачі сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-МЕД з таких причин **:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Рішення про відмову у видачі сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-МЕД не перешкоджає поданню нової заяви на видачу сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-МЕД експортером за умови виконання вимог Угод та Порядку.__________________________

(посада посадової особи митниці, яка 

прийняла рішення про відмову) ____________________________

(підпис, дата, відбиток

особистої номерної печатки)***

М. П. ________________

(ініціали, прізвище)____________

* Номер рішення формується за такою схемою: "XXX/XX/XXXXXX", де "XXX" - перші 3 цифри коду митниці, посадовою особою якої прийнято рішення, згідно з Класифікатором Державної митної служби України, її територіальних органів та їх структурних підрозділів, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що формує державну митну політику, "XX" - останні дві цифри поточного року, "XXXXXX" - порядковий номер рішення, що присвоюється у порядку зростання протягом поточного року, починаючи з одиниці.

** Причини відмови у видачі сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-МЕД зазначаються з посиланням на статті Доповнення I Конвенції або Угод та Порядку.

*** Підпис та відбиток особистої номерної печатки не проставляється у разі оформлення рішення за допомогою програмно-інформаційного комплексу єдиної автоматизованої системи митного оформлення.