Державна митна служба України

Тип документа: Наказ  Дата публікації 07.09.2023 61

Про затвердження специфікацій форматів електронних повідомлень

Зареєстровано 1 березня 2013

    Відповідно до пункту 13 Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 450 (зі змінами) та з метою стандартизації процесу обміну електронною інформацією про надання фінансових гарантій митним органам

НАКАЗУЮ:

    1. Затвердити такі, що додаються:

    1.1. Специфікацію форматів електронних повідомлень автоматизованої системи митного оформлення програмно-інформаційного комплексу "Інспектор – 2006", які подаються одночасно з митними деклараціями на папері на рівні декларант – митний орган.

    1.2. Специфікацію форматів електронних повідомлень автоматизованої системи митного оформлення програмно-інформаційного комплексу "Інспектор – 2006" для електронного декларування на рівні декларант – митний орган.

    1.3. Специфікацію форматів електронних повідомлень автоматизованої системи митного оформлення програмно-інформаційного комплексу "Інспектор – 2006" на рівні митний орган – Департамент митних інформаційних технологій та статистики.

    1.4. Специфікацію форматів електронних повідомлень при обміні інформацією про надання фінансових гарантій митним органам.

    2. Начальнику Департаменту митних інформаційних технологій та статистики Пашку П.В. забезпечити:

    2.1. Розміщення до 04.03.2013 на WEB-сервері Держмитслужби України в мережі Internet в розділі "ЄАІС" - специфікацій форматів, зазначених у підпунктах 1.1, 1.2, 1.4 пункту 1 цього наказу.

    2.2. Інформування митних органів, державних і комерційних підприємств, що здійснюють розроблення спеціалізованого програмного забезпечення для потреб суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, у строк, що не перевищує однієї доби після актуалізації специфікацій форматів, про зміни, унесені до них.

    3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держмитслужби України від 12.03.2009 № 220 "Про затвердження специфікаційформатів електронних повідомлень".

    4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова комісії з реорганізації
Державної митної служби України

О.М. Дороховський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держмитслужби України
від 01.02.2013р. № 61

СПЕЦИФІКАЦІЯ
форматів електронних повідомлень автоматизованої системи митного оформлення програмно-інформаційного комплексу
"Інспектор – 2006", які подаються одночасно з митними деклараціями на папері на рівні декларант – митний орган

Загальний опис формату передачі даних від декларанта в митний орган.Версія 1.

Файл повідомлення

    Файл повідомлення є zip-архівом та має розширення imfx. Ім’я файлу може бути будь-яким, з урахуванням обмежень, які накладаються на імена файлів в операційній системі Winsows. Файл повідомлення містить один файл змісту повідомлення з іменем doclist.xml та довільну кількість файлів документів, імена яких не регламентуються. Файл повідомлення створений без використання паролю та не може містити каталогів (директорій).

Файл змісту повідомленпня

    Файл змісту повідомлення doclist.xml містить загальні відомості про повідомлення та відомості про кожен з документів, які знаходяться в повідомленні. Файл змісту повідомлення, наведений в додатку 1 до цієї специфікації, є xml-файлом в кодуванні Windows-1251.

Файли документів

    Файли документів є xml-файлами в кодуванні Windows-1251 або Unicode (якщо це обумовлено спеціально). Структура документів наведена в додатку 2доцієї специфікації і визначається окремо для кожного з підтримуваних типів документів.

    Формати електронних даних, що підтримуються версією 1, включаючи їх коди, електронні форми й поля заповнення даних, наведено в додатку 3 до цієї специфікації.

    Опис типів даних для XML-документа повідомлення про транзитне перевезення (ПТП)наведено в додатку 4 до цієї специфікації.

Т.в.о. начальника Департаменту митних
інформаційних технологій та татистики

О.М.Івашкович

 

 

Додаток 1
до Специфікації форматів електронних повідомлень автоматизованої системи митного оформлення програмно-інформаційного комплексу "Інспектор – 2006", які подаються одночасно з митними деклараціями на папері на рівні декларант – митний орган

Файл змісту повідомленпня

Тег

Опис

Примітка

DocList

Зміст повідомлення

Тег

Опис

Тип

Кардинальність

- ? = (0,1);
- 1 = 1;
- * = (0…);
- + = (1…).

Примітка

1

version

Номер версії формату файлу

short

1

атрибут, значення 1

2

SenderCode

Код ЄДРПОУ/ДРФО відправника повідомлення

decimal(10)

1

 

3

SenderName

Назва відправника повідомлення

varchar(200)

1

 

4

CreationDate

Момент створення повідомлення

datetime

1

** формат серіалізації тегів типу datetime наступний: yyyymmddThhmiss

5

Document

Опис документа

Document

+

 

Тег

Опис

Примітка

Document

Опис документа

Тег

Опис

Тип

Кардинальність

Примітка

1

DocCode

Код

short

1

згідно класифікатора електронних документів програми "Інспектор-2006" dc_doctypes

2

DocNumber

Номер

varchar(50)

1

 

3

ModificationDate

Момент останньої модифікації

datetime

1

 

4

FileName

Назва файлу документа

varchar(128)

1

 

5

CRC

Контрольна сума файлу повідомлення

int

?

 

    Приклад файлу змісту повідомлення:

    <?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
    <DocList version="1">
    <SenderCode>204406</SenderCode>
    <SenderName>Скорочена назва</SenderName>
    <CreationDate>20071006T120344</CreationDate>
    <Document>
    <DocCode>40</DocCode>
    <DocNumber>Склад</DocNumber>
    <ModificationDate>20071006T120344</ModificationDate>
    <FileName>doc1.xml</FileName>
    <CRC>1629279248</CRC>
    </Document>
    </DocList>

Додаток 2
до Специфікації форматів електронних повідомлень автоматизованої системи митного оформлення програмно-інформаційного комплексу "Інспектор – 2006", які подаються одночасно з митними деклараціями на папері на рівні декларант – митний орган

Файли документів

Документ 1 - Учасники ЗЕД, версія 1

Тег

Опис

Примітка

cli_main

Загальна інформація по клієнту

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність*

Примітка

1

cli_type

Тип особи

tinyint

1

0-Фізична особа,
1-Юридична особа,
2-Спільна діяльність,
3-Представництво нерезидента

2

cli_card_type

Тип картки

tinyint

1

0-Реальна,

1-Інформативна

3

cli_invest

Наявність інвестицій

bit

1

 

4

cli_sso

Спрощений режим оподаткування

bit

1

 

5

cli_okpo

Код ЄДРПОУ/ДРФО

decimal(10.0)

1

 

6

cli_sid

Код СІД

decimal(12.0)

?

 

7

cli_dph

Код платника податків

decimal(12.0)

?

 

8

cli_ac1

Митниця акредитації

varchar(5)

*

csndict.dc_customs.dc_cod

9

cli_ac3

Рік акредитації

int

1

 

10

cli_ac4

Номер картки акредитації

decimal(7.0)

1

 

11

cli_xn5

Адміністративно-територіальний устрій

int

*

csndict.dc_admin.dc_cod

12

cli_lname

Повна назва підприємства

varchar(200)

?

 

13

cli_name

Скорочена назва підприємства

varchar(200)

?

 

14

cli_adr1

Юридична адреса

varchar(200)

?

 

15

cli_adr2

Фактична адреса

varchar(200)

?

 

16

cli_koatuu

Код території(повний)

varchar(10)

1

 

17

cli_custdate

Дата штампа

datetime

?

 

18

cli_enddate

Дата анулювання

datetime

?

 

19

cli_comment

Примітка

varchar(250)

?

 

20

cli_stamp

Номер штампа

int

?

 

21

cli_freg

Дата першої реєстрації

datetime

?

 

22

cli_add_date

Додаткова дата

datetime

?

 

23

cli_uori

Обліковий номер

varchar(17)

?

 

24

cli_eori

Європейський обліковий номер

varchar(17)

?

 

25

cli_email

Електронна адреса

varchar(100)

?

 

26

cli_adr_cnt

Країна проживання

varchar(2)

?

 

27

cli_adr_ind

Поштовий індекс

varchar(10)

?

 

28

cli_adr_reg

Область

varchar(50)

?

 

29

cli_adr_distr

Район

varchar(50)

?

 

30

cli_adr_loc

Населений пункт

varchar(50)

?

 

31

cli_adr_str

Вулиця

varchar(50)

?

 

32

cli_adr_bldg

Будинок

varchar(10)

?

 

33

cli_adr_corp

Корпус

varchar(10)

?

 

34

cli_account

Рахунки по клієнту

cli_account

*

 

35

cli_ document

Документи по клієнту

cli_ document

*

 

36

cli_dpa

Податкові по клієнту

cli_dpa

*

 

37

cli_ lic

Ліцензії по клієнту

cli_ lic

*

 

38

cli_person

Особи по клієнту

cli_person

*

 

Тег

Опис

Примітка

cli_accounts

Рахунки по клієнту

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність*

Примітка

1

acc_type

Тип рахунку

tinyint

1

0-гривневий,
1-валютний,
2-мультивалютний

2

acc_cur

Код валюти

int

*

csndict.dc_cur.dc_cod

3

acc_bcnt

Країна банку

varchar(2)

*

csndict.dc_count. dc_char2

4

acc_bname

Назва банку

varchar(70)

1

 

5

acc_badr

Адреса банку

varchar(35)

1

 

6

acc_bcode

Код ЄДРПОУ банку

decimal(8.0)

?

 

7

acc_bmfo

МФО банку

varchar(6)

?

 

8

acc_acnt

Номер розрахункового рахунку

varchar(14)

?

 

9

acc_bic

Міжнародний код банку

varchar(11)

?

 

10

acc_iban

Міжнародний номер розрахункового рахунку

varchar(34)

?

 

Тег

Опис

Примітка

cli_documents

Документипо клієнту

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність*

Примітка

1

doc_code

Код документа

smallint

1

0-Свідоцтво платника ПДВ,
1-Свідоцтво про державну реєстрацію,
2-Документ про інвестиції,
3-Свідоцтво про сплату єдиного податку

2

doc_num

Номер документа

varchar(50)

1

 

3

doc_date

Дата документа

datetime

1

 

4

doc_issuer_code

Код видавника

decimal(!0.0)

?

 

5

doc_issuer_name

Назва видавника

varchar(182)

?

 

Тег

Опис

Примітка

cli_dpa

Податкові по клієнту

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність*

Примітка

1

dpa_type

Тип ДПА

tinyint

1

0-Місцева,
1-Регіональна

2

dpa_code

Код ДПА

decimal(8.0)

?

 

3

dpa_name

Назва ДПА

varchar(182)

1

 

4

dpa_adr

Адреса ДПА

varchar(70)

1

 

Тег

Опис

Примітка

cli_lic

Ліцензії по клієнту

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність*

Примітка

1

lic_type

Тип ліцензії

tinyint

*

csndict.dc_clt.dc_cod

2

lic_cod

Код ліцензії

varchar(20)

1

 

3

lic_date

Дата ліцензії

datetime

1

 

cli_persons

Особи по клієнту

 

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність*

Примітка

1

per_type

Тип особи

tinyint

1

0-керівник,
1-головний.бухгалтер,
2-по роботі з митницею

2

per_name

ПІБ особи

varchar(50)

1

 

3

per_pass_ser

Серія паспорта

varchar(10)

?

 

4

per_pass_num

Номер паспорта

varchar(10)

?

 

5

per_pass_date

Дата видачі паспорта

datetime

?

 

6

per_pass_issuer

Ким видано паспорт

varchar(70)

?

 

7

per_tel

Номер телефону особи

varchar(20)

?

 

8

per_fax

Номер факсу особи

varchar(20)

?

 

9

per_ord_num

Номер наказу на призначення особи

varchar(10)

?

 

10

per_ord_date

Дата наказу на призначення особи

datetime

?

 

13

per_svid_num

№ свідоцтва декларанта

varchar(50)

?

 

14

per_svid_date

Дата свідоцтва

datetime

?

 

15

per_drfo

Код ДРФО

decimal (10.0)

?

 

Документ 2 - ВМД, версія 1

Тег

Опис

Примітка

ccd_main

Загальна інформація по ВМД

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність*

Примітка

1

ccd_typeid

Тип ВМД

smallint

1

 

2

ccd_01_01

Тип ВМД (ІМ, ЕК, ТР, тощо)

varchar(3)

1

 

3

ccd_01_02

Тип ВМД (митний режим)

numeric(2,0)

?

 

4

ccd_01_03

Тип ВМД (особливості переміщення товарів)

varchar(3)

?

 

5

ccd_md8

Ознака використання МД – 8

bit

1

 

6

ccd_03_01

Кількість додаткових листів

smallint

?

 

7

ccd_04_01

Кількість специфікацій

int

?

 

8

ccd_05_01

Кількість товарів

int

1

 

9

ccd_06_01

Кількість місць

numeric(6,0)

?

 

10

ccd_07_01

Номер ВМД (код митної установи)

varchar(9)

1

csndict.dc_customs.dc_cod

11

ccd_07_02

Номер ВМД (рік)

numeric(4,0)

?

 

12

ccd_07_03

Номер ВМД (номер за порядком)

numeric(6,0)

?

 

13

ccd_11_01

Код торговельної країни

varchar(3)

?

csndict.dc_count.dc_cod

14

ccd_12_01

Загальна митна вартість

numeric(16,2)

?

 

15

ccd_13_01

Експортний контроль

varchar(1)

0

 

16

ccd_15_01

Код країни відправлення

varchar(3)

?

 

17

ccd_17_01

Код країни призначення

varchar(3)

?

 

18

ccd_18_01

Кількість ТЗ при відправленні

smallint

?

 

19

ccd_18_04

Інформація по ТЗ

tinyint

0

0 – присутній список ТЗ втаблиці ccd_transport,
1 – ручна поклажа,
2 – самоходом

20

ccd_19_01

Ознака переміщення в контейнері

varchar(1)

?

0 або 1

21

ccd_20_01

Код умови поставки

varchar(3)

?

 

22

ccd_20_cnt

Країна поставки

varchar(2)

?

 

23

ccd_20_02

Географічний пункт поставки

varchar(20)

?

 

24

ccd_20_03

Код форми розрахунку

numeric(2,0)

?

 

25

ccd_21_01

Кількість ТЗ на кордоні

smallint

?

 

26

ccd_21_04

Інформація по ТЗ

tinyint

0

0 – присутній список ТЗ,
1 – ручна поклажа,
2 – самоходом

27

ccd_22_01

Код валюти фактурної вартості

varchar(3)

?

 

28

ccd_22_cur

Код валюти, в якій розраховано ВМД

int

1

 

29

ccd_22_date

Дата, станом на яку розраховано ВМД

date

1

Станом на цю дату використовуються курси валют та тарифи

30

ccd_22_02

Фактурна вартість в валюті

money

?

Базова вартість без добавок

31

ccd_22_03

Фактурна вартість в гривнях

numeric(18,4)

?

Вартість з добавками фактурної вартості

32

ccd _23_01

Курс валюти

numeric(16,8)

?

 

33

ccd_24_01

Код характеру угоди

int

?

 

34

ccd_24_02

Валюта розрахунку

varchar(3)

?

 

35

ccd_25_01

Код ТЗ на кордоні

int

?

 

36

ccd_26_01

Код ТЗ усередині країни

int

?

 

37

ccd_27_01

Код митниці при перевантаженні товару

varchar(9)

?

 

38

ccd_29_01

Код митниці на кордоні

varchar(9)

?

 

39

ccd_30_01

Місце огляду товару

varchar(9)

0

 

40

ccd_48_01

Дата відстрочки платежу

date

?

 

41

ccd_51_01

Дата доставки в митницю призначення (ТР)

date

?

 

42

ccd_51_02

Сума гарантії

numeric(16,2)

?

 

43

ccd_51_03

Номер гарантійного документа

varchar(30)

?

 

44

ccd_52_01

Дата доставки

date

?

 

45

ccd_53_01

Митниця призначення

varchar(9)

?

 

46

ccd_54_01

Місце заповнення

varchar(16)

0

 

47

ccd_54_02

ПІБ декларанта

varchar(27)

?

 

48

ccd_54_03

Дата заповнення

date

0

 

49

ccd_54_04

Номер посвідчення декларанта

varchar(20)

?

 

50

ccd_54_05

Посада декларанта

varchar(100)

0

 

51

ccd_54_06

Телефон декларанта

varchar(27)

?

 

52

ccd_07_04

Внутрішній номер ВМД у декларанта

varchar(30)

?

 

53

ccd_54_07

Номер свідоцтва електронного декларування

int

?

 

54

ccd_04_02

Кількість аркушів МД-8

int

?

 

55

ccd_52_02

Код гарантії

varchar(2)

?

 

56

ccd_ext_mov

Ознака наявності міжнародного переміщення

bit

1

 

57

ccd_int_mov

Ознака наявності внутрішнього переміщення

Bit

1

 

58

ccd_afc

Витрати по фактурній вартості

ccd_afc

*

 

59

ccd_back

Зворот ВМД

ccd_back

*

 

60

ccd_bank

Графи А та 28

ccd_bank

*

 

61

ccd_client

Клієнти по ВМД

ccd_client

*

 

63

ccd_cmn_doc

Документи по ВМД

ccd_cmn_doc

*

 

64

ccd_dcc

ДМВ по ВМД

ccd_dcc

*

 

65

ccd_license

Ліцензії по ВМД

ccd_license

*

 

66

ccd_pay_docs

Платіжні документи по ВМД (графа С)

ccd_pay_docs

*

 

67

ccd_payment

Платежі по ВМД (графа В)

ccd_payment

*

 

68

ccd_int_obl

Забов’язання по графі 50

ccd_int_obl

*

 

69

ccd_transport

Транспортні засоби по ВМД (графи 18 або 21)

ccd_transport

*

 

70

ccd_goods

Товари по ВМД

ccd_goods

+

 

Тег

Опис

Примітка

ccd_afc

Витрати по фактурній вартості

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність*

Примітка

1

ccd_afc_code

Тип витрат

tinyint

1

1 – по вартості,
2 – по вазі

2

ccd_afc_cur

Валюта

int

1

 

3

ccd_afc_cur_rate

Курс валюти

numeric(16,8)

?

 

4

ccd_afc_sum_cur

Сума в валюті

money**

?

 

5

ccd_afc_sum

Сума в гривнях

money

1

 

Тег

Опис

Примітка

ccd_back

Зворот ВМД

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність*

Примітка

1

ccd_bk_gr

Графа ВМД

tinyint

1

 

2

ccd_back_content

Текст зворотної сторони

ntext

1

 

Тег

Опис

Примітка

ccd_bank

Графи А та 28

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність*

Примітка

1

ccd_bn_gr

Графа

tinyint

1

28 – 28 графа

2

ccd_bn_pos

Номер позиції

smallint

1

Починаючи з 1

3

ccd_cl_gr

Графа клієнта

tinyint

1

Див. ccd_clients

4

ccd_cl_pos

Номер клієнта у графі

smallint

1

Див. ccd_clients

5

ccd_bn_cnt

Країна банку

varchar(2)

1

Згідно довідника країн

6

ccd_bn_name

Назва банку

varchar(70)

?

 

7

ccd_bn_adr

Адреса банку

varchar(35)

?

 

8

ccd_bn_code

Код ЄДРПОУ банку

numeric(8,0)

?

 

9

ccd_bn_mfo

МФО банку

varchar(6)

?

 

10

ccd_bn_acnt

Розрахунковий рахунок

varchar(14)

?

 

11

ccd_bn_bic

Міжнародний ідентифікаційний код банку

varchar(11)

?

 

12

ccd_bn_iban

Номер рахунку в міжнародному форматі

varchar(34)

?

 

Тег

Опис

Примітка

ccd_clients

Клієнти по ВМД(експортер/імпортер)

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність*

Примітка

1

ccd_cl_gr

Графа клієнта в ВМД

tinyint (byte)

1

2, 8, 9, 14, 50 графи;
csndict.dc_rdoc.dc_cod

2

ccd_cl_pos

Номер клієнта в графі

smallint

1

Починаючи з 1;
csndict.dc_tcd.dc_cod

3

ccd_cl_cnt

Країна клієнта

varchar(2)

?

 

4

ccd_cl_01

Форма власності

numeric(2,0)

?

 

5

ccd_cl_02

Тип власності

numeric(1,0)

0

 

6

ccd_cl_03

Тип підприємства

numeric(3,0)

?

 

7

ccd_cl_04

Загальнодержавна форма власності

numeric(2,0)

?

 

8

ccd_cl_05

Адміністративно-територіальний устрій

numeric(2,0)

?

 

9

ccd_cl_code

Код ЄДРПОУ/ДРФО

numeric(10,0)

?

 

10

ccd_cl_vat

Код платника ПДВ

numeric(12,0)

?

 

11

ccd_cl_name

Назва клієнта

nvarchar(200)

?

 

12

ccd_cl_adr

Адреса клієнта

nvarchar(200)

?

 

13

ccd_cl_uori

Обліковий номер

varchar(7)

?

 

Тег

Опис

Примітка

ccd_cmn_docs

Документи по ВМД

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність*

Примітка

1

ccd_doc_part

Розділ графи 44

varchar(3)

?

csndict.dc_rdoc.dc_cod

2

ccd_doc_code

Код документа

varchar(4)

1

csndict.dc_tcd.dc_cod

3

ccd_doc_name

Номер документа

varchar(50)

?

 

4

ccd_doc_date_beg

Дата документа

date

?

 

5

ccd_doc_date_end

Термін дії документа

date

?

 

Тег

Опис

Примітка

ccd_dcc

ДМВ по ВМД

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність*

Примітка

1

ccd_dcc_code

Код витрати

int

1

csndict.dc_cdсс1.dc_cod

2

ccd_dcc_dist

Тип розподілу по товарах

tinyint

?

Для витрат з кодом 49 та 69

3

ccd_dcc_cur

Валюта

int

1

csndict.dc_cur.dc_cod

4

ccd_dcc_cur_rate

Курс валюти

numeric(16,8)

?

 

5

ccd_dcc_sum_cur

Сума в валюті

money

?

 

6

ccd_dcc_sum

Сума в гривнях

money

1

 

Тег

Опис

Примітка

ccd_license

Ліцензії по ВМД (14 та 49 графи)

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність*

Примітка

1

ccd_lic_gr

Номер графи

tinyint

1

14, 49 графи

2

ccd_lic_pos

Позиція

smallint

1

Починаючи з 1

3

ccd_lic_type

Тип ліцензії

tinyint

1

 

4

ccd_lic_num

Номер ліцензії

varchar(20)

1

 

5

ccd_lic_date

Дата ліцензії

date

?

 

6

ccd_lic_gk_type

Тип ліцензії по 933 наказу

tinyint

?

 

Тег

Опис

Примітка

ccd_pay_docs

Платіжні документи по ВМД(графа С)

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність*

Примітка

1

ccd_pd_code

Код платежу

int

1

 

2

ccd_pd_sp

Спосіб платежу

varchar(2)

1

 

3

ccd_pd_payer

Код ЄДРПОУ/ДРФО платника

numeric(10,0)

?

 

4

ccd_pd_number

Номер платіжного документу

varchar(20)

1

 

5

ccd_pd_date

Дата платіжного документу

date

1

 

6

ccd_pd_end

Сплата векселю

date

?

 

7

ccd_pd_sum

Сума платежу

numeric(16,2)

1

 

8

ccd_pd_cur

Валюта платежу

int

?

 

Тег

Опис

Примітка

ccd_payments

Платежі по ВМД (графа В)

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність*

Примітка

1

ccd_pay_code

Код платежу

int

1

 

2

ccd_pay_sp

Спосіб платежу

varchar(2)

1

 

3

ccd_pay_sum

Сума платежу

numeric(16,2)

1

 

4

ccd_pay_cur

Валюта платежу

varchar(3)

1

 

5

ccd_pay_bank

Платіжні реквізити

varchar(70)

?

 

6

ccd_48_01

Дата документа

date

?

 

7

ccd_48_02

Термін векселя

date

?

 

8

ccd_ndoc

Номер платіжного документу

varchar(17)

?

 

9

ccd_payer

Платник

numeric(10,0)

?

 

10

ccd_pay_code_sub

Код виду штрафної санкції

smallint

?

тільки для АК
csndict.dc_ak_pen.dc_cod

11

ccd_pay_dir

Напрямок руху коштів

tinyint

?

тільки для АК:
1 - доплата
2 - повернення

12

ccd_pay_src

Підстава коригування

smallint

?

тільки для АК
csndict.dc_ak_src.dc_cod

Тег

Опис

Примітка

ccd_int_obl

Зобов’язання по графі 50

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність*

Примітка

1

ccd_obl_type

Тип зобов’язання

smallint

1

csndict.dc_vgz.dc_cod

2

ccd_obl_subj

Тип суб’єкта, що надав зобов’язання

tinyint

1

csndict.dc_cpt.dc_cod

3

ccd_obl_cnt

Країна паспорта

varchar(2)

1

csndict.dc_count. dc_char2

4

ccd_obl_pas_ser

Серія паспорта

varchar(4)

?

 

5

ccd_obl_pas_num

Номер паспорта

varchar(10)

1

 

6

ccd_obl_surname

Прізвище

varchar(50)

1

 

7

ccd_obl_name

Ім’я

varchar(50)

1

 

8

ccd_obl_patr

По батькові

varchar(50)

?

 

9

ccd_obl_exp

Термін зобов’язання

date

?

 

Тег

Опис

Примітка

ccd_transport

Транспортні засоби по ВМД

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність*

Примітка

1

ccd_trn_gr

Номер графи

tinyint

1

18 або 21

2

ccd_trn_name

Номер транспортного засобу

varchar(26)

1

 

3

ccd_trn_cnt

Країна

varchar(3)

?

 

Тег

Опис

Примітка

ccd_goods

Товари по ВМД

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність*

Примітка

1

ccd_32_01

Номер товару

int

1

 

2

ccd_31_01

Опис товару

ntext

?

 

3

ccd_31_02

Кількість контейнерів

smallint

?

 

4

ccd_31_03

Кількість місць

numeric(6,0)

?

 

5

ccd_31_03p

Тип місця

tinyint

?

0 – Кількість місць,
1 – Частина місця,
2 – Навал, насип, налив, ЛЕП, трубопровід
3 – Упаковка (тара) за окремою ВМД

6

ccd_31_04

Кількість в додаткових одиницях виміру

numeric(20,8)

?

 

7

ccd_31_05

Місяць переміщення енергоносіїв

varchar(10)

?

 

8

ccd_33_01

Код товару за УКТЗЕД

varchar(10)

?

 

9

ccd_34_01

Код країни походження

varchar(3)

?

csndict.dc_count.dc_cod

10

ccd_35_01

Вага брутто

numeric(20,8)

?

 

11

ccd_36_01

Преференція по оплаті процедур

smallint

0

csndict.dc_tmpr.dc_cod

12

ccd_36_02

Преференція по миту

smallint

?

csndict.dc_tmpf.dc_cod або
csndict.dc_tmpe.dc_cod

13

ccd_36_03

Преференція по акцизу

smallint

?

csndict.dc_tmak.dc_cod

14

ccd_36_04

Преференція по ПДВ

smallint

?

csndict.dc_tmnd.dc_cod

15

ccd_37_01

Процедура
(код митного режиму)

smallint

?

csndict.dc_tmtr.dc_cod

16

ccd_37_02

Процедура (код попереднього митного режиму)

smallint

?

csndict.dc_tmtr.dc_cod

17

ccd_37_03

Процедура (особливості переміщення товару)

varchar(3)

?

csndict.dc_tmor.dc_cod

18

ccd_38_01

Вага нетто

numeric(20,8)

?

 

19

ccd_39_01

Квота

numeric(16,4)

?

 

20

ccd_41_01

Код додаткової одиниці виміру

int

?

csndict.dc_unit.dc_cod

21

ccd_42_01

Фактурна вартість товару в валюті

money

?

 

22

ccd_42_02

Фактурна вартість товару в гривнях

numeric(18,4)

?

 

23

ccd_43_01

Код гарантії

varchar(2)

?

 

24

ccd_45_01

Митна вартість

numeric(16,2)

?

 

25

ccd_46_01

Статистична вартість

numeric(20,5)

?

 

26

ccd_33_02

Додаткова класифікація

varchar(10)

?

 

27

ccd_33_03

Ознака експортного контролю

tinyint

?

 

28

ccd_37_04

Додаткова особливість переміщення

varchar(2)

?

 

29

ccd_31_06

Процент комплектного об’екта

numeric(6,2)

?

 

30

ccd_term

Термін зберігання

date

?

 

31

ccd_31_38

Чиста вага

numeric(20,8)

?

 

32

ccd_43_02

Ознака випуску під гарантію

varchar(1)

?

 

33

ccd_dcc_method

Метод обчислення митної вартості

tinyint

?

 

34

ccd_goods_back

Зворот ВМД по товарам

ccd_goods_back

*

 

35

ccd_goods_cont

Контейнери

ccd_goods_cont

*

 

36

ccd_goods_dcc

Розподілення митної вартості по товарам

ccd_goods_dcc

*

 

37

ccd_go ods_doc

Документи по товару

ccd_goods_doc

*

 

38

ccd_goods_pack

Таблиці по пакуванню

ccd_goods_pack

*

 

39

ccd_goods_pay

Платежі по товарам
(47 графа)

ccd_goods_pay

*

 

40

ccd_goods_prv

Попередні документи
(графа 40)

ccd_goods_prv

*

 

41

ccd_inv_pos

Специфікація

ccd_inv_pos

*

 

Тег

Опис

Примітка

ccd_goods_back

Зворот ВМД по товару

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність*

Примітка

1

ccd_bk_gr

Графа ВМД

tinyint

1

 

2

ccd_bk_content

Текст зворотної сторони

ntext

1

 

Тег

Опис

Примітка

ccd_goods_cont

Контейнери

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність*

Примітка

1

ccd_cnt_type

Тип контейнера

varchar(3)

1

csndict.dc.cont.dc.cod

2

ccd_cnt_name

Номер контейнера

varchar(30)

1

 

3

ccd_cnt_ispart

Повний або частина

tinyint

1

csndict.dc_cont_cargo_type.dc_cod

4

ccd_cnt_ cnt

Країна

int

?

Не використовується

Тег

Опис

Примітка

ccd_goods_dcc

Розподілення митної вартості по товарам

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність*

Примітка

1

ccd_dcc_code

Код витрати

int

1

csndict.dc_cdсс1.dc_cod або csndict.dc_pri_types.dc_cod

2

ccd_dcc_cur

Валюта

int

1

csndict.dc_cur.dc_cod

3

ccd_dcc_cur_rate

Курс валюти

numeric(16,8)

?

 

4

ccd_dcc_price

Ціна

money

?

 

5

ccd_dcc_quant

Кількість

numeric(16,4)

?

 

6

ccd_dcc_unit

Одиниця виміру

int

?

csndict.dc_unit.dc_cod

7

ccd_dcc_sum_cur

Сума в валюті

money

?

 

8

ccd_dcc_sum

Сума в гривнях

money

1

 

Тег

Опис

Примітка

ccd_goods_docs

Документи по товару

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність*

Примітка

1

ccd_doc_part

Розділ графи 44

varchar(3)

1

csndict.dc_rdoc.dc_cod

2

ccd_doc_code

Тип документу

varchar(4)

1

csndict.dc_tcd.dc_cod

3

ccd_doc_name

Номер документу

varchar(50)

1

 

4

ccd_doc_date_beg

Дата документу

date

?

 

5

ccd_doc_date_end

Термін дії документу

date

?

 

6

ccd_ doc_goods

Номертовару

int

?

 

7

ccd_ doc_unit

Одиниця виміру

int

?

 

8

ccd_ doc_qty

Кількість в одиниці виміру

numeric(20,8)

?

 

Тег

Опис

Примітка

ccd_goods_pack

Таблиці по пакуванню

 

 

1

ccd_pk_code

Код упаковки

varchar(2)

?

 

2

ccd_ pk_ qty

Кількість

varchar(12,3)

?

 

3

ccd_ pk_text

Ознаки/Опис

varchar(70)

?

 

Тег

Опис

Примітка

ccd_goods_pay

Платежі по товарам (47 графа)

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність*

Примітка

1

ccd_47_code

Код платежу

int

1

 

2

ccd_47_char

Літера умовного нарахування

varchar(1)

?

 

3

ccd_47_base

Основа нарахування

numeric(16,3)

?

 

4

ccd_47_base_type

Тип основи нарахування

varchar(10)

?

Згідно довідників валют або одиниць виміру

5

ccd_47_tax

Ставка

numeric(10,4)

?

 

6

ccd_47_tax_type

Тип ставки

varchar(3)

?

% або згідно довідника валют

7

ccd_47_tax_div

За скільки одиниць встановлено ставку

float

?

по замовчуванню: 0 або 1, еквівалентні

8

ccd_47_sum

Сума платежу

numeric(16,2)

1

 

9

ccd_47_sp

Спосіб платежу

varchar(2)

1

 

10

ccd_47_cur

Валюта платежу

varchar(3)

1

 

11

ccd_47_hidden

Не друкувати

bit

?

 

Тег

Опис

Примітка

ccd_goods_prv

Попередні документи (графа 40)

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність*

Примітка

1

ccd_doc_code

Тип документа

varchar(4)

1

csndict.dc_tcd.dc_cod

2

ccd_doc_name

Номер документа

varchar(21)

1

 

3

ccd_doc_date_beg

Дата документа

date

1

 

4

ccd_doc_goods

Номер товару

int

1

 

5

ccd_doc_wn

Списання

numeric(20,8)

?

 

6

ccd_doc_unit

Додаткова одиниця виміру

int

?

csndict.dc_unit.dc_cod

7

ccd_doc_qty

Кількість в додатковій одиниці

numeric(20,8)

?

 

Тег

Опис

Примітка

ccd_inv_pos

Специфікація

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність*

Примітка

1

ccd_inv_pos

Позиція

smallint

1

Починаючи з 1

2

ccd_inv_name

Назва

varchar(2000)

1

 

3

ccd_inv_art

Артикул

varchar(50)

?

 

4

ccd_inv_pack

Пакування

varchar(200)

?

 

5

ccd_inv_price

Вартість в валюті

numeric(20,8)

?

 

6

ccd_inv_sum_cur

Сума в валюті

money

?

 

7

ccd_inv_sum

Сума в гривнях

money

?

 

8

ccd_inv_wb

Вага брутто

numeric(18,8)

?

 

9

ccd_inv_wn

Вага нетто

numeric(18,8)

?

 

10

ccd_inv_qty

Кількість

numeric(18,8)

?

 

11

ccd_inv_unit

Одиниця виміру

int

?

 

12

ccd_inv_tm

Торгова марка

varchar(128)

?

 

13

ccd_inv_prod_cnt_

Виробник

varchar(2)

?

 

14

ccd_inv_prod_name

Країна виробника

varchar(128)

?

 

15

ccd_inv_qty2

Кількість в додаткових одиницях

numeric(18,8

?

 

16

ccd_inv_unit2

Додаткова одиниця виміру

int

?

 

17

ccd_inv_det

Додаткові властивості товарів в специфікації

ccd_inv_det

*

 

18

ccd_inv_prv

Попередні ВМД до товарів в специфікації

ccd_inv_prv

*

 

Тег

Опис

Примітка

ccd_inv_det

Додаткові властивості товарів в специфікації

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність*

Примітка

1

ccd_id_code

Код типу властивості

smallint

1

dc_gap, csndict.dc_gap.dc_cod

2

ccd_id_value

Значення властивості

varchar(2000)

1

 

Тег

Опис

Примітка

ccd_inv_prv

Попередні ВМД до товарів в специфікації

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність*

Примітка

1

ccd_ir_07_01

Номер ВМД (код митної установи)

varchar(9)

1

 

2

ccd_ir_07_02

Номер ВМД (рік)

numeric(4,0)

1

 

3

ccd_ir_07_03

Номер ВМД (номер за порядком)

numeric(6,0)

1

 

4

ccd_ir_32_01

Номер товару

int

1

 

5

ccd_ir_pos

Номер позиції специфікації

smallint

1

 

6

ccd_ir_wb

Вага брутто

numeric(16,3)

?

 

7

ccd_ir_wn

Вага нетто

numeric(16,3)

?

 

8

ccd_ir_qty

Кількість

numeric(16,4)

?

 

9

ccd_ir_unit

Одиниця виміру

int

?

 

Тег

Опис

Примітка

ccd_cmn_docs

 

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність*

Примітка

1

ccd_doc_part

Розділ графи 44

varchar(3)

?

csndict.dc_rdoc.dc_cod

2

ccd_doc_code

Тип документу

varchar(4)

1

csndict.dc_tcd.dc_cod

3

ccd_doc_name

Номер документу

varchar(50)

1

 

4

ccd_doc_date_beg

Дата документу

date

?

 

5

ccd_doc_ date_end

Термін дії документу

date

?

 

    * Кардинальність:

    0 = не використовується
    ? = (0,1);
    1 = 1;
    * = (0…);
    + = (1…).

    **money = numeric(20,4)

Документ 6 - деклараця митної вартості,версія 1

Тег

Опис

Примітка

dcc_main

Загальна інформація по ДМВ

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність*

Примітка

1

dcc_type

Тип ДМВ

tinyint

1

1,2,3

2

dcc_method

Метод оцінки

tinyint

1

1-6

3

dcc_dc_code

Умови поставки

varchar(3)

?

 

4

dcc_dc_cnt

Країна

varchar(2)

?

 

5

dcc_dc_pnt

Пункт поставки

varchar(50)

?

 

6

dcc_dc_pnt1

Пункт поставки (гр. 17 ДМВ-1 та аналог.)

varchar(50)

?

 

7

dcc_cnd_01

Гр. 7(а)

bit

1

для ДМВ-1,ДМВ-3

8

dcc_cnd_02

Гр. 7(б)

bit

1

для ДМВ-1, ДМВ-3

9

dcc_cnd_03

Гр. 8(а)

bit

1

для ДМВ-1, ДМВ-3

10

dcc_cnd_04

Гр. 8(б)

bit

1

для ДМВ-1, ДМВ-3

11

dcc_cnd_05

Гр. 9(а)

bit

1

для ДМВ-1, ДМВ-3

12

dcc_cnd_06

Гр. 9(б)

bit

1

для ДМВ-1, ДМВ-3

13

dcc_addp

К-сть дод. аркушів

numeric(2, 0)

?

 

14

dcc_rem1

Гр. 8б) ДМВ-1/3, гр. 7 ДМВ-2

varchar(2000)

?

 

15

dcc_rem2

Гр. 9б) ДМВ-1/3, гр. 8 ДМВ-2

varchar(2000)

?

 

16

dcc_dl_date

Дата заповнення

datetime

?

 

17

dcc_dl_pls

Місце заповнення

varchar(30)

?

 

18

dcc_dl_name

П.І.Б. декларанта

varchar(30)

?

 

19

dcc_dl_tel

Телефон декларанта

varchar(30)

?

 

20

dcc_bas_wgt

Вага

decimal(18, 3)

?

 

21

dcc_cur

Валюта контракту

Int

?

 

22

dcc_cur_rate

Курс валюти

decimal(16,8)

?

 

23

dcc_rem3

Обгрунтування обрання методу

bit

?

 

24

dcc_rem4

Джерела інформації

bit

?

 

25

dcc_met1

Метод ВМВ 1

bit

?

 

26

dcc_met2

Метод ВМВ 2

bit

?

 

27

dcc_met3

Метод ВМВ 3

bit

?

 

28

dcc_met4

Метод ВМВ 4

bit

?

 

29

dcc_met5

Метод ВМВ 5

bit

?

 

30

dcc_met6

Метод ВМВ 6

bit

?

 

31

dcc_dc_cnt1

Країна поставки

varchar(2)

?

 

32

dcc_back

Зворот по ДМВ

dcc_back

*

 

33

dcc_client

Учасники ЗЕД по ДМВ

dcc_client

*

 

34

dcc_documents

Документи по ДМВ

dcc_documents

*

 

35

dcc_cmn_exp

Витрати по партії товару для ДМВ-1/3

dcc_cmn_exp

*

 

36

dcc_goods

Товари по ДМВ

dcc_goods

*

 

Тег

Опис

Примітка

dcc_back

Зворот по ДМВ

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність*

Примітка

1

dcc_gr

Графа

varchar(5)

?

 

2

dcc_bk_content

Опис

text

?

 

Тег

Опис

Примітка

dcc_client

Учасники ЗЕД по ДМВ

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність*

Примітка

1

dcc_cl_gr

Графа

tinyint

1

2,8,14

2

dcc_cl_pos

Позиція

smallint

1

починаючи з 1

3

dcc_cl_cnt

Країна

varchar(2)

?

 

4

dcc_cl_code

Код ЄДРПОУ/ДРФО

numeric(10,0)

?

 

5

dcc_cl_vat

Код платника ПДВ

numeric(12,0)

?

 

6

dcc_cl_name

Назва

varchar(70)

?

 

7

dcc_cl_adr

Адреса

varchar(70)

?

 

8

dcc_cl_uori

Обліковий номер

varchar(17)

?

 

Тег

Опис

Примітка

dcc_documents

Документи по ДМВ

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність*

Примітка

1

dcc_doc_type

Тип документа

smallint

1

1-рахунок, 2-угода, 3-рішення

2

dcc_doc_cod

Код

varchar(4)

?

 

3

dcc_doc_name

Номер

varchar(50)

?

 

4

dcc_doc_date_beg

Дата

datetime

?

 

5

dcc_doc_date_end

Термін дії

datetime

?

 

Тег

Опис

Примітка

dcc_cmn_exp

Витрати по партії товару для ДМВ-1/3

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність*

Примітка

1

dcc_exp_type

Тип витрати

varchar(3)

*

Довідник dc_dcc2t, поле dc_cod

2

dcc_exp_sub

Підтип витрати

varchar(1)

*

Довідник dc_dcc2t, поле dc_sub

3

dcc_exp_cur

Валюта

int

?

 

4

dcc_exp_sumc

Сума в валюті

decimal(16, 2)

?

 

Тег

Опис

Примітка

dcc_goods

Товари по ДМВ

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність*

Примітка

1

dcc_num

Номер товару в ДМВ

int

1

 

2

dcc_ccd_num

Номер товару в ВМД

int

?

 

3

dcc_gc_code

Код товару

varchar(10)

?

 

4

dcc_bas_sc

Сума

decimal(16, 2)

?

Базова фактурна вартість товару, з якої проводиться розрахунок митної вартості

5

dcc_bas_wgt

Вага

decimal(16, 3)

?

 

6

dcc_count

Кількість

decimal(16, 4)

?

 

7

dcc_unit

Одиниця виміру

int

?

 

8

dcc_cc_cur

Валюта

numeric(3, 0)

?

 

9

dcc_cc_rate

Курс

decimal(16, 8)

?

 

10

dcc_cc_sum

Сума в гривнях

decimal(16, 2)

?

Визначена митна вартість товару

11

dcc_cc_sumc

Сума в валюті

decimal(16, 2)

?

 

12

dcc_method

Метод ВМВ

tinyint

?

 

13

dcc_num2

Номер додаткової МД

int

?

 

14

dcc_goods_exp

Витрати по товару

dcc_goods_exp

*

 

15

dcc_goods_back

Зворот по товарах ДМВ

dcc_goods_back

*

 

Тег

Опис

Примітка

dcc_goods_exp

Витрати по товару

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність*

Примітка

1

dcc_exp_type

Тип витрати

varchar(3)

*

csndict.dc_dcc2t.dc_cod

2

dcc_exp_cur

Валюта

int

?

 

3

dcc_exp_sumc

Сума в валюті

decimal(16, 4)

?

 

4

dcc_exp_rate

Курс

decimal(16, 8)

?

 

5

dcc_exp_sum

Сума в гривнях

decimal(16, 4)

?

 

Тег

Опис

Примітка

dcc_goods_back

Зворот по товарах ДМВ

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність*

Примітка

1

dcc_gr

Графа

varchar(5)

*

 

2

dcc_bk_content

Опис звороту

text

1

 

Документ 35 - Квитанція М-16, версія 1

Тег

Опис

Примітка

md1_main

Квитанція М-16

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність*

Примітка

1

cc_edrpou

Код ЄДРПОУ експрес-перевізника

numeric(10)

1

 

2

cc_out_cnt

Країна відправлення

varchar(2)

1

Класифікатор країн (літерний код)

3

cc_d_place

Місце декларування

varchar(150)

1

 

4

cc_d_name

П.І.Б. декларанта

varchar(25)

1

 

5

cc_d_sp

Серія паспорта декларанта

varchar(10)

1

 

6

cc_d_np

Номер паспорта декларанта

numeric(15)

1

 

7

cc_d_dp

Дата видачі паспорта декларанта

datetime

1

 

8

cc_d_op

Ким виданий паспорт декларанта

varchar(50)

1

 

9

cc_29_01

Код митниці/підрозділу

varchar(9)

1

Класифікатор митних установ

10

cc_type

Тип М-16

smallint

1

7 – М16

11

cc_gz

Грошова застава

bit

1

 

12

cc_01_01

Напрямок руху

byte

1

1 - В’їзд
2 – Виїзд

13

cc_05_01

Кількість товарів

smallint

1

Максимум - 999

14

cc_f

Назва експрес-перевізника

varchar(200)

1

 

15

cc_af

Адреса експрес-перевізника

varchar(100)

?

 

16

cc_09_cnt

Громадянство одержувача

varchar(2)

?

Класифікатор країн (літерний код)

17

cc_09_02_1

Прізвище одержувача

varchar(25)

1

 

18

cc_09_02_2

Ім'я одержувача

varchar(20)

?

 

19

cc_09_02_3

По батькові одержувача

varchar(20)

?

 

20

cc_09_cod

Код ЕДРПОУ або ДРФО одержувача

varchar(10)

?

 

21

cc_09_03_3

Адреса одержувача

varchar(100)

?

 

22

cc_sp

Серія паспорта одержувача

varchar(10)

?

 

23

cc_np

Номер паспорта одержувача

varchar(15)

?

 

24

cc_dp

Дата видачі паспорта одержувача

datetime

?

 

25

cc_op

Ким видано паспорт одержувачу

varchar(50)

?

 

26

cc_ov

Валюта загальної митної вартості всіх товарів

varchar(3)

1

Класифікатор валют (літерний код)

27

cc_22_02

Загальна митна вартість всіх товарів в валюті

numeric(16,2)

1

 

28

cc_22_03

Загальна митна вартість всіх товарів в гривнях

numeric(16,2)

1

 

29

cc_psum

Загальна сума платежів в гривнях

numeric(16,2)

1

 

30

md1_doc

Документ, прикладений до документу обліку

md1_doc

*

 

31

md1_pay

Загальні та сумарні платежі по М-16

md1_pay

+

 

32

md1_goods

Товари

md1_goods

+

 

Тег

Опис

Примітка

md1_doc

Спільні документи М-16

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність

Примітка

1

cl _type

Тип документа

varchar(4)

1

Класифікатор типів документів

2

cl _n

Номер документа

varchar(50)

1

 

3

cl _date

Дата документа

datetime

1

 

Тег

Опис

Примітка

md1_pay

Загальні та сумарні платежі М-16

В разі, коли заносяться сумарні платежі різних товарів, поля cb_base, cb_bastype, cb_rate та cb_rattype не заповнгюються.

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність

Примітка

1

cb_code

Код платежу

varchar(4)

1

Класифікатор видів платежів

2

cb_base

Основа нарахування

numeric(16,3)

?

 

3

cb_bastype

Розмірність основи нарахування

varchar(30)

?

літерний код валюти або скорочена назва одиниці виміру

4

cb_rate

Ставка

numeric(16,3)

?

 

5

cb_rattype

Розмірність ставки

varchar(3)

?

%,USD,EUR,UAH

6

cb_sum

Сума

numeric(16,2)

1

 

7

cb_cur

Валюта суми

varchar(3)

1

Класифікатор валют (літерний код)

Тег

Опис

Примітка

md1_goods

Товари

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність

Примітка

1

cd_32_01

Порядковий номер товару

smallint

1

максимум – 999

2

cd_33_01

Код УКТЗЕД

varchar(14)

1

 

3

cd_31_01

Опис товару

varchar(200)

1

 

4

cd_ono

Ознака одиничного неподільного предмету

bit

1

 

5

cd_co

Країна походження товару

varchar(2)

?

Класифікатор країн (літерний код)

6

cd_pl_count

Кількість місць

numeric(6)

1

 

7

cd_38_01

Вага товару в кілограмах

numeric(16,3)

?

 

8

cd_41_01

Код додаткової одиниці виміру

int

?

Класифікатор одиниць виміру

9

cd_41_02

Кількість в додаткових одиницях виміру

numeric(16,3)

?

 

10

cd_41_2n

Назва одиниці виміру

varchar(15)

?

 

11

cd_45_02

Кількість в одиницях виміру

numeric(16,3)

?

 

12

cd_42_01

Фактурна вартість товару в валюті

numeric(16,2)

1

 

13

cd_42_1v

Валюта фактурної вартості товару

varchar(3)

1

Класифікатор валют (літерний код)

14

cd_45_min

Мінімальна митна вартість товару

numeric(16,2)

?

 

15

cd_45_mc

Валюта мінімальної вартості товару

varchar(3)

?

Класифікатор валют (літерний код)

16

cd_45_01

Митна вартість товару

numeric(16,2)

1

 

17

cd_45_1v

Валюта митної вартості товару

varchar(3)

1

Класифікатор валют (літерний код)

18

cd_vit

Витрати

numeric(16,2)

?

 

19

cd_vit_v

Валюта витрат

varchar(3)

?

Класифікатор валют (літерний код)

20

md1_goods_doc

Документи по товару

md1_goods_doc

*

 

21

md1_goods_pay

Платежі по товару

md1_goods_pay

+

 

Тег

Опис

Примітка

md1_goods_doc

Документи по товару

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність

Примітка

1

td_type

Тип документа

varchar(4)

1

Класифікатор документів

2

td_n

Номер документа

varchar(50)

1

 

3

td_date

Дата документа

datetime

1

 

Тег

Опис

Примітка

md1_goods_pay

Платежі по товару

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність

Примітка

1

cp_code

Код платежу

varchar(4)

1

Класифікатор видів платежів

2

cp_base

Основа нарахування

numeric(16,3)

?

 

3

cp_bastype

Розмірність основи нарахування

varchar(30)

?

літерний код валюти або скорочена назва одиниці виміру

4

cp_rate

Ставка

numeric(16,3)

?

 

5

cp_rattype

Розмірність ставки

varchar(3)

?

%,USD,EUR,UAH

6

cp_sum

Сума

numeric(16,2)

1

 

7

cp_cur

Валюта суми

varchar(3)

1

Класифікатор валют (літерний код)

Документ 40 – склад, версія 1

Тег

Опис

Примітка

st_stock

Склад

Тег

Опис

Тип

Кардинальність

? = (0,1);
1 = 1;
* = (0…);
+ = (1…).

Примітка

1

guid

Унікальний ідентифікатор

guid

1

 

2

stock_type

Тип

byte

1

1 – СТЗ

3

stock_name

Назва

varchar(200)

1

 

4

stock_adr

Адреса

varchar(200)

?

 

5

stock_own_type

Тип власника

bit

1

0 – митниця
1 – інші

6

stock_own_code

Код ЄДРПОУ/ДРФО власника

decimal(10)

?

 

7

stock_lic_num

Номер дозвільного документа

varchar(50)

?

формат для СТЗ:
XXXXX/YYY/Z, де XXXXX - код митниці, YYY – номер, Z – літера українського алфавіту З або В.

8

stock_lic_date

Дата дозвільного документа

datetime

?

 

9

stock_comment

Примітка

varchar(200)

?

 

10

stock_date_beg

Дата початку дії

datetime

?

 

11

stock_date_end

Дата закінчення дії

datetime

?

 

Документ 41 – документ обліку, версія 1

Тег

Опис

Примітка

st_doc

Документ обліку

Тег

Опис

Тип

Кардинальність

Примітка

1

doc_oper

Тип

byte

1

1 – прихід
2 – розхід
3 – переоцінка
4 – ревізія
5 – не використовується
6 – дооприбуткування

2

doc_code

Код

varchar(4)

1

класифікатор типів документів

3

doc_num

Номер

varchar(50)

1

формат для ВМД:
XXXXXXXXX/YYYY/ZZZZZZ, де XXXXXXXXX – код митного підрозділу, YYYY – рік, ZZZZZZ - номер

4

doc_date

Дата

datetime

1

без часу

5

doc_gk_type

Тип операції

int

?

для розходу з СТЗ:
1 – оформлення в режим
2 – переміщення на інший CТЗ
3 – повернення закордон
4 – передача на склад митниці

6

doc_comment

Примітка

text

?

 

7

doc_stock

Склад

guid

1

згідно документу 40, тег guid

8

doc_contr_type

Тип контрагента

bit

1

0 – особа
1 – інший склад

9

doc_contr_cnt

Країна контрагента

varchar(2)

1

абревіатура, довідник країн

10

doc_contr_code

Код контрагента

decimal(10)

?

 

11

doc_contr_name

Назва контрагента

varchar(200)

1

 

12

doc_contr_adr

Адреса контрагента

varchar(200)

?

 

13

doc_cur

Код валюти

varchar(3)

1

абревіатура, довідник країн

14

doc_cur_rate

Курс валюти

decimal(16,8)

1

 

15

doc_person

ПІБ посадової особи складу

varchar(50)

?

 

16

st_doc_doc

Документ, прикладений до документу обліку

st_doc_doc

*

 

17

st_goods

Товар

st_goods

+

 

Тег

Опис

Примітка

st_doc_doc

Документ, прикладений до документу обліку

Тег

Опис

Тип

Кардинальність

Примітка

1

dd_code

Код

varchar(4)

1

класифікатор типів документів

2

dd_num

Номер

varchar(28)

1

 

3

dd_date_beg

Дата

datetime

1

без часу

4

dd_date_end

Термін чинності

datetime

?

без часу

Тег

 

Опис

 

 

Примітка

st_goods

 

Товар

 

 

 

Тег

Опис

Тип

Кардинальність

Примітка

1

g_guid

Унікальний ідентифікатор товару

guid

1

однаковий для приходу, розходу та всіх інших операцій над одним і тим же товаром приходу

2

g_oper_type

Тип операції над товаром

byte

1

0 – склад без переробки

3

g_art

Артикул

varchar(50)

?

артикул або будь-який інший ідентифікатор згідно власної номенклатури

4

g_hs_code

Код за УКТ ЗЕД

varchar(14)

1

 

5

g_name

Назва

varchar(200)

1

 

6

g_unit

Одиниця виміру

int

?

згідно класифікатора dc_nunit

7

g_gunit

Одиниця виміру

int

?

альтернативно – згідно діючого класифікатора одиниць виміру. Один з тегів g_unit або g_gunit повинен бути присутній

8

g_quant

Кількість

decimal(18,4)

1

 

9

g_price

Ціна в валюті

decimal(18,6)

1

 

10

g_sum

Сума в валюті

decimal(16,4)

1

 

11

g_sum_u

Сума в гривнях

decimal(16,4)

1

 

12

g_places

Кількість місць

decimal(10)

?

обов’язкове для приходу та розходу на СТЗ

13

g_weight

Вага нетто, кг

decimal(18,3)

?

обов’язкове для приходу та розходу на СТЗ

14

g_term

Термін зберігання

datetime

?

без часу, обов’язкове для приходу на СТЗ

15

g_comment

Примітка

text

?

 

16

g_orig

Країна походження

varchar(2)

?

абревіатура, довідник країн

17

st_aterm

Продовження термінів зберігання

st_aterm

*

 

Тег

 

Опис

 

 

Примітка

st_aterm

 

Продовження термінів зберігання товару

 

 

 

Тег

Опис

Тип

Кардинальність

Примітка

1

gt_term

Продовжений термін

datetime

1

без часу

2

gt_doc_num

Номер рішення (дозволу) про продовження терміну зберігання

varchar(50)

1

 

3

gt_doc_date

дата рішення (дозволу) про продовження терміну зберігання

datetime

1

без часу

4

gt_comment

Примітка

varchar(200)

?

 

Документ 42 – Заява на оформлення предметів у МЕВ без застосування ВМД, версія 1

Тег

Опис

Примітка

dse

Заява на оформлення предметів у МЕВ

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність

? = (0,1);
1 = 1;
* = (0…);
+ = (1…).

Примітка

1.

ds_type

Напрямок переміщення

byte

1

0 – імпорт, 1 - експорт

2.

ds_cl_code

код за ЄДРПОУ юридичної особи

numeric (10,0)

?

 

3.

ds_importer

Назва отримувача

varchar(300)

1

 

4.

ds_exporter

Назва відправника

varchar(300)

1

 

5.

ds_docs1

№ домашнього транспортного документу (ДТД)

varchar(100)

1

 

6.

ds_docs1_date

Дата ДТД

DateTime

1

 

7.

ds_docs2

№ інвойсу/рахунок-фактури

varchar(100)

?

 

8.

ds_docs2_date

Дата інвойсу/рахунок-фактури

DateTime

?

 

9.

ds_goods

Найменування товару

text

1

 

10.

ds_goods_code

Код товару згідно з УКТЗЕД

varchar(10)

?

 

11.

ds_places

Кількість місць

decimal(8, 0)

1

 

12.

ds_weight

Загальна вага (кг)

decimal(18, 3)

1

 

13.

ds_cust_cost

Митна вартість

decimal(16, 2)

1

 

14.

ds_target

Мета (підстава) ввезення (вивезення)

varchar(2000)

?

 

15.

ds_prys_code

Умови поставки

varchar(3)

?

 

16.

ds_deal_type

Характер угоди

int

?

 

17.

ds_cnt

Країна відправлення (призначення)

varchar(2)

1

 

18.

ds_permissions

Дозволи вповноважених державних органів

varchar(2000)

?

 

19.

ds_chief_info

Керівник підприємства

varchar(100)

?

 

20.

ds_buh_info

Головний бухгалтер

varchar(100)

?

 

Документ 43 - Зображення, версія 1

Тег

Опис

Примітка

Img_docs

Загальна інформація по зображенню

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність*

Примітка

1

doc_img

Ознака зображення

bit

1

 

2

doc_code

Код документу

varchar(4)

?

 

3

doc_num

Номер документу

varchar(50)

?

 

4

parent_guid

Унікальний ідентифікатор головного документу

guid

?

 

5

parent_doctype

Тип головного документу

smallint

?

 

6

doc_date

Дата документа

date

 

 

7

doc_date_end

Дата закінчення докумета

date

 

 

8

cli_code

Код учасника ЗЕД

decimal (10,0)

 

 

9

doc_comment

Примітка

text

?

 

    * Кардинальність:

    0 = не використовується
    ? = (0,1);
    1 = 1;
    * = (0…);
    + = (1…).

Документ 46 – облік міжнародних експреcвідправлень (МЕВ), версія 1

Тег

Опис

Примітка

mev_register

Реєстр надходження МЕВ

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність

? = (0,1);
1 = 1;
* = (0…);
+ = (1…).

Примітка

1

reg_ss

Реєстраційний код ЦСС/РСС

Varchar(50)

1

 

2

reg_type

Тип реєстру

Tinyint (Byte)

1

1 – Звичайний;
2 – Попередній;

3

reg_date

Дата реєстру

DateTime

1

 

4

reg_numb

№ реєстру

Varchar(50)

1

 

5

reg_decl

ПІБ декларанта

Varchar(100)

1

 

6

reg_comment

Примітка

Varchar(200)

?

 

7

mev_main

Надходження МЕВ

mev_main

+

 

Тег

Опис

Примітка

mev_main

Надходження МЕВ

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність

Примітка

1

mn_direct

Напрям переміщення

Tinyint (Byte)

1

1 – імпорт;
2 – експорт,
3 – транзит;

2

mn_type

Тип МЕВ

Tinyint (Byte)

1

1 – недокументальний;
2 – документальний;

3

mn_dtd_numb

№ ДТД

Varchar(50)

1

№ домашнього трансп. документа

4

mn_cnt

Країна відправлення або призначення

Varchar(2)

1

в залежності від напряму переміщення

5

mn_count

Кількість місць

Decimal(6,0)

1

 

6

mn_weight

Загальна вага

Decimal(20,8)

1

Кг

7

mn_cost

Загальна вартість в валюті

Decimal(16,2)

1

 

8

mn_currency

Код валюти

Varchar(3)

1

Згідно довідника валют

9

mn_descr

Опис вмісту МЕВ

Text

1

 

10

mn_keeper

Прізвище працівника ЦСС/РСС

Varchar(100)

?

ПІБ приймача МЕВ на зберігання в ЦСС/РСС

11

mn_st_dep

Станція відправлення

Varchar(10)

?

 

12

mn_st_pur

Станція призначення

Varchar(10)

?

 

13

mn_etd_code

Код ЄТД

Varchar(4)

1

Код єдиного транспортного документа

14

mn_etd_date

Дата ЄТД

DateTime

1

Дата єдиного транспортного документа

15

mn_etd_numb

№ ЄТД

Varchar(28)

1

№ єдиного транспортного документа

16

mn_input

Дата надходження на ЦСС/РСС

DateTime

1

 

17

mn_place

Дата розміщення на ЦСС/РСС

DateTime

?

 

18

mn_begin

Дата початку зберігання МЕВ

DateTime

?

mev_client

Відправники та одержувачі МЕВ

19

mn_end

Дата закінчення зберігання МЕВ

DateTime

?

?

?

20

mn_comment

Примітка

Varchar(200)

?

mev_docs

Додаткові документи до МЕВ

21

mev_client

Відправники та одержувачі МЕВ

mev_client

+

два клієнти: відправник та одержувач

22

mev_docs

Додаткові документи до МЕВ

mev_docs

*

 

Тег

Опис

Примітка

mev_client

Відправники та одержувачі МЕВ

1 МЕВ - 2 клієнта

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність

Примітка

1

cli_type

Тип кліента

Tinyint (Byte)

1

1 – Відправник;
2 – Одержувач.

2cli_cnt

Країна

Varchar(2)

1

 

3

cli_name

Назва

Varchar(200)

1

 

4

cli_addr

Адреса

Varchar(200)

?

 

5

cli_zip

Індекс

Varchar(10)

?

 

6

cli_phone

Телефон

Varchar(20)

?

 

Тег

Опис

Примітка

mev_docs

Додаткові документи до МЕВ

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність

Примітка

1

dc_code

Код документу

Varchar(4)

1

класифікатор типів документів

2

dc_name

Номер документу

Varchar(50)

1

 

3

dc_date

Дата документу

DateTime

1

без часу

Документ 47 – випуск МЕВ, версія 1

Тег

Опис

Примітка

mer_register

Реєстр випуску МЕВ

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність:

? = (0,1);
1 = 1;
* = (0…);
+ = (1…).

Примітка

1

reg_ss

Реєстраційний код ЦСС/РСС

Varchar(50)

1

 

2

reg_type

Тип реєстра

Tinyint (Byte)

1

1 – до 100Є;
2 – Документального характеру;
3 – Повернення;
4 –Помилкові.

3

reg_date

Дата реєстра

DateTime

1

 

4

reg_numb

№ реєстра

Varchar(50)

1

 

5

reg_decl

ПІБ декларанта

Varchar(100)

1

 

6

reg_comment

Примітка

Varchar(200)

?

 

7

mer_main

Випуск МЕВ

mer_main

+

 

Тег

Опис

Примітка

mer_main

Випуск МЕВ

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність

Примітка

1

mn_dtd_numb

№ ДТД

Varchar(50)

1

№ домашнього транспортного документа

2

mn_date

Дата випуску

DateTime

1

 

3

mn_full

Ознака повного списання

Bit (Bool)

1

0 – частково;
1 – повністю.

4

mn_cnt

Країна відправлення або призначення

Varchar(2)

1

 

5

mn_count

Кількість місць

Decimal(6,0)

1

 

6

mn_weight

Загальна вага

Decimal(20,8)

1

Кг

7

mn_cost

Загальна вартість в валюті

Decimal(16,2)

1

 

8

mn_currency

Код валюти

Varchar(3)

1

Згідно довідника валют

9

mn_descr

Опис вмісту МЕВ

Text

1

 

10

mn_comment

Примітка

Varchar(200)

?

 

11

mer_client

Відправники та одержувачі МЕВ

mer_client

+

два клієнти: відправник та одержувач

12

mer_docs

Додаткові документи до МЕВ

mer_docs

*

 

Тег

Опис

Примітка

mer_client

Відправники та одержувачі МЕВ

1 МЕВ - 2 клієнти

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність

Примітка

1

cli_type

Тип кліента

Tinyint (Byte)

1

1 – Відправник
2 – Одержувач

2

cli_cnt

Країна

Varchar(2)

1

 

3

cli_name

Назва

Varchar(200)

1

 

4

cli_addr

Адреса

Varchar(200)

?

 

5

cli_zip

Індекс

Varchar(10)

?

 

6

cli_phone

Телефон

Varchar(20)

?

 

Тег

Опис

Примітка

mer_docs

Додаткові документи до МЕВ

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність

Примітка

1

dc_code

Код документу

Varchar(4)

1

класифікатор типів документів

2

dc_name

Номер документу

Varchar(50)

1

 

3

dc_date

Дата документу

DateTime

1