Державна митна служба України

Тип документа: Наказ  Дата публікації 18.01.2023 15

Про затвердження Специфікації структури та формату електронних повідомлень для обміну даними між Держмитслужбою та поштовими операторами, експрес-перевізниками під час митного контролю та митного

Зареєстровано 18 січня 2023

Відповідно до частини четвертої статті 311 Митного кодексу України, пункту 5.5 Стратегічного плану цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Державної митної служби України та її територіальних підрозділів, затвердженого рішенням Комітету з управління інформаційними технологіями у системі управління державними фінансами (протокол № 4      від 08 грудня 2022 року), введеним у дію наказом Міністерства фінансів України від 15 грудня 2022 року № 435, підпункту 49 пункту 4, підпунктів 5, 8 пункту 5, пункту 9, підпункту 25 пункту 11 Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 227, з метою приведення процесів митного оформлення міжнародних поштових та експрес-відправлень у відповідність до прийнятих законів України від 25 січня 2022 року № 1998-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях», від 25 січня 2022 року № 1999-ІХ «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях, та порядку їх декларування»,

 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Специфікацію структури та формату електронних повідомлень для обміну даними між Держмитслужбою та поштовими операторами, експрес-перевізниками під час митного контролю та митного оформлення товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, що додається.

 2. Департаменту з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (Дмитро Киященко) забезпечити оприлюднення цього наказу на вебпорталі Держмитслужби.

  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

   

В. о. Голови                                                            Вячеслав ДЕМЧЕНКОЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказ Державної митної служби

України

 18.01.2023 15

 

 

Специфікація структури та формату електронних повідомлень

 для обміну даними між Держмитслужбою та поштовими операторами, експрес-перевізниками під час митного контролю та митного оформлення товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях

 

1.       Загальні питання

Інформаційний обмін здійснюється через SOAP веб-сервіс, розміщений за адресою
https://sw2.customs.gov.ua/AskCustoms.asmx. Назва вебметоду – AskCustoms1.

Запити (Request):

накладається кваліфікований електронний підпис запитувача;

шифруються (AES) сесійним ключем, який пропонує ініціатор запиту і який зашифрований на технологічний ключ Держмитслужби (RSA).

Відповіді (Response):

підписуються технологічним КЕП Держмитслужби (ДСТУ);

шифруються тим самим сесійним ключем.

 

2.       Формат запиту

2.1.               Запит містить інформацію згідно з таблицею 1.

Таблиця 1. Формат запиту

Тег

Тип та розмір

Обов’язковість

Примітка

1

MessageBody

byte[]

Так

Тіло запиту

2

MessageType

string(128)

Так

Тип запиту:

UA.SFS.REQ.30.1 – направлення реєстру;

UA.SFS.REQ.31.1 – запит результатів ФЛК;

UA.SFS.REQ.32.1 – запит результатів АСАУР;

UA.SFS.REQ.33.1 – надсилання реєстру доставки;

UA.SFS.REQ.34.1 – запит на отримання результатів митного оформлення поштових відправлень по тимчасовому та додатковому реєстру

3

MessageID

guid

Так

Ідентифікатор запиту

4

Initiator

string(10)

Так

ЄДРПОУ ініціатора запиту

5

SignCertificate

byte[]

Ні

 

Сертифікат кваліфікованої електронної печатки, якою підписано запит

6

Signature

byte[]

Так

Значення КЕП запиту

7

SessionKey

byte[]

Так

Зашифрований сесійний ключ шифрування

8

CryptKeyID

guid

Так

Ідентифікатор ключа Держмитслужби, на який зашифровано повідомлення*

 

*На сьогодні використовується такий ідентифікатор ключа Держмитслужби: 3faf09b8-5b24-4534-b382-9960dca30544.

Він відповідає такому публічному ключу:

<RSAKeyValue><Modulus>uJU/Ccqro+Tysmta1GQ2fZznfJ1bF+lgQmmNnCa1jsVbiA04bvWVyxSRCOBLLwdnpS+PESlg7c3/HqGcjjlhJ5zUPaM1yQF+qhRtaHT1uJDXiaP/ah0xpINQPfeGubst6mkXg3laae+TnbUQSnqV7+jaBV8/CE6+LsJY+0JFq4YmYsCsp8HCxqSbI/+87tY/Pesb2GfMdXx041VZB2DVQnJuUzQjWq+JxMjZSBbG2vSdTjWrIsFepZFOOYBQPTrqrC044V4VbaJVssaP9EO1I6ogI1gA6uzUMyVAEjCE0kkUpZv5wTjFOOkrn+RFovZofFQmxaCgFE6sNSwTd7MyWQ==</Modulus><Exponent>AQAB</Exponent></RSAKeyValue>.

 

2.2. Тіло запиту формується таким чином:

1)      Формується XML, який містить дані відповідно до структури та формату, визначених у пункті 4.1 розділу 4 цього Додатку;

2)      XML стискується за допомогою алгоритму ZIP[1];

3)      Отримана послідовність байт підписується кваліфікованим електронним підписом ініціатора запиту. Значення КЕП передається в тезі Signature;

4)      генерується випадковий сесійний ключ для алгоритму AES (довжина 256). Значення вектору ініціалізації: { 31, 207, 4, 165, 229, 33, 19, 98, 240, 133, 189, 64, 176, 145, 77, 51 };

5)      ключ шифрується за допомогою алгоритму RSA, отримане значення записується в тег SessionKey;

6)      стиснутий XML шифрується за допомогою алгоритму AES з використанням сесійного ключа, отримане значення записується в тег MessageBody.

 

3.            Формат відповіді

3.1.      Відповідь на запит містить інформацію згідно з таблицею 2.

Таблиця 2. Формат відповіді

Тег

Тип та розмір

Обов’язковість

Примітка

1

MessageBody

byte[]

Ні

Тіло відповіді. В разі помилки або якщо відповідь не потрібна – відсутнє

2

MessageType

string(128)

Так

Тип відповіді:

UA.SFS.RSP.30.1 – відповідь на запит UA.SFS.REQ.30.1;

UA.SFS.RSP.31.1 – відповідь на запит UA.SFS.REQ.31.1;

UA.SFS.RSP.32.1 – відповідь на запит UA.SFS.REQ.32.1;

UA.SFS.RSP.33.1 – відповідь на запит UA.SFS.REQ.33.1;

UA.SFS.RSP.34.1 – відповідь на запит UA.SFS.REQ.34.1

3

SignCertificate

byte[]

Ні

Сертифікат ключа, яким підписано відповідь. Тільки якщо підпис не містить сертифіката. В разі помилки або якщо відповідь не потрібна – відсутній

4

Signature

byte[]

Ні

Значення КЕП відповіді. В разі помилки або якщо відповідь не потрібна – відсутній

5

ErrorNumber

numeric(5)

Так

Код помилки. Якщо запит оброблено без помилки – 0

6

ErrorMessage

string(2000)

Ні

Текст помилки – при її наявності

7

RequestRegNo

numeric(20)

Так

Реєстраційний номер запиту

8

MessageID

guid

Так

Ідентифікатор запиту

 

3.2.      Тіло відповіді формується наступним чином:

1)      формується XML, який містить дані відповідно до структури та формату, визначених у пункті 4.2 розділу 4 цього Додатку;

2)      XML стискується за допомогою алгоритму ZIP[2];


3)      отримана послідовність байт підписуються технологічним ключем Держмитслужби. Значення КЕП передається в тезі Signature;

4)      стиснутий XML шифрується за допомогою алгоритму AES з використанням сесійного ключа, запропонованого в запиті; отримане значення записується в тег MessageBody.

 

4.            Формат повідомлень (MessageBody)

4.1.      Формат повідомлення щодо відомостей з реєстрів МПВ та МЕВ (UA.SFS.REQ.30.1). Повідомлення стискується за допомогою алгоритму ZIP.

4.1.1.        Повідомлення містить інформацію згідно з таблицею 3

Таблиця 3. Формат запиту UA.SFS.REQ.30.1

Тег

Опис

Примітка

UA.SFS.REQ.30.1

Надсилання відомостей з реєстрів МПВ та МЕВ

Кореневий елемент XML документу

Тег

Опис

Примітка

ps_main

     Реєстр

 

Тег

Опис

Тип

Карди-нальність:                0 = (0,1);
 1 = 1;
 * = (0…);
 + = (1…).

Примітка

1

ps_type

Вид реєстру

tinyint

1

Вид реєстру :

0 - попередня інформація;

1- тимчасовий реєстр;

2- додатковий реєстр

2

ps_type2

Вид відправлень

tinyint

1

0-МЕВ;

1-МПВ    

3

ps_date

Дата подання реєстру

datetime

1

формат YYYYMMDDTHHMISS (символ «T» - роздільник)

4

ps_direction

Напрямок переміщення

char(1)

1

I- ввезення;

E- вивезення

5

ps_cust

Код підрозділу митного      оформлення

varchar(8)

1

Класифікатор Державної митної служби України, її територіальних органів та їх структурних підрозділів

(розділ 6 цієї специфікації).

Для виду реєстру 0  тег не заповнюється

6

ps_cons

Відправлення, що містяться в реєстрі

ps_cons

+

 

7

ps_client

Особи

ps_client

+

APпоштовий оператор, експрес-перевізник;

RE – особа, що заповнила реєстр МПВ чи реєстр МЕВ

Тег

Опис

 

 

Примітка

ps_cons

Відправлення

 

Тег

Опис

Тип

Карди-нальність

Примітка

1

cs_num

Номер окремого відправлення

varchar(50)

1

Зазначається номер окремого відправлення (у тому числі номер МЕВ, що складається із декількох місць (коробок, пакетів тощо)

2

cs_dispatch_num

Номер депеші / транспортного (перевізного) документа

varchar(30)

0

Зазначається номер депеші (Укрпошта) або номер транспорт-ного (перевізного) документа на вантаж експрес-перевізника (Експрес-перевізники).

Не заповнюється для експортних відправлень

3

cs_places

Кількість місць

smallint

1

 

4

cs_goods_count

Кількість товарів

smallint

1

 

5

cs_weight

Загальна вага    

decimal(15, 3)

1

 

6

cs_cost

Фактурна / митна вартість в іноземній валюті    

decimal(15, 4)

0

Вказується фактурна вартість для фізич-них осіб, митна вартість – для суб’єктів господарю-вання (юридичні особи, ФОП)

7

cs_cur

Код валюти

varchar(3)

0

Класифікатор валют

(розділ 6 цієї специфікації)

8

cs_cur_rate

Курс валюти

decimal(18, 8)

0

 

9

cs_cnt_dep

К     раїна      відправлення

varchar(2)

0

Класифікатор країн

(розділ 6 цієї специфікації)

10

cs_cnt_dest

Країна призначення

varchar(2)

0

Класифікатор країн

(розділ 6 цієї специфікації)

11

ps_client

Особи

ps_client

+

CZ Відправник;

CNОтримувач

12

ps_cons_pay

Платежі по відправленню

ps_cons_pay

*

 

13

ps_cons_num

Номери відправленнь

ps_cons_num

*

Перелік відправлень, в яких один відправник, один одержувач, одна депеша або один вантаж експрес-перевізника, вартість яких має бути підсумована для нарахування митних платежів

14

ps_goods

Товари у відправленні 

ps_goods

+

 

15

ps_doc

Документи, що додаються    

ps_doc

*

Вказуються документи      по відправленню

Тег

Опис

 

 

Примітка

ps_client

Особи

 

Тег

Опис

Тип

Карди-нальність

Примітка

1

cli_role

Роль особи

varchar(2)

1

Класифікатор ролей осіб (розділ 6 цієї специфікації)

2

cli_cnt

Код країни особи

varchar(2)

1

Класифікатор країн

(розділ 6 цієї специфікації)

3

cli_name

Найменування      особи

varchar(200)

1

 

4

cli_code

Код ЄДРПОУ/ РНОКПП особи

varchar(10)

0

Залежить від ролей особи.

Для ролі AP (поштовий оператор, експрес-перевізник) вказується код ЄДРПОУ.

Для ролі RE (особа, що заповнила реєстр МПВ чи реєстр МЕВ) вказується РНОКПП або серія та номер паспорта.

Для ролей CZ (відправник) та CN (отримувач) вказується код згідно з ЄДРПОУ або РНОКПП або серія та номер паспорта

5

cli_adr

Адреса особи

varchar(200)

1

 

6

cli_post_ind

Поштовий індекс

varchar(10)

0

 

7

cli_bld

Номер будинку

varchar(10)

0

 

8

cli_street

Назва вулиці

varchar(100)

0

 

9

cli_region

Область

varchar(200)

0

 

10

cli_ident

Ідентифікатор особи

varchar(32)

0

 

11

cli_tel

Телефон

varchar(20)

0

 

12

cli_email

Електронна пошта

varchar(30)

0

 

Тег

Опис

 

 

Примітка

ps_cons_pay

 Платежі по відправленню

 

Тег

Опис

Тип

Карди-нальність

Примітка

1

pay_code

Вид платежу

int

1

Код виду платежу згідно з Класифікато-ром (розділ 6 цієї специфікації)

2

pay_sp

Спосіб платежу

varchar(2)

1

Код способу платежу згідно з Класифікато-ром (розділ 6 цієї специфікації)

3

pay_sum

Сума платежу

decimal(16, 4)

1

 

Тег

Опис

 

 

Примітка

ps_cons_num

Номери відправлень

 

Тег

Опис

Тип

Карди-нальність

Примітка

1

doc_num

Номер відправлення

varchar(50)

1

Зазначається номер відправлення (у тому числі номер МЕВ, що складається із декількох місць (коробок, пакетів тощо)) або перелік відправлень (один відправник, один одержувач, одна депеша або один вантаж експрес-перевізника, вартість яких має бути підсумована для нарахування митних платежів

Тег

Опис

 

 

Примітка

ps_goods

Товари у відправленні 

 

Тег

Опис

Тип

Карди-нальність

Примітка

1

g_name

Опис товару

varchar(500)

1

 

2

g_code

Код товару

varchar(10)

0

 

3

g_weight

Вага    

decimal(15, 3)

0

Обовязково заповнюється для підприємств (юридична особа, ФОП)

4

g_quant

Кількість в додаткових одиницях виміру

decimal(15, 3)

0

 

5

g_unit

Код додаткової одиниці виміру

int

0

Класифікатор одиниць вимірювання та обліку, що використовуються у процесі оформлення митних декларацій

(розділ 6 цієї специфікації)

6

g_cost

Фактурна / митна вартість в іноземній валюті    

decimal(15, 4)

1

Вказується у Євро фактурна вартість для фізичних осіб, митна вартість – для суб’єктів господарювання

7

g_cur

Код валюти

varchar(3)

1

Класифікатор кодів валют (розділ 6 цієї специфікації)

8

g_cost_ua

Фактурна / митна вартість, гривень    

decimal(15, 4)

0

Вказується фактурна вартість для фізич-них осіб, митна вартість – для суб’єктів господарювання.

Обовязково заповнюється для видів реєстру 1 та 2

9

g_prod_name

Вробник    

varchar(100)

0

Обовязково заповнюється для підприємств (юридична особа, ФОП)

10

g_prod_cnt

Код країни виробника

varchar(2)

0

Класифікатор країн

(розділ 6 цієї специфікації)

 

g_original_cnt

Код країни походження

varchar(2)

0

Класифікатор країн

(розділ 6 цієї специфікації)

11

g_tm

Торгов     ельна марка

varchar(100)

0

 Обовязково заповнюється для підприємств (юридична особа, ФОП)

12

g_nature_agr

Характер угоди

varchar(3)

0

 Класифікатор характерів угод

(розділ 6 цієї специфікації).

Обовязково заповнюється для підприємств (юридична особа, ФОП)

13

g_pref

Преференція. Код пільги зі сплати митних платежів    

smallint

0

Класифікатор звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України або Класифікатор звільнень від сплати вивізного мита

(розділ 6 цієї специфікації)

14

ps_goods_pay

Платежі по товару

ps_goods_pay

*

У разі наявності платежів по відправленню (по відправленнях) платежі розрахову-ються від загальної суми товарів, але зазначаються тільки у першому товарі

15

ps_doc

Документи, що додаються

ps_doc

*

Вказуються доку-менти по товару 

Тег

Опис

 

 

Примітка

ps_goods_pay

Платежі по товару 

 

Тег

Опис

Тип

Карди-нальність

Примітка

1

pay_code

Вид    

int

1

Класифікатор видів надходжень бюджету, що контролюються митними органами

(розділ 6 цієї специфікації)

2

pay_base

Основа нарахування

decimal(16,4)

1

 

3

pay_tax

Ставка    

decimal(10,4)

1

 

4

pay_sp

Спосіб    

varchar(2)

1

 Класифікатор способів розрахунку

(розділ 6 цієї специфікації)

5

pay_sum

Сума    

decimal(16, 4)

1

 

Тег

Опис

 

 

Примітка

ps_doc

Документи, що додаються

 

 

Тег

Опис

Тип

Карди-нальність

Примітка

1

doc_code

Код документу

varchar(4)

0

 Класифікатор документів, сертифікатів, дозволів та додаткової інформації

(розділ 6 цієї специфікації)

2

doc_name

Назва/номер документу

varchar(50)

1

 

3

doc_date

Дата документу

datetime

0

формат YYYYMMDDTHHMISS (символ «T» - роздільник)

 

4.2.      Формат повідомлення відповіді на запит UA.SFS.REQ.30.1 (UA.SFS.RSP.30.1).

4.2.1.        Відповідь містить інформацію згідно з таблицею 4.

Таблиця 4. Формат відповіді UA.SFS.RSP.30.1

Тег

Опис

Примітка

UA.SFS.RSP.30.1

Результат приймання  відомостей з реєстрів МПВ та МЕВ

 

Кореневий елемент XML документу

Тег

Опис

Тип/Розмір

Кардинальність

Примітка

1

creation_date

Дата та час отримання Держмитслужбою повідомлення

datetime

1

формат YYYYMMDDTHHMISS (символ «T» - роздільник)

2

msg_id

Присвоєний Держмитслужбою ідентифікатор прийнятого повідомлення

bigint

1

 

 

4.3.     Формат запиту щодо результатів форматно-логічного контролю (ФЛК) та прийняття Держмитслужбою повідомлення МПВ та МЕВ, надісланого поштовим оператором або експрес-перевізником (UA.SFS.REQ.31.1).

4.3.1.        Запит містить інформацію згідно з таблицею 5.

 

 

Таблиця 5. Формат запиту UA.SFS.REQ.31.1

Тег

Опис

Примітка

UA.SFS.REQ.31.1

Запит щодо результатів ФЛК 

Кореневий елемент XML документу

Тег

Опис

Тип

Карди-нальність:               

Примітка

 

1

creation_date

Дата та час отримання Держмитслужбою повідомлення з реєстром

datetime

1

формат YYYYMMDDTHHMISS (символ «T» - роздільник)

 

2

msg_id

Присвоєний Держмитслужбою ідентифікатор прийнятого повідомлення з реєстром

bigint

1

 

 

 

** Обидва значення надаються у відповідь на запит UA.SFS.REQ.30.1 (див. Табл. 4)

 

4.4.     Формат повідомлення відповіді на запит щодо результатів ФЛК UA.SFS.REQ.31.1 (UA.SFS.RSP.31.1). Повідомлення стискується за допомогою алгоритму ZIP.

4.4.1.        Відповідь містить інформацію згідно з таблицею 6.

Таблиця 6. Формат відповіді UA.SFS.RSP.31.1

Тег

Опис

Примітка

UA.SFS.RSP.31.1

Відповідь щодо результатів ФЛК  

Кореневий елемент XML документу

Тег

Опис

Тип

Карди-нальність:               

Примітка

 

1

msg_id

Ідентифікатор повідомлення з реєстром

bigint

1

 

 

2

proc_date

Дата обробки повідомлення з реєстром

datetime

0

формат YYYYMMDDTHHMISS (символ «T» - роздільник)

Зазначається, якщо result>=0

 

3

result

Результат опрацювання повідомлення з реєстром

int

1

-1 – повідомлення з запитуваними creation_date та  msg_id відсутнє в БД;

-2 – повідомлення з реєстром  ще не опрацьовано;

-3  – виникла системна помилка при опрацюванні реєстру. Необхідно звернутись до Держмитслужби;

 0 – реєстр відхилений (містить суттєві помилки);

 1 – реєстр прийнято

 

4

ps_num

 

Присвоєний  Держмитслужбою номер реєстру

varchar(30)

 

0

Зазначається тільки в разі успішного прийняття (result=1)

 

4

check_error

Опис помилок

check_error

*

 

 

Тег

Опис

Примітка

check_error

Опис помилок

 

Тег

Опис

Тип

Карди-нальність              

Примітка

 

1

error_code

Код помилки

int

1

 

 

2

error_level

Рівень помилки

byte

1

1-3 – суттєва помилка (повідомлення не приймаються);

4 -7  – зауваження

 

3

error_text

Опис помилки

varchar(max)

1

 

 

4

place_table

Назва таблиці

varchar(128)

0

Зазначається інформація про місце помилки, яка може не співпадати з назвами тегів в реєстрі. Інформація надається довідково

 

5

place_row_index

Номер рядка

int

0

 

6

place_column

Назва поля таблиці

varchar(128)

0

 

7

place_comment

Примітка. Номер відправлення

varchar(max)

0

Зазначається, якщо помилка відноситься до конкретного відправлення в реєстрі, а не до всього реєстру

 

 

4.5.     Формат запиту щодо результатів перевірки автоматизованою системою управління ризиками (АСУР) відправлень в реєстрі, надісланого поштовим оператором або експрес-перевізником (UA.SFS.REQ.32.1). Повідомлення стискується за допомогою алгоритму ZIP.

4.5.1.        Запит містить інформацію згідно з таблицею 7

Таблиця 7. Формат запиту UA.SFS.REQ.32.1

Тег

Опис

Примітка

UA.SFS.REQ.32.1

Запит щодо результатів перевірки АСУР 

Кореневий елемент XML документу

Тег

Опис

Тип

Карди-нальність:               

Примітка

 

1

ps_num

Присвоєний Держмитслужбою ідентифікатор прийнятого реєстру

varcahar(30)

1

 

 

2

cs_num

Номер відправ-лення в реєстрі

varcahar(50)

+

Кількість номерів повідомлень може бути більше одного, але не більше 1000

 

 

4.6.     Формат повідомлення відповіді на запит щодо результатів перевірки АСУР  UA.SFS.REQ.32.1  (UA.SFS.RSP.32.1). Повідомлення стискується за допомогою алгоритму ZIP.

4.6.1.        Відповідь містить інформацію згідно з таблицею 8.

Таблиця 8. Формат відповіді UA.SFS.RSP.32.1

Тег

Опис

Примітка

UA.SFS.RSP.32.1

Відповідь щодо результатів перевірки АСУР 

Кореневий елемент XML документу

Тег

Опис

Тип

Карди-нальність:               

Примітка

 

1

ps_num

Присвоєний Держмитслужбою ідентифікатор реєстру

varcahar(30)

1

 

 

2

asur_date

Дата перевірки АСУР

datetime

0

формат YYYYMMDDTHHMISS (символ «T» - роздільник).

Зазначається, якщо перевірка АСУР проводилась

 

3

asur

Результати перевірки АСУР

asur

*

 

 

Тег

Опис

Примітка

asur

Результати перевірки АСУР

 

Тег

Опис

Тип

Карди-нальність              

Примітка

 

1

cs_num

Номер відправ-лення в реєстрі

varchar(50)

1

 

 

2

cs_color

Результат АСУР

int

1

- 2 - відправлення відсутнє у реестрі;

-1 – результат АСУР не може бути наданий, оскільки відсутні відомості про прибуття відправлення на територію України;

0 – низький рівень ризику;

1  – низький рівень ризику;

2 – середній рівень ризику;

3високий рівень ризику

 

 

4.7.     Формат повідомлення про перелік депеш, які надійшли в місце міжнародного поштового обміну (МПО) на підставі супровідного поштового документу (UA.SFS.REQ.33.1) (реєстр доставки). Повідомлення стискується за допомогою алгоритму ZIP.

4.7.1.        Запит містить інформацію згідно з таблицею 9.

 

Таблиця 9. Формат запиту UA.SFS.REQ.33.1

Тег

Опис

Примітка

UA.SFS.REQ.33.1

Перелік депеш, які надійшли в МПО

Кореневий елемент XML документу

Тег

Опис

Тип

Карди-нальність:               

Примітка

 

1

rd_main

Перелік депеш, які надійшли в МПО

rd_main

+

 

 

Тег

Опис

Примітка

rd_main

Перелік депеш

 

Тег

Опис

Тип

Карди-нальність              

Примітка

 

1

rd_oper

Код ЕДРПОУ поштового оператора

varchar(10)

1

 

 

2

rd_date

Дата реєстру

datetime

1

формат YYYYMMDDTHHMISS (символ «T» - роздільник)

 

3

rd_result

Ознака цілісності транспортного засобу та митного забезпечення на ньому

tinyint

1

0 – ТЗ або МЗ пошкоджено;

1 – ТЗ та МЗ без змін

 

4

rd_comment

Опис пошкодження

varchar(max)

0

Заповнюється, якщо rd_result=0

 

5

rd_dispatch

Депеші

rd_dispatch

+

 

 

6

rd_transport

Транспортні засоби

rd_transport

+

 

 

7

rd_doc

Документи

rd_doc

+

Документи, що супроводжують реєстр.

Документ контроля доставки (ВМД ТР 81 або Т1 або ПТП) зазначається обовязково

 

Тег

Опис

Примітка

rd_dispatch

Депеша

 

Тег

Опис

Тип

Карди-нальність              

Примітка

 

1

disp_num

Номер депеші

varchar(30)

1

 

 

Тег

Опис

Примітка

rd_transport

Транспортний засіб (ТЗ)

 

Тег

Опис

Тип

Карди-нальність              

Примітка

 

1

trn_cnt

Країна ТЗ

varchar(2)

0

Не заповнюється для залізничних вагонів

 

2

trn_name

Номер ТЗ

varchar(50)

1

 

 

Тег

Опис

Примітка

rd_doc

Документ до реєстру

 

Тег

Опис

Тип

Карди-нальність              

Примітка

 

1

doc_code

Код

varchar(4)

1

 

 

2

doc_name

Номер

varchar(50)

1

 

 

3

doc_date

Дата

datetime

0

формат YYYYMMDDTHHMISS (символ «T» - роздільник)

 

 

4.8.     Формат повідомлення відповіді щодо результатів ФЛК на запит  UA.SFS.REQ.33.1  (UA.SFS.RSP.33.1). Повідомлення стискується за допомогою алгоритму ZIP.

4.8.1.        Відповідь містить інформацію згідно з таблицею 10.

Таблиця 10. Формат відповіді UA.SFS.RSP.33.1

Тег

Опис

Примітка

UA.SFS.RSP.33.1

Відповідь щодо результатів ФЛК 

Кореневий елемент XML документу

Тег

Опис

Тип

Карди-нальність:               

Примітка

 

1

msg_id

Ідентифікатор вхідного повідомлення

bigint

1

Оскільки ми спробуємо обробляти ці реєстри онлайн, то тут це присвоєний нами ідентифікатор безпосередньо запиту, на який формується ця відповідь

 

2

proc_date

Дата обробки повідомлення з реєстром

datetime

0

формат YYYYMMDDTHHMISS (символ «T» - роздільник).

Зазначається, якщо result>=0

 

3

result

Результат опрацювання повідомлення з реєстром

int

1

0 – реєстр відхилений (містить суттєві помилки);

 1 – реєстр прийнято

 

4

rd_num

Присвоєний Держмитслужбою номер реєстру доставки

Varchar(30)

0

В разі успішного прийняття

 

5

check_error

Опис помилок

check_error

*

 

 

Тег

Опис

Примітка

check_error

Опис помилок

 

Тег

Опис

Тип

Карди-нальність              

Примітка

 

1

error_code

Код помилки

int

1

 

 

2

error_level

Рівень помилки

byte

1

1-3 – суттєва помилка (повідомлення не приймаються);

4 -7  – зауваження

 

3

error_text

Опис помилки

varchar(max)

1

 

 

4

place_table

Назва таблиці

varchar(128)

0

Зазначається інформація про місце помилки, яка може не співпадати з назвами тегів в реєстрі. Інформація надається довідково

 

5

place_row_index

Номер рядка

int

0

 

6

place_column

Назва поля таблиці

varchar(128)

0

 

7

place_comment

Примітка. Номер відправлення

varchar(max)

0

 

 

 

4.9.               Формат повідомлення про отримання результатів митного оформлення поштових відправлень по тимчасовому та додатковому реєстру (UA.SFS.REQ.34.1).

4.9.1.        Запит містить інформацію згідно з таблицею 11.

Таблиця 11. Формат запиту UA.SFS.REQ.34.1

Тег

Опис

Примітка

UA.SFS.REQ.34.1

Запит на отримання результатів митного оформлення поштових відправлень

Кореневий елемент XML документу

Тег

Опис

Тип

Карди-нальність:               

Примітка

 

1

oper_code

Код поштового оператора

varchar(10)

1

 

 

2

date1

Дата початку періоду

datetime

1

Період не повинен перевищувати одну добу.

Формат YYYYMMDDTHHMISS (символ «T» - роздільник)

 

3

date2

Дата закінчення періоду

datetime

1

Період  розраховується за формулою:

>= date1 and <date2

формат YYYYMMDDTHHMISS (символ «T» - роздільник)

 

4

ps_num

Номер реєстру

varchar(30)

0

Якщо вказано, то надаються результати тільки по цьому реєстру

 

 

4.10.          Формат повідомлення відповіді щодо результатів митного оформлення поштових відправлень на запит UA.SFS.REQ.34.1  (UA.SFS.RSP.34.1). Повідомлення стискується за допомогою алгоритму ZIP.

4.10.1.   Відповідь містить інформацію згідно з таблицею 12.

 

Таблиця 12. Формат відповіді UA.SFS.RSP.34.1

Тег

Опис

Примітка

UA.SFS.RSP.34.1

Результати митного оформлення поштових відправлень

Кореневий елемент XML документу

Тег

Опис

Тип

Карди-нальність:               

Примітка

 

1

ps_main

Результат митного оформлення поштового відправлення

ps_main

*

 

 

Тег

Опис

Примітка

ps_main

Результати митного оформлення поштового відправлення

 

Тег

Опис

Тип

Карди-нальність:               

Примітка

 

1

ps_num

Присвоєний  Держмитслужбою номер реєстру

varchar(30)

1

 

 

2

ps_type

Вид реєстру

tinyint

1

Вид реєстру :      

1- тимчасовий реєстр;

2- додатковий реєстр

 

3

ps_date

Дата подання реєстру

datetime

1

формат YYYYMMDDTHHMISS (символ «T» - роздільник)

 

4

ps_decision

Результат митного оформлення

ps_decision

         +

 

 

Тег

Опис

Примітка

ps_decision

Результат митного оформлення

 

Тег

Опис

Тип

Карди-нальність              

Примітка

 

1

dec_num

Номер рішення

varchar(30)

1

 

 

2

dec_type

Тип рішення

byte

1

0 – відмова;

1 – оформлення

 

3

dec_date

Дата документу

datetime

1

 

 

4

dec_comment

Причина відмови

varchar(MAX)

0

 

 

5

dec_reason_code

Код причини відмови

varchar(5)

0

 

 

6

dec_require

Вимоги, які необхідно виконати для митного оформлення

varchar(1000)

0

 

 

7

ps_cons

Поштові відправлення

ps_cons

+

 

 

Тег

Опис

Примітка

ps_cons

Поштове відправлення

 

Тег

Опис

Тип

Карди-нальність              

Примітка

 

1

cs_num

Номер окремого відправлення

varchar(50)

1

 

 

 

 

5.       Приклади повідомлень

5.1.     UA.SFS.REQ.30.1

 

<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>

<UA.SFS.REQ.30.1> 

     <ps_main>

<ps_type>0</ps_type>

<ps_type2>0</ps_type2>

<ps_date>20200510T154534</ps_date>

<ps_direction>I</ps_direction>

<ps_cust></ps_cust>

<ps_cons>

                        <cs_num>SK45698235657UA</cs_num>

<cs_dispatch_num>0000000053869360</cs_dispatch_num>

<cs_places>2</cs_places>

<cs_goods_count>2</cs_goods_count >

<cs_weight>10</cs_weight>

<cs_cost>250</cs_cost>

<cs_cur>EUR</cs_cur>

<cs_cur_rate>42,7865</cs_cur_rate>

<cs_cnt_dep>SK</cs_cnt_dep>

<cs_cnt_dest>UA</cs_cnt_dest>

<ps_client>

                        <cli_role>CZ</cli_role>

<cli_cnt>SK</cli_cnt>

<cli_name>Adams</cli_name>

<cli_code></cli_code>

<cli_adr>Hlavni mesto Bratislava</cli_adr>

<cli_post_ind>10650</cli_post_ind>

<cli_bld>90</cli_bld>

<cli_street>Borovanskeho</cli_street>

<cli_region>Bratislava</cli_region>

<cli_ident/>

<cli_tel/>

<cli_email/>

</ps_client>

<ps_client>

                        <cli_role>CN</cli_role>

<cli_cnt>UA</cli_cnt>

<cli_name>Сидоренко Петро</cli_name>

<cli_code>1245876534</cli_code>

<cli_adr>Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд.1 кв. 2</cli_adr>

<cli_post_ind>01489</cli_post_ind>

<cli_bld>1</cli_bld>

<cli_street>Петра Сагайдачного</cli_street>

<cli_region>Київ</cli_region>

<cli_ident>987654321</cli_ident>

<cli_tel>+380959845679</cli_tel>

<cli_email>psid@gmail.com</cli_email>

</ps_client>

<ps_cons_pay>

                        <pay_code>20</pay_code>

<pay_sp>01</pay_sp>

<pay_sum>641,8</pay_sum>

</ps_cons_pay>

<ps_cons_pay>

                        <pay_code>28</pay_code>

<pay_sp>01</pay_sp>

<pay_sum>1283,6</pay_sum>

</ps_cons_pay>

<ps_cons_num>

            <doc_num>SK76890344656UA</doc_num>

</ps_cons_num>

<ps_goods>

            <g_name>Book kristina nguen Stories about Pandimun</g_name>

<g_code></g_code>

<g_weight>1</g_weight>

<g_quant>5</g_quant>

<g_unit>796</g_unit>

<g_cost>150</g_cost>

<g_cur>EUR</g_cur>

<g_cost_ua>6417,98</g_cost_ua>

<g_prod_name>YAKABOO TRADE, LLC</g_prod_name>

<g_prod_cnt>SK</g_prod_cnt>

<g_origin_cnt></g_origin_cnt>

<g_tm></g_tm>

<g_nature_agr></g_nature_agr>

<g_pref></g_pref>

<ps_goods_pay>

                        <pay_code>20</pay_code>

<pay_base>6417,98</pay_base>

<pay_tax>10</pay_tax>

<pay_sp>01</pay_sp>

<pay_sum>641,8</pay_sum>

</ps_goods_pay>

<ps_goods_pay>

                        <pay_code>28</pay_code>

<pay_base>6417,98</pay_base>

<pay_tax>20</pay_tax>

<pay_sp>01</pay_sp>

<pay_sum>1283,6</pay_sum>

</ps_goods_pay>

<ps_doc>

                        <doc_code>4103</doc_code>

<doc_name>10-1</doc_name>

<doc_date>20200210T000000</doc_date>

</ps_doc>

</ps_goods>

<ps_goods>

                        <g_name>Book Jernst Teodor Amadej Gofman Nutcracker </g_name>

<g_code></g_code>

<g_weight>2</g_weight>

<g_quant>10</g_quant>

<g_unit>796</g_unit>

<g_cost>150</g_cost>

<g_cur>EUR</g_cur>

<g_cost_ua>6417,98</g_cost_ua>

<g_prod_name>YAKABOO TRADE, LLC</g_prod_name>

<g_prod_cnt>SK</g_prod_cnt>

<g_origin_cnt></g_origin_cnt>

<g_tm/>

<g_nature_agr/>

<g_pref/>

</ps_goods>

<ps_doc>

<doc_code>4100</doc_code>

<doc_name>10</doc_name>

<doc_date>20200111T000000</doc_date>

</ps_doc>

</ps_cons>

<ps_cons>

                        <cs_num>SK76890344656UA</cs_num>

<cs_dispatch_num>0000000053869360</cs_dispatch_num>

<cs_places>2</cs_places>

<cs_goods_count>1</cs_goods_count >

<cs_weight>2</cs_weight>

<cs_cost>50</cs_cost>

<cs_cur>EUR</cs_cur>

<cs_cur_rate>42,7865</cs_cur_rate>

<cs_cnt_dep>SK</cs_cnt_dep>

<cs_cnt_dest>UA</cs_cnt_dest>

<ps_client>

                        <cli_role>CZ</cli_role>

<cli_cnt>SK</cli_cnt>

<cli_name>Adams</cli_name>

<cli_code></cli_code>

<cli_adr>Hlavni mesto Bratislava</cli_adr>

<cli_post_ind>10650</cli_post_ind>

<cli_bld>90</cli_bld>

<cli_street>Borovanskeho</cli_street>

<cli_region>Bratislava</cli_region>

<cli_ident/>

<cli_tel/>

<cli_email/>

</ps_client>

<ps_client>

                        <cli_role>CN</cli_role>

<cli_cnt>UA</cli_cnt>

<cli_name>Сидоренко Петро</cli_name>

<cli_code>1245876534</cli_code>

<cli_adr>Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд.1 кв. 2</cli_adr>

<cli_post_ind>01489</cli_post_ind>

<cli_bld>1</cli_bld>

<cli_street>Петра Сагайдачного</cli_street>

<cli_region>Київ</cli_region>

<cli_ident>987654321</cli_ident>

<cli_tel>+380959845679</cli_tel>

<cli_email>psid@gmail.com</cli_email>

</ps_client>

<ps_cons_num>

            <doc_num>SK45698235657UA</doc_num>

</ps_cons_num>

<ps_goods>

            <g_name>Book Stories about Travels</g_name>

<g_code></g_code>

<g_weight>1</g_weight>

<g_quant>5</g_quant>

<g_unit>796</g_unit>

<g_cost>50</g_cost>

<g_cur>EUR</g_cur>

<g_cost_ua>2 139,33</g_cost_ua>

<g_prod_name>YAKABOO TRADE, LLC</g_prod_name>

<g_prod_cnt>SK</g_prod_cnt>

<g_origin_cnt></g_origin_cnt>

<g_tm></g_tm>

<g_nature_agr></g_nature_agr>

<g_pref></g_pref>

</ps_goods>

<ps_doc>

<doc_code>4100</doc_code>

<doc_name>10</doc_name>

<doc_date>20200111T000000</doc_date>

</ps_doc>

</ps_cons>

<ps_client>

                        <cli_role>AP</cli_role>

<cli_cnt>UA</cli_cnt>

<cli_name>Перша Транспортна компанія</cli_name>

<cli_code>89764523</cli_code>

<cli_adr>м.Харків, вул. Перемоги, 100</cli_adr>

<cli_post_ind>08564</cli_post_ind>

<cli_bld>100</cli_bld>

<cli_street>Перемоги</cli_street>

<cli_region>Харківська область</cli_region>

<cli_ident>32546798</cli_ident>

<cli_tel>099 3456780</cli_tel>

<cli_email>ikjg@ukr.net</cli_email>

</ps_client>

<ps_client>

<cli_role>RE</cli_role>

<cli_cnt>UA</cli_cnt>

<cli_name>Петренко Василь</cli_name>

<cli_code>1234567890</cli_code>

<cli_adr>м. Київ, вул. Переможців, 44</cli_adr>

<cli_post_ind>04287</cli_post_ind>

<cli_bld>44</cli_bld>

<cli_street>Переможців</cli_street>

<cli_region>Київська область</cli_region>

<cli_ident>987654321</cli_ident>

<cli_tel>063 4567988</cli_tel>

<cli_email/>

</ps_client>

    </ps_main>

</UA.SFS.REQ.30.1>

 

5.2.    UA.SFS.RSP.30.1

 

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<UA.SFS.RSP.30.1>

     <creation_date>20221230T134427</creation_date>

     <msg_id>21664039</msg_id>

</UA.SFS.RSP.30.1>

 

5.3.    UA.SFS.REQ.31.1

 

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<UA.SFS.REQ.31.1>

     <creation_date>20221230T134427</creation_date>

     <msg_id>21664039</msg_id>

</UA.SFS.REQ.31.1>

 

5.4.    UA.SFS.RSP.31.1

 

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<UA.SFS.RSP.31.1>

<msg_id>21664039</msg_id>

<proc_date>20221230T135615</proc_date>

<result>0</result>

<check_error>

<error_code>3</error_code>

<error_level>2</error_level>

       <error_text>Не указано оператора або його код ЄДРПОУ відсутній в списку операторів</error_text>

<place_table>ps_main</place_table>

 <place_row_index>0</place_row_index>

 <place_column>ps_operator</place_column>

</check_error>

<check_error>

            <error_code>15</error_code>

            <error_level>3</error_level>

                        <error_text>РНОКПП в сертифікаті підпису ... відрізняється від заявленого коду представника ...</error_text>

            <place_table>ps_clients</place_table>

            <place_row_index>5</place_row_index>

             <place_column>cli_code</place_column>

     </check_error>

     <check_error>

            <error_code>23</error_code>

            <error_level>3</error_level>

            <error_text>Зазначено зайві дані про осіб. Повинні бути відправник та одержувач, в наявності 4</error_text>

     </check_error>

     <check_error>

            <error_code>21</error_code>

            <error_level>3</error_level>

            <error_text>Невірна сума платежу з видом 20 та способом 01, 2285,54, сума по товарам - 1244,17</error_text>

            <place_table>ps_cons_pays</place_table>

            <place_row_index>0</place_row_index>

            <place_column>pay_sum</place_column>

            <place_comment>1234567890</place_comment>

     </check_error>

     <check_error>

            <error_code>21</error_code>

            <error_level>3</error_level>

            <error_text>Невірна сума платежу з видом 28 та способом 01, 4571,08, сума по товарам - 2737,16</error_text>

            <place_table>ps_cons_pays</place_table>

            <place_row_index>1</place_row_index>

            <place_column>pay_sum</place_column>

            <place_comment>1234567890</place_comment>

     </check_error>

</UA.SFS.RSP.31.1>

 

5.5.    UA.SFS.REQ.32.1

 

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<UA.SFS.REQ.32.1>

<ps_num>23UA100370R01234M9</ps_num>

<cs_num>SK45698235657UA</cs_num>

<cs_num>SK76890344656UA</cs_num>

<cs_num>SK77774444444UA</cs_num>

</UA.SFS.REQ.32.1>

 

5.6.    UA.SFS.RSP.32.1

 

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<UA.SFS.RSP.32.1>

<ps_num>23UA100370R01234M9</ps_num>

<asur_date>20221230T135810</asur_date>

<asur>

<cs_num>SK45698235657UA</cs_num>

<cs_color>1</cs_color >

</asur>

<asur>

<cs_num>SK76890344656UA</cs_num>

<cs_color>-1</cs_color >

</asur>

<asur>

<cs_num>SK77774444444UA</cs_num>

<cs_color>-2</cs_color >

</asur>

</UA.SFS.RSP.32.1>

 

5.7.    UA.SFS.REQ.33.1

 

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<UA.SFS.REQ.33.1>

     <rd_main>

<rd_oper>23456789</rd_oper>

<rd_date>20221230T134427</rd_date>

<rd_result>1</rd_result >

<rd_comment></rd_comment>

<rd_dispatch>

<disp_num>0000000053869360</disp_num>

</rd_dispatch>

<rd_dispatch>

<disp_num>000000005687453</disp_num>

</rd_dispatch>