Державна митна служба України

Тип документа: Лист 24-05/103

Щодо Переліку критеріїв, за якими здійснюється автоматизований розподіл суб’єктів господарювання залежно від їхніх характеристик, з метою врахування під час спрацювання АСУР Держмитслужби

Зареєстровано 21 лютого 2020

ДЕПАРТАМЕНТ ТАРГЕТИНГУ ТА ПРОФІЛЮВАННЯ МИТНИХ РИЗИКІВ

 

Департамент інформаційних технологій та митної статистики

На виконання пункту 6 розділу Х «Використання в АСУР суб’єктоорієнтовних критеріїв» Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.07.2015 № 684, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2015 року за № 1021/27466 (зі змінами), з метою оприлюднення у встановленому порядку Департамент таргетингу та профілювання митних ризиків направляє Критерії для автоматизованої оцінки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які враховуються при визначенні форм та обсягів митного контролю при застосуванні АСУР, які затверджено на засіданні Експертної комісії із застосування управління ризиками, що відбулась 10.02.2020.

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

Директор Департаменту таргетингу та
профілювання митних ризиків                                                                       Сергій ДЕМЧЕНКО
 

Галина Коцюруба 247-26-28


Щодо застосування в автоматизованій системі управління ризиками Держмитслужби суб’єктоорієнтованих критеріїв з метою врахування характеристик та історії діяльності суб’єктів господарювання під час визначення ступеня ризику

Відповідно до пункту 6 розділу Х Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.07.2015 № 684, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2015 за №1021/27466 (зі змінами), Державна митна служба України оприлюднює перелік критеріїв, за якими здійснюється автоматизований розподіл суб’єктів господарювання.

Зазначені критерії розроблені з метою зменшення селективності профілів ризику АСУР під час митного контролю. Суб’єкти господарювання оцінюються на відповідність визначеним критеріям автоматизовано у кожному конкретному випадку на момент здійснення митного контролю товарів, транспортних засобів. Відповідно до пункту 9 розділу ІІ критерії схвалені рішенням Експертної комісії із застосування системи управління ризиками на засіданні, яке відбулось 10.02.2020.

Перелік критеріїв, за якими здійснюється автоматизований розподіл суб’єктів господарювання залежно від їхніх характеристик, з метою врахування під час спрацювання АСУР Держмитслужби

1. Відомості про керівний склад підприємства

2. Термін перебування на обліку в митницях

3. Розмір статутного капіталу

4. Кількість працюючих

5. Основний КВЕД (Основний вид діяльності)

6. Категорія платника податків

7. Стан платника податків

8. Сума сплачених митних платежів за 365 днів