Державна митна служба України

Тип документа: Лист 87/16

Щодо Переліку заборон щодо ввезення на митну територію України товарів, які підлягають ветеринарно-санітарному контролю доповнюється інформацією про заборону

Зареєстровано 14 січня 2020

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ МИТНО-ТАРИФНОГО ТА НЕТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

       
 Департамент інформаційних технологій та митної статистики

 

Для використання у роботі митниць під час здійснення попереднього документального контролю у пунктах пропуску через державний кордон України надсилаємо:

1) розпорядження головного державного ветеринарного інспектора України від 21.12.2019 № 104, що надійшло листом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 21.12.2019
№ 11.3.1-3/1/8535 (вх. Держмитслужби № 1912/6 від 23.12.2019), у зв’язку із відсутністю реєстрації випадків захворювання на високопатогенний грип птиці на території Республіки Болгарія (додаток 1).

Згідно з цим рішенням вважається таким, що втратило чинність рішення Головного державного ветеринарного інспектора України від 06.05.2019 № 602-113-18/7121.

2) розпорядження головного державного ветеринарного інспектора України від 21.12.2019 № 105, що надійшло листом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 21.12.2019
№ 11.3.1-3/1/8535 (вх. Держмитслужби № 1912/6 від 23.12.2019), у зв’язку із відсутністю реєстрації випадків захворювання на високопатогенний грип птиці на території Королівства Данія (додаток 2).

Згідно з цим рішенням вважається таким, що втратило чинність рішення Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 24.01.2017 № 602-113-18/1053.

3) розпорядження головного державного ветеринарного інспектора України від 21.12.2019 № 106, що надійшло листом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 21.12.2019
№ 11.3.1-3/1/8535 (вх. Держмитслужби № 1912/6 від 23.12.2019), у зв’язку із реєстрацією на території Підкарпатського, Підляського, Мазовецького, Люблінського, Вармінсько-Мазурського, Любуського та Великопольського воєводств Республіки Польща випадків захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) (додаток 3).

Згідно з цим рішенням вважається таким, що втратило чинність рішення Головного державного ветеринарного інспектора України від 20.11.2019 № 11.3-16/18562.

З урахуванням цього на доповнення до листа Департаменту організації митного контролю від 23.02.2017 № 463/99-99-18-03-01-18, в редакції листа Департаменту митно-тарифного та нетарифного регулювання від 21.12.2019 № 61/16-03-01-19, яким надіслано Перелік заборон щодо ввезення на митну територію України товарів, які підлягають ветеринарно-санітарному контролю (далі – Перелік), вносяться такі зміни:

Перелік доповнюється інформацією про заборону за формою, наведеною у додатку 4 до цього листа;

з Переліку виключається інформація про заборони, що втратили чинність, за формою, наведеною у додатку 5 до цього листа.

Зазначену інформацію просимо відобразити у вказаному Перелікута внести до відповідних програмних інформаційних комплексів.

Додаток: на _ арк. в 1 прим.

В.о. заступника директора департаменту –
начальника управління організації заходів
торговельної політики Департаменту митно-
тарифного та нетарифного регулюванняЛеонід МУРОМЦЕВ


Додаток 4

Перелік заборон щодо ввезення на митну територію України товарів, які підлягають ветеринарно-санітарному контролю, доповнюється інформацією про заборону

Номер документа

Дата документа

Країна

Регіон

Підстава для заборони

Предмет заборони

Код товару згідно з УКТЗЕД

106

21.12.2019

Республіка Польща

територія Підкарпатського, Підляського, Мазовецького, Люблінського, Вармінсько-Мазурського, Любуського та Великопольського воєводств

захворювання на африканську чуму свиней (АЧС)

Сприятливі до АЧС тварини, що належать до родин свиневих (Suidae), таясових (Tayassuidae) та тапірових (Tapiridae), генетичний матеріал, продукти від них (за винятком продуктів, що пройшли обробку відповідно до Вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України харчових продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16.11.2018 № 553)

0103, 0106, 0203, 0206, 0209 00, 0210, 0410 00 00 00, 0502, 0504, 0506, 0511, 10, 1201, 1501 00, 1601 00, 1602, 2104, 2106, 2301, 3002, 4106, 4206, 9508 10 00 01

Додаток 5

Перелік заборон щодо ввезення на митну територію України товарів, які підлягають ветеринарно-санітарному контролю, що втратили чинність та виключаються

Номер документа

Дата документа

Країна

Регіон

Підстава для заборони

Предмет заборони

Код товару згідно з УКТЗЕД

602-113-18/7121

06.05.2019

Республіка Болгарія

Обл. Ловеч, Видин, Пловдів, Хасково, Ямбол, Стара Загора

Високопатогенний грип птиці

Птиця, продукція та сировина, отримана від неї (за винятком сировини та продукції з птиці, що пройшла обробку методом, який гарантує знищення збудника вказаного захворювання)

0105, 0106, 0207,0208, 0407, 0408,0505, 0511, 160100,1602, 1603 00

602-113-18/1053

24.01.2017

Королівства Данія

Столичний регіон

високопатогенний грип птиці

птиці, продукції та сировини з неї (за винятком продукції та сировини, що пройшли обробку методом, який гарантує знищення збудника вказаного захворювання)

0105, 0106, 0207, 0208, 0407, 0408, 0505, 0511, 1601 00, 1602, 1603 03

11.3-16/18562

20.11.2019

Воєводство Республіки Польщі

Підкарпатського, Підляського, Мазовецького, Люблінського, Вармінсько-Мазурського та Любуського

Африканська чума свиней

Сприятливі до АЧС тварини, продукти, сировина, генетичний матеріал від них та корми (за винятком корми тваринного походження Для непродуктивної тварини, що пройшла обробку методом, який гарантує знищення збудника АЧС, корми рослинного походження та хімічного походження)

0103, 0106, 0203, 0206, 0209 00, 0210, 0410 00 00 00, 0502, 0504, 0506, 0511 10, 1201, 1501 00, 1601 00, 1602, 2104, 2106, 2301, 2309, 3002, 4106, 4206, 9508, 1000 03