Державна митна служба України

Тип документа: Лист 15/15-01/7/1533

Шодо депозитного рахунку Державної митної служби України

Зареєстровано 27 грудня 2019


                              Митницям Держмитслужби

В зв'язку з введенням в дію з 01.01.2020 нового плану рахунків та перевідкриття на балансі центрального апарату Казначейства депозитних рахунків митниць для сплати митних та інших платежів, надаємо реквізити депозитного рахунку Державної митної служби України, для зарахування авансових платежів (передоплати), що вносяться підприємствами до/або під час митного оформлення, надіслані листом Державної казначейської служби України.

Просимо проінформувати суб'єктів зовнішньо-економічної діяльності та розмістити на інформаційних стендах митниць інформацію щодо оновлених реквізитів депозитного рахунку, відкритого в Казначействі на ім'я Державної митної служби України, які будуть діяти з 01.01.2020.

Додаток: на 1 арк. у 1 прим.

В.о. директора Департаменту
митних платежів та митної вартості               

                                                                              Антон ЖУЧКОВ

Додаток

Державна казначейська служби України
(найменування органу Державної казначейської
служби України у якому обслуговується клієнт)

4

3

1

1

5

9

2

3

Державна митна служба України

Код за ЄДРПОУ

Найменування клієнта, якому відкривається/закривається рахунок

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відкриття рахунків

№ з/п

Кол банку

Аналітичний рахунок

Код відомчої класифікації та кредитунання бюджету

Рівень розпорядника бюджетних коштів

Код програмної класифікації видатків та кредитування держанного або місцевих бюджетів

Код класифікації доходів бюджету

Фонд бюджету

Дата відкриття (закриття) рахунка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

899998

UА988999980355789000001101079

350

01.01.2020