Державна митна служба України

Тип документа: Лист 148/16-03

Стосовно Переліку заборон щодо ввезення на митну територію України товарів, які підлягають ветеринарно-санітарному контролю доповнюється інформацією про заборону

Зареєстровано 7 лютого 2020

ДЕПАРТАМЕНТ МИТНО-ТАРИФНОГО ТА НЕТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Департамент інформаційних технологій та митної статистики

Для використання у роботі митниць під час здійснення попереднього документального контролю у пунктах пропуску через державний кордон України надсилаємо:

розпорядження головного державного ветеринарного інспектора України від 20.01.2020 № 8, що надійшло листом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 22.01.2020 № 11.3.1-3/1/389 (вх. Держмитслужби № 2713/6 від 22.01.2020), у зв’язку із реєстрацією на території Чеської Республіки випадків захворювання на високопатогенний грип птиці (додаток 1).

З урахуванням цього на доповнення до листа Департаменту організації митного контролю від 23.02.2017 № 463/99-99-18-03-01-18, в редакції листа Департамент у митно-тарифного та нетарифного регулювання від 31 .01.2020 № 128/16, яким надіслано Перелік заборон щодо ввезення на митну територію України товарів, які підлягають ветеринарно-санітарному контролю (далі – Перелік), вносяться такі зміни:

Перелік доповнюється інформацією про заборону за формою, наведеною у додатку 2 до цього листа.

Зазначену інформацію просимо відобразити у вказаному Переліку та внести до відповідних програмних інформаційних комплексів.

Додаток: на 3 арк. в 1 прим.

В.о. заступника директора д епартаменту –
начальник а управління організації
заходів торговельної політики
Департаменту митно-тарифного та
нетарифного регулювання                                                                            Леонід МУРОМЦЕВ
 

Наталія Заставнюк 247 26 87


Додаток 2

Перелік заборон щодо ввезення на митну територію України товарів,
які підлягають ветеринарно-санітарному контролю доповнюється інформацією про заборону

Номер документа

Дата документа

Країна

Регіон

Підстава для заборони

Предмет заборони

Код товару згідно з УКТЗЕД

8

20 .01.2020

Чеська Республіка

-

високопатогенний грип птиці

Інкубаційні яйця, птиця, продукти з неї (за винятком продуктів, що пройшли обробку методом, який гарантує знищення збудника вказаного захворювання відповідно до Вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України харчових продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16.11.2018 № 553))

0105, 0106, 0207,0208, 0407, 0408,0505, 0511, 160100,1602, 1603 00