Інформація для Подорожуючих

Інформація щодо переміщення генераторів

Постановою  Кабінету Міністрів України  від 16.11.2022 року №1288 внесено зміни до Постанови КМУ від 20.03.2020 №224 та низки урядових постанов про затвердження технічних регламентів. Відповідними змінами скасовано обов’язковість надання як підтвердження звільнення від сплати митних платежів декларації про відповідність та маркування знаком відповідності технічним регламентам.

Відтак, ввезення на митну територію України товарів, визначених Постановою КМУ від 09.11.2022 №1260, якою доповнено Перелік товарів, визначений Постановою КМУ від 20.03.2020 №224, здійснюється як фізичними, так і юридичними особами шляхом декларування митному органу без сплати митних платежів.

Відповідно до частин 1,6 статті 374 Митного кодексу України, не підлягають письмовому декларуванню товари:

- сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі;

- сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, що переміщуються (пересилаються) на митну територію України на адресу одного одержувача в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях, та у несупроводжуваному багажі.

Товари в обсягах, що перевищують зазначені норми, а також товари, що ввозяться особою, частіше одного разу протягом однієї доби, підлягають письмовому декларуванню відповідно до частин 2, 4, 7 статті 374 МКУ. 

З метою врегулювання практичної реалізації окремих процедур при здійсненні пропуску через митний кордон України даної категорії товарів, що ввозяться громадянами, Держмитслужба підготувала і направила митницям лист-роз’яснення щодо застосування норм чинного законодавства з пільгового оподаткування та декларування товарів, що переміщуються громадянами при ввезенні на митну територію України.

До уваги громадян, які тимчасово ввезли автомобільні транспо...

Переміщення через митний кордон України наземних транспортни...

Переміщення тварин_квітень 2023

Переміщення трун з тілами (урн з прахом) чи останків померли...

В'їзд в Україну

Фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро, без письмового декларування митному органу.


Письмове декларування здійснюється якщо ви:


- переміщуєте валюту України, іноземну валюту та банківські метали у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10000 євро;


- здійснюєте ввезення на митну територію України платіжних документів та цінних паперів (акцій, облігацій, купонів до них, векселів (тратт), боргових розписок, акредитивів, чеків, банківських наказів, депозитних сертифікатів, інших фінансових та банківських документів), виражених у валюті України, в іноземній валюті або банківських металах, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 1000 євро, у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення, та сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 500 євро та/або сумарна вага яких перевищує 50 кілограмів, у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України.


Неповнолітні особи мають право на транскордонне переміщення валютних цінностей у сумі/вартістю, встановлених валютним законодавством. При цьому письмове декларування від імені особи, яка не досягла 16-річного віку, здійснюється її законним представником.


Перерахунок сум готівкової валюти і вартості банківських металів у євро здійснюється за офіційним курсом гривні до євро, установленим Національним банком України або за крос-курсом, визначеним згідно з офіційним курсом гривні до відповідних іноземних валют і банківських металів, установленим Національним банком, на день перетину митного кордону України.


Обмежень щодо максимальної суми/вартості валютних цінностей, які фізична особа може ввозити на митну територію України, законодавством не встановлено.


Бланки декларації транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей можуть виготовлятися фізичними особами шляхом роздрукування із застосуванням засобів комп’ютерної техніки або їх копіювання на папері формату А4 (210х296 міліметрів) за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року № 203 «Деякі питання транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей».


Разом із заповненою декларацією для митного контролю та митного оформлення валютних цінностей громадянином або уповноваженою особою подаються документи, що посвідчують особу та підтверджують країну постійного проживання громадянина або уповноваженої особи.


Додаткові матеріали:


Особисті речі  – товари, нові і такі, що були у вжитку, призначені для забезпечення звичайних повсякденних потреб фізичної особи, які відповідають меті перебування зазначеної особи відповідно в Україні або за кордоном, переміщуються через митний кордон України у ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі і не призначені для підприємницької діяльності, відчуження або передачі іншим особам.

Особисті речі , що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України  у ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі , підлягають декларуванню шляхом учинення дій, усно або, за бажанням власника чи на вимогу органу доходів і зборів, письмово, не оподатковуються митними платежами та звільняються від подання, проведення заходів офіційного контролю, а також від подання документів та/або відомостей, що підтверджують дотримання встановлених заборон та/або обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України.

У міжнародних поштових та експрес-відправленнях особисті речі  переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у порядку та на умовах, встановлених для переміщення (пересилання) товарів.

Особистими речами вважаються:

 • товари особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби у кількості, що забезпечує потреби однієї особи на період поїздки;

 • одяг, білизна, взуття, що мають суто особистий характер, призначені виключно для власного користування і мають ознаки таких, що були у користуванні;

 • особисті прикраси, у тому числі з дорогоцінних металів та каміння, що мають ознаки таких, що були в користуванні;

 • індивідуальне письмове та канцелярське приладдя;

 • один фотоапарат, одна кіно-, відеокамера разом з обґрунтованою кількістю фото-, відео-, кіноплівок та додаткового приладдя;

 • один переносний проектор та аксесуари до нього разом з обґрунтованою кількістю діапозитивів та/або кіноплівок;

 • бінокль;

 • переносні музичні інструменти у кількості не більше двох штук;

 • один переносний звуковідтворювальний пристрій (у тому числі магнітофон, диктофон, програвач компакт-дисків тощо) з обґрунтованою кількістю плівок, платівок, дисків;

 • один переносний радіоприймач;

 • стільникові (мобільні) телефони у кількості не більше двох штук, пейджери;

 • один переносний телевізор;

 • переносні персональні комп’ютери у кількості не більше двох штук і периферійне обладнання та приладдя до них; флеш-карти у кількості не більше трьох штук;

 • одна переносна друкарська машина;

 • калькулятори, електронні книжки у кількості не більше двох штук;

 • індивідуальні вироби медичного призначення для забезпечення життєдіяльності людини та контролю за її станом з ознаками таких, що були в користуванні;

 • звичайні та/або прогулянкові дитячі коляски у кількості, що відповідає кількості дітей, які перетинають кордон разом із громадянином, а у разі відсутності дітей – у кількості не більше однієї штуки;

 • одне крісло колісне для осіб з інвалідністю на кожну особу з інвалідністю, яка перетинає митний кордон України, а в разі відсутності такої особи – у кількості не більше однієї штуки;

 • лікарські засоби, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в порядку та обсягах, визначених Кабінетом Міністрів України;

 • годинники у кількості не більше двох штук;

 • 0,5 літра туалетної води та/або 100 грамів парфумів;

 • спортивне спорядження – велосипед, вудка рибальська, комплект альпіністського спорядження, комплект спорядження для підводного плавання, комплект лиж, комплект тенісних ракеток, дошка для серфінгу, віндсерфінгу, комплект спорядження для гольфу, інше аналогічне спорядження, призначене для використання однією особою;

 • спеціальне дитяче харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію або інше захворювання, що потребує спеціального харчування, яке не виробляється (не реалізується) в Україні, що переміщується (пересилається) через митний кордон України в порядку та обсягах, визначених Кабінетом Міністрів України;

 • інші товари, призначені для забезпечення повсякденних потреб громадянина, перелік і гранична кількість яких визначаються законами України.

(Статті 4, 369-370 Митного Кодексу України)

  ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ

Правила користування "зеленим" та "червоним" коридорами
 1. Проходження митного контролю передбачає здійснення вами декларування товарів шляхом вчинення дій або письмового декларування товарів, які ви переміщуєте у ручній поклажі або супроводжуваному багажі. Для зручності пасажирів у пунктах пропуску запроваджені зелений та червоний коридори. Ви маєте право самостійно обирати:

  зелений коридор, якщо переміщуєте:

  • особисті речі: два мобільних телефони, одна відеокамера, один фотоапарат, два переносні персональні комп’ютери; спортивне спорядження; особисті прикраси, які були у користуванні; одяг, взуття, призначені виключно для власного користування; 500 мл туалетної води або 100 мл парфумів, інші речі для особистого користування, перелік яких наведено у статті 370 Митного кодексу України ;

  • товари, загальна вартість яких не перевищує 1000 євро для авіаційних та 500 євро/50 кг для інших пунктів пропуску;

  • валютні цінності ( національну валюту, іноземну валюту та банківські метали) в сумі/вартістю до 10000 євро ;

  • платіжні документи та цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи), виражені у валюті України, в іноземній валюті або банківських металах, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 1000 євро, у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення, та сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та/або сумарна вага яких не перевищує 50 кілограмів, у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України;

  • алкогольні напої (для осіб, які досягли 18-річного віку): горілчані вироби (горілка, коньяк, віскі тощо) у кількості 1 л, вино – 2 л, пиво – 5 л;

  ·         тютюнові вироби (для осіб, які досягли 18-річного віку) – 200 цигарок або 50 сигар чи 250 г тютюну, або 250 г цих виробів;

  • продукти харчування для власного споживання на суму, яка не перевищує 200 євро:

   • в упаковці виробника (призначені для роздрібної торгівлі) – одна упаковка або загальною масою не більше ніж 2 кг кожного найменування;

   • без упаковки – до 2 кг кожного найменування (крім продуктів тваринного походження);

   • неподільний продукт, готовий до безпосереднього споживання –     1 шт. кожного найменування;

  • лікарські засоби у кількості, що не перевищує 5 упаковок кожного найменування на одну особу (крім тих, що містять наркотичні чи психотропні речовини), або що не перевищує кількість, зазначену в рецепті (наявному в особи), виданому на ім’я цієї особи та засвідченому печаткою лікаря та\або закладу охорони здоров’я.

  Проходження митного контролю зеленим коридором:

  o   вважається декларуванням громадянином товарів шляхом вчинення дій;

  o   свідчить про факти, що мають юридичне значення;

  o   звільняє громадян від подання письмової митної декларації;

  o   не означає звільнення від обов’язку дотримання порядку переміщення товарів (у т.ч. особистих речей).

  Норми переміщення товарів зеленим коридором діють один раз на 24 години.

  ПАМ’ЯТАЙТЕ : обравши зелений коридор, ви підтверджуєте, що переміщуєте товари, які не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами та не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження щодо ввезення на митну територію України.

  ВАЖЛИВО!!!

  ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ВВЕЗЕННЯ ТОВАРІВ

 2. Якщо ви були відсутні в Україні менше ніж 24 години або ввозите в Україну товари (крім підакцизних товарів та особистих речей) частіше одного разу протягом 72 годин і сумарна фактурна вартість таких товарів не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, через інші (не авіаційні) пункти пропуску через державний кордон України – базою оподаткування є частина сумарної фактурної вартості таких товарів, що перевищує еквівалент 50 євро, з урахуванням мита, що підлягає сплаті.

  – червоний коридор, якщо переміщуєте:

  • товари:

   • на пропуск яких потрібні дозвільні документи;

   • культурні цінності;

   • платіжні документи та цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи), виражені у валюті України, в іноземній валюті або банківських металах, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 1000 євро, у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення, та сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 500 євро та/або сумарна вага яких перевищує 50 кілограмів, у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України;

   • лікарські засоби із вмістом наркотичних, психотропних речовин або прекурсорів;

  • товари, загальна вартість яких перевищує 1000 євро ( для авіаційних ) та 500 євро/50 кг ( для інших пунктів пропуску ), що ввозяться частіше одного разу протягом однієї доби.

  • валютні цінності ( національну валюту, іноземну валюту та банківські метали) в сумі/вартістю, що дорівнює або перевищує в еквіваленті 10000 євро ;

  • домашніх тварин за умови застосування до них заходів контролю, визначених Законом України «Про ветеринарну медицину» *.

  *з правилами ввезення на митну територію України домашніх тварин можна ознайомитись на сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини – Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за посиланням:  https://dpss.gov.ua/mizhnarodne-spivrobitnictv/veterinariya-ta-bezpechnist/vimogi-do-nekomercijnogo-peremishchennya-tvarin

  З Перелік ом товарів (з кодами УКТ ЗЕД *), на переміщення яких через митний кордон України у відповідному напрямку встановлено обмеження , можна ознайомитись на єдиному державному інформаційному вебпорталі «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» за посиланням: https://cabinet.customs.gov.ua/textdoc/46167 .

  *Коди Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) наводяться у зазначеному Переліку довідково.

  Основною підставою для застосування до товарів заборони щодо їх переміщення через митний кордон України є відповідність таких товарів найменуванню та опису, наведеному у відповідних нормативно-правових актах.

  Проходження червоного коридора передбачає заповнення громадянами митної декларації, пред’явлення визначених законом дозвільних документів на товари а також за наявності товарів, які перевищують встановлені норми – сплату митних платежів.

   

  При цьому, якщо ви ввозите товари:

  • загальна фактурна вартість яких не перевищує 1000 євро та ввозяться частіше одного разу протягом однієї доби або загальна фактурна вартість яких від 1 000 до 10 000 євро, такі товари оподатковуються ввізним митом за ставкою 10% і податком на додану вартість.

  • загальна фактурна вартість яких перевищує 10 000 євро, такі товари оподатковуються ввізним митом за повними ставками згідно з митним тарифом України, податком на додану вартість.

  Податки нараховуються із розрахунку вартості товарів, для чого вам слід пред’явити інспектору митниці товарні чеки, ярлики та інші наявні документи. Якщо такі документи у вас відсутні, інспектори митниці будуть визначати вартість товарів на підставі цін на ідентичні або подібні товари.

  ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ВВЕЗЕННЯ ТОВАРІВ

 3. Якщо ви були відсутні в Україні менше ніж 24 години або ввозите в Україну товари (крім підакцизних товарів та особистих речей) частіше одного разу протягом 72 годин і сумарна фактурна вартість таких товарів не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, через інші (не авіаційні) пункти пропуску через державний кордон України – базою оподаткування є частина сумарної фактурної вартості таких товарів, що перевищує еквівалент 50 євро, з урахуванням мита, що підлягає сплаті.

  Пам’ятайте, що у митній декларації ви повинні зазначати точні відомості про наявні у вас товари, їх кількість та найменування.

  Права та обов’язки пасажирів, що проходять митний контроль, та інспекторів митниці

 4. Пасажир під час проходження митного контролю в пунктах пропуску через державний кордон має право:

  • отримати роз’яснення стосовно правил переміщення товарів через митний кордон України;

  • обрати відповідну форму декларування, також необхідну смугу руху для проходження митного контролю;

  • бути присутнім під час здійснення огляду товарів, що йому належать;

  • на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку інспекторів митниці.


  Зобов’язаний:

  • пред’явити на вимогу інспектора митниці товари для контролю та оформлення та надати всю необхідну інформацію і документи;

  • задекларувати товари, в тому числі на вимогу інспектора митниці заповнити митну декларацію;

  • сплатити митні платежі у випадках, передбачених законом.


  Інспектор митниці під час проходження митного контролю має право:

  • отримувати від громадян документи на право переміщення через митний кордон України товарів, валютних цінностей;

  • проводити огляд товарів, які переміщуються громадянами;

  • у виключних випадках проводити особистий огляд громадян;

  • вимагати від громадян заповнити митну декларацію;

  • відмовити у пропуску чи митному оформленні товарів, що переміщуються громадянами;

  • визначати вартість товарів за відсутності у громадянина документів, які підтверджують їхню вартість.


  Зобов’язаний:

  • виявляти високий рівень культури, професіоналізм та витримку, не допускати проявів порушення службової дисципліни, грубого та нетактовного ставлення до громадян;

  • надавати громадянам в межах компетенції роз’яснення щодо порядку переміщення товарів через митний кордон України;

  • контролювати належне заповнення декларацій, нарахування податків;

  • видавати громадянам письмові повідомлення про причини відмови в пропуску чи митному оформленні товарів. 

 

 • особисті речі: два мобільних телефони, одна відеокамера, один фотоапарат, два переносних персональних комп’ютера; спортивне спорядження; особисті прикраси, які були у користуванні; одяг, взуття, призначені виключно для власного користування; 500 мл туалетної води або 100 мл парфумів, інші речі для особистого користування;

 • товари, загальна вартість яких не перевищує 1000 євро для авіаційних та 500 євро/50 кг для інших пунктів пропуску;

 • готівкову валюту України або іноземну валюту у сумі, яка не перевищує 10 тис євро;

 • алкогольні напої: горілчані вироби (горілка, коньяк, віскі та ін.) у кількості 1 л, вино – 2 л, пиво – 5 л.;

 • тютюнові вироби – 200 цигарок або 50 сигар чи 250 гр. тютюну, або 250 гр. цих виробів;

 • продукти харчування для власного споживання на суму, яка не перевищує 200 євро:

  • в упаковці виробника (призначені для роздрібної торгівлі) – одна упаковка або загальною масою не більше ніж 2 кг кожного найменування;

  • без упаковки – до 2 кг кожного найменування;

  • неподільний продукт готовий до безпосереднього споживання – 1 шт. кожного найменування;

 • лікарські засоби у кількості, що не перевищує 5 упаковок кожного найменування на одну особу (крім тих, що містять наркотичні чи психотропні речовини) або що не перевищує зазначену в рецепті (наявному в особи), виданому на ім’я цієї особи та засвідченому печаткою лікаря та\або закладу охорони здоров’я.

Виїзд з України

      Вивезення валютних цінностей за межі України

       

      Фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро, без письмового декларування митному органу.

      Письмове декларування здійснюється, якщо ви:

      переміщуєте валюту України, іноземну валюту та банківські метали у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10000 євро;

      здійснюєте вивезення за межі митної території України платіжних документів та цінних паперів (акцій, облігацій, купонів до них, векселів (тратт), боргових розписок, акредитивів, чеків, банківських наказів, депозитних сертифікатів, інших фінансових та банківських документів), виражених у валюті України, в іноземній валюті або банківських металах, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро.

      Неповнолітні особи мають право на транскордонне переміщення валютних цінностей у сумі/вартістю , встановлених валютним законодавством. При цьому письмове декларування від імені особи, яка не досягла 16-річного віку, здійснюється її законним представником.

             Перерахунок сум готівкової валюти і вартості банківських металів у євро здійснюється за офіційним курсом гривні до євро, установленим Національним банком України або за крос-курсом, визначеним згідно з офіційним курсом гривні до відповідних іноземних валют і банківських металів, установленим Національним банком, на день перетину митного кордону України.

      Обмежень щодо максимальної суми/вартості валютних цінностей, які фізична особа може вивозити за межі України, законодавством не встановлено.

      Бланки декларації транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей можуть виготовлятися фізичними особами шляхом роздрукування із застосуванням засобів комп’ютерної техніки або їх копіювання на папері формату А4 (210х296 міліметрів) за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року № 203 «Деякі питання транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей».

      Разом із заповненою декларацією для митного контролю та митного оформлення валютних цінностей громадянином або уповноваженою особою подаються документи, що посвідчують особу та підтверджують країну постійного проживання громадянина  або уповноваженої особи.

      Крім того, фізичні особи – резиденти при вивезені/пересиланні за межі України валютних цінностей в загальній сумі, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10000 євро, додають до декларації документи, що підтверджують:

      зняття цією фізичною особою готівки з власних рахунків у банках і квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою (у разі здійснення такої операції) виключно на ту суму, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10000 євро;

      придбання цією особою банківських металів у банках та/або Національному банку виключно на ту суму, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10000 євро.

      Документи, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках фізичними особами – резидентами з метою її вивезення, є чинними протягом 90 календарних днів із дня зняття ними готівки з власних рахунків у банках.

      ВАЖЛИВО:

      Зразки та форми документів, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках та/або здійснення валютно-обмінних операцій встановлено Національним банком України, а саме:

      форма документа, що підтверджує зняття фізичною особою готівки з власних рахунків у банках, наведена у додатку 13 до Про затвердження Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2018 року № 103 (далі – Інструкція № 103);

      форма квитанції про здійснення валютно-обмінної операції/операції із торгівлі банківськими металами з фізичною поставкою, що підтверджує здійснення валютно-обмінної операції та здійснення операції з банківськими металами, наведена у додатку 1 до Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 2 «Про затвердження Положення про здійснення операцій із валютними цінностями».


      Додаткові матеріали


       

      Особисті речі   – товари, нові і такі, що були у вжитку, призначені для забезпечення звичайних повсякденних потреб фізичної особи, які відповідають меті перебування зазначеної особи відповідно в Україні або за кордоном, переміщуються через митний кордон України у ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі і не призначені для підприємницької діяльності, відчуження або передачі іншим особам.

      Особисті речі  , що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України   у ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі  , підлягають декларуванню шляхом учинення дій, усно або, за бажанням власника чи на вимогу органу доходів і зборів, письмово, не оподатковуються митними платежами та звільняються від подання, проведення заходів офіційного контролю, а також від подання документів та/або відомостей, що підтверджують дотримання встановлених заборон та/або обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України.

      У міжнародних поштових та експрес-відправленнях особисті речі   переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у порядку та на умовах, встановлених для переміщення (пересилання) товарів.

      Особистими речами вважаються:

      • товари особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби у кількості, що забезпечує потреби однієї особи на період поїздки;

      • одяг, білизна, взуття, що мають суто особистий характер, призначені виключно для власного користування і мають ознаки таких, що були у користуванні;

      • особисті прикраси, у тому числі з дорогоцінних металів та каміння, що мають ознаки таких, що були в користуванні;

      • індивідуальне письмове та канцелярське приладдя;

      • один фотоапарат, одна кіно-, відеокамера разом з обґрунтованою кількістю фото-, відео-, кіноплівок та додаткового приладдя;

      • один переносний проектор та аксесуари до нього разом з обґрунтованою кількістю діапозитивів та/або кіноплівок;

      • бінокль;

      • переносні музичні інструменти у кількості не більше двох штук;

      • один переносний звуковідтворювальний пристрій (у тому числі магнітофон, диктофон, програвач компакт-дисків тощо) з обґрунтованою кількістю плівок, платівок, дисків;

      • один переносний радіоприймач;

      • стільникові (мобільні) телефони у кількості не більше двох штук, пейджери;

      • один переносний телевізор;

      • переносні персональні комп’ютери у кількості не більше двох штук і периферійне обладнання та приладдя до них; флеш-карти у кількості не більше трьох штук;

      • одна переносна друкарська машина;

      • калькулятори, електронні книжки у кількості не більше двох штук;

      • індивідуальні вироби медичного призначення для забезпечення життєдіяльності людини та контролю за її станом з ознаками таких, що були в користуванні;

      • звичайні та/або прогулянкові дитячі коляски у кількості, що відповідає кількості дітей, які перетинають кордон разом із громадянином, а у разі відсутності дітей – у кількості не більше однієї штуки;

      • одне крісло колісне для осіб з інвалідністю на кожну особу з інвалідністю, яка перетинає митний кордон України, а в разі відсутності такої особи – у кількості не більше однієї штуки;

      • лікарські засоби, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в порядку та обсягах, визначених Кабінетом Міністрів України;

      • годинники у кількості не більше двох штук;

      • 0,5 літра туалетної води та/або 100 грамів парфумів;

      • спортивне спорядження – велосипед, вудка рибальська, комплект альпіністського спорядження, комплект спорядження для підводного плавання, комплект лиж, комплект тенісних ракеток, дошка для серфінгу, віндсерфінгу, комплект спорядження для гольфу, інше аналогічне спорядження, призначене для використання однією особою;

      • спеціальне дитяче харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію або інше захворювання, що потребує спеціального харчування, яке не виробляється (не реалізується) в Україні, що переміщується (пересилається) через митний кордон України в порядку та обсягах, визначених Кабінетом Міністрів України;

      • інші товари, призначені для забезпечення повсякденних потреб громадянина, перелік і гранична кількість яких визначаються законами України.

      (Статті 4, 369-370 Митного Кодексу України)

      ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ

      Правила користування "зеленим" та "червоним" коридорами

      Зелений та червоний коридори

      Проходження митного контролю передбачає здійснення вами декларування товарів шляхом вчинення дій або письмового декларування товарів, які ви переміщуєте у ручній поклажі або супроводжуваному багажі. Для зручності пасажирів у пунктах пропуску запроваджені зелений та червоний коридори. Ви маєте право самостійно обирати:

      – зелений коридор, якщо переміщуєте:

      • особисті речі: два мобільні телефони, одна відеокамера, один фотоапарат, два переносні персональні комп’ютери; спортивне спорядження; особисті прикраси, які були у користуванні; одяг, взуття, призначені виключно для власного користування; 500 мл туалетної води або 100 мл парфумів, інші речі для особистого користування, перелік яких наведено у статті 370 Митного кодексу України;

      • товари, загальна вартість яких не перевищує 10000 євро (крім товарів на які законом встановлено вивізне мито та/або відповідно до закону державними органами видаються документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення таких товарів );

      • платіжні документи та цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи), виражені у валюті України, в іноземній валюті або банківських металах, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро;

      • валютні цінності ( національну валюту, іноземну валюту та банківські метали) в сумі/вартістю до 10000 євро .

      Проходження митного контролю зеленим коридором:

      o   вважається декларуванням громадянином товарів шляхом вчинення дій;

      o   свідчить про факти, що мають юридичне значення;

      o   звільняє громадян від подання письмової митної декларації;

      o   не означає звільнення від обов’язку дотримання порядку переміщення товарів (у т.ч. особистих речей).

      Пам’ятайте: обравши зелений коридор, ви підтверджуєте, що переміщуєте товари, які не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами та не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження щодо вивезення за межі митної території України.

      ВАЖЛИВО!!!

      ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ВВЕЗЕННЯ ТОВАРІВ

      Якщо ви були відсутні в Україні менше ніж 24 години або ввозите в Україну товари (крім підакцизних товарів та особистих речей) частіше одного разу протягом 72 годин і сумарна фактурна вартість таких товарів не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, через інші (не авіаційні) пункти пропуску через державний кордон України – базою оподаткування є частина сумарної фактурної вартості таких товарів, що перевищує еквівалент 50 євро, з урахуванням мита, що підлягає сплаті.

      – червоний коридор, якщо переміщуєте:

      • товари:

       • на пропуск яких потрібні дозвільні документи;

       • культурні цінності;

       • платіжні документи та цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи), виражені у валюті України, в іноземній валюті або банківських металах, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро;

       • лікарські засоби із вмістом наркотичних, психотропних речовин або прекурсорів;

      • товари, загальна вартість яких перевищує 10000 євро;

      • валютні цінності ( національну валюту, іноземну валюту та банківські метали) в сумі/вартістю, що дорівнює або перевищує в еквіваленті 10000   євро ;

      • домашніх тварин за умови застосування до них заходів контролю, визначених Законом України «Про ветеринарну медицину» *.

      *з правилами ввезення на митну територію України домашніх тварин можна ознайомитись на сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини – Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за посиланням:  https://dpss.gov.ua/mizhnarodne-spivrobitnictv/veterinariya-ta-bezpechnist/vimogi-do-nekomercijnogo-peremishchennya-tvarin

      Проходження червоного коридору передбачає заповнення громадянами митної декларації, пред’явлення визначених законом дозвільних документів на товари а також за наявності товарів, які перевищують встановлені норми – сплату митних платежів.

      Пам’ятайте, що у митній декларації ви повинні зазначати точні відомості про наявні у вас товари, їхню кількість та найменування.

      З Перелік ом товарів (з кодами УКТ ЗЕД *), на переміщення яких через митний кордон України у відповідному напрямку встановлено обмеження , можна ознайомитись на єдиному державному інформаційному вебпорталі «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» за посиланням: https://cabinet.customs.gov.ua/textdoc/46167 .

       

      *Коди Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) наводяться у зазначеному Переліку довідково.

      Основною підставою для застосування до товарів заборони щодо їх переміщення через митний кордон України є відповідність таких товарів найменуванню та опису, наведеному у відповідних нормативно-правових актах.

      Права та обов’язки пасажирів, що проходять митний контроль, та інспекторів митниці

      Пасажир  під час проходження митного контролю в пунктах пропуску через державний кордон має право:

      • отримати роз’яснення стосовно правил переміщення товарів через митний кордон України;

      • обрати відповідну форму декларування, також необхідну смугу руху для проходження митного контролю;

      • бути присутнім під час здійснення огляду товарів, що йому належать;

      • на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку інспекторів митниці.

      Зобов’язаний:

      • пред’явити на вимогу митника товари для контролю та оформлення та надати всю необхідну інформацію і документи;

      • задекларувати товари, в тому числі на вимогу інспектора митниці заповнити митну декларацію;

      • сплатити митні платежі у випадках, передбачених законом.

      Інспектор митниці  під час проходження митного контролю має право:

      • отримувати від громадян документи на право переміщення через митний кордон України товарів, валютних цінностей;

      • проводити огляд товарів, які переміщуються громадянами;

      • у виключних випадках проводити особистий огляд громадян;

      • вимагати від громадян заповнити митну декларацію;

      • відмовити у пропуску чи митному оформленні товарів, що переміщуються громадянами;

      • визначати вартість товарів за відсутності у громадянина документів, які підтверджують їхню вартість.

      Зобов’язаний:

      • Виявляти високий рівень культури, професіоналізм та витримку, не допускати проявів порушення службової дисципліни, грубого та нетактовного ставлення до громадян;

      • надавати громадянам в межах компетенції роз’яснення щодо порядку переміщення товарів через митний кордон України;

      • контролювати належне заповнення декларацій, нарахування податків;

      • видавати громадянам письмові повідомлення про причини відмови в пропуску чи митному оформленні товарів.

      Форми митних декларацій

      Форма митної декларації

      Можна прискорити проходження митних формальностей у пункті пропуску через державний кордон України, якщо заповнити та роздрукувати Пасажирську декларацію завчасно

      Пасажирська декларація – це митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності. Пасажирська декларація застосовується в усіх випадках, коли Митним кодексом України передбачено, що здійснюється „ письмове декларуванню в порядку, встановленому для громадян 

      Пасажирська декларація не приймається до митного оформлення посадовою особою митниці в разі заповнення декларації, форма якої відрізняється від установленої.

      Подача декларації

      Перед заповненням Пасажирської декларації доцільно ознайомитись з Порядком заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності, затвердженим  наказом Міністерства фінансів України від 28.05.2012 № 614.

      Пасажирська декларація не приймається до митного оформлення посадовою особою митного органу в разі:

      • заповнення декларації з порушенням вимог Порядку;

      • заповнення декларації олівцем;

      • заповнення декларації з виправленнями та/або підчищеннями.

      Українською мовою

      In English

      In Russian

      In Slovak

      In Romanian

      In Hungarian

      Декларування валютних цінностей (пам'ятка)


      1_Конс облік співвласність

      2резидент громадянин Укр трудов догов_конс

      3 резид трудові угоди

      4 імпорт ТЗ

      5 рез нерез