МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.08.2020

м. Київ

N 502


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 жовтня 2020 р. за N 1019/35302

Про затвердження Переліку відомостей, що вносяться до загальної декларації прибуття

Відповідно до частини шостої статті 194 1 глави 28 розділу VI Митного кодексу України, пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік відомостей, що вносяться до загальної декларації прибуття, що додається.

2. Державній митній службі України у 30-денний строк доопрацювати відповідне програмне забезпечення для реалізації вимог цього наказу.

3. Департаменту митної політики в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної митної служби України.

 

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
митної служби України

А. Павловський

Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України

О. Мірошніченко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13 серпня 2020 року N 502


Перелік відомостей, що вносяться до загальної декларації прибуття

Поле загальної декларації прибуття

Відомості, що вносяться в поле загальної декларації прибуття

Особливості заповнення

N

назва

1

2

3

4

1. Відомості, що вносяться до загальної декларації прибуття при переміщенні товарів через митний кордон України засобами автомобільного транспорту

1/6

Номер товару

Зазначається порядковий номер товару, відомості про який вносяться в поля 6/7, 6/9 - 6/12, 6/14 загальної декларації прибуття (далі - ЗДП).

X

1/7

Ідентифікація обставин переміщення

При переміщенні товарів через митний кордон України засобами автомобільного транспорту зазначається "F50".
Якщо засобами автомобільного транспорту через митний кордон України переміщуються міжнародні експрес-відправлення, зазначається "F31".

Y

1/8

Підпис/автентифікація

Поле заповнюється автоматично після проведення електронної процедури підтвердження ідентифікації особи-виконавця, яка безпосередньо склала ЗДП від імені особи, відомості про яку вносяться в поле 3/18 або 3/20 (далі - декларант/представник).
Зазначаються власне ім'я, прізвище, серія (за наявності) та номер паспорта, контактний телефон (за наявності) особи-виконавця.

Y

2/2

Додаткова інформація

Зазначається п'ятизначний код (коди), який використовується для кодування додаткової інформації митного характеру.
За необхідності додаткову інформацію в цьому полі може бути зазначено у вигляді тексту.

X
UA09

2/3

Видані документи, сертифікати та дозволи, додаткові посилання

Зазначаються відомості про документи, які подаються відповідно до підпунктів "б", "г" пункту 1 частини першої статті 335 Митного кодексу України (далі - МКУ).
Якщо при переміщенні міжнародного експрес-відправлення перевезення виконується за двома або більше транспортними (перевізними) документами відповідно до транспортних договорів мастер та домашнього рівня, зазначаються відомості про такі мастер і домашній документи.
За наявності додатково зазначаються відомості про: отримання авторизації, наявність дозволів, книжку МДП (TIR carnet), попередню або періодичну митну декларацію, попередні рішення з питань класифікації товарів, визначення країни походження товарів.
Відомості щодо кожного документа зазначаються з нового рядка: код документа згідно з класифікатором документів, сертифікатів, дозволів та додаткової інформації, що затверджується Міністерством фінансів України (далі - Класифікатор документів), номер документа.
Якщо документ відсутній у відповідному розділі Класифікатора документів, у ЗДП зазначається код некласифікованого документа відповідного розділу.
Якщо документу відповідає код некласифікованого документа, перед номером документа зазначається його назва, яка повинна дозволяти ідентифікувати документ.

X

2/5

LRN (локальний довідковий номер)

Зазначається присвоєний декларантом/представником довідковий номер ЗДП, який формується за такою схемою: "ДДДДДДДДДДДДДДДДДННННН", де:
"ДДДДДДДДДДДДДДДДД" - обліковий номер, зазначений у полі 3/18 або 3/20 ЗДП, якщо такий обліковий номер у перевізника відсутній, зазначається "99999999999999999";
"ННННН" - безпосередній порядковий номер ЗДП, який отримується у наростаючому порядку за допомогою запровадженої декларантом/представником власної системи обліку подання митним органам загальних декларацій прибуття та є унікальним (не може повторюватись) за датою формування довідкового номера ЗДП.

Y
UA10

3/3

Відправник (транспортний договір Master level)

Зазначаються відомості про особу, яка в транспортному договорі (контракті) визначена як відправник: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності).
Якщо товар переміщується як міжнародне експрес-відправлення, зазначаються відомості про особу, яка в єдиному транспортному документі визначена як відправник: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця,
місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса).
Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/4 ЗДП.

Y

3/4

Ідентифікаційний номер відправника (транспортний договір Master level)

Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/3, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ.

Y
[14]
UA01

3/5

Відправник (транспортний договір House level)

Якщо товар переміщується як міжнародне експрес-відправлення, зазначаються відомості про особу, яка в міжнародному транспортному документі визначена як відправник: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса).
Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/6 ЗДП.

Y
UA14

3/6

Ідентифікаційний номер відправника (транспортний договір House level)

Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/5, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ.

Y
[14]
UA01
UA14

3/11

Одержувач (транспортний договір Master level)

Зазначаються відомості про особу, яка в транспортному договорі (контракті) визначена як одержувач: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності).
Якщо товар переміщується як міжнародне експрес-відправлення, зазначаються відомості про особу, яка в єдиному транспортному документі визначена як одержувач: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса).
Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/12 ЗДП.

Y

3/12

Ідентифікаційний номер одержувача (транспортний договір Master level)

Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/11, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ.

Y
[14]
UA01

3/13

Одержувач (транспортний договір House level)

Якщо товар переміщується як міжнародне експрес-відправлення, зазначаються відомості про особу, яка в міжнародному транспортному документі визначена як одержувач: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності).
Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/14 ЗДП.

Y
UA14

3/14

Ідентифікаційний номер одержувача (транспортний договір House level)

Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/13, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ.

Y
[14]
UA01
UA14

3/18

Ідентифікаційний номер декларанта

Якщо ЗДП подає перевізник, зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ перевізником, що переміщує товари.
Якщо перевізник не перебуває на обліку відповідно до частини першої статті 455 МКУ, поле не заповнюється, відомості про перевізника, яким подається ЗДП, зазначаються в полі 3/31 ЗДП.
Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/20 ЗДП.

Y
UA01

3/20

Ідентифікаційний номер представника

Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ особою, яка від імені перевізника подає ЗДП відповідно до частини третьої статті 194 1 МКУ.
Поле не заповнюється, якщо ЗДП подає перевізник.

Y
UA01

3/21

Код статусу представника

Якщо вносяться відомості в поле 3/20 ЗДП, зазначається код "2" (представник діє від імені та в інтересах перевізника).

Y

3/24

Продавець

Зазначаються відомості про останнього відомого продавця товарів відповідно до товаросупровідних чи комерційних документів (рахунок-фактура (інвойс), рахунок-проформа тощо): найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності).
У разі відсутності у перевізника таких документів або якщо товари ввозяться на митну територію України на умовах відмінних від умов договору (контракту) про купівлю-продаж, або якщо перевізнику складно визначитись із відомостями про продавця товарів, зазначаються відомості про власника товарів або іншу особу, якій належить право володіння та/або користування та/або розпоряджання товарами.
Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/25 ЗДП.

XY
[15]
UA13

3/25

Ідентифікаційний номер продавця

Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/24 ЗДП, отриманий такою особою відповідно до частини першої статті 455 МКУ.
Якщо особа не перебуває на обліку відповідно до частини першої статті 455 МКУ, поле не заповнюється.

XY
UA01
UA13

3/26

Покупець

Зазначаються відомості про останнього відомого покупця товарів відповідно до товаросупровідних чи комерційних документів (рахунок-фактура (інвойс), рахунок-проформа тощо): найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності).
У разі відсутності у перевізника таких документів, або якщо товари ввозяться на митну територію України на умовах, відмінних від умов договору (контракту) про купівлю-продаж, або якщо перевізнику складно визначитись із відомостями про покупця товарів, зазначаються відомості про власника товарів або іншу особу, якій належить право володіння та/або користування та/або розпоряджання товарами.
Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/27 ЗДП.

XY
[15]
UA13

3/27

Ідентифікаційний номер покупця

Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/26 ЗДП, отриманий такою особою відповідно до частини першої статті 455 МКУ.
Якщо особа не перебуває на обліку відповідно до частини першої статті 455 МКУ, поле не заповнюється.

XY
UA01
UA13

3/31

Перевізник

Зазначаються відомості про перевізника, що переміщує товари відповідно до товаротранспортного документа: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності).
Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/18 або 3/32 ЗДП.

Y

3/32

Ідентифікаційний номер перевізника

Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ перевізником, що переміщує товари.
Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/18 ЗДП або перевізник не перебуває на обліку відповідно до частини першої статті 455 МКУ.

Y
UA01

4/2

Спосіб оплати за транспортні послуги

Згідно з умовами договору (контракту) про перевезення зазначається код особливості способу оплати за транспортні послуги.
Якщо перевезення товарів виконується без надання транспортної послуги, поле не заповнюється.

XY
[14]
UA06

5/1

Орієнтовні дата та час прибуття в перше місце прибуття на митну територію України

Зазначаються відомості про заплановані дату та київський час, коли активний транспортний засіб прибуває до першого пункту пропуску через державний кордон України, відомості про який зазначаються в полі 5/24 ЗДП.

Y
UA16

5/19

Коди країн маршруту транспортних засобів

Із застосуванням літерних кодів альфа-2 відповідно до класифікації країн світу зазначаються коди усіх країн (країни місця навантаження, країни/країн транзитного слідування та країни місця розвантаження), через які на транспортних засобах, відомості про які зазначаються в полях 7/14 та 7/16 ЗДП, переміщувались товари, відомості про які зазначаються в полях 1/6, 6/7 ЗДП.
Код кожної країни зазначається з нового рядка у хронологічному порядку слідування транспортних засобів.

Y

5/20

Коди країн маршруту партії товару

У хронологічному порядку із застосуванням літерних кодів альфа-2 відповідно до класифікації країн світу зазначаються коди усіх країн (країни пункту початкового відправлення, країни/країн транзитного слідування та країни кінцевого пункту призначення), через які переміщувались товари відповідно до даних, зазначених у товаротранспортному документі на товари, який застосовується перевізником відповідно до договору (контракту) про перевезення.
Якщо товари до місця навантаження, відомості про яке зазначаються в полі 5/21 ЗДП, перевозились за іншими товаротранспортними документами та/або іншими перевізниками, для внесення відомостей у поле враховуються дані з таких товаротранспортних та/або товаросупровідних документів, оригінали або копії яких наявні у розпорядженні у перевізника, або такі дані відомі перевізнику або особі, відомості про яку зазначаються в полі 3/20 ЗДП, за іншим порядком їх отримання в тому обсязі, в якому вони відомі перевізнику або такій особі.
Якщо товар переміщується як міжнародне експрес-відправлення зазначаються відомості лише про країну пункту початкового відправлення товару.

XY

5/21

Місце навантаження

Зазначаються відомості про місце навантаження - код місця проведення транспортної операції відповідно до Класифікатора портів та інших пунктів ЛОКОД Організації Об'єднаних Націй (далі - код ЛОКОД ООН).

XY
UA02
UA03

5/22

Місце розвантаження

Зазначаються відомості про місце розвантаження - код ЛОКОД ООН місця розвантаження.

XY
UA02
UA03

5/24

Код митниці першого в'їзду

Згідно з Класифікатором Державної митної служби України, її територіальних органів та їх структурних підрозділів, що затверджується Міністерством фінансів України (далі - Класифікатор Держмитслужби), зазначається код місця митного оформлення з ознакою пункту пропуску, через який товари ввозяться на митну територію України.

Y

6/4

Вага брутто (кг) (транспортний договір House level)

Зазначається вага брутто (у кілограмах) - загальна вага товарів, що включає в себе вагу всієї упаковки (включаючи піддони), за винятком контейнерів та іншого транспортного обладнання, які перевозяться за товаротранспортною накладною.
Якщо перевозиться консолідований вантаж, зазначається сукупна вага брутто всіх товарів відповідно до всіх товаротранспортних накладних.

Y
UA12

6/7

Опис товарів (транспортний договір House level)

Зазначається опис товару, який дає змогу одночасно ідентифікувати його з назвою вантажу та відомостями про вантаж, зазначеними в товаротранспортному та іншому товаросупровідному документах, та дозволяє ідентифікувати товар відповідно до відомостей, які вносяться в поле 6/14 ЗДП.
На початку опису товарів у прямокутних дужках "[ ]" зазначаються відомості про віднесення (невіднесення) товарів до категорії відходів, включених до Жовтого переліку відходів або Зеленого переліку відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 року N 1120 (далі - перелік відходів).

X
UA18

6/9

Тип пакування

Зазначається двозначний код відповідно до Класифікатора видів упаковок, що затверджується Міністерством фінансів України (далі - Класифікатор видів упаковок), найбільш наближений до характеристик упаковки вантажного місця, з урахуванням відомостей про вантаж, зазначених у товаросупровідному документі, пакувальному аркуші.
Поле не заповнюється, якщо не вносяться відомості в поле 6/10 ЗДП.

X
UA13

6/10

Кількість місць

Зазначається кількість вантажних місць відповідно до товаросупровідних документів, пакувальних аркушів.
Поле не заповнюється, якщо товари перевозяться насипом, наливом або навалом, і в товаросупровідних документах, пакувальних аркушах не визначено кількості вантажних місць (крім випадків переміщення товарів навалом у разі можливості виокремлення вантажних місць).

X

6/11

Маркування

У довільній формі, яка дозволяє ідентифікувати товари у вантажному відділенні транспортного засобу, зазначається маркування вантажних місць - написів, нанесених на відокремлені вантажні одиниці (ящики, бочки тощо) та/або упаковку товарів, на рівні опису комерційних, довідкових номерів вантажних відправлень.

X
UA13

6/12

Код небезпечних товарів ООН

Зазначається код, який ідентифікує товар як небезпечний товар ООН.
Поле не заповнюється, якщо товар не ідентифікується як небезпечний відповідно до Списку небезпечних товарів ООН (The United Nations Dangerous Goods identifier (далі - список UNDG).

X
UA17

6/14

Код товару

Згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів зазначається шестизначний код товарної підпозиції (перші шість знаків номенклатури товарів УКТЗЕД) відповідно до відомостей, які вносяться в поле 6/7 ЗДП.
Поле не заповнюється, якщо товари, які мають некомерційний характер, переміщуються в міжнародних експрес-відправленнях.

X

7/3

Довідковий номер при транспортуванні

Якщо перевізником для обліку перевезень додатково застосовується номер поїздки/рейсу, зазначаються відомості про такий номер.
Якщо перевізник не застосовує номера поїздки/рейсу, поле не заповнюється.

Y
UA14

7/4

Вид транспорту на кордоні

Згідно з Класифікатором видів транспорту, що затверджується Міністерством фінансів України (далі - Класифікатор видів транспорту), зазначається односимвольний код виду транспорту, який відповідає активному транспортному засобу, в якому очікується ввезення товарів на митну територію України.
Якщо при переміщенні товарів через митний кордон України застосовується змішане (комбіноване) перевезення, зазначається односимвольний код виду транспорту, який відповідає активному транспортному засобу, відомості про який вносяться в поля 7/14 та 7/15 ЗДП.

Y

7/10

Ідентифікаційний номер контейнера

Зазначаються позначки (літери та/або цифри), нанесені на контейнер, які ідентифікують транспортний контейнер.

XY
UA08
UA13

7/13

Код типу постачальника контейнера

Зазначаються відомості про особу, яка поставляла контейнер для завантаження товарів:
"1" - якщо контейнер поставлявся вантажовідправником;
"2" - якщо контейнер поставлявся перевізником.
Поле не заповнюється, якщо не вносяться відомості в поле 7/10 ЗДП.

XY
UA13

7/14

Ідентифікація активних транспортних засобів при перетині кордону

Зазначаються відомості про активний транспортний засіб (транспортні засоби), на якому (яких) безпосередньо перебувають товари та здійснюватиметься перетин митного кордону при ввезенні товарів на митну територію України.
При використанні комбінації з декількох транспортних засобів зазначаються відомості про транспортний засіб, який приводить до руху або перевозить розміщені на ньому інші транспортні засоби, відомості про які вносяться в поле 7/16 ЗДП.

XY
UA04
UA13

7/15

Країна реєстрації активних транспортних засобів при перетині кордону

Зазначається літерний код альфа-2 відповідно до класифікації країн світу країни реєстрації транспортного засобу, відомості про який вносяться в поле 7/14 ЗДП.
Поле не заповнюється, якщо в поле 7/14 ЗДП вносяться відомості про залізничний транспортний засіб.

XY
UA13

7/16

Ідентифікація пасивних транспортних засобів при перетині кордону

Зазначаються відомості про транспортний засіб (транспортні засоби), на якому (яких) безпосередньо перебувають товари та здійснюватиметься перетин митного кордону при ввезенні товарів на митну територію України, який не слідує своїм ходом та приводиться до руху за допомогою іншого транспортного засобу або який розміщено на іншому транспортному засобі, відомості про який внесено в поле 7/14 ЗДП.

XY
UA04
UA13

7/17

Країна реєстрації пасивних транспортних засобів при перетині кордону

Зазначається літерний код альфа-2 відповідно до класифікації країн світу країни реєстрації транспортного засобу, відомості про який вносяться в поле 7/16 ЗДП.
Поле заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 7/16 ЗДП.

XY
UA13

7/18

Номер пломби

Зазначається кількість накладених пломб та ідентифікаційні відомості з маркування, безпосередньо нанесеного на пломбу, що накладена на контейнер, вантажний відсік транспортного засобу, засіб пакування та на інше місце, в яких розміщено товари, що перевозяться транспортними засобами, відомості про які вносяться в поле/поля 7/10, 7/14, 7/16 ЗДП.

XY
UA07
UA13

2. Відомості, що вносяться до загальної декларації прибуття при переміщенні товарів через митний кордон України засобами залізничного транспорту

1/6

Номер товару

Зазначається порядковий номер товару, відомості про який вносяться у поля 6/7, 6/9 - 6/12, 6/14 ЗДП.

X

1/7

Ідентифікація обставин переміщення

При переміщенні товарів через митний кордон України засобами залізничного транспорту зазначається "F51".

Y

1/8

Підпис/автентифікація

Поле заповнюється автоматично після проведення електронної процедури підтвердження ідентифікації декларанта/представника.
Зазначаються власне ім'я, прізвище, серія (за наявності) та номер паспорта, контактний телефон (за наявності) особи-виконавця.

Y

2/2

Додаткова інформація

Зазначається п'ятизначний код (коди), який використовується для кодування додаткової інформації митного характеру.
За необхідності додаткова інформація в цьому полі може бути зазначена у вигляді тексту.

X
UA09

2/3

Видані документи, сертифікати та дозволи, додаткові посилання

Зазначаються відомості про документи, які подаються відповідно до підпунктів "а", "б" та "ґ" пункту 4 частини першої статті 335 МКУ.
За наявності додатково зазначаються відомості про: отримання авторизації, наявність дозволів, попередню або періодичну митну декларацію, попередні рішення з питань класифікації товарів, визначення країни походження товарів.
Відомості щодо кожного документа зазначаються з нового рядка: код документа згідно з Класифікатором документів, номер документа.
Якщо документ відсутній у відповідному розділі Класифікатора документів, у ЗДП зазначається код некласифікованого документа відповідного розділу.
Якщо документу відповідає код некласифікованого документа, перед номером документа зазначається його назва, яка повинна дозволяти ідентифікувати документ.

X

2/5

LRN (локальний довідковий номер)

Зазначається присвоєний декларантом/представником довідковий номер ЗДП, який формується за такою схемою: "ДДДДДДДДДДДДДДДДДННННН", де:
"ДДДДДДДДДДДДДДДДД" - обліковий номер, зазначений у полі 3/18 або 3/20 ЗДП, якщо такий обліковий номер у перевізника відсутній, зазначається "99999999999999999";
"ННННН" - безпосередній порядковий номер ЗДП, який отримується у наростаючому порядку за допомогою запровадженої декларантом/представником власної системи обліку подання митним органам загальних декларацій прибуття та є унікальним (не може повторюватись) за датою формування довідкового номера ЗДП.

Y
UA10

3/3

Відправник (транспортний договір Master level)

Зазначаються відомості про особу, яку в залізничній накладній визначено як відправника: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності).
Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/4 ЗДП.

Y
UA14

3/4

Ідентифікаційний номер відправника (транспортний договір Master level)

Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/3, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ.

Y
[14]
UA01
UA14

3/11

Одержувач (транспортний договір Master level)

Зазначаються відомості про особу, яку в залізничній накладній визначено як одержувача: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності).
Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/12 ЗДП.

Y

3/12

Ідентифікаційний номер одержувача (транспортний договір Master level)

Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/11, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ.

Y
[14]
UA01

3/13

Одержувач (транспортний договір House level)

Якщо товар переміщується як міжнародне експрес-відправлення зазначаються відомості про особу, яку в міжнародному транспортному документі визначено як одержувача: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності).
Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/14 ЗДП.

Y
UA14

3/14

Ідентифікаційний номер одержувача (транспортний договір House level)

Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/13, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ.

Y
[14]
UA01
UA14

3/18

Ідентифікаційний номер декларанта

Якщо ЗДП подає перевізник, зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ перевізником, що переміщує товари.
Якщо перевізник не перебуває на обліку відповідно до частини першої статті 455 МКУ, поле не заповнюється, відомості про перевізника, яким подається ЗДП, зазначаються в полі 3/31 ЗДП.
Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/20 ЗДП.

Y
UA01

3/20

Ідентифікаційний номер представника

Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ особою, яка від імені перевізника подає ЗДП відповідно до частини третьої статті 194 1 МКУ.
Поле не заповнюється, якщо ЗДП подає перевізник.

Y
UA01

3/21

Код статусу представника

Якщо вносяться відомості в поле 3/20 ЗДП, зазначається код "2" (представник діє від імені та в інтересах перевізника).

Y

3/24

Продавець

Зазначаються відомості про останнього відомого продавця товарів відповідно до товаросупровідних чи комерційних документів (рахунок-фактура (інвойс), рахунок-проформа тощо): найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності).
У разі відсутності у перевізника таких документів, або якщо товари ввозяться на митну територію України на умовах, відмінних від умов договору (контракту) про купівлю-продаж, або якщо перевізнику складно визначитись із відомостями про продавця товарів, зазначаються відомості про власника товарів або іншу особу, якій належить право володіння та/або користування, та/або розпоряджання товарами.
Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/25 ЗДП.

XY
[15]
UA13

3/25

Ідентифікаційний номер продавця

Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/24 ЗДП, отриманий такою особою відповідно до частини першої статті 455 МКУ.
Якщо особа не перебуває на обліку відповідно до частини першої статті 455 МКУ, поле не заповнюється.

XY
UA01
UA13

3/26

Покупець

Зазначаються відомості про останнього відомого покупця товарів відповідно до товаросупровідних чи комерційних документів (рахунок-фактура (інвойс), рахунок-проформа тощо): найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності).
У разі відсутності у перевізника таких документів, або якщо товари ввозяться на митну територію України на умовах, відмінних від умов договору (контракту) про купівлю-продаж, або якщо перевізнику складно визначитись із відомостями про покупця товарів, зазначаються відомості про власника товарів або іншу особу, якій належить право володіння та/або користування, та/або розпоряджання товарами.
Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/27 ЗДП.

XY
[15]
UA13

3/27

Ідентифікаційний номер покупця

Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/26 ЗДП, отриманий такою особою відповідно до частини першої статті 455 МКУ.
Якщо особа не перебуває на обліку відповідно до частини першої статті 455 МКУ, поле не заповнюється.

XY
UA01
UA13

3/31

Перевізник

Зазначаються відомості про перевізника, що переміщує товари відповідно до товаротранспортного документа: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності).
Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/18 або 3/32 ЗДП.

Y

3/32

Ідентифікаційний номер перевізника

Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ перевізником, що переміщує товари.
Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/18 ЗДП або перевізник не перебуває на обліку відповідно до частини першої статті 455 МКУ.

Y
UA01

4/2

Спосіб оплати за транспортні послуги

Згідно з умовами договору (контракту) про перевезення, зазначається код особливості способу оплати за транспортні послуги.
Якщо перевезення товарів виконується без надання транспортної послуги, поле не заповнюється.

XY
[14]
UA06

5/1

Орієнтовні дата та час прибуття в перше місце прибуття на митну територію України

Зазначаються відомості про заплановані дату та київський час, коли активний транспортний засіб прибуває до першого пункту пропуску через державний кордон України, відомості про який зазначаються в полі 5/24 ЗДП.

Y
UA16

5/19

Коди країн маршруту транспортних засобів

Із застосуванням літерних кодів альфа-2 відповідно до класифікації країн світу зазначаються коди усіх країн (країни місця навантаження, країни/країн транзитного слідування та країни місця розвантаження), через які на транспортних засобах, відомості про які зазначаються в полях 7/14 та 7/16 ЗДП, переміщувались товари, відомості про які зазначаються в полях 1/6, 6/7 ЗДП.
Код кожної країни зазначається з нового рядка у хронологічному порядку слідування транспортних засобів.

Y

5/20

Коди країн маршруту партії товару

У хронологічному порядку із застосуванням літерних кодів альфа-2 відповідно до класифікації країн світу зазначаються коди усіх країн (країни пункту початкового відправлення, країни/країн транзитного слідування та країни кінцевого пункту призначення), через які переміщувались товари відповідно до даних, зазначених у товаротранспортному документі на товари, який застосовується перевізником відповідно до договору (контракту) про перевезення.
Якщо товари до місця навантаження, відомості про яке зазначаються в полі 5/21 ЗДП, перевозились за іншими товаротранспортними документами та/або іншими перевізниками, для внесення відомостей у поле враховуються дані з таких товаротранспортних та/або товаросупровідних документів, оригінали або копії яких наявні у розпорядженні у перевізника, або такі дані відомі перевізнику або особі, відомості про яку зазначаються в полі 3/20 ЗДП, за іншим порядком їх отримання в тому обсязі, в якому вони відомі перевізнику або такій особі.
Якщо товар переміщується як міжнародне експрес-відправлення, зазначаються відомості лише про країну пункту початкового відправлення товару.

XY

5/21

Місце навантаження

Зазначаються відомості про місце навантаження - код ЛОКОД ООН місця навантаження.

XY
UA02
UA03

5/22

Місце розвантаження

Зазначаються відомості про місце розвантаження - код ЛОКОД ООН місця розвантаження.

XY
UA02
UA03

5/24

Код митниці першого в'їзду

Згідно з Класифікатором Держмитслужби зазначається код місця митного оформлення з ознакою пункту пропуску, через який товари ввозяться на митну територію України.

Y

6/4

Вага брутто (кг) (транспортний договір House level)

Зазначається вага брутто (у кілограмах) - загальна вага товарів (в межах однієї відправки), що включає в себе вагу всієї упаковки (включаючи піддони), за винятком контейнерів та іншого транспортного обладнання, які перевозяться за залізничною накладною.

Y
UA12

6/7

Опис товарів (транспортний договір House level)

Зазначається опис товару, який дає змогу одночасно ідентифікувати його з назвою вантажу та відомостями про вантаж, зазначеними в товаротранспортному та іншому товаросупровідному документах, та дозволяє ідентифікувати товар відповідно до відомостей, які вносяться в поле 6/14 ЗДП.
На початку опису товарів у прямокутних дужках "[ ]" зазначаються відомості про віднесення (невіднесення) товарів до переліку відходів.

X
UA18

6/9

Тип пакування

Зазначається двозначний код відповідно до Класифікатора видів упаковок, найбільш наближений до характеристик упаковки вантажного місця, з урахуванням відомостей про вантаж, зазначених у товаросупровідному документі, пакувальному аркуші.
Поле не заповнюється, якщо не вносяться відомості в поле 6/10 декларації

X
UA13

6/10

Кількість місць

Зазначається кількість вантажних місць відповідно до товаросупровідних документів, пакувальних аркушів.
Поле не заповнюється, якщо товари перевозяться насипом, наливом або навалом, і в товаросупровідних документах, пакувальних аркушах не визначено кількості вантажних місць (крім випадків переміщення товарів навалом у разі можливості виокремлення вантажних місць).

X

6/11

Маркування

У довільній формі, яка дозволяє ідентифікувати товари у вантажному відділенні транспортного засобу, зазначається маркування вантажних місць - написів, нанесених на відокремлені вантажні одиниці (ящики, бочки тощо) та/або упаковку товарів, на рівні опису комерційних, довідкових номерів вантажних відправлень.

X
UA13

6/12

Код небезпечних товарів ООН

Зазначається код, який ідентифікує товар як небезпечний товар ООН.
Поле не заповнюється, якщо товар не ідентифікується як небезпечний відповідно до списку UNDG.

X
UA17

6/14

Код товару

Згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів зазначається шестизначний код товарної підпозиції (перші шість знаків номенклатури товарів УКТЗЕД) відповідно до відомостей, які вносяться в поле 6/7 ЗДП.
Поле не заповнюється, якщо товари, які мають некомерційний характер, переміщуються в міжнародних експрес-відправленнях.

X

7/3

Довідковий номер при транспортуванні

Якщо перевізником для обліку перевезень додатково застосовується номер поїздки/рейсу, зазначаються відомості про такий номер.
Якщо перевізником номер поїздки/рейсу не застосовується, поле не заповнюється.

Y
UA14

7/4

Вид транспорту на кордоні

Згідно з Класифікатором видів транспорту зазначається односимвольний код виду транспорту, який відповідає транспортному засобу, в якому очікується ввезення товарів на митну територію України.

Y

7/10

Ідентифікаційний номер контейнера

Зазначаються позначки (літери та/або цифри), нанесені на контейнер, які ідентифікують транспортний контейнер.

XY
UA08
UA13

7/13

Код типу постачальника контейнера

Зазначаються відомості про особу, яка поставляла контейнер для завантаження товарів:
"1" - якщо контейнер поставлявся вантажовідправником;
"2" - якщо контейнер поставлявся перевізником.
Поле не заповнюється, якщо не вносяться відомості в поле 7/10 ЗДП.

XY
UA13

7/14

Ідентифікація активних транспортних засобів при перетині кордону

Зазначаються відомості про активний транспортний засіб (транспортні засоби), на якому (яких) безпосередньо перебувають товари та здійснюватиметься перетин митного кордону при ввезенні товарів на митну територію України.
При використанні комбінації з декількох транспортних засобів зазначаються відомості про транспортний засіб, який приводить до руху або перевозить розміщені на ньому інші транспортні засоби, відомості про які вносяться в поле 7/16 ЗДП.

XY
UA04
UA13

7/15

Країна реєстрації активних транспортних засобів при перетині кордону

Зазначається літерний код альфа-2 відповідно до класифікації країн світу країни реєстрації транспортного засобу, відомості про який вносяться в поле 7/14 ЗДП.

XY
UA13

7/16

Ідентифікація пасивних транспортних засобів при перетині кордону

Зазначаються відомості про транспортний засіб (транспортні засоби), на якому (яких) безпосередньо перебувають товари та здійснюватиметься перетин митного кордону при ввезенні товарів на митну територію України, який не слідує своїм ходом та приводиться до руху за допомогою іншого транспортного засобу або який розміщено на іншому транспортному засобі.

XY
UA04
UA13

7/18

Номер пломби

Зазначається кількість накладених пломб та ідентифікаційні відомості з маркування, безпосередньо нанесеного на пломбу, що накладена на контейнер, вантажний відсік транспортного засобу, засіб пакування та на інше місце, в яких розміщено товари, що перевозяться транспортними засобами, відомості про які вносяться в поле/поля 7/10, 7/16 ЗДП.

XY
UA07
UA13

3. Відомості, що вносяться до загальної декларації прибуття при переміщенні товарів через митний кордон України засобами авіаційного транспорту

1/6

Номер товару

Зазначається порядковий номер товару, відомості про який вносяться у поля 6/7, 6/9 - 6/12, 6/14 ЗДП.

X

1/7

Ідентифікація обставин переміщення

При переміщенні товарів через митний кордон України засобами авіаційного транспорту зазначається:
"F20" - якщо ЗДП подається перед завантаженням;
"F21" - якщо перевезення виконується за мастер авіаційною вантажною накладною (Master air waybill);
"F27" - якщо ЗДП подається після завантаження до прибуття транспортного засобу;
"F30" - якщо переміщуються міжнародні експрес-відправлення.

Y

1/8

Підпис/автентифікація

Поле заповнюється автоматично після проведення електронної процедури підтвердження ідентифікації декларанта/представника.
Зазначаються власне ім'я, прізвище, серія (за наявності) та номер паспорта, контактний телефон (за наявності) особи-виконавця.

Y

2/2

Додаткова інформація

Зазначається п'ятизначний код (коди), який використовується для кодування додаткової інформації митного характеру.
За необхідності додаткова інформацію в цьому полі може бути зазначено у вигляді тексту.

X
UA09

2/3

Видані документи, сертифікати та дозволи, додаткові посилання

Зазначаються відомості про документи, які подаються відповідно до підпунктів "б", "г" та "ґ" пункту 3 частини першої статті 335 МКУ.
Якщо перевезення виконується за двома або більше авіаційними вантажними накладними або транспортними (перевізними) документами відповідно до транспортних договорів мастер та домашнього рівня, зазначаються відомості про такі мастер і домашній документи.
За наявності додатково зазначаються відомості про: отримання авторизації, наявність дозволів, попередню або періодичну митну декларацію, попередні рішення з питань класифікації товарів, визначення країни походження товарів.
Відомості щодо кожного документа зазначаються з нового рядка: код документа згідно з Класифікатором документів, номер документа.
Якщо документ відсутній у відповідному розділі Класифікатора документів, у ЗДП зазначається код некласифікованого документа відповідного розділу.
Якщо документу відповідає код некласифікованого документа, перед номером документа зазначається його назва, яка повинна дозволяти ідентифікувати документ.

X

2/5

LRN (локальний довідковий номер)

Зазначається присвоєний декларантом/представником довідковий номер ЗДП, який формується за такою схемою: "ДДДДДДДДДДДДДДДДДННННН", де:
"ДДДДДДДДДДДДДДДДД" - обліковий номер, зазначений у полі 3/18 або 3/20 ЗДП, якщо такий обліковий номер у перевізника відсутній, зазначається "99999999999999999";
"ННННН" - безпосередній порядковий номер ЗДП, який отримується у наростаючому порядку за допомогою запровадженої декларантом/представником власної системи обліку подання митним органам загальних декларацій прибуття та є унікальним (не може повторюватись) за датою формування довідкового номера ЗДП.

Y
UA10

3/3

Відправник (транспортний договір Master level)

Зазначаються відомості про особу, яку в мастер авіаційній вантажній накладній (Master air waybill) визначено як відправника: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності).
Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/4 ЗДП.

Y

3/4

Ідентифікаційний номер відправника (транспортний договір Master level)

Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/3, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ.

Y
[14]
UA01

3/5

Відправник (транспортний договір House level)

Зазначаються відомості про особу, яку в домашній авіаційній вантажній накладній (House air waybill) визначено як відправника: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності).
Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/6 ЗДП.

Y
UA20

3/6

Ідентифікаційний номер відправника (транспортний договір House level)

Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/5, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ.

Y
[14]
UA01
UA20

3/11

Одержувач (транспортний договір Master level)

Зазначаються відомості про особу, яку в мастер авіаційній вантажній накладній (Master air waybill) визначено як одержувача: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності).
Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/12 ЗДП.

Y

3/12

Ідентифікаційний номер одержувача (транспортний договір Master level)

Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/11, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ.

Y
[14]
UA01

3/13

Одержувач (транспортний договір House level)

Зазначаються відомості про особу, яку в домашній авіаційній вантажній накладній (House air waybill) визначено як одержувача: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності).
Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/14 ЗДП.

Y
UA20

3/14

Ідентифікаційний номер одержувача (транспортний договір House level)

Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/13, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ.

Y
[14]
UA01
UA20

3/18

Ідентифікаційний номер декларанта

Якщо ЗДП подається перевізником, зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ перевізником, що переміщує товари.
Якщо перевізник не перебуває на обліку відповідно до частини першої статті 455 МКУ, поле не заповнюється, відомості про перевізника, яким подається ЗДП, зазначаються в полі 3/31 ЗДП.
Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/20 ЗДП.

Y
UA01

3/20

Ідентифікаційний номер представника

Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ особою, яка від імені перевізника подає ЗДП відповідно до частини третьої статті 194 1 МКУ.
Поле не заповнюється, якщо ЗДП подає перевізник.

Y
UA01

3/21

Код статусу представника

Якщо вносяться відомості в поле 3/20 ЗДП, зазначається код "2" (представник діє від імені та в інтересах перевізника).

Y

3/31

Перевізник

Зазначаються відомості про перевізника, що переміщує товари відповідно до товаротранспортного документа: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності).
Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/18 або 3/32 ЗДП.

Y

3/32

Ідентифікаційний номер перевізника

Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ перевізником, що переміщує товари.
Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/18 ЗДП або перевізник не перебуває на обліку відповідно до частини першої статті 455 МКУ.

Y
UA01

3/33

Сторона для повідомлення (транспортний договір Master level)

Зазначаються відомості про особу, яку в мастер авіаційній вантажній накладній (Master air waybill) визначено як сторону для повідомлення при прибутті товару: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності).

XY
UA13

3/34

Ідентифікаційний номер сторони повідомлення (транспортний договір Master level)

Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/33, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ.

XY
UA01
UA13

3/35

Сторона для повідомлення (транспортний договір House level)

Зазначаються відомості про особу, яку в домашній авіаційній вантажній накладній (House air waybill) визначено як сторону для повідомлення при прибутті товару: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності).

XY
UA13
UA20

3/36

Ідентифікаційний номер сторони повідомлення (транспортний договір House level)

Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/35, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ.

XY
UA01
UA13
UA20

3/38

Особа, якою будуть надані додаткові відомості

Якщо відомостей у полях ЗДП з особливістю заповнення UA13 не було зазначено в таких полях (окремих полях), зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ, якою можуть бути надані митному органу такі відомості, за умови, що необхідні відомості про особу відомі декларанту/представнику.
У разі відсутності таких відомостей про особу у декларанта/представника або якщо особа не перебуває на обліку відповідно до частини першої статті 455 МКУ, поле не заповнюється.

XY
UA01

4/2

Спосіб оплати за транспортні послуги

Згідно з умовами договору (контракту) про перевезення зазначається код особливості способу оплати за транспортні послуги.
Якщо перевезення товарів виконується без надання транспортної послуги поле не заповнюється.

XY
[14]
UA06

5/1

Орієнтовні дата та час прибуття в перше місце прибуття на митну територію України

Зазначаються відомості про заплановані дату та київський час, коли активний транспортний засіб прибуває до першого пункту пропуску через державний кордон України, відомості про який зазначаються в полі 5/24 ЗДП.

Y
UA16

5/10

Код місця, куди буде доставлено товар (транспортний договір Master level)

Зазначається код ЛОКОД ООН аеропорту призначення відповідно до мастер авіаційної вантажної накладної (Master air waybill).

Y
UA02
UA13 UA21

5/11

Код місця, куди буде доставлено товар (транспортний договір House level)

Зазначається код ЛОКОД ООН аеропорту призначення відповідно до домашньої авіаційної вантажної накладної (House air waybill).

Y
UA02
UA13 UA20
UA21

5/13

Код наступної митниці в'їзду

Поле заповнюється, якщо планується вивезення товарів з пункту пропуску митниці в'їзду, до якої подається ЗДП (митниці, в зоні діяльності якої буде здійснено перший перетин транспортним засобом митного кордону України), з подальшим фактичним пропуском цих самих товарів через митний кордон України через інший пункт пропуску.
Згідно з Класифікатором Держмитслужби зазначається код місця митного оформлення з ознакою пункту пропуску, через який товари будуть фактично пропускатись через митний кордон на митну територію України.

Y

5/19

Коди країн маршруту транспортних засобів

Із застосуванням літерних кодів альфа-2 відповідно до класифікації країн світу зазначаються коди усіх країн (країни місця навантаження, країни/країн транзитного слідування та країни місця розвантаження), через які на транспортних засобах, відомості про які зазначаються в полях 7/14 та 7/16 ЗДП, переміщувались товари, відомості про які зазначаються в полях 1/6, 6/7 ЗДП.
Код кожної країни наводиться з нового рядка у хронологічному порядку слідування транспортних засобів.

Y

5/20

Коди країн маршруту партії товару

У хронологічному порядку із застосуванням літерних кодів альфа-2 відповідно до класифікації країн світу зазначаються коди усіх країн (країни пункту початкового відправлення, країни/країн транзитного слідування та країни кінцевого пункту призначення), через які переміщувались товари відповідно до даних, зазначених у товаротранспортному документі на товари, який застосовується перевізником відповідно до договору (контракту) про перевезення.
Якщо товари до місця навантаження, відомості про яке зазначаються в полі 5/21 ЗДП, перевозились за іншими товаротранспортними документами та/або іншими перевізниками, для внесення відомостей у поле враховуються дані з таких товаротранспортних та/або товаросупровідних документів, оригінали або копії яких наявні у розпорядженні у перевізника, або такі дані відомі перевізнику або особі, відомості про яку зазначаються в полі 3/20 ЗДП, за іншим порядком їх отримання в тому обсязі, в якому вони відомі перевізнику або такій особі.
Якщо товар переміщується як міжнародне експрес-відправлення, зазначаються відомості лише про країну пункту початкового відправлення товару.

XY
UA20

5/21

Місце навантаження

Зазначаються відомості про місце навантаження - код ЛОКОД ООН місця навантаження.

XY
UA02
UA03

5/22

Місце розвантаження

Зазначаються відомості про місце розвантаження - код ЛОКОД ООН місця розвантаження.

XY
UA02
UA03

5/24

Код митниці першого в'їзду

Згідно з Класифікатором Держмитслужби зазначається код місця митного оформлення з ознакою пункту пропуску, через який товари ввозяться на митну територію України або в який прибуває транспортний засіб при першому перетині митного кордону України, і при цьому зазначаються відомості в поле 5/13 ЗДП.

Y

6/3

Вага брутто (кг) (транспортний договір Master level)

Зазначається вага брутто (у кілограмах) - загальна вага товарів, що включає в себе вагу всієї упаковки (включаючи піддони), за винятком контейнерів та іншого транспортного обладнання, які перевозяться за мастер авіаційною вантажною накладною (Master air waybill).

XY
UA12
UA13

6/4

Вага брутто (кг) (транспортний договір House level)

Зазначається вага брутто (у кілограмах) - загальна вага товарів, що включає в себе вагу всієї упаковки (включаючи піддони), за винятком контейнерів та іншого транспортного обладнання, які перевозяться за домашньою авіаційною вантажною накладною (House air waybill).

XY
UA12
UA20

6/6

Опис товарів (транспортний договір Master level)

Зазначається опис товару, який одночасно ідентифікується з назвою вантажу та відомостями про вантаж, зазначеними в мастер авіаційній вантажній накладній (Master air waybill) та інших товаросупровідних документах, та дозволяє ідентифікувати товар відповідно до відомостей, які вносяться в поле 6/14 ЗДП.
На початку опису товарів у прямокутних дужках "[ ]" зазначаються відомості про віднесення (невіднесення) товарів до переліку відходів.

X
UA13
UA18

6/7

Опис товарів (транспортний договір House level)

Зазначається опис товару, який дає змогу одночасно ідентифікувати його з назвою вантажу та відомостями про вантаж, зазначеними в товаротранспортному та іншому товаросупровідному документах, та дозволяє ідентифікувати товар відповідно до відомостей, які вносяться в поле 6/14 ЗДП.
На початку опису товарів в прямокутних дужках "[ ]" зазначаються відомості про віднесення (невіднесення) товарів до переліку відходів.

X
UA18
UA20

6/9

Тип пакування

Зазначається двозначний код відповідно до Класифікатора видів упаковок, найбільш наближений до характеристик упаковки вантажного місця, з урахуванням відомостей про вантаж, зазначених у товаросупровідному документі, пакувальному аркуші.
Поле не заповнюється, якщо не вносяться відомості в поле 6/10 ЗДП.

X
UA13
UA20

6/10

Кількість місць

Зазначається кількість вантажних місць відповідно до товаросупровідних документів, пакувальних аркушів.
Поле не заповнюється, якщо товари перевозяться насипом, наливом або навалом, і в товаросупровідних документах, пакувальних аркушах не визначено кількості вантажних місць (крім випадків переміщення товарів навалом у разі можливості виокремлення вантажних місць).

X
UA20

6/11

Маркування

У довільній формі, яка дозволяє ідентифікувати товари у вантажному відділенні транспортного засобу, зазначається маркування вантажних місць - написів, нанесених на відокремлені вантажні одиниці (ящики, бочки тощо) та/або упаковку товарів, на рівні опису комерційних, довідкових номерів вантажних відправлень.

X
UA13
UA20

6/12

Код небезпечних товарів ООН

Зазначається код, який ідентифікує товар як небезпечний товар ООН.
Поле не заповнюється, якщо товар не ідентифікується як небезпечний відповідно до списку UNDG.

X
UA17

6/14

Код товару

Згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів зазначається шестизначний код товарної підпозиції (перші шість знаків номенклатури товарів УКТЗЕД) відповідно до відомостей, які вносяться в поле 6/7 ЗДП.
Поле не заповнюється, якщо переміщуються товари, які мають некомерційний характер.

X
UA20

7/3

Довідковий номер при транспортуванні

Зазначаються відомості про номер рейсу.

Y

7/4

Вид транспорту на кордоні

Згідно з Класифікатором видів транспорту зазначається односимвольний код виду транспорту, який відповідає транспортному засобу, в якому очікується ввезення товарів на митну територію України.

Y

7/10

Ідентифікаційний номер контейнера

Зазначаються позначки (літери та/або цифри), нанесені на контейнер, які ідентифікують транспортний контейнер.

XY
UA08
UA13

4. Відомості, що вносяться до загальної декларації прибуття при переміщенні товарів через митний кордон України засобами водного (морського або річкового) транспорту

1/6

Номер товару

Зазначається порядковий номер товару, відомості про який вносяться у поля 6/7, 6/9 - 6/12, 6/14 ЗДП.

X

1/7

Ідентифікація обставин переміщення

При переміщенні товарів через митний кордон України засобами водного транспорту зазначається:
"F10" - якщо застосовується іменний коносамент (Straight bill of lading), який містить необхідну повну інформацію для зазначення відомостей у ЗДП від вантажоодержувача;
"F11" - якщо застосовується мастер коносамент (Master bill of lading) з базовими домашніми коносаментами (House bill of lading), що містять необхідну повну інформацію для зазначення відомостей у ЗДП від вантажоодержувача на рівні найнижчого домашнього коносамента;
"F12" - якщо застосовується лише мастер коносамент (Master bill of lading), який містить неповну інформацію для зазначення відомостей у ЗДП;
"F13" - якщо застосовується лише іменний коносамент (Straight bill of lading), який містить неповну інформацію для зазначення відомостей у ЗДП.

Y

1/8

Підпис/автентифікація

Поле заповнюється автоматично після проведення електронної процедури підтвердження ідентифікації декларанта/представника.
Зазначаються власне ім'я, прізвище, серія (за наявності) та номер паспорта, контактний телефон (за наявності) особи-виконавця.

Y

2/2

Додаткова інформація

Зазначається п'ятизначний код (коди), який використовується для кодування додаткової інформації митного характеру.
За необхідності додаткову інформацію в цьому полі може бути зазначено у вигляді тексту.

X
UA09

2/3

Видані документи, сертифікати та дозволи, додаткові посилання

Зазначаються відомості про документи, які подаються відповідно до підпунктів "є" та "ж" пункту 2 частини першої статті 335 МКУ.
Якщо перевезення виконується за двома або більше транспортними (перевізними) документами відповідно до транспортних договорів мастер та домашнього рівня, зазначаються відомості про такі мастер і домашній документи.
За наявності додатково зазначаються відомості про: отримання авторизації, наявність дозволів, попередню або періодичну митну декларацію, попередні рішення з питань класифікації товарів, визначення країни походження товарів.
Відомості щодо кожного документа зазначаються з нового рядка: код документа згідно з Класифікатором документів, номер документа.
Якщо документ відсутній у відповідному розділі Класифікатора документів, у ЗДП зазначається код некласифікованого документа відповідного розділу.
Якщо документу відповідає код некласифікованого документа, перед номером документа зазначається його назва, яка повинна дозволяти ідентифікувати документ.

X

2/5

LRN (локальний довідковий номер)

Зазначається присвоєний декларантом/представником довідковий номер ЗДП, який формується за такою схемою: "ДДДДДДДДДДДДДДДДДННННН", де:
"ДДДДДДДДДДДДДДДДД" - обліковий номер, зазначений в полі 3/18 або 3/20 ЗДП, якщо такий обліковий номер у перевізника відсутній, зазначається "99999999999999999";
"ННННН" - безпосередній порядковий номер ЗДП, який отримується у наростаючому порядку за допомогою запровадженої декларантом/представником власної системи обліку подання митним органам загальних декларацій прибуття та є унікальним (не може повторюватись) за датою формування довідкового номера ЗДП.

Y
UA10

3/3

Відправник (транспортний договір Master level)

Зазначаються відомості про особу, яка в мастер коносаменті (Master bill of lading) визначена як відправник: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності).
Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/4 ЗДП.

Y

3/4

Ідентифікаційний номер відправника (транспортний договір Master level)

Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/3, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ.

Y
[14]
UA01

3/5

Відправник (транспортний договір House level)

Зазначаються відомості про особу, яку в домашньому коносаменті (House bill of lading) визначено як відправника: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності).
Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/6 ЗДП.

Y
UA20

3/6

Ідентифікаційний номер відправника (транспортний договір House level)

Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/5, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ.

Y
[14]
UA01

3/11

Одержувач (транспортний договір Master level)

Зазначаються відомості про особу, яку в мастер коносаменті (Master bill of lading) визначено як одержувача: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності).
Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/12 ЗДП.

Y
UA05

3/12

Ідентифікаційний номер одержувача (транспортний договір Master level)

Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/11, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ.

Y
[14]
UA01

3/13

Одержувач (транспортний договір House level)

Зазначаються відомості про особу, яку в домашньому коносаменті (House bill of lading) визначено як одержувача: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності).
Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/14 ЗДП.

Y
UA05
UA20

3/14

Ідентифікаційний номер одержувача (транспортний договір House level)

Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/13, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ.

Y
[14]
UA01

3/18

Ідентифікаційний номер декларанта

Якщо ЗДП подається перевізником, зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ перевізником, що переміщує товари.
Якщо перевізник не перебуває на обліку відповідно до частини першої статті 455 МКУ, поле не заповнюється, відомості про перевізника, яким подається ЗДП, зазначаються в полі 3/31 ЗДП.
Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/20 ЗДП.

Y
UA01

3/20

Ідентифікаційний номер представника

Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ особою, яка від імені перевізника подає ЗДП відповідно до частини третьої статті 194 1 МКУ.
Поле не заповнюється, якщо ЗДП подається перевізником.

Y
UA01

3/21

Код статусу представника

Якщо вносяться відомості в поле 3/20 ЗДП, зазначається код "2" (представник діє від імені та в інтересах перевізника).

Y

3/24

Продавець

Зазначаються відомості про останнього відомого продавця товарів відповідно до товаросупровідних чи комерційних документів (рахунок-фактура (інвойс), рахунок-проформа тощо): найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності).
У разі відсутності у перевізника таких документів або якщо товари ввозяться на митну територію України на умовах, відмінних від умов договору (контракту) про купівлю-продаж, або якщо перевізнику складно визначитись із відомостями про продавця товарів, зазначаються відомості про власника товарів або іншу особу, якій належить право володіння та/або користування, та/або розпоряджання товарами.
Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/25 ЗДП.

XY
[15]
UA13
UA20

3/25

Ідентифікаційний номер продавця

Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/24 ЗДП, отриманий такою особою відповідно до частини першої статті 455 МКУ.
Якщо особа не перебуває на обліку відповідно до частини першої статті 455 МКУ, поле не заповнюється.

XY
UA01
UA13

3/26

Покупець

Зазначаються відомості про останнього відомого покупця товарів відповідно до товаросупровідних чи комерційних документів (рахунок-фактура (інвойс), рахунок-проформа тощо): найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності).
У разі відсутності у перевізника таких документів або якщо товари ввозяться на митну територію України на умовах, відмінних від умов договору (контракту) про купівлю-продаж, або якщо перевізнику складно визначитись із відомостями про покупця товарів, зазначаються відомості про власника товарів або іншу особу, якій належить право володіння та/або користування, та/або розпоряджання товарами.
Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/27 ЗДП.

XY
[15]
UA05
UA13
UA20

3/27

Ідентифікаційний номер покупця

Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/26 ЗДП, отриманий такою особою відповідно до частини першої статті 455 МКУ.
Якщо особа не перебуває на обліку відповідно до частини першої статті 455 МКУ, поле не заповнюється.

XY
UA01
UA13

3/31

Перевізник

Зазначаються відомості про перевізника, що переміщує товари відповідно до товаротранспортного документа: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності).
Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/18 або 3/32 ЗДП.

Y

3/32

Ідентифікаційний номер перевізника

Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ перевізником, що переміщує товари.
Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/18 ЗДП або перевізник не перебуває на обліку відповідно до частини першої статті 455 МКУ.

Y
UA01

3/33

Сторона для повідомлення (транспортний договір Master level)

Зазначаються відомості про особу, яку в мастер коносаменті (Master bill of lading) визначено як сторону для повідомлення при прибутті товару: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності).
Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/34 ЗДП.

XY
UA13

3/34

Ідентифікаційний номер сторони повідомлення (транспортний договір Master level)

Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/33, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ.

XY
UA01
UA13

3/35

Сторона для повідомлення (транспортний договір House level)

Зазначаються відомості про особу, яку в домашньому коносаменті (House bill of lading) визначено як сторону для повідомлення при прибутті товару: найменування юридичної особи або власне ім'я, прізвище фізичної особи / фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса), контактний телефон (за наявності).
Поле не заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 3/36 ЗДП.

XY
UA13
UA20

3/36

Ідентифікаційний номер сторони повідомлення (транспортний договір House level)

Зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, відомості про яку вносяться в поле 3/35, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ.

XY
UA01
UA13

3/38

Особа, якою будуть надані додаткові відомості

Якщо відомості в полях ЗДП з особливістю заповнення UA13 не були зазначені у таких полях (окремих полях), зазначається присвоєний митним органом обліковий номер особи, отриманий відповідно до частини першої статті 455 МКУ, якою можуть бути надані митному органу такі відомості, за умови що необхідні відомості про особу відомі декларанту/представнику.
У разі відсутності таких відомостей про особу у декларанта/представника або якщо особа не перебуває на обліку відповідно до частини першої статті 455 МКУ, поле не заповнюється.

XY
UA01

4/2

Спосіб оплати за транспортні послуги

Згідно з умовами договору (контракту) про перевезення, зазначається код особливості способу оплати за транспортні послуги.
Якщо перевезення товарів виконується без надання транспортної послуги, поле не заповнюється.

XY
[14]
UA06

5/1

Орієнтовні дата та час прибуття в перше місце прибуття на митну територію України

Зазначаються відомості про заплановані дату, коли активний транспортний засіб прибуває до першого пункту пропуску через державний кордон України, відомості про який зазначаються в полі 5/24 ЗДП.

Y
UA16

5/10

Код місця, куди буде доставлено товар (транспортний договір Master level)

Зазначається код ЛОКОД ООН порту призначення відповідно до мастер коносаменту (Master bill of lading).

Y
UA02
UA21

5/11

Код місця, куди буде доставлено товар (транспортний договір House level)

Зазначається код ЛОКОД ООН порту призначення відповідно до домашнього коносаменту (House bill of lading).

Y
UA02
UA20
UA21

5/13

Код наступної митниці в'їзду

Поле заповнюється, якщо планується вивезення товарів з пункту пропуску митниці в'їзду, в яку подається ЗДП (митниці, в зоні діяльності якої буде здійснюватися перший перетин транспортним засобом митного кордону України), з подальшим фактичним пропуском цих самих товарів через митний кордон України через інший пункт пропуску.
Згідно з Класифікатором Держмитслужби зазначається код місця митного оформлення з ознакою пункту пропуску, через який товари будуть фактично пропускатись через митний кордон на митну територію України.

Y

5/19

Коди країн маршруту транспортних засобів

Із застосуванням літерних кодів альфа-2 відповідно до класифікації країн світу зазначаються коди усіх країн (країни місця навантаження, країни/країн транзитного слідування та країни місця розвантаження), через які на транспортних засобах, відомості про які зазначаються в полях 7/14 та 7/16 ЗДП, переміщувались товари, відомості про які зазначаються в полях 1/6, 6/7 ЗДП.
Код кожної країни зазначається з нового рядка у хронологічному порядку слідування транспортних засобів.

Y

5/20

Коди країн маршруту партії товару

У хронологічному порядку із застосуванням літерних кодів альфа-2 відповідно до класифікації країн світу зазначаються коди усіх країн (країни пункту початкового відправлення, країни/країн транзитного слідування та країни кінцевого пункту призначення), через які переміщувались товари відповідно до даних, зазначених у товаротранспортному документі на товари, який застосовується перевізником відповідно до договору (контракту) про перевезення.
Якщо товари до місця навантаження, відомості про яке зазначаються в полі 5/21 ЗДП, перевозились за іншими товаротранспортними документами та/або іншими перевізниками, для внесення відомостей у поле враховуються дані з таких товаротранспортних та/або товаросупровідних документів, оригінали або копії яких наявні у розпорядженні у перевізника, або такі дані відомі перевізнику або особі, відомості про яку зазначаються в полі 3/20 ЗДП, за іншим порядком їх отримання в тому обсязі, в якому вони відомі перевізнику або такій особі.
Якщо товар переміщується як міжнародне експрес-відправлення, зазначаються відомості лише про країну пункту початкового відправлення товару.

XY
UA20

5/21

Місце навантаження

Зазначаються відомості про місце навантаження - код ЛОКОД ООН місця навантаження.

XY
UA02
UA03

5/22

Місце розвантаження

Зазначаються відомості про місце розвантаження - код ЛОКОД ООН місця розвантаження.

XY
UA02
UA03

5/24

Код митниці першого в'їзду

Згідно з Класифікатором Держмитслужби зазначається код місця митного оформлення з ознакою пункту пропуску, через який товари ввозяться на митну територію України або в який прибуває транспортний засіб при першому перетині митного кордону України, і при цьому зазначаються відомості в полі 5/13 ЗДП.

Y

5/30

Місце приймання

Зазначається код ЛОКОД ООН місця, де товар у вантажовідправника приймає особа, яка видає коносамент.

XY
UA02
UA03

6/3

Вага брутто (кг) (транспортний договір Master level)

Зазначається вага брутто (у кілограмах) - загальна вага товарів, що включає в себе вагу всієї упаковки (включаючи піддони), за винятком контейнерів та іншого транспортного обладнання, які перевозяться за мастер коносаментом (Master bill of lading).

XY
UA12
UA13

6/4

Вага брутто (кг) (транспортний договір House level)

Зазначається вага брутто (у кілограмах) - загальна вага товарів, що включає в себе вагу всієї упаковки (включаючи піддони), за винятком контейнерів та іншого транспортного обладнання, які перевозяться за домашнім коносаментом (House bill of lading).

XY
UA12
UA20

6/6

Опис товарів (транспортний договір Master level)

Зазначається опис товару, який одночасно ідентифікується з назвою вантажу та відомостями про вантаж, зазначеними в мастер коносаменті (Master bill of lading) та інших товаросупровідних документах, та дозволяє ідентифікувати товар відповідно до відомостей, які вносяться в поле 6/14 ЗДП.
На початку опису товарів в прямокутних дужках "[ ]" зазначаються відомості про віднесення (невіднесення) товарів до переліку відходів та до небезпечних вантажів, які перевозяться морем, відповідно до Міжнародного кодексу з перевезення небезпечних вантажів морем 2012 року (International Maritime Dangerous Goods Code) (далі - IMDG Code).

X
UA13
UA19

6/7

Опис товарів (транспортний договір House level)

Зазначається опис товару, який дає змогу одночасно ідентифікувати його з назвою вантажу та відомостями про вантаж, зазначеними в товаротранспортному та іншому товаросупровідному документах, та дозволяє ідентифікувати товар відповідно до відомостей, які вносяться в поле 6/14 ЗДП.
На початку опису товарів в прямокутних дужках "[ ]" зазначаються відомості про віднесення (невіднесення) товарів до переліку відходів та до небезпечних вантажів, які перевозяться морем, відповідно до IMDG Code.

X
UA19
UA20

6/9

Тип пакування

Зазначається двозначний код відповідно до Класифікатора видів упаковок, найбільш наближений до характеристик упаковки вантажного місця, з урахуванням відомостей про вантаж, зазначених у товаросупровідному документі, пакувальному аркуші.
Поле не заповнюється, якщо не вносяться відомості в поле 6/10 ЗДП.

X
UA13
UA20

6/10

Кількість місць

Зазначається кількість вантажних місць відповідно до товаросупровідних документів, пакувальних аркушів.
Поле не заповнюється, якщо товари перевозяться насипом, наливом або навалом, і в товаросупровідних документах, пакувальних аркушах не визначено кількості вантажних місць (крім випадків переміщення товарів навалом у разі можливості виокремлення вантажних місць).

X
UA20

6/11

Маркування

У довільній формі, яка дозволяє ідентифікувати товари у вантажному відділенні транспортного засобу, зазначається маркування вантажних місць - написів, нанесених на відокремлені вантажні одиниці (ящики, бочки тощо) та/або упаковку товарів, на рівні опису комерційних, довідкових номерів вантажних відправлень.

X
UA13
UA20

6/12

Код небезпечних товарів ООН

Зазначається код, який ідентифікує товар як небезпечний товар ООН.
Поле не заповнюється, якщо товар не ідентифікується як небезпечний відповідно до списку UNDG.

X
UA17
UA20

6/14

Код товару

Згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів зазначається шестизначний код товарної підпозиції (перші шість знаків номенклатури товарів УКТЗЕД) відповідно до відомостей, які вносяться в поле 6/7 ЗДП.
Поле не заповнюється, якщо товари, які мають некомерційний характер, переміщуються в міжнародних експрес-відправленнях.

X

7/3

Довідковий номер при транспортуванні

Зазначаються відомості про номер рейсу.

Y

7/4

Вид транспорту на кордоні

Згідно з Класифікатором видів транспорту зазначається односимвольний код виду транспорту, який відповідає транспортному засобу, в якому очікується ввезення товарів на митну територію України.

Y

7/10

Ідентифікаційний номер контейнера

Зазначаються позначки (літери та/або цифри), нанесені на контейнер, які ідентифікують транспортний контейнер.
Поле заповнюється, якщо товари ввозяться на митну територію України в контейнері.

XY
UA08
UA13

7/11

Розмір та тип контейнера

Згідно з Класифікатором типів контейнерів, що затверджується Міністерством фінансів України, зазначається код типу контейнера, в якому товари ввозяться на митну територію України.
Поле заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 7/10 ЗДП.

XY
UA20

7/12

Стан заповнення контейнера

Зазначається код стану заповнення контейнера:
"A" - якщо контейнер порожній;
"B" - якщо контейнер непорожній.
Поле заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 7/10 ЗДП.

XY
UA20

7/13

Код типу постачальника контейнера

Зазначаються відомості про особу, яка поставляла контейнер для завантаження товарів:
"1" - якщо контейнер поставлявся вантажовідправником;
"2" - якщо контейнер поставлявся перевізником.
Поле заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 7/10 ЗДП.

XY
UA20

7/14

Ідентифікація активних транспортних засобів при перетині кордону

Зазначаються відомості про активний транспортний засіб, на якому безпосередньо перебувають товари та здійснюватиметься перетин митного кордону при ввезенні товарів на митну територію України.
При використанні комбінації з декількох транспортних засобів зазначаються відомості про моторний транспортний засіб, який приводить до руху або перевозить розміщені на ньому інші транспортні засоби, відомості про які зазначаються в полі 7/16 ЗДП.

Y
UA04

7/15

Країна реєстрації активних транспортних засобів при перетині кордону

Зазначається літерний код альфа-2 відповідно до класифікації країн світу країни реєстрації транспортного засобу, відомості про який вносяться в поле 7/14 ЗДП.

Y

7/16

Ідентифікація пасивних транспортних засобів при перетині кордону

Зазначаються відомості про транспортний засіб (транспортні засоби), на якому (яких) безпосередньо перебувають товари та здійснюватиметься перетин митного кордону при ввезенні товарів на митну територію України, який не слідує своїм ходом та приводиться до руху за допомогою іншого транспортного засобу, відомості про який внесено в поле 7/14 ЗДП.

XY
UA04
UA20

7/17

Країна реєстрації пасивних транспортних засобів при перетині кордону

Зазначається літерний код альфа-2 відповідно до класифікації країн світу країни реєстрації транспортного засобу, відомості про який вносяться в поле 7/16 ЗДП.
Поле заповнюється, якщо вносяться відомості в поле 7/16 ЗДП.

XY
UA20

7/18

Номер пломби

Зазначається кількість накладених пломб та ідентифікаційні відомості з маркування, безпосередньо нанесеного на пломбу, що накладена на контейнер, вантажний відсік транспортного засобу, засіб пакування та на інше місце, в яких розміщено товари, що перевозяться транспортними засобами, відомості про які вносяться в поле/поля 7/10, 7/14, 7/16 ЗДП.

XY
UA07
UA13


1. Особливості внесення відомостей у поля загальної декларації прибуття згідно з додатком 1 до цього Переліку.

2. Формат даних для внесення відомостей у поля загальної декларації прибуття згідно з додатком 2 до цього Переліку.

 

Директор Департаменту
митної політики

О. Москаленко


 

Додаток 1
до Переліку відомостей, що вносяться до загальної декларації прибуття
(пункт 1)


Особливості внесення відомостей у поля загальної декларації прибуття

Код особливості заповнення поля

Особливість / спосіб / обставини переміщення

Відомості, що вносяться в поле декларації / особливість заповнення поля

1

2

3

X

Відомості вносяться за кожним окремим товаром.

Зазначаються відомості щодо кожного окремого товару окремої партії товарів відповідно до номера товару, внесеного в поле 1/6 ЗДП.

Y

Відомості вносяться на загальному рівні.

Зазначаються відомості щодо перевезення всіх товарів на рівні однієї ЗДП.

XY

Відомості можуть вноситись як за кожним окремим товаром, так і на загальному рівні.

Якщо відомості, що вносяться в поле ЗДП стосуються всіх товарів, які перевозить перевізник (мають спільний характер ідентифікації відомостей, які зазначаються в цьому полі ЗДП, про кожний окремий товар окремої партії), застосовується загальний рівень внесення відомостей (Y).
Якщо відомості, що вносяться в поле ЗДП не стосуються кожного товару (не мають спільного характеру ідентифікації відомостей, які зазначаються в цьому полі ЗДП, про кожний окремий товар окремої партії), застосовується внесення відомостей за кожним окремим товаром (X).

[14]

Відомості вносяться за наявності.

Відомості зазначаються в полі ЗДП, якщо вони наявні (об'єктивно існують).

[15]

Необов'язкові відомості при переміщенні прохідним транзитом.

Відомості не вносяться, якщо товар ввозиться на митну територію України прохідним транзитом і місце розвантаження, відомості про яке внесені в поле 5/22, знаходиться за межами митної території України.

UA01

Забезпечення уніфікації формату відомостей про облік особи.

Тимчасово, до моменту приведення формату облікового номера, що присвоюється згідно з порядком обліку осіб відповідно до частини сьомої статті 455 МКУ, у відповідність до формату номера EORI, у структурі облікового номера додатково зазначається "0000" після символів "UA".

UA02

Формування відомостей про код ЛОКОД ООН.

Код ЛОКОД ООН складається з двох елементів, де:
перший елемент: два літерні символи - літерний код альфа-2 країни місця проведення транспортної операції відповідно до класифікації країн світу;
другий елемент: три літерних або цифрових символи, які кодують місцеположення об'єкта (морського або річкового порту, аеропорту, вантажного термінала, залізничної станції чи іншого місця), на якому проводилась транспортна операція в межах країни місця її проведення.

UA03

Особливості внесення відомостей про код місця навантаження/розвантаження

Якщо транспортна операція навантаження або розвантаження проводиться в місці, яке не ідентифікується за допомогою Класифікатора портів та інших пунктів ЛОКОД Організації Об'єднаних Націй, допускається зазначати відомості про таке місце відповідно до договору (контракту) про перевезення, які формуються з двох елементів, де:
перший елемент: два символи - літерний код альфа-2 країни місця навантаження/розвантаження відповідно до класифікації країн світу;
другий елемент: адміністративна назва населеного пункту в країні місця навантаження/розвантаження, назва залізничної станції, морського або річкового порту.

UA04

Особливість внесення відомостей про ідентифікацію транспортних засобів.

Залежно від виду транспорту в полі зазначаються відомості про ідентифікацію транспортних засобів, які формуються з двох елементів, де:
перший елемент - двосимвольний код способу ідентифікації транспортного засобу:
10 - за кодом ІМО (International Maritime Organization) судна;
11 - за назвою морського судна;
20 - за номером залізничного вагону;
30 - за реєстраційним номером автомобільного транспортного засобу;
40 - за номером (IATA flight number) і датою рейсу повітряного судна;
41 - за реєстраційним номером повітряного судна (номер реєстрації NAA);
80 - за номером ENI (European Number of Identification) судна;
81 - за назвою судна внутрішнього плавання (річкового судна);
другий елемент - ідентифікаційна ознака транспортного засобу:
для морського та річкового транспорту - назва судна (латинськими літерами згідно з реєстраційними документами судна) або код ІМО (International Maritime Organization), або номер ENI (European Number of Identification) судна;
для повітряного транспорту - номер (IATA flight number) і дата рейсу або реєстраційний номер повітряного судна;
для автомобільного транспорту - реєстраційний номер автомобільного транспортного засобу;
для залізничного транспорту - номер залізничного вагону.

UA05

Особливість внесення відомостей при застосуванні ордерного коносаменту.

Якщо при перевезенні на момент подання ЗДП застосовується ордерний коносамент, у полі зазначається "to order".

UA06

Особливість внесення відомостей про оплату транспортних послуг.

Залежно від способу оплати за транспортні послуги зазначається відповідний літерний код особливості оплати за транспортні послуги, якому відповідає літера латинського алфавіту:
A - оплата готівкою;
B - оплата кредитною карткою;
C - оплата чеком;
D - інше;
H - оплата електронним переказом;
Y - післяплата;
Z - без попередньої оплати.

UA07

Особливості внесення відомостей про ідентифікацію пломб.

Відомості для внесення в поле складаються з двох елементів, зазначених через розділовий знак "/", де:
перший елемент: до чотирьох цифрових символів - номер пломби;
другий елемент: до двадцяти літерних та/або цифрових символів - відомості про особу (ідентифікуюча назва), яка наклала, виробила або замовила пломбу, якщо такі відомості можуть бути отримані з маркування пломби або з відомостей про пломбу, зазначених у товаротранспортному документі, пакувальному аркуші або іншому товаросупровідному документі, за умови можливості ідентифікації пломби з такими відомостями, або зазначається інша інформація з маркування пломби (наприклад: цифри штрих-кодової комбінації, абревіатури, коди).
Якщо ідентифікаційна інформація з маркування, нанесеного на пломбу, не дозволяє зазначити відомостей у складі двох елементів, відомості зазначаються у довільній формі.

UA08

Особливості внесення відомостей про морський контейнер.

Якщо для перевезення товарів використовується морський контейнер, у полі зазначаються відомості про ідентифікаційний номер контейнера, який складається з:
коду власника з трьох літер;
коду транспортного обладнання з однієї літери;
реєстраційного номера з шести цифр;
контрольної суми з однієї цифри.

UA09

Особливості внесення відомостей з додатковою інформацією.

Перелік кодів додаткової інформації митного характеру встановлює Держмитслужба.

UA10

Особливості внесення відомостей, що ідентифікують спільність подання відомостей / одночасність подання декларацій.

При заповненні відомостей під символом "B" (ідентифікатор подання відомостей) зазначається літера латинського алфавіту "Т", якщо загальна декларація прибуття подається до митного органу не одночасно з митною декларацією, за якою транспортний засіб переміщуватиметься митною територією України прохідним транзитом або до місця розвантаження на митній території України, а якщо такі декларації подаються одночасно, зазначається літера "L".

UA12

Особливості внесення відомостей про вагу брутто.

Якщо вага брутто товару більше 1 кілограма та визначається за товаротранспортним документом у грамах, вона може бути округлена до найближчого значення в цілих кілограмах:
від 0,001 до 0,499: округлення до найближчого меншого цілого значення;
від 0,500 до 0,999: округлення до найближчого більшого цілого значення.
Масу брутто менше 1 кг слід вводити як десятковий дріб на рівні шести знаків після коми, не зазначаючи цифри "0" в кінці значення кількості (наприклад: "0,2", "0,095", "0,00396", "0,001891").

UA13

Особливості внесення відомостей при перевезенні товарів в міжнародних експрес-відправленнях (1).

Поле не заповнюється при перевезенні товарів у міжнародних експрес-відправленнях.

UA14

Особливості внесення відомостей при перевезенні товарів в міжнародних експрес-відправленнях (2).

Поле заповнюється виключно при перевезенні товарів у міжнародних експрес-відправленнях.

UA16

Особливості внесення відомостей про дату та час.

Відомості про дату та час формуються за такою схемою "РРРРММДДГГХХЗЗЗ", де:
"РРРР" - рік;
"ММ" - місяць;
"ДД" - день;
"ГГ" - години;
"ХХ" - хвилини;
"ЗЗЗ" - EET, де EET - Eastern European Time.
У разі транспортування водним транспортом відомості про години і хвилини зазначаються як "0000".

UA17

Особливості внесення відомостей про код небезпечних товарів ООН.

Якщо товар на підставі відомостей, зазначених у товаротранспортному та іншому товаросупровідному документах, та з урахуванням відомостей, які вносяться в поле 6/7 ЗДП, ідентифікується як небезпечний вантаж, небезпечна речовина в рамках міжнародних перевезень відповідно до назви товару зі списку UNDG, зазначається код, що ідентифікує товар як небезпечний товар ООН та який формується за такою схемою "UN НННН", де:
"UN" - ознака належності коду до списку UNDG;
"НННН" - чотиризначний порядковий номер товару у списку UNDG.

UA18

Особливості внесення відомостей про опис товарів щодо віднесення їх до відходів.

Відомості про віднесення товарів до категорії відходів, включених до переліку відходів, формуються за такою схемою "П.ЛНННН.YНН.ЛЛННН", де:
"П" - перша літера з назви переліку відходів (Ж - жовтий, З - зелений);
"ЛНННН" - номер згідно з переліком A або B Базельської конвенції, зазначений у переліку відходів;
"YНН" - номер Y, зазначений у Жовтому переліку відходів (за відсутності у переліку відходів у номері Y двосимвольного цифрового номера на першому місці елементу НН додається "0");
"ЛЛННН" - код ОЕСР, зазначений у переліку відходів.
При зазначенні літер "Л" у номерах та коді використовуються літери латинського алфавіту.
У разі відсутності для товару відповідного номера або коду всі символи "Н" відповідного номера або коду зазначаються як "0".
У разі невіднесення товарів до категорії відходів, включених до переліку відходів, відомості на початку опису товару зазначаються як [П.Л0000.Y00.ЛЛ000].
Якщо код товару, що зазначається в полі 6/14 ЗДП, однаковий, а відомості про віднесення товару до категорії відходів, включених до переліку відходів, різняться, відповідні відомості про такі товари в ЗДП зазначаються з використанням різних номерів товару, що зазначаються в полях 1/6 ЗДП.

UA19

Особливості внесення відомостей про опис товарів щодо віднесення їх до відходів та небезпечних вантажів, що перевозяться морем.

Відомості про віднесення товарів до категорії відходів, включених до переліку відходів та до небезпечних вантажів, які перевозяться морем, відповідно до IMDG Code, формуються за такою схемою "П.ЛНННН.YНН.ЛЛННН/IMDG.МММММММ", де:
"П" - перша літера з назви переліку відходів (Ж - жовтий, З - зелений);
"ЛНННН" - номер згідно з переліком A або B Базельської конвенції, зазначений у переліку відходів;
"YНН" - номер Y, зазначений у Жовтому переліку відходів (за відсутності у переліку відходів в номері Y двосимвольного цифрового номера на першому місці елементу НН додається "0");
"ЛЛННН" - код ОЕСР, зазначений у переліку відходів;
"МММММММ" - код IMDG визначений відповідно до IMDG Code.
При зазначенні літер "Л" у номерах та коді використовуються літери латинського алфавіту.
У разі відсутності для товару відповідного номера або коду всі символи "Н" та/або "М" відповідного номера або коду зазначаються як "0".
У разі невіднесення товарів до категорії відходів, включених до переліку відходів та до небезпечних вантажів, які перевозяться морем, відповідно до IMDG Code, відомості на початку опису товару зазначаються як [П.Л0000.Y00.ЛЛ000/IMDG.0000000].
Якщо код товару, що зазначається в полі 6/14 ЗДП, однаковий, а відомості про віднесення товару до категорії відходів, включених до переліку відходів та/або до небезпечних вантажів, які перевозяться морем, відповідно до IMDG Code, різняться, відповідні відомості про такі товари в ЗДП зазначаються з використанням різних номерів товару, що зазначаються в полях 1/6 ЗДП.

UA20

Особливості внесення відомостей при переміщенні товарів через митний кордон України засобами авіаційного або водного (морського або річкового) транспорту.

При переміщенні товарів через митний кордон України засобами авіаційного або водного (морського або річкового) транспорту, крім випадків, коли в полі 1/7 ЗДП зазначені відомості про ідентифікацію обставин переміщення: "F10", "F11" "F20", "F27", "F30", поле заповнює декларант/представник за умови наявності у перевізника або в особи, яка від імені перевізника подає ЗДП відповідно до частини третьої статті 194 1 МКУ, необхідних відомостей та відповідно до умов перевезення, наявних товаротранспортних, товаросупровідних документів. За відсутності зазначених відомостей поле не заповнюється.

UA21

Особливості внесення відомостей про код місця, куди буде доставлено товар.

При переміщенні товарів через митний кордон України засобами авіаційного або водного транспорту, якщо транспортна операція навантаження або розвантаження проводиться в місці, яке не ідентифікується за допомогою ЛОКОД ООН, допускається зазначати відомості про таке місце відповідно до договору (контракту) про перевезення, які формуються з двох елементів, де:
перший елемент: два символи - літерний код альфа-2 країни місця навантаження/розвантаження відповідно до класифікації країн світу;
другий елемент: поштовий індекс місця навантаження/розвантаження, передбаченого основним коносаментом або головною авіаційною накладною.


Відомості у всі поля ЗДП вносить українською або англійською мовою перевізник, який переміщує товари, або особа, яка від його імені подає ЗДП, якщо іншого не зазначено в особливостях внесення таких відомостей в окреме поле.

Терміни, що застосовуються у Переліку відомостей, що вносяться до загальної декларації прибуття, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13 серпня 2020 року N 502, крім тих, які застосовуються у графі "назва", вживаються в значеннях, визначених Митним кодексом України та іншими актами законодавства України з питань митної справи.

Якщо при визначенні джерела відомостей у Переліку відомостей, що вносяться до загальної декларації прибуття, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13 серпня 2020 року N 502, використовується посилання на відповідний документ, який за типом або точною назвою не застосовується при перевезенні, використовуються відомості з найближчого за типом та призначенням документа.

При переміщенні через митний кордон автомобільних або залізничних транспортних засобів з товарами на морському або річковому паромному судні, а також у всіх інших випадках, коли при перевезенні таких транспортних засобів на судні не застосовується коносамент, відомості в ЗДП вносяться як при переміщенні товарів через митний кордон України засобами автомобільного або залізничного транспорту відповідно.

 

Додаток 2
до Переліку відомостей, що вносяться до загальної декларації прибуття
(пункт 2)


Формат даних для внесення відомостей у поля загальної декларації прибуття

Поле загальної декларації прибуття

Формат даних (тип/розмір)*

Кількість елементів даних на рівні**

Примітки

N

назва

декларації

товару

1

2

3

4

5

6

1/6

Номер товару

n.5

 

1x

 

1/7

Ідентифікація обставин переміщення

an3

1x

 

 

1/8

Підпис/автентифікація

an.35

1x

 

 

2/2

Додаткова інформація

У вигляді коду: n1 + an4
або
у вигляді тексту: an.512

 

99x

 

2/3

Видані документи, сертифікати та дозволи, додаткові посилання

Код документа: an4
+
номер документа: an.35

1x

99x

 

2/5

LRN (локальний довідковий номер)

an.22

1x

 

 

3/3

Відправник (транспортний договір Master level)

Найменування: an.70
+
вулиця та N будинку: an.70
+
країна: a2
+
поштовий індекс: an.9
+
населений пункт: an.35
+
номер телефону: an.50

1x

 

При зазначенні даних про країну застосовується код альфа-2 відповідно до класифікації країн світу.

3/4

Ідентифікаційний номер відправника (транспортний договір Master level)

an.17

1x

 

 

3/5

Відправник (транспортний договір House level)

Найменування: an.70
+
вулиця та N будинку: an.70
+
країна: a2
+
поштовий індекс: an.9
+
населений пункт: an.35
+
номер телефону: an.50

1x

 

При зазначенні даних про країну застосовується код альфа-2 відповідно до класифікації країн світу.

3/6

Ідентифікаційний номер відправника (транспортний договір House level)

an.17

1x

 

 

3/11

Одержувач (транспортний договір Master level)

Найменування: an.70
+
вулиця та N будинку: an.70
+
країна: a2
+
поштовий індекс: an.9
+
населений пункт: an.35
+
номер телефону: an.50

1x

 

При зазначенні даних про країну застосовується код альфа-2 відповідно до класифікації країн світу.

3/12

Ідентифікаційний номер одержувача (транспортний договір Master level)

an.17

1x

 

 

3/13

Одержувач (транспортний договір House level)

Найменування: an.70
+
вулиця та N будинку: an.70
+
країна: a2
+
поштовий індекс: an.9
+
населений пункт: an.35
+
номер телефону: an.50

1x

 

При зазначенні даних про країну застосовується код альфа-2 відповідно до класифікації країн світу.

3/14

Ідентифікаційний номер одержувача (транспортний договір House level)

an.17

1x

 

 

3/18

Ідентифікаційний номер декларанта

an.17

1x

 

 

3/20

Ідентифікаційний номер представника

an.17

1x

 

 

3/21

Код статусу представника

n1

1x

 

 

3/24

Продавець

Найменування: an.70
+
вулиця та N будинку: an.70
+
країна: a2
+
поштовий індекс: an.9
+
населений пункт: an.35
+
номер телефону: an.50

1x

1x

При зазначенні даних про країну застосовується код альфа-2 відповідно до класифікації країн світу.

3/25

Ідентифікаційний номер продавця

an.17

1x

1x

 

3/26

Покупець

Найменування: an.70
+
вулиця та N будинку: an.70
+
країна: a2
+
поштовий індекс: an.9
+
населений пункт: an.35
+
номер телефону: an.50

1x

1x

При зазначенні даних про країну застосовується код альфа-2 відповідно до класифікації країн світу.

3/27

Ідентифікаційний номер покупця

an.17

1x

1x

 

3/31

Перевізник

Найменування: an.70
+
вулиця та N будинку: an.70
+
країна: a2
+
поштовий індекс: an.9
+
населений пункт: an.35
+
номер телефону: an.50

1x

 

При зазначенні даних про країну застосовується код альфа-2 відповідно до класифікації країн світу.

3/32

Ідентифікаційний номер перевізника

an.17

1x

 

 

3/33

Сторона для повідомлення (транспортний договір Master level)

Найменування: an.70
+
вулиця та N будинку: an.70
+
країна: a2
+
поштовий індекс: an.9
+
населений пункт: an.35
+
номер телефону: an.50

1x

1x

При зазначенні даних про країну застосовується код альфа-2 відповідно до класифікації країн світу.

3/34

Ідентифікаційний номер сторони повідомлення (транспортний договір Master level)

an.17

1x

1x

 

3/35

Сторона для повідомлення (транспортний договір House level)

Найменування: an.70
+
вулиця та N будинку: an.70
+
країна: a2
+
поштовий індекс: an.9
+
населений пункт: an.35
+
номер телефону: an.50

1x

1x

При зазначенні даних про країну застосовується код альфа-2 відповідно до класифікації країн світу.

3/36

Ідентифікаційний номер сторони повідомлення (транспортний договір House level)

an.17

1x

1x

 

3/38

Особа, якою будуть надані додаткові відомості

an.17

1x

1x

 

4/2

Спосіб оплати за транспортні послуги

a1

1x

1x

 

5/1

Орієнтовні дата та час прибуття в перше місце прибуття на митну територію України

an.15

1x

 

 

5/10

Код місця, куди буде доставлено товар (транспортний договір Master level)

Код ЛОКОД ООН: an.17
або
Країна: a2
+
поштовий індекс: an.9

1x

 

При зазначенні даних про країну застосовується код альфа-2 відповідно до класифікації країн світу.

5/11

Код місця, куди буде доставлено товар (транспортний договір House level)

Код ЛОКОД ООН: an.17
або
Країна: a2
+
поштовий індекс: an.9

1x

 

При зазначенні даних про країну застосовується код альфа-2 відповідно до класифікації країн світу.

5/13

Код наступної митниці в'їзду

an8

99x

 

 

5/19

Коди країн маршруту транспортних засобів

a2

99x

 

 

5/20

Коди країн маршруту партії товару

a2

99x

99x

 

5/21

Місце навантаження

Код ЛОКОД ООН: an.17
або
Країна: a2
+
опис локації місця: an.35

1x

 

При зазначенні даних про країну застосовується код альфа-2 відповідно до класифікації країн світу.

5/22

Місце розвантаження

Код ЛОКОД ООН: an.17
або
Країна: a2
+
опис локації місця: an.35

1x

1x

При зазначенні даних про країну застосовується код альфа-2 відповідно до класифікації країн світу.

5/24

Код митниці першого в'їзду

an8

1x

 

 

5/30

Місце приймання

Код ЛОКОД ООН: an.17
або
Країна: a2
+
опис локації місця: an.35

1x

1x

При зазначенні даних про країну застосовується код альфа-2 відповідно до класифікації країн світу.

6/3

Вага брутто (кг) (транспортний договір Master level)

n.16,6

1x

1x

 

6/4

Вага брутто (кг) (транспортний договір House level)

n.16,6

1x

1x

 

6/6

Опис товарів (транспортний договір Master level)

an.512

 

1x

 

6/7

Опис товарів (транспортний договір House level)

an.512

 

1x

 

6/9

Тип пакування

an.2

 

99x

 

6/10

Кількість місць

n.8

 

99x

 

6/11

Маркування

an.512

 

99x

 

6/12

Код небезпечних товарів ООН

an.4

 

99x

 

6/14

Код товару

an.8

 

1x

 

7/3

Довідковий номер при транспортуванні

an.17

9x

 

 

7/4

Вид транспорту на кордоні

n1

1x

 

 

7/10

Ідентифікаційний номер контейнера

an.17

9999x

9999x

 

7/11

Розмір та тип контейнера

an.10

99x

99x

 

7/12

Стан заповнення контейнера

an.3

99x

99x

 

7/13

Код типу постачальника контейнера

an.3

99x

99x

 

7/14

Ідентифікація активних транспортних засобів при перетині кордону

Код ідентифікації: n2
+
ідентифікаційна ознака:
an.35

1x

1x

 

7/15

Країна реєстрації активних транспортних засобів при перетині кордону

a2

1x

1x

При зазначенні даних про країну застосовується код альфа-2 відповідно до класифікації країн світу.

7/16

Ідентифікація пасивних транспортних засобів при перетині кордону

Код ідентифікації: n2
+
ідентифікаційна ознака:
an.35

999x

999x

 

7/17

Країна реєстрації пасивних транспортних засобів при перетині кордону

a2

999x

999x

При зазначенні даних про країну застосовується код альфа-2 відповідно до класифікації країн світу.

7/18

Номер пломби

Кількість пломб: n.4
+
ідентифікаційна ознака пломби: an.20

1x
9999x

1x
9999x

 


____________
* У графі "Формат даних (тип/розмір)*" визначено індикатори типу та довжини даних для поля ЗДП у цілому або для окремих елементів даних, або для складових елементів, які, крім першого, послідовно додаються до попереднього, якщо між такими складовими елементами зазначено знак "+".

Індикатори типу даних визначаються літерними кодами:

a - буквений (alphabetic) символ для позначення алфавітних даних;

n - цифровий (numeric) символ для позначення числових даних;

an - буквено-цифровий (alphanumeric) символ для позначення і числових, і алфавітних даних.

Індикатор довжини - число, що слідує за літерним кодом типу даних, вказує на фіксовану або допустиму довжину (кількість символів) зазначення даних.

Фіксована довжина визначається відсутністю крапки перед індикатором довжини, кількість застосування символів визначеного типу для зазначення даних є обов'язковою.

Дві крапки перед індикатором довжини означають, що дані не мають фіксованої довжини, для зазначення даних застосовується необхідна кількість символів визначеного типу в межах, визначених індикатором довжини.

Наявність коми в індикаторі довжини означає, що дані можуть бути зазначені у вигляді десяткового дробу, число перед комою вказує на загальну довжину даних, число після коми - на кількість цифр після десяткової крапки.

** У графах "декларації" та "товару" визначається, скільки разів дані (відомості) можуть бути наведені або в межах даних на рівні окремої ЗДП, або в межах даних на рівні окремого номера товару.