МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.11.2017

м. Київ

N 953


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 грудня 2017 р. за N 1496/31364

Про затвердження Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року та Інструкції про заповнення книжки МДП

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до Митного кодексу України та Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року та відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року;

Інструкцію про заповнення книжки МДП.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної митної служби України:

від 21 листопада 2001 року N 755 "Про затвердження Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2001 року за N 1036/6227;

від 05 березня 2004 року N 172 "Про внесення змін та доповнень до Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 березня 2004 року за N 361/8960;

від 26 липня 2004 року N 546 "Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 серпня 2004 року за N 978/9577;

від 05 січня 2005 року N 3 "Про внесення змін та доповнень до наказу Держмитслужби України від 21.11.2001 N 755", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 березня 2005 року за N 304/10584;

від 01 серпня 2006 року N 657 "Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2006 року за N 1127/13001;

від 19 жовтня 2010 року N 1243 "Про внесення змін до деяких наказів Державної митної служби України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2010 року за N 1033/18328.

3. Департаменту митної політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови державної фіскальної служби України Продана М. В.

 

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Президент АсМАП України

Л. Костюченко

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

М. В. Продан

Міністр інфраструктури України

В. Омелян

Т. в. о. Міністра
закордонних справ України

О. В. Зеркаль

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

С. Кубів

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20 листопада 2017 року N 953

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 грудня 2017 р. за N 1496/31364


Порядок
реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає умови виконання міжнародних дорожніх перевезень (далі - МДП), правила допущення суб'єктів господарювання України до системи МДП, порядок оформлення книжки МДП на товари, що перевозяться між митницями ДФС з дотриманням вимог Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року (далі - Конвенція МДП), відповідальність держателя книжки МДП та гарантійного об'єднання за порушення МДП.

2. Терміни у цьому Порядку використані в таких значеннях:

вантажне місце - кінцевий продукт операцій з упаковування вантажу, що складається з пакувального комплекту та його вмісту й підготовлений до перевезення;

вантажний маніфест книжки МДП - графи 9 - 12 у невідривному листку N 1 / N 2 жовтого кольору, відривних листках N 1 білого кольору й відривних листках N 2 зеленого кольору книжки МДП, у яких зазначаються відомості про вантаж;

власник автотранспортного засобу - фізична або юридична особа, що володіє майновими правами на дорожній транспортний засіб на умовах власності (користування тощо);

ваучер TIR+ - комп'ютеризована підвищена фінансова гарантія сплати митних платежів під час транзитних перевезень територією України товарів, що перебувають під митним контролем, у розмірі 100000 євро за кожним ваучером, використаним разом з книжкою МДП (100000 євро за одним ваучером та сума діючого покриття на кожну книжку МДП);

держатель книжки МДП - фізична або юридична особа, яка допущена до виконання перевезень на умовах Конвенції МДП у порядку, передбаченому національним законодавством країни, де зареєстрований перевізник, і яка придбала право користування книжкою МДП у гарантійному об'єднанні, реквізити якого зазначено в розділі 3 титульної сторінки книжки МДП;

завершення операції МДП - визнання органами доходів і зборів належного припинення операції МДП;

консолідований вантаж - вантаж, що перевозиться одним дорожнім транспортним засобом і складається з двох і більше партій товарів для різних одержувачів або для одного одержувача від різних відправників;

митниця місця відправлення (далі - митниця відправлення) - будь-яка митниця ДФС, у якій починається операція МДП для усіх товарів або їх частини;

митниця місця призначення (далі - митниця призначення) - будь-яка митниця ДФС, у якій закінчується операція МДП для усіх товарів або їх частини;

операція МДП - перевезення товарів на умовах Конвенції МДП територією України;

припинення операції МДП - прибуття дорожнього транспортного засобу, зчеп дорожніх транспортних засобів у митницю призначення з метою їх контролю разом з товаром та віднесеною до них книжкою МДП;

проміжна митниця - будь-яка митниця ДФС, через яку автотранспортний засіб, зчеп дорожніх транспортних засобів в'їжджає на територію України або виїжджає з неї під час перевезення товарів на умовах Конвенції МДП.

Інші терміни, використані в Порядку, визначено Конвенцією МДП та Митним кодексом України.

3. Гарантійне об'єднання встановлює строк дії книжки МДП, який не може бути продовжений. Книжка МДП може бути прийнята до оформлення першою митницею відправлення не пізніше кінцевої дати строку її дії. Книжка МДП, за якою здійснюється перевезення, є дійсною до завершення перевезення на умовах Конвенції МДП.

4. Якщо під час ввезення товарів сума митних платежів, що мають бути сплачені за ці товари, перевищує максимальний розмір гарантії (тобто суму, еквівалентну сумі діючого покриття міжнародними страховиками системи МДП на кожну книжку МДП у національній валюті України у перерахунку за курсом, установленим Національним банком України на день подання книжки МДП до оформлення), застосовується один із альтернативних способів забезпечення сплати митних платежів, визначений у статті 306 Митного кодексу України.

II. Особливості оформлення книжки МДП

1. Якщо у вантажному маніфесті книжки МДП недостатньо місця для внесення даних про всі товари, що перевозяться на умовах Конвенції МДП, до всіх відривних листків держателем книжки МДП прикріплюються додаткові листки (комерційні документи). Додаткові листки (комерційні документи) завіряються відбитком особистої номерної печатки (далі - ОНП) і підписом посадової особи митниці відправлення. До графи 8 усіх відривних листків книжки МДП вносяться дані про номери та кількість аркушів таких додаткових листків.

2. У графі 16 відривних листків NN 1, 2 відповідно білого і зеленого кольору книжки МДП робиться відмітка про накладене митне забезпечення, яка завіряється відбитком ОНП і підписом посадової особи митниці, яка наклала митне забезпечення. Відомості про раніше накладене митне забезпечення у графі 16 відривних листків перекреслюються.

3. Посадовою особою останньої митниці призначення після завершення процедури МДП невикористані листки книжки МДП перекреслюються "X"-подібною відміткою.

4. Одна книжка МДП може оформлюватись як на один автотранспортний засіб, так і на зчеп дорожніх транспортних засобів або на декілька контейнерів на одному дорожньому транспортному засобі чи на зчепи дорожніх транспортних засобів (у цьому разі вантажний маніфест книжки МДП повинен містити дані про вміст кожного дорожнього транспортного засобу або кожного контейнера).

У графі "Для офіційного користування" усіх відривних листків NN 1, 2 кожної книжки МДП зазначаються номери інших книжок МДП, якщо на автотранспортні засоби, що слідують у зчепі, або контейнери на одному автотранспортному засобі оформлюються окремі книжки МДП.

5. Якщо відривних листків у першій книжці МДП недостатньо для здійснення перевезення на всьому маршруті, за вимогою перевізника може використовуватись нова книжка МДП, що належить тому самому держателю, що й перша, за якою розпочиналось перевезення МДП. При цьому у разі переміщення за кожною з двох книжок МДП дорожній транспортний засіб має перетнути один або декілька кордонів між країнами на шляху його прямування.

Нова книжка МДП має бути прийнята до оформлення тією самою митницею ДФС, яка засвідчила завершення попередньої операції МДП. Попередня книжка МДП закривається відповідно до пункту 2 розділу IV цього Порядку, а відкриття нової книжки здійснюється згідно з пунктом 1 розділу V цього Порядку.

Для відображення факту продовження перевезення на умовах МДП посадовою особою митниці ДФС здійснюються в книжках такі записи:

у графі "Для офіційного користування" відривного листка N 1 і графі 5 невідривного корінця N 1 книжки МДП, що відкривається, зазначається: "МДП продовжено. Попередня книжка МДП N...";

у графі "Для офіційного користування" відривного листка N 2 і графі 5 невідривного корінця N 2 книжки МДП, що закривається, зазначається: "МДП продовжено за книжкою МДП N...".

Дані про закриття попередньої книжки МДП та відкриття нової книжки МДП заносяться до Журналу реєстрації книжок МДП (далі - Журнал реєстрації) (додаток 1 до цього Порядку) посадовою особою митниці відправлення одразу після оформлення книжок МДП.

6. Книжка МДП може бути оформлена із застереженнями (чи без таких) або щодо порушень, що були допущені під час переміщення товарів на умовах Конвенції МДП, або щодо втрати чи пошкодження вантажу (його частини) унаслідок аварії чи дії обставин непереборної сили. Застереження вносяться до графи 27 відривного листка N 2 і до графи 5 невідривного корінця N 2 книжки МДП та завіряються відбитком ОНП і підписом посадової особи, яка вносила застереження. При цьому у відповідних випадках оформлюється Протокол книжки МДП згідно з розділом VII Інструкції про заповнення книжки МДП, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 листопада 2017 року N 953 (далі - Інструкція).

Застереження можуть також стосуватися кількості та ідентифікаційних ознак вантажних місць, описів товарів, їх ваги, накладених митних забезпечень, печаток або розпізнавальних знаків. Посадова особа митниці ДФС повинна чітко викласти суть застереження й зробити відмітку про його наявність шляхом проставлення символу "R" у графі 5 невідривного корінця N 2 та графі 27 відривного листка N 2.

7. Книжка МДП має бути оформлена без підчищень. Допускається внесення виправлень до книжки МДП особою, яка попередньо внесла ці дані, шляхом перекреслення помилкових даних і внесення правильних. Ці виправлення перевіряються, завіряються підписом та відбитком ОНП посадової особи митниці. При цьому у визначених цим Порядком випадках держатель книжки МДП може вносити виправлення до граф 6 - 11 титульної сторінки, графи 7 листка N 1 / N 2 жовтого кольору, листка N 1 білого кольору й листка N 2 зеленого кольору книжки МДП. Виправлення повинні бути завірені посадовою особою митниці ДФС згідно з вимогами цього Порядку. Посадова особа митниці ДФС має право вносити виправлення до граф книжки МДП (крім випадків, визначених у цьому Порядку) у разі потреби внесення додаткової та нової інформації під час довантаження або вивантаження частини товарів, проведення заміни автотранспортного засобу, виконання вантажних робіт у разі зміщення товарів чи у разі ДТП та в інших випадках, передбачених цим Порядком.

Не дозволяється робити виправлення у графах 1 - 5 першої (титульної) сторінки обкладинки книжки МДП, графі 4 відривних листків, графах 2, 3, 5 Протоколу книжки МДП, який складається відповідно до статті 25 Конвенції МДП.

8. Книжка МДП не приймається до оформлення та вилучається митницею (відправлення, проміжною або призначення) у таких випадках:

у графі 1 першої (титульної) сторінки обкладинки не зазначено кінцевий строк використання книжки МДП;

у графі 2 першої (титульної) сторінки обкладинки не зазначено дані про гарантійне об'єднання, що видало власнику книжки МДП книжку МДП;

у графі 3 першої (титульної) сторінки обкладинки не зазначено дані про держателя книжки - його найменування, країну реєстрації, адресу, ідентифікаційний номер, присвоєний йому гарантійним об'єднанням, для українських юридичних осіб - код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а для фізичних осіб - резидентів України - ідентифікаційний номер;

у графі 4 першої (титульної) сторінки обкладинки відсутні відбиток печатки та підпис відповідальної особи гарантійного об'єднання;

у графі 5 першої (титульної) сторінки обкладинки відсутній підпис секретаря Міжнародного союзу автомобільного транспорту (далі - МСАТ);

книжку МДП передано третій особі, яка здійснює перевезення товарів і на яку відсутній оформлений договір субпідряду на перевезення, тобто дані, зазначені в графі 3 титульної сторінки обкладинки книжки МДП (назва юридичної особи або прізвище та ініціали фізичної особи, країна реєстрації та адреса держателя книжки МДП), не збігаються з даними, зазначеними в товаросупровідних документах;

у книжці МДП виявлено підчищення, виправлення даних, унесених до граф з порушенням вимог пункту 10 цього розділу;

у митниці ДФС наявне повідомлення гарантійного об'єднання про недійсність книжки МДП або повідомлення Safe TIR (комп'ютерної системи контролю за використанням і підтвердженням оформлення книжок МДП) про недійсність книжки МДП;

у держателя книжки МДП (крім випадків перевезення великовагових або громіздких вантажів) відсутнє Свідоцтво про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами (далі - Свідоцтво про допущення) або термін дії його закінчився;

у митницях ДФС наявна інформація про те, що пред'явлена книжка МДП викрадена або є підозра у її підробленні.

У разі вилучення викраденої або підробленої книжки МДП особа, яка надала таку книжку МДП до оформлення, притягується до відповідальності згідно із законодавством України.

Під час вилучення книжки МДП митницею ДФС робиться запис на відривній частині четвертої сторінки обкладинки, на якій зазначено її номер та нанесено штриховий код, із зазначенням причин вилучення книжки МДП, а на зворотному боці цієї відривної частини проставляє підпис та відбиток ОНП. Держателю книжки МДП або уповноваженій ним особі видається ця відривна частина четвертої сторінки обкладинки книжки МДП.

Митницею ДФС, яка вилучила книжку МДП, проводиться перевірка щодо виявлених порушень, а у випадках, передбачених абзацами восьмим та одинадцятим цього пункту, за наявності на те правових підстав вживаються дії до фіксації такого порушення з інформуванням відповідних правоохоронних органів. Вилучена книжка МДП пересилається із вичерпним роз'ясненням причин вилучення до гарантійного об'єднання у триденний термін після завершення перевірки. За наявності застережень відповідних правоохоронних органів книжка МДП повертається гарантійному об'єднанню після зняття зазначених застережень.

9. Митницею ДФС книжка МДП вилучається та здійснюються дії, викладені у пункті 8 цього розділу, у разі пред'явлення митниці ДФС книжки МДП, за якою митницею (митницями) відправлення розпочато процедуру МДП, але із такими порушеннями:

строк дії книжки МДП закінчився до моменту подання її митниці відправлення, де починається перевезення на умовах Конвенції МДП;

у графі 8 першої (титульної) сторінки обкладинки не зазначено реєстраційні номери автотранспортних засобів;

у графі 10 першої (титульної) сторінки обкладинки не зазначено розпізнавальний(і) номер(и) контейнера(ів);

у графі 7 вантажного маніфесту (Manifeste de marchandises) листків книжки МДП не зазначено реєстраційні номери автотранспортних засобів;

у графі 9 вантажного маніфесту (Manifeste de marchandises) листків книжки МДП не зазначено (у разі наявності) кількість вантажних відділень або контейнерів, розпізнавальних знаків та номерів вантажних місць або товарів;

у графі 10 вантажного маніфесту (Manifeste de marchandises) листків книжки МДП не зазначено число і рід вантажних місць чи товарів, що перевозяться у складі вантажу, відсутній опис товарів;

у графі 11 вантажного маніфесту (Manifeste de marchandises) листків книжки МДП не проставлено вагу кожного товару окремо або загальну вагу товарів;

у книжці МДП відсутні відмітки попередньої на шляху прямування дорожнього транспортного засобу митниці ДФС, до якої згідно з даними книжки МДП та (або) товаросупровідних документів мали пред'являтися для митного контролю товари та дорожній транспортний засіб, або такою митницею ДФС не вилучено із книжки відривні аркуші відповідно до умов Конвенції.

10. Процедура МДП припиняється та книжка МДП повертається її власнику або уповноваженій ним особі, якщо:

для перевезення товарів під митним забезпеченням використовується дорожній транспортний засіб або контейнер, який на момент здійснення такого перевезення не відповідає вимогам, що були підставою для видачі Свідоцтва про допущення;

здійснюється перевезення товарів, до яких згідно із законодавством не може застосовуватись перевезення на умовах Конвенції МДП, та товарів, які виключено з гарантії МДП;

у випадках здійснення внутрішнього транзиту держателем книжки МДП, якого відповідно до статті 38 Конвенції МДП тимчасово або остаточно позбавлено права здійснювати перевезення на умовах Конвенції МДП на митній території України;

у випадках здійснення внутрішнього транзиту, якщо держателем книжки МДП відповідно до пункту 2 статті 26 Конвенції МДП обрано будь-який інший спосіб забезпечення сплати митних платежів, визначений у статті 306 Митного кодексу України.

У випадках, передбачених цим пунктом, зауваження та інформація про вжиті митницею ДФС заходи вносяться до графи 9 Журналу реєстрації. Посадовою особою митниці ДФС здійснюється оформлення відривного листка N 1 та невідривного корінця N 1 як проміжною митницею під час відкриття операції МДП та відривного листка N 2, невідривного корінця N 2 - як митницею призначення. У графі 5 невідривного корінця N 2 та графі 27 відривного листка N 2 проставляється літера "R" та здійснюється запис "МДП припинено" та у стислому вигляді наводяться причини такого рішення. Інформація про припинення перевезення МДП з повним розвантаженням одразу вноситься до Журналу реєстрації. Після цього перевезення на умовах Конвенції МДП вважається припиненим і подальше переміщення товарів здійснюється у встановленому порядку, передбаченому для перевезень товарів без застосування книжки МДП.

11. Процедура МДП призупиняється, якщо під час в'їзду в Україну держателем або уповноваженою ним особою до оформлення подається книжка МДП з метою прохідного транзиту товарів та при цьому встановлено, що:

перевезення таких товарів на умовах Конвенції МДП територією України заборонено;

держателя книжки МДП відповідно до статті 38 Конвенції МДП тимчасово або остаточно позбавлено права здійснювати перевезення на умовах Конвенції МДП на митній території України;

держателем книжки МДП відповідно до пункту 2 статті 26 Конвенції МДП обрано будь-який інший спосіб забезпечення сплати митних платежів, визначений у статті 306 Митного кодексу України.

Зауваження та інформація про вжиті заходи вносяться посадовою особою митниці ДФС до графи 9 Журналу реєстрації, здійснюється оформлення відривних листків NN 1, 2 та невідривних корінців NN 1, 2 як проміжною митницею. У графі 5 невідривного корінця N 2 та графі 27 відривного листка N 2 проставляється літера "R" та здійснюється запис "МДП призупинено" та стисло наводяться причини призупинення процедури МДП. Книжка повертається держателю, а інформація про призупинення перевезення МДП одразу вноситься до Журналу реєстрації. Після цього перевезення на умовах Конвенції МДП вважається призупиненим і подальше переміщення товарів здійснюється у встановленому порядку, передбаченому для перевезень товарів без застосування книжки МДП.

12. На умовах частини другої статті 96 Митного кодексу України у ході виконання перевезення держатель книжки МДП може замінювати автотранспортний засіб самостійно, якщо на такий дорожній транспортний засіб не накладено митне забезпечення і товари, що перевозяться, не ушкоджені та не втрачені, а також якщо перевантаження може бути здійснено без пошкодження митних забезпечень. Після прибуття до митниці призначення, у присутності її посадової особи, держатель книжки МДП або уповноважена ним особа особисто змінює відомості про державний номерний знак дорожнього транспортного засобу в графі 8 титульної сторінки обкладинки книжки МДП та в графі 7 вантажного маніфесту відривних листків книжки МДП шляхом перекреслення попередніх даних і занесення даних про інший дорожній транспортний засіб. Ці зміни завіряються відбитком ОНП посадової особи митниці призначення. Власником автотранспортного засобу, яким здійснюватиметься подальше перевезення на умовах Конвенції МДП, має бути держатель книжки МДП, дорожнім транспортним засобом якого розпочато операцію МДП.

13. У разі виникнення потреби у заміні дорожнього транспортного засобу, якщо за результатами аварії чи дії обставин непереборної сили частково або повністю пошкоджено або втрачено товари, або у разі, якщо через поломку чи ДТП дорожній транспортний засіб, на який накладено митне забезпечення, не може продовжувати рух, держатель книжки МДП або уповноважена ним особа повідомляє найближчу митницю (митний пост) за маршрутом прямування або митницю (митний пост), у зоні діяльності якої сталася така подія (перебуває цей дорожній транспортний засіб).

З дозволу найближчої за маршрутом прямування митниці ДФС (митного поста) або митниці ДФС (митного поста), у зоні діяльності якого сталася така подія або перебуває цей дорожній транспортний засіб, та у присутності посадової особи цієї митниці ДФС держатель книжки МДП або уповноважена ним особа здійснює перевантаження товарів з дорожнього транспортного засобу, який потребує заміни, на дорожній транспортний засіб, за допомогою якого здійснюватиметься подальше перевезення за цією книжкою МДП. Після здійснення перевантаження товарів та накладення митного забезпечення держатель книжки МДП або уповноважена ним особа особисто змінює шляхом перекреслення попередніх даних і занесення даних про дорожній транспортний засіб, який прибув для його заміни, такі відомості:

реєстраційний номерний знак дорожнього транспортного засобу (графа 8 титульної сторінки обкладинки книжки МДП та графа 7 вантажного маніфесту відривних листків книжки МДП);

номер Свідоцтва про допущення, виданого на дорожній транспортний засіб (графа 9 титульної сторінки обкладинки книжки МДП);

номер контейнера (графа 10 титульної сторінки книжки МДП, якщо перевантаження товару здійснюється із пошкодженого контейнера у контейнер, що прибув на заміну).

Посадовою особою митниці ДФС у графах 16 відривних листків NN 1, 2 наводяться дані про накладене митне забезпечення.

Усі зміни, внесені до книжки МДП відповідно до цього пункту, завіряються відбитком ОНП посадової особи митниці ДФС.

Відповідно до розділу VII Інструкції посадовою особою митниці ДФС (митного поста) Протокол книжки МДП заповнюється у випадках: повного чи часткового пошкодження вантажу або його втрати; втрати чи ушкодження митного забезпечення; ушкодження дорожнього транспортного засобу, за результатами якого відкрився доступ до вантажу.

Власником дорожнього транспортного засобу, що використовується для подальшого переміщення товарів на умовах МДП, має бути держатель книжки МДП, за якою здійснюється таке переміщення, або уповноважена ним особа за договором субпідряду.

14. З дозволу митниці ДФС (митного поста) перевезення товарів може бути продовжено іншим перевізником, якщо держателем книжки МДП не може бути забезпечено подальше перевезення товарів дорожнім транспортним засобом, який йому належить. При цьому книжка МДП закривається відповідно до пункту 2 розділу III Інструкції та повертається її держателю. До Журналу реєстрації відразу вноситься інформація про припинення процедури МДП. Подальше перевезення товарів здійснюється на умовах, визначених законодавством України. Якщо за вибором перевізника подальше перевезення товарів здійснюватиметься за процедурою МДП, цим перевізником має подаватися нова книжка МДП, яка оформлюється відповідно до розділу V цього Порядку.

15. У разі ввезення на митну територію України товарів (за винятком випадків прохідного транзиту), обов'язкові платежі під час випуску яких у вільний обіг перевищують суму, еквівалентну діючому покриттю міжнародними страховиками системи МДП на кожну книжку МДП, переміщення за процедурою МДП припиняється. Книжка МДП закривається у такому порядку:

під час в'їзду на митну територію України держатель книжки МДП подає книжку МДП для оформлення проміжній митниці;

проміжною митницею перевіряється відповідність даних, зазначених у вантажному маніфесті книжки МДП, даним, зазначеним у товаротранспортних документах, та оформлюються вантажні маніфести відривних листків NN 1, 2, у яких робляться записи відповідно до розділу III Інструкції. Невідривний корінець N 1 оформлюється відповідно до розділу IV Інструкції. При цьому графи 20, 22 відривних листків NN 1, 2 не заповнюються, а у графі "Для офіційного користування" відривних листків NN 1, 2 та графі 5 невідривного корінця N 1 вчиняється запис "МДП припинено (розмір гарантії недостатній)".

Надалі у відривному листку N 2 робляться записи відповідно до розділу V Інструкції та оформлюється невідривний корінець N 2, у якому робляться записи згідно з розділом VI Інструкції. При цьому в графі 5 невідривного корінця N 2 вчиняється запис "МДП припинено (розмір гарантії недостатній)".

Після оформлення відривні листки NN 1, 2 залишаються у проміжній митниці, а книжка МДП одразу повертається держателю.

Відомості про проведене оформлення книжки МДП одразу вносяться посадовою особою митниці відправлення до Журналу реєстрації. Після цього перевезення на умовах Конвенції МДП вважається припиненим і подальша доставка товарів до митниці призначення здійснюється у звичайному порядку, передбаченому для перевезень товарів без застосування книжки МДП.

16. У разі ввезення на митну територію України товарів з метою прохідного транзиту, обов'язкові платежі під час випуску яких у вільний обіг перевищують суму, еквівалентну діючому покриттю міжнародними страховиками системи МДП на кожну книжку МДП, переміщення за процедурою МДП призупиняється. Книжка МДП закривається у такому порядку:

книжка МДП реєструється проміжною митницею у Журналі реєстрації;

перевіряється відповідність даних, зазначених у вантажному маніфесті книжки МДП, даним, зазначеним у товаротранспортних документах, та оформлюються вантажні маніфести відривних листків NN 1, 2, у яких робляться записи відповідно до розділу III Інструкції. Невідривний корінець N 1 оформлюється відповідно до розділу IV Інструкції. При цьому графи 20, 22 відривних листків NN 1, 2 не заповнюються, а у графі "Для офіційного користування" відривних листків NN 1, 2 та графі 5 невідривного корінця N 1 вчиняється запис "МДП призупинено (розмір гарантії недостатній)";

у відривному листку N 2 робляться записи відповідно до розділу V Інструкції та оформлюється невідривний корінець N 2, у якому робляться записи згідно з розділом VI Інструкції. При цьому у графі 3 невідривного корінця N 2 вчиняється запис "МДП призупинено (розмір гарантії недостатній)".

Після оформлення відривні листки NN 1, 2 залишаються в проміжній митниці, а книжка МДП відразу повертається держателю книжки МДП.

Відомості про проведене оформлення книжки МДП одразу вносяться митницею відправлення до Журналу реєстрації. Після цього перевезення на умовах Конвенції МДП вважається призупиненим і подальша доставка товарів до митниці призначення здійснюється у звичайному порядку, передбаченому для перевезень товарів без застосування книжки МДП.

III. Оформлення ваучера TIR+

1. Ваучер TIR+ може використовуватись у разі перевищення суми гарантії за Конвенцією МДП (форму наведено у додатку 2 до цього Порядку).

2. Процедура оформлення ваучера TIR+ здійснюється у такому порядку:

до моменту подання митниці відправлення книжки МДП перевізник реєструє ваучер TIR+ на інформаційному веб-порталі (www.tirplus.net) разом із дійсним номером книжки МДП, за якою проводиться операція МДП. Веб-портал закріплює ваучер TIR+ за відповідною книжкою МДП у базі МСАТ;

ваучер TIR+ подається проміжній митниці разом з книжкою МДП, за якою проводиться операція МДП;

посадова особа проміжної митниці за допомогою автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор" перевіряє статус книжки МДП та наявність інформації про закріплення ваучера TIR+ за вищезазначеною книжкою МДП. Позитивний результат перевірки статусу книжки МДП та номера ваучера TIR+ підтверджує дійсність гарантії для книжки МДП, за якою проводиться операція МДП;

після отримання позитивних результатів перевірки статусу книжки МДП посадовою особою проміжної митниці проставляється відбиток штампа "Під митним контролем" (далі - ПМК) на титульній сторінці ваучера TIR+ ліворуч від його порядкового номера, копія ваучера TIR+ залишається у справах митниці ДФС.

Оригінал ваучера TIR+ разом з книжкою МДП має бути доставлений перевізником до митниці призначення.

Після завершення операції МДП посадовою особою митниці призначення проставляється відбиток ОНП на титульній сторінці ваучера TIR+ під відбитком штампа ПМК, проставленим у митниці відправлення.

Копія ваучера TIR+ залишається у справах митниці призначення разом із відповідним аркушем книжки МДП, а оригінал разом із книжкою МДП передається до гарантійного об'єднання.

3. Митниця відправлення може відмовити перевізнику в оформленні ваучера TIR+ у разі якщо:

сума митних платежів перевищує суми гарантій за ваучером TIR+ та гарантії за книжкою МДП;

книжку МДП не прийнято до оформлення;

ваучер TIR+ не зареєстровано на інформаційному веб-порталі (www.tirplus.net);

умови Конвенції МДП та/або законодавства України не виконуються.

IV. Оформлення книжки МДП під час ввезення товарів на митну територію України

1. Під час ввезення товарів на митну територію України з метою подальшого їх поміщення у відповідний митний режим власник книжки МДП подає книжку МДП для оформлення проміжній митниці, де здійснюється її реєстрація в Журналі реєстрації.

Проміжною митницею перевіряється статус книжки МДП за допомогою автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор" та відповідність даних, зазначених у вантажному маніфесті книжки МДП, даним, зазначеним у товаротранспортних документах.

За відсутності зауважень оформлюються вантажні маніфести відривних листків NN 1, 2, у яких робляться записи відповідно до розділу III Інструкції та невідривний корінець N 1, який оформлюється згідно з розділом IV Інструкції.

Після оформлення відривний листок N 1 залишається в проміжній митниці, а відривний листок N 2 - у книжці МДП для подання митниці призначення разом із товаротранспортними документами.

2. Після завершення операції МДП книжка МДП реєструється митницею призначення у Журналі реєстрації, а на відривному листку N 2 книжки МДП робляться записи відповідно до розділу V Інструкції та оформлюється невідривний корінець N 2, у якому робляться записи згідно з розділом VI Інструкції.

Одразу після завершення операції МДП книжка МДП повертається держателю книжки МДП або уповноваженій ним особі. Відомості про завершення операції МДП невідкладно вносяться посадовою особою митниці призначення до Журналу реєстрації.

Відривний листок N 2 книжки МДП разом із його відривною частиною зберігається у справах митниці призначення. У разі необхідності зіставлення даних, наявних у паперовому примірнику відривної частини відривного листка N 2 (наявність обґрунтованих сумнівів щодо ідентичності даних, унесених до Єдиної автоматизованої інформаційної системи ДФС (далі - ЄАІС), проведення перевірки тощо), з даними, зазначеними у книжці МДП, за запитом проміжної митниці відривна частина відривного листка N 2 у строк, що не перевищує 3 діб з дати надходження запиту до митниці призначення, відправляється поштою до проміжної митниці.

3. У разі ввезення в Україну консолідованого вантажу, що оформлюватиметься у декількох митницях призначення, проміжна митниця направляє товари під митним контролем до митниці призначення, яка першою буде здійснювати митне оформлення частини товарів, при цьому книжка МДП оформлюється відповідно до пункту 1 цього розділу.

Оформлення книжки МДП щодо доставленого до митниці призначення вантажу здійснюється відповідно до пункту 2 розділу IV цього Порядку, а оформлення книжки МДП для переміщення решти вантажу до наступної митниці призначення - згідно з пунктом 1 цього розділу.

У цьому разі у першій та наступній митницях призначення виконуються такі дії:

у графі 10 вантажного маніфесту відривних листків NN 1, 2 книжки МДП обводиться запис про частину вантажу, для якого операцію МДП завершено, і зазначається номер митної декларації або іншого документа, на підставі яких відбулось завершення операції МДП. Внесені дані завіряються відбитком ОНП і підписом посадової особи митного органу, яка завершувала операцію МДП для цієї частини вантажу;

до графи 16 вантажного маніфесту книжки МДП вносяться дані про накладені митні забезпечення (за необхідності викреслюються або змінюються дані, зазначені митницею відправлення) та їх кількість. Змінені дані засвідчуються відбитком ОНП і підписом посадової особи митниці ДФС, яка здійснювала оформлення книжки МДП.

У разі прибуття консолідованого вантажу до митниці призначення, у якій митні підрозділи (відділи митного оформлення, митні пости тощо) місць його прибуття розміщені за різними адресами, переміщення вантажу між цими підрозділами здійснюється за умови накладення митних забезпечень на вантажне(і) відділення автотранспортного(их) засобу(ів). Посадовими особами цих підрозділів у вантажному маніфесті відривного листка N 2, який залишається в митниці призначення, у графах 9 - 11 вантажного маніфесту шляхом обведення позначаються товари, що були вивантажені з автотранспортного засобу та переміщення яких за процедурою МДП завершено. У графі 10 зазначається номер митної декларації або іншого документа, за яким було здійснено митне оформлення та вивантаження товарів. Унесені дані завіряються відбитком ОНП і підписом посадової особи митниці ДФС, яка здійснювала митне оформлення цієї частини вантажу. До графи 16 цього відривного листка вносяться дані щодо кількості та номерів нових накладених митних забезпечень. Оформлення книжки МДП відповідно до пункту 2 цього розділу, зокрема вилучення з книжки МДП відривного листка N 2, здійснюється у тому підрозділі митниці ДФС, який здійснює митне оформлення останньої партії консолідованого вантажу, що направлявся до цієї митниці ДФС, з урахуванням усіх попередніх оформлень вантажів, здійснених підрозділами цієї митниці ДФС.

4. У разі прийняття проміжною митницею рішення про відмову в пропуску товарів на митну територію України книжка МДП не приймається до оформлення, відомості до неї не вносяться, книжка МДП повертається держателю разом із карткою відмови у пропуску вантажу на митну територію України.

5. У разі отримання письмового звернення власника товарів чи уповноваженої ним особи про відмову у ввезенні товарів на митну територію України відомості до книжки МДП та Журналу реєстрації не вносяться. У пункті пропуску через митний кордон України посадовою особою проміжної митниці, що прийняла рішення, на оригіналі звернення та його копії власноручно робиться запис "Дозволено", завіряється її підписом та ОНП. Книжка МДП із долученою до неї завіреною копією звернення повертається держателю. Оригінал звернення разом із аналогічним чином завіреною копією відривного листка N 1 та невідривного корінця N 1 книжки МДП зберігаються у справах митниці ДФС.

6. Книжка МДП оформлюється в установленому порядку під час митного оформлення товарів за електронною митною декларацією, у тому числі і без пред'явлення товарів і транспортних засобів митним органам.

V. Оформлення книжки МДП під час вивезення товарів за межі митної території України

1. У митниці відправлення перевіряється статус книжки МДП за допомогою автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор", перевіряється відповідність даних, зазначених у вантажному маніфесті книжки МДП, даним, зазначеним у товаротранспортних документах, після чого книжка МДП реєструється в Журналі реєстрації.

Оформлюються вантажні маніфести відривних листків NN 1, 2 відповідно до розділу III Інструкції, а також заповнюється невідривний корінець N 1 згідно з розділом IV Інструкції.

У графі 16 проставляють номери накладених митних забезпечень, у разі проведення довантаження або переогляду товарів - вносяться дані щодо накладених нових митних забезпечень, розпізнавальних ознак дорожнього транспортного засобу. Попередні дані митниці відправлення товарів про накладене митне забезпечення викреслюються, запис про номери та кількість нових накладених митних забезпечень завіряється відбитком ОНП і підписом посадової особи митниці ДФС.

Графа 17 заповнюється посадовою особою першої митниці відправлення. У цій графі проставляється відбиток ОНП, прізвище та підпис посадової особи митниці ДФС, яка здійснила оформлення книжки МДП.

Відривний листок N 1 залишається у митниці відправлення, а відривний листок N 2 - у книжці МДП для подання митниці призначення разом із товаросупровідними документами.

2. У разі надходження товарів на умовах Конвенції МДП до митниці призначення митний контроль таких товарів здійснюється першочергово. Книжка МДП реєструється у Журналі реєстрації, після чого у ній заповнюються графи 24 - 28 і графа "Для офіційного використання" відривного листка N 2 та невідривний корінець N 2, як це передбачено пунктом 2 розділу IV цього Порядку.

Після завершення митного оформлення товарів відривний листок N 2 книжки МДП разом із його відривною частиною зберігається у митниці призначення. У разі необхідності зіставлення даних, наявних у ЄАІС та паперовому примірнику відривної частини відривного листка N 2 (наявність обґрунтованих сумнівів щодо ідентичності даних, унесених до ЄАІС, та даних, зазначених у книжці МДП; проведення перевірки тощо), за запитом митниці відправлення відривна частина відривного листка N 2 у строк, що не перевищує 3 діб з дати надходження запиту до митниці призначення, відправляється поштою до митниці відправлення.

3. У разі здійснення перевезення товарів із декількох митниць відправлення під час митного оформлення товарів у першій митниці відправлення у вантажних маніфестах відривних листків NN 1, 2 записи робляться в графах 16 - 23 і заповнюється невідривний корінець N 1, де у графі 5 зазначається наступна митниця відправлення, у якій буде здійснюватись довантаження. При цьому графи 16 та 17 заповнюються на листках NN 1, 2 у кількості, необхідній для доставки товарів до наступних митниць відправлення.

У наступній митниці відправлення оформлення книжки МДП здійснюється відповідно до пунктів 1, 2 цього розділу.

Підставою для направлення консолідованого вантажу до іншої митниці відправлення з метою його довантаження є заява про це держателя книжки МДП. Заява подається у довільній формі посадовій особі підрозділу митниці ДФС, яка здійснює митне оформлення товарів, та зберігається у митниці ДФС разом із документами, на підставі яких здійснено митне оформлення. Рішення про направлення вантажу та дорожнього транспортного засобу до іншої митниці відправлення, зазначеної у заяві перевізника, приймається посадовою особою митниці відправлення самостійно.

4. У разі відмови митницею суміжної країни у пропуску на свою територію товарів та автотранспортного засобу, що були випущені митницею призначення за межі митної території України за книжкою МДП, повернення цих товарів та автотранспортного засобу на митну територію України здійснюється за умови наявності відповідних записів митниці суміжної країни у товаросупровідних документах або наявності іншим чином документально підтвердженої відмови.

При цьому посадова особа проміжної митниці у пункті пропуску вносить до графи 5 невідривного корінця N 1 та графи "Для офіційного користування" відривного листка N 1 книжки МДП запис "Товари повернуто з країни призначення / або проміжної митниці країни транзиту", який засвідчує відбитком ОНП і своїм підписом та направляє товари до митниці відправлення відповідно до пункту 1 розділу IV цього Порядку. У такому разі перевезення на умовах Конвенції МДП не завершується, а контроль за доставкою товарів до митниці відправлення здійснюється на загальних підставах.

5. У разі відправлення консолідованого вантажу з різних структурних підрозділів (відділу митного оформлення, митного поста тощо) однієї митниці відправлення, посадовими особами цих підрозділів до графи 16 у вантажному маніфесті у першому відривному листку N 1, який залишається у митниці відправлення, вносяться дані щодо кількості та номерів нових накладених митних забезпечень та розпізнавальних знаків, зазначається номер митної декларації або іншого документа, за яким було здійснено оформлення вантажу. Дані завіряються відбитком ОНП і підписом посадової особи органу митниці ДФС, яка здійснювала митне оформлення цієї частини вантажу. До графи 10 усіх відривних листків NN 1, 2 та невідривного листка N 1 / N 2 вноситься інформація щодо частини вантажу, яку оформлено в цьому підрозділі.

У підрозділі митниці відправлення, який здійснює митне оформлення останньої партії консолідованого вантажу, що відправляється з цієї митниці ДФС, книжка МДП оформлюється з урахуванням усіх вантажів, оформлених у цій митниці ДФС відповідно до пункту 1 цього розділу.

Підставою для направлення консолідованого вантажу до іншого структурного підрозділу (відділу митного оформлення, митного поста тощо) однієї митниці відправлення з метою його довантаження є заява про це держателя книжки МДП. Заява подається разом із документами, необхідними для митного оформлення вантажу та книжки МДП, посадовій особі підрозділу митниці відправлення, що здійснює таке оформлення, та зберігається у митниці ДФС разом із документами, на підставі яких здійснено митне оформлення. Рішення про направлення вантажу та дорожнього транспортного засобу до іншого структурного підрозділу митниці відправлення, зазначеного у заяві перевізника, приймається посадовою особою митниці відправлення самостійно.

6. У разі якщо товари не доставляються до митниці призначення, а з ініціативи власника або держателя книжки МДП повертаються до митниці відправлення, посадова особа митниці відправлення (відповідно до положень статей 27 та 28 Конвенції МДП) закриває книжку МДП згідно з пунктом 2 розділу IV цього Порядку. Для відображення цього факту у графі "Для службового користування" відривного листка N 2 та графі 5 невідривного корінця N 2 зазначається: "Перевезення МДП завершено в митниці відправлення". Дані про закриття книжки МДП заносяться до Журналу реєстрації, а книжка МДП повертається держателю книжки МДП.

VI. Оформлення книжки МДП під час прохідного транзиту товарів через митну територію України

1. Посадова особа митниці відправлення під час в'їзду автотранспортного засобу на митну територію України перевіряє статус книжки МДП за допомогою автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор", реєструє книжку МДП у Журналі реєстрації, заповнює графи 18 - 23, графу "Для офіційного використання" вантажного маніфесту відривних листків NN 1, 2 та невідривний корінець N 1, як це передбачено пунктом 1 розділу IV цього Порядку.

Відривний листок N 1 залишається в митниці відправлення, а відривний листок N 2 - у книжці МДП для подання митниці ДФС для завершення операції МДП разом із товаросупровідними документами.

2. Посадова особа митниці призначення перевіряє статус книжки МДП за допомогою автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор", реєструє книжку МДП у Журналі реєстрації, заповнює графи 24 - 28, графи "Для офіційного використання" відривного листка N 2 і невідривного корінця N 2, як це передбачено пунктом 2 розділу IV цього Порядку. Після завершення митного оформлення товарів відривний листок N 2 книжки МДП разом із його відривною частиною зберігається у митниці призначення. У разі необхідності зіставлення даних, наявних у ЄАІС та на паперовому примірнику відривної частини відривного листка N 2 (наявність обґрунтованих сумнівів щодо ідентичності даних, унесених до ЄАІС, та даних, зазначених у книжці МДП; проведення перевірки тощо), за запитом митниці відправлення відривна частина відривного листка N 2 у строк, що не перевищує 3 діб з дати надходження запиту до митниці призначення, відправляється поштою до митниці відправлення.

3. У разі відмови у пропуску на митну територію України товарів або у разі отримання письмового звернення власника товарів чи уповноваженої особи про повернення товарів за межі митної території України застосовується процедура, передбачена у пунктах 4, 5 розділу IV цього Порядку.

4. У разі прохідного транзиту через територію України, коли перевезення МДП розпочинається після перевантаження товарів з морського судна на автомобільний транспорт, оформлення книжки МДП митницею відправлення здійснюється відповідно до пункту 1 розділу V цього Порядку.

У разі прохідного транзиту через територію України, коли перевезення МДП продовжується після перевантаження товарів з морського судна на автомобільний транспорт, оформлення книжки МДП митницею відправлення здійснюється відповідно до пункту 1 розділу IV цього Порядку.

5. У разі завершення переміщення товарів прохідним транзитом через територію України автомобільним транспортом на території морського порту з подальшим перевантаженням товарів на борт судна та у разі, якщо перевезення на умовах Конвенції МДП припиняється, оформлення книжки МДП здійснюється митницею ДФС, де завершується операція МДП, відповідно до пункту 2 розділу IV цього Порядку. При цьому у графі "Для офіційного користування" відривного листка N 2 та графі 5 невідривного корінця N 2 вчиняється запис "Товари розміщено на території порту для вивезення за межі України".

У разі завершення переміщення товарів прохідним транзитом через територію України автомобільним транспортом на території морського порту, з подальшим перевантаженням товарів на борт судна, у разі коли перевезення на умовах Конвенції МДП буде продовжуватись, оформлення книжки МДП здійснюється митницею ДФС відповідно до пункту 1 цього розділу.

6. Якщо під час здійснення прохідного транзиту через митну територію України товарів на умовах МДП перевізником у пункті пропуску на митну територію України письмово заявляється про намір здійснити довантаження товарів у транспортний засіб з метою їх вивезення за межі митної території України, посадовою особою органу митниці відправлення у графі 22 відривних листків NN 1, 2 книжки МДП вказується митниця ДФС, у зоні діяльності якої здійснюватиметься довантаження таких товарів. Інші графи відривних листків NN 1, 2 та невідривних корінців NN 1, 2 заповнюються відповідно до пункту 1 цього розділу. Заява подається у довільній формі разом із документами, необхідними для здійснення митного оформлення вантажу та книжки МДП, та зберігається в митниці відправлення разом із документами, на підставі яких здійснено митне оформлення. Рішення про направлення вантажу та дорожнього транспортного засобу до іншої митниці призначення, зазначеної у заяві перевізника, приймається посадовою особою проміжної митниці самостійно.

Після прибуття дорожнього транспортного засобу до митниці призначення, в якій здійснюватиметься довантаження товарів, перевізник письмово заявляє про необхідність здійснення такого довантаження. Оформлення відривного листка N 2 та невідривного корінця N 2 книжки МДП щодо завершення операції МДП здійснюється посадовою особою цієї митниці ДФС відповідно до пункту 2 цього розділу. Оформлення наступної пари відривних листків NN 1, 2 та невідривних корінців NN 1, 2 книжки МДП здійснюється відповідно до пункту 1 розділу V цього Порядку.

Заява подається у довільній формі разом із документами, необхідними для митного оформлення вантажу та книжки МДП, та зберігається в митниці призначення разом із документами, на підставі яких здійснено митне оформлення. Рішення про довантаження товарів у дорожній транспортний засіб за заявою перевізника приймається посадовою особою митниці відправлення самостійно.

Внесення до книжки МДП відомостей про довантажені для подальшого вивезення за межі митної території України товари та її оформлення здійснюються відповідно до розділу V цього Порядку.

Під час випуску товарів за межі митної території України посадовою особою митниці ДФС у пункті пропуску здійснюється оформлення книжки МДП відповідно до пункту 2 цього розділу.

При цьому загальна кількість митниць відправлення та митниць призначення за книжкою МДП відповідно до статті 18 Конвенції МДП не має перевищувати чотирьох.

VII. Особливості здійснення перевезень вантажів з використанням книжки МДП на умовах договору субпідряду

1. Згідно з частиною п'ятою статті 96 та частиною першою статті 325 Митного кодексу України для виконання перевезення держатель книжки МДП може залучати іншого перевізника. Крім того, держатель книжки МДП або уповноважена ним особа може самостійно замінювати механічний дорожній транспортний засіб на інший механічний дорожній транспортний засіб, що не належить попередньому держателю книжки МДП.

Такі перевезення, а також заміна можливі у разі перевезення вантажів на умовах договору субпідряду. Механічний дорожній транспортний засіб, що замінює попередній, має належати власнику, який входить до складу гарантійного об'єднання своєї країни - учасниці Конвенції МДП 1975 року, і між ним та держателем книжки МДП, за встановленими нормами міжнародного права, укладено угоду про надання зазначеної транспортної послуги. Угода має містити положення про відповідальність сторін у разі порушення ними умов виконання перевезень та перелік осіб, уповноважених сторонами на внесення змін до відомостей, зазначених у книжці МДП, під час проведення заміни механічних дорожніх транспортних засобів.

Під час здійснення такого перевезення, після прибуття до проміжної митниці, у присутності посадової особи митниці ДФС держатель книжки МДП або уповноважена ним особа, у разі необхідності, особисто змінює відомості про державний номерний знак механічного дорожнього транспортного засобу у графі 8 першої (титульної) сторінки обкладинки книжки МДП та у графі 7 вантажного маніфесту відривних листків книжки МДП, перекреслює попередні дані та вносить відомості про інший механічний дорожній транспортний засіб, яким буде здійснюватись подальше переміщення товарів. Ці зміни завіряються відбитком ОНП посадової особи митниці. Дані про державний реєстраційний номер нового механічного дорожнього транспортного засобу одразу заносяться до ЄАІС.

2. Оформлення книжки МДП під час переміщення товарів за договором субпідряду здійснюється у митницях відправлення та призначення відповідно до розділів IV - VI цього Порядку.

VIII. Особливості оформлення перевезень великовагових, громіздких чи небезпечних вантажів

1. Великовагові або громіздкі вантажі, а також будь-яке приладдя до них або живі тварини можуть перевозитися між митницями ДФС на відкритих або дорожніх транспортних засобах, які відповідають вимогам до перевезень таких вантажів.

У цих випадках держателям книжок МДП або уповноваженим ним особам потрібно вживати заходів, які унеможливлюють підміну вантажів, для чого проводити детальний їх опис у товаротранспортних документах, нанесення на вантажі розпізнавальних знаків, додавати пакувальні листи, фотокартки товарів тощо.

У разі невідповідності вантажів даним, зазначеним у товаротранспортних документах та маніфесті МДП, держатель книжки МДП несе відповідальність згідно із законодавством України.

2. Під час перевезення таких вантажів на вантажні відділення дорожніх транспортних засобів чи контейнери митне забезпечення не накладається. У цьому разі держателю книжки МДП не потрібно мати Свідоцтво про допущення.

На обкладинці й на всіх відривних аркушах книжки МДП до початку митного оформлення держателем книжки МДП або уповноваженою ним особою повинен бути проставлений штамп "Великовагові або громіздкі вантажі" (англійською мовою - "Heavy or bulky goods") або штамп "Відкрито МДП" (англійською мовою - "Open TIR").

IX. Допуск перевізників-резидентів до перевезення на умовах Конвенції МДП

1. Допуск перевізників - суб'єктів господарської діяльності України до процедури МДП здійснюється комісією Державної фіскальної служби України та гарантійного об'єднання (далі - Комісія), склад якої затверджується спільним наказом Державної фіскальної служби України (далі - ДФС) та гарантійного об'єднання.

2. Гарантійне об'єднання повідомляє ДФС про бажання перевізників - суб'єктів господарської діяльності України отримати допуск до перевезень на умовах Конвенції МДП листом, до якого додає завірені ним:

копії заяв перевізників на ім'я керівника гарантійного об'єднання за встановленою гарантійним об'єднанням формою на отримання допуску до перевезень на умовах Конвенції МДП;

оригінал переліку перевізників - суб'єктів господарської діяльності України, що надали гарантійному об'єднанню заяви на отримання допуску до перевезення на умовах Конвенції МДП, із зазначенням даних та за формою, що визначені у типовому бланку видачі дозволу згідно з частиною другою додатка 9 до Конвенції МДП.

3. У своєму листі гарантійне об'єднання в обов'язковому порядку зазначає такі відомості, які ним попередньо перевіряються:

наявність у кожного з перевізників досвіду в міжнародних автомобільних перевезеннях або можливість здійснення кожним з перевізників регулярних міжнародних перевезень;

стабільне фінансове становище кожного з перевізників;

взяття кожним з перевізників письмового зобов'язання перед гарантійним об'єднанням про дотримання ним усіх митних формальностей, встановлених Конвенцією МДП у митницях відправлення, призначення та проміжних митницях договірних країн - учасниць Конвенції МДП;

взяття кожним з перевізників письмового зобов'язання перед гарантійним об'єднанням сплачувати грошові кошти, зазначені у пунктах 1 та 2 статті 8 Конвенції МДП, якщо цього відповідно до пункту 7 статті 8 Конвенції МДП вимагатимуть компетентні органи країн - учасниць Конвенції МДП;

взяття кожним з перевізників письмового зобов'язання перед гарантійним об'єднанням про надання йому інформації та безперешкодного доступу до документації, наявної у перевізника, що може бути доказом відповідності (невідповідності) перевізника мінімальним умовам та вимогам, визначеним у пункті 1 частини другої додатка 9 до Конвенції МДП.

4. Гарантійне об'єднання несе відповідальність згідно із законом та Конвенцією МДП за достовірність даних, наведених у його заяві та копії заяви перевізника.

5. ДФС протягом трьох тижнів з дня отримання від гарантійного об'єднання документів, зазначених у пункті 3 цього розділу, перевіряє:

наявність даних про перевізника у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

наявність фактів притягнення до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, передбачених статтями 469, 470, 472, 474, 482 - 484 Митного кодексу України упродовж року з дня накладення адміністративного стягнення, а також фактів неодноразового притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення інших правопорушень митного та податкового законодавства;

стан розрахунків платника з бюджетом за даними інтегрованої картки платника.

6. Після проведення ДФС перевірки відповідно до пункту 5 цього розділу, Комісією приймається іспит у перевізників на предмет наявності необхідного рівня знань у сфері застосування Конвенції МДП.

До іспитів допускаються керівники підприємств, або уповноважені особи, зараховані до штату, які відповідно до покладених обов'язків є відповідальними за дотримання вимог Конвенції МДП на підприємстві (за наявності).

Дата проведення іспиту погоджується гарантійним об'єднанням із ДФС.

7. За результатами іспиту та за результатами перевірок, проведених відповідно до пунктів 3 та 5 цього розділу, Комісією приймається рішення про допуск перевізників - суб'єктів господарської діяльності України до процедури МДП.

8. ДФС протягом тижня з дня прийняття Комісією рішення про допуск перевізників - суб'єктів господарської діяльності України до процедури МДП надає перевізникам - суб'єктам господарської діяльності, допущеним до процедури МДП, дозвіл використовувати книжки МДП.

Перелік перевізників - суб'єктів господарської діяльності, яким надано дозвіл на користування книжками МДП, за формою, наведеною в частині II додатка 9 до Конвенції МДП, не пізніше двох днів з дати надання дозволу надсилається ДФС гарантійному об'єднанню.

9. Гарантійне об'єднання у тижневий строк з дати отримання інформації відповідно до абзацу 2 пункту 8 цього розділу надсилає ДФС актуалізований на дату відправлення перелік перевізників - суб'єктів господарської діяльності, допущених до перевезення вантажів автотранспортом на умовах Конвенції МДП, в електронному вигляді за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку.

10. Підставами для відмови у наданні допуску перевізникам - суб'єктам господарської діяльності України до перевезень на умовах Конвенції МДП є:

неподання гарантійним об'єднанням документів, зазначених у частині другій цього розділу;

відсутність у поданих документах відомостей, які мають бути зазначені відповідно до вимог частини третьої розділу IX цього Порядку;

наявність у поданих документах неправдивих відомостей;

встановлення під час розгляду заяви невідповідності перевізника мінімальним умовам та вимогам, визначеним у частині другій додатка 9 до Конвенції МДП;

заява гарантійного об'єднання.

X. Підготовка й подання держателю книжки МДП та гарантійному об'єднанню повідомлення про порушення умов перевезення товарів під час виконання операції МДП

1. Митниця відправлення протягом наступного дня з дати закінчення строку транзитного перевезення робить запит до митниці призначення про надходження товарів, якщо за даними ЄАІС вантаж за книжкою МДП у встановлений строк не надійшов до митниці призначення.

У разі отримання відповіді про належне виконання перевізником операції МДП митниця відправлення повторно перевіряє наявність такого підтвердження у ЄАІС органів доходів і зборів. У разі наявності підтвердження доставки товарів також в ЄАІС питання вважається врегульованим.

У разі отримання митницею відправлення інформації про порушення умов перевезення товарів під час виконання операції МДП митниця надсилає держателю книжки МДП та гарантійному об'єднанню повідомлення про порушення умов перевезення товарів під час виконання операції МДП (далі - Повідомлення), що складається за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку. Разом з Повідомленням держателю книжки МДП та гарантійному об'єднанню направляються:

завірена копія відривного листка N 1 книжки МДП, який зберігається в митниці відправлення;

інші матеріали, що свідчать про неналежне виконання держателем книжки операції МДП (за наявності - копію протоколу про порушення митних правил).

На підставі отриманого Повідомлення гарантійне об'єднання проводить перевірку щодо виконання держателем книжки МДП операції МДП та у тримісячний термін інформує про її результати митницю ДФС, яка надіслала Повідомлення.

2. Підготовку й подання держателю книжки МДП та гарантійному об'єднанню Повідомлення та матеріалів про порушення, виявлені під час виконання операції МДП, може здійснювати також будь-яка митниця ДФС, у зоні діяльності якої виявлено порушення процедури МДП, за погодженням з митницею відправлення.

XI. Підтвердження належного виконання держателем книжки МДП операції МДП

1. Доказами належного виконання держателем книжки МДП операції МДП залежно від митного режиму, в якому було розміщено товари під час перевезення за операцією МДП, є завірені відбитками штампа "Під митним контролем" і ОНП посадової особи митниці призначення товаротранспортні документи, книжка МДП та витяг з бази даних системи Safe TIR.

2. Митницею ДФС опрацьовуються надані держателем книжки МДП або (та) гарантійним об'єднанням як докази документи, зазначені у пункті 1 цього розділу, та вживаються такі заходи:

проводиться перевірка для встановлення факту прибуття вантажу та дорожнього транспортного засобу до митниці призначення, для встановлення правомірності внесення даних про доставку вантажу до Safe TIR, ЄАІС тощо;

здійснюються експертні дослідження відбитків митних забезпечень, проставлених на документах, зазначених у пункті 1 цього розділу;

здійснюються (за необхідності) запити до отримувача вантажу, баз даних інших служб та відомств, митних органів іноземних держав тощо.

3. Докази, надані держателем книжки МДП та (або) гарантійним об'єднанням, не визнаються митницею ДФС у разі, якщо за результатами експертних досліджень встановлено недостовірність відбитків митного забезпечення митниці призначення на документах, зазначених у пункті 1 цього розділу, або неправомірність внесення інформації про завершення операції МДП до Safe TIR, ЄАІС та (або) відсутність такої інформації в Safe TIR, ЄАІС.

Докази, надані держателем книжки МДП та (або) гарантійним об'єднанням, вважаються такими, що отримані у результаті протиправних дій, у разі, якщо за результатами експертних досліджень встановлено достовірність відбитків митного забезпечення митниці призначення на документах, зазначених у пункті 1 цього розділу, але при цьому митницею ДФС встановлено неправомірність використання цього митного забезпечення та (або) неправомірність внесення інформації про завершення операції МДП до Safe TIR, ЄАІС.

Якщо за результатами проведеної перевірки вбачається здійснення встановленими (невстановленими) особами (особою) кримінального злочину або адміністративного правопорушення, провадження у справі про яке виходить за межі компетенції митниці ДФС, митниця ДФС інформує про це правоохоронні органи.

4. Якщо за результатами проведеної перевірки підтверджується належне виконання операції МДП, митниця ДФС відкликає Повідомлення, надіслане держателю книжки МДП та гарантійному об'єднанню, та інформує ДФС про врегулювання питання.

XII. Підготовка і подання держателю книжки МДП та гарантійному об'єднанню претензій щодо сплати передбачених законодавством сум митних платежів і пені (за наявності) за недоставку українським чи іноземним держателем книжки МДП товарів під час проведення операції МДП

1. Відповідно до пункту 2 статті 11 Конвенції МДП митниця ДФС виставляє держателю книжки МДП претензію щодо сплати передбачених законодавством сум митних платежів і пені (за наявності) за недоставку товарів під час проведення операції МДП за формою, наведеною у додатку 5 до цього Порядку (далі - Претензія держателю книжки МДП), якщо держатель книжки МДП або гарантійне об'єднання протягом трьох місяців з дня відправлення їм Повідомлення не нададуть доказів належного виконання держателем книжки МДП операції МДП або такі докази будуть спростовані митницею ДФС шляхом проведення експертиз або інших заходів.

При цьому митницею ДФС розраховується сума митних платежів, які мали бути сплачені під час митного оформлення товарів у вільний обіг відповідно до законодавства України, що діяло на момент пропуску товарів на митну територію України, і пені (за наявності).

У разі неможливості точно визначити суму митних платежів, що підлягає сплаті, внаслідок ненадання митниці ДФС точних відомостей про характер, найменування, кількість, країну походження, митну вартість та код товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТЗЕД), розмір цієї суми визначається виходячи з найбільшої величини ставок податків, вартості та/або кількості товарів, що можуть бути визначені на підставі наявних відомостей.

Зобов'язання щодо сплати держателем книжки МДП відповідних сум згідно з Претензією держателю книжки МДП настає з дня, що настає за днем її отримання.

2. Разом з Претензією держателю книжки МДП подаються:

1) розрахунок суми митних платежів та пені (за наявності) за формою, наведеною в додатку 6 до цього Порядку;

2) копія міжнародної товаротранспортної накладної, рахунка-фактури, митної декларації або документа контролю доставки (якщо наявність таких документів передбачена законодавчо залежно від мети та напряму переміщення);

3) копія Повідомлення;

4) інші матеріали, що мають значення для розгляду справи, у тому числі копія протоколу про порушення митних правил та постанови у цій справі, копії матеріалів про результати експертних досліджень разом з матеріалами, що надавались для дослідження (за наявності);

3. У разі несплати держателем книжки МДП необхідних сум згідно з Претензією держателю книжки МДП протягом трьох місяців з дати її направлення митниця ДФС надсилає листом з повідомленням гарантійному об'єднанню Претензію щодо сплати передбачених законодавством суми митних платежів та пені (за наявності) за недоставку товарів під час проведення операції МДП за формою, наведеною у додатку 7 до цього Порядку (далі - Претензія гарантійному об'єднанню). Разом з Претензією гарантійному об'єднанню МДП подаються розрахунок суми митних платежів та пені (за наявності) за формою, наведеною у додатку 8 до цього Порядку, та інші матеріали і документи, визначені підпунктами 2 - 4 пункту 2 цього розділу, та копія Претензії держателю книжки МДП.

Загальна сума Претензії гарантійному об'єднанню не може перевищувати чинного розміру гарантії МДП та додатково 100000 євро, у разі використання ваучера TIR+. У разі перевищення різниця має бути стягнена з держателя книжки МДП.

4. Згідно з пунктом 3 статті 11 Конвенції МДП гарантійне об'єднання має у тримісячний термін, починаючи з дати отримання ним Претензії гарантійному об'єднанню, сплатити необхідні суми.

У разі несплати гарантійним об'єднанням необхідних сум згідно з Претензією гарантійному об'єднанню протягом тримісячного терміну з дня її отримання гарантійним об'єднанням митниця ДФС надсилає інформацію до головних управлінь ДФС в областях та м. Києві, відповідно, для проведення невиїзної документальної перевірки гарантійного об'єднання та направлення йому податкового повідомлення-рішення відповідно до законодавства України.

5. Підготовка та подання Претензії держателю книжки МДП та Претензії гарантійному об'єднанню здійснюються митницею ДФС за кожною книжкою МДП окремо.

6. Підготовку й подання держателю книжки МДП та гарантійному об'єднанню Претензії може здійснювати будь-яка митниця ДФС, в зоні діяльності якої стався гарантійний випадок або якою такий гарантійний випадок виявлено.

XIII. Умови звільнення держателя книжки МДП та гарантійного об'єднання від сплати передбачених законодавством митних платежів за недоставку держателем книжки МДП товарів під час виконання операції МДП

1. Держатель книжки МДП та гарантійне об'єднання звільняються від сплати передбачених законодавством митних платежів за недоставку українським чи іноземним держателем книжки МДП товарів під час виконання операції МДП, якщо митницею ДФС визнаються достатніми докази того, що:

товари, зазначені у вантажному маніфесті книжки МДП, зіпсовано чи втрачено та їх не можна надалі використовувати внаслідок аварії чи дії обставин непереборної сили;

втрата товару була наслідком природних змін його якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування та зберігання, притаманних йому технічних властивостей та якостей;

товари і товаротранспортні документи не було доставлено до митниці призначення через їх виїмку чи арешт правоохоронними органами за умови, що така виїмка чи арешт правоохоронними органами відбулась на шляху його прямування або в митниці призначення і їй не передувало порушення перевізником правил перевезення на умовах Конвенції МДП.

Абзац четвертий цього пункту стосується випадків, коли митницею ДФС отримано достатні докази того, що товари були вилучені або арештовані правоохоронними органами не за місцем завершення операції МДП під час (після) його вивантаження або часткової незаконної реалізації.

2. Відповідно до пункту 3 статті 11 Конвенції МДП сплачені суми повертаються гарантійному об'єднанню, якщо протягом двох років, з дати пред'явленої йому Претензії, органам доходів і зборів будуть подані переконливі докази відсутності порушень щодо зазначеного у цій Претензії перевезення.

XIV. Закриття книжки МДП у разі виявлення недостачі товарів

1. У разі виявлення недостачі товарів посадова особа митниці призначення закриває книжку МДП із застереженням. Про недостачу вантажу робиться запис у графі 27 відривного листка N 2 та графі 5 невідривного корінця N 2 книжки МДП.

2. Відповідно до розділу X цього Порядку митниця призначення у разі встановлення вини держателя книжки МДП у недостачі товарів, яка не пов'язана з порушенням податкового, митного та кримінального законодавства, виставляє Претензію держателю книжки МДП, а у разі несплати необхідних сум згідно з Претензією держателя книжки МДП виставляє Претензію гарантійному об'єднанню.

XV. Відповідальність гарантійного об'єднання та держателя книжки МДП за порушення умов виконання операції МДП

1. Засвідчені копії матеріалів щодо порушення перевізником умов виконання операції МДП, Повідомлення та Претензії одразу після виставлення Претензії гарантійному об'єднанню надсилаються митницею ДФС до Державної фіскальної служби України для вирішення питання щодо застосування до перевізника санкцій, передбачених Конвенцією МДП.

2. У разі несплати гарантійним об'єднанням необхідних сум згідно з Претензією протягом трьох місяців митниця ДФС, що надсилала Претензію, негайно письмово повідомляє про це Державну фіскальну службу України та направляє належним чином завірені копії матеріалів, що свідчать про невиконання держателем книжки МДП та гарантійним об'єднанням умов Конвенції МДП.

XVI. Внесення інформації до Журналу реєстрації книжок МДП

1. Журнал реєстрації книжок МДП ведеться в електронному вигляді, переважно в автоматичному режимі за допомогою автоматизованої системи митного оформлення (далі - АСМО).

Книжки МДП, прийняті до оформлення під час в'їзду на митну територію України автотранспортних засобів, що перевозять товари із застосуванням книжки МДП, та книжка МДП, прийнята до оформлення під час виїзду з митної території України таких автотранспортних засобів, реєструються у Журналі реєстрації окремо.

2. Під час реєстрації книжки МДП посадовою особою митного органу, яка здійснила митне оформлення товарів, до Журналу реєстрації вноситься така інформація:

до графи 1 - дата оформлення книжки МДП митницею ДФС;

до графи 2 - реєстраційний номер книжки МДП, який присвоюється їй під час оформлення в першій митниці ДФС, у митниці відправлення та кожній митниці призначення і зазначається в графі 21 вантажного маніфесту;

до графи 3 - серія і номер книжки МДП, присвоєні їй під час виготовлення та нанесені друкарським способом у графі 1 вантажного маніфесту на кожному відривному аркуші книжки МДП;

до графи 4 - номер листка книжки МДП;

до графи 5 - дані про гарантійне об'єднання, що видало книжку МДП, зазначені у графі 2 першої (титульної) сторінки книжки МДП (найменування, країна, адреса);

до графи 6 - дані про держателя книжки МДП, зазначені у графі 3 першої (титульної) сторінки книжки МДП та графі 4 вантажного маніфесту на кожному відривному листку книжки МДП (назва (прізвище), адреса, індивідуальний ідентифікаційний номер, країна реєстрації);

до графи 7 - опис вантажу, його вага, кількість вантажних місць, кількість накладених пломб, печаток або розпізнавальних знаків;

до графи 8 - державний номерний знак транспортного засобу, яким здійснюється перевезення;

до графи 9 - будь-які зауваження або дані про порушення, виявлені під час митного оформлення товарів, а саме вид порушення, вжиті заходи (складено протокол N, вантаж затримано);

до графи 10 - номер ОНП посадової особи митниці ДФС, яка здійснила митне оформлення товарів, що переміщуються з використанням книжки МДП.

3. Сформований за допомогою АСМО реєстр книжок МДП щодня пересилається засобами електронного зв'язку до ЄАІС.

 

Директор Департаменту митної політики

О. П. Москаленко


 

Додаток 1
до Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року
(пункт 5 розділу II)


ЖУРНАЛ
реєстрації книжок МДП

Дата оформлення книжки МДП

Порядковий номер книжки МДП

Серія, номер книжки МДП

Номер аркуша книжки МДП

Гарантійне об'єднання, що видало книжку МДП

Держатель книжки МДП

Опис вантажу, вага, кількість вантажних місць, кількість накладених пломб, печаток або розпізнавальних знаків

Державний номерний знак транспортного засобу

Зауваження або дані про порушення, виявлені під час митного оформлення товарів

Номер ОНП посадової особи митного органу, яка здійснила митне оформлення товарів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


 

Додаток 2
до Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року
(пункт 1 розділу III)


 

TIR+ VOUCHER
100.000

 

English:

This voucher certifies that a higher-level guarantee is provided to customs authorities over the limit of the guarantee provided by the accompanied TIR Carnet only when both the voucher and the TIR Carnet are used together. For more information, please see https://tircustomsportal.iru.org/

Step 1. Voucher validation. To be valid, the TIR+ voucher number must be registered on www.tirplus.net together with a valid accompanied TIR Carnet number. This registration definitively links the TIR+ voucher number to the TIR Carnet number in the IRU database and confirms the validity of the higher-levei guarantee.

Step 2. Voucher validity control. Customs must enter the TIR Carnet number on https://tircustomsportal.iru.org/ and verify that this TIR+ voucher is effectively linked to that Camet. The TIR Carnet number and the voucher number mentioned on https://tircustomsportai.iru.org/ confirm the validity of the higher-level guarantee for the related Camet.

Step 3. Customs may optionally stamp the TIR+ voucher below. Customs shall return the TIR+ voucher together with the TIR Camet to the TiR Carnet holder.

Українська

Цей ваучер засвідчує, що митним органам надається підвищений рівень гарантування до гарантії, що надається за книжкою МДП, тільки за умови, що ваучер і книжка МДП використовуються разом. Для отримання докладнішої інформації перейдіть на сайт https://tircustomsportal.iru.org/

Процедура валідації

Крок 1. Валідація ваучера. Для того, щоб ваучер TIR+ був дійсним, його номер повинен бути зареєстрованим на сайті www.tirplus.net разом з дійсним номером книжки МДП. Реєстрація остаточно cкріплює номер ваучера TIR+ з номером книжки МДП у базі МСАТ та підтверджує дійсність підвищеного рівня гарантії.

Крок 2. Перевірка дійсності ваучера. Митні органи повинні ввести номер книжки МДП на сайті https://tircustomsportal.iru.org/ та перевірити, чи цей ваучер TIR+ закріплено за вищезгаданою книжкою МДП, Номер книжки МДП та номер ваучера, зазначені на сайті https://tircustomsportal.iru.org/, підтверджують дійсність підвищеного рівня гарантії для відповідної книжки МДП.

Крок 3. Митні органи можуть поставити печатку на ваучері TIR+. Митні органи повинні повернути ваучер TIR+ разом із книжкою МДП Користувачу.

                                                                                                                               


 

Додаток 3
до Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року
(пункт 9 розділу IX)


Перелік
перевізників - суб'єктів господарської діяльності, допущених до перевезення вантажів автотранспортом на умовах Конвенції МДП

N
з/п

Індивідуальний ідентифікаційний номер

Найменування перевізника

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження підприємства згідно з даними державної реєстрації

Адреса (адреси), за якими знаходиться парк транспортних засобів перевізника

Номери телефонів перевізника

Попередній випадок вилучення дозволу

П. І. Б. керівника перевізника

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Додаток 4
до Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП
(Конвенції МДП) 1975 року
(пункт 1 розділу X)


Повідомлення про порушення умов перевезення товарів під час виконання операції МДП

Держателю книжки МДП або гарантійному об'єднанню

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(назва держателя книжки МДП або гарантійного об'єднання, країни та його адреса)

Відповідно до статті 11 Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП 1975 року) ____________________________________________ митниця повідомляє Вас про порушення умов перевезення товарів під час виконання операції МДП за книжкою МДП N _____________________.

Якщо протягом трьох місяців із дня отримання цього повідомлення Ви не надасте переконливих доказів належного виконання операції МДП, митниця має право відповідно до статті 11 Конвенції МДП висунути Вам вимогу про сплату передбачених законодавством митних платежів за недоставку товарів під час виконання операції МДП.

Додаток: копія відривного листка N 1 книжки МДП N ________________.

Начальник __________________
                           (найменування митниці)

________________
(підпис, дата)

__________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 


 

Додаток 5
до Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року
(пункт 1 розділу XII)


Претензія держателю книжки МДП

Відповідно до пункту 2 статті 11 Конвенції МДП держатель книжки МДП зобов'язаний сплатити передбачені законодавством митні платежі, а також відсотки за прострочення сплати передбачених законодавством податків.

__________________________ митницею _______________________ здійснено митний контроль та
                                                                                                                           (дата)

пропуск на митну територію України товару в кількості _______________ загальною вартістю ______________________________, що переміщувався _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
              (прізвище, адреса і ідентифікаційний номер (вказані в книжці МДП) держателя книжки МДП,

_____________________________________________________________________________________
серія і номер книжки МДП, дата прийняття книжки МДП митницею, основні порушення і правові

_____________________________________________________________________________________,
обґрунтування посилання)

водій ________________________________________________________________________________,
(громадянство, прізвище, ім'я та по батькові, номер паспорта)

перевізник ___________________________________________________________________________,
(адреса)

до ___________________ митниці, _______________________________________________________
                                                                                                                    (отримувач, адреса, місце призначення)

______________________________________________________________________________________
(визначення порушення і правові обґрунтування претензії)
______________________________________________________________________________________

Станом на _________________________ сума, що підлягає сплаті, становить ____________________
                                                     (дата)

Розрахунок обов'язкових платежів додається.

Надаємо реквізити для сплати необхідних сум згідно з претензією.

Отримувач __________ митниця,
                    _________ код,
                    _________ рахунок

Додаток: на ___ арк. у ___ прим.

Начальник

__________________
(митниці ДФС)

________________
(підпис, дата)

__________________
(ініціали, прізвище)


 

Додаток 6
до Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року
(пункт 2 розділу XII)


Розрахунок суми претензії держателю книжки МДП N _________________

Борг на суму митних платежів (грн)

Пеня на суму боргу, нарахована за кожен день прострочення його сплати (грн)

Обчислена сума претензії держателю книжки МДП (грн)

1

2

3


1. Борг = å митних платежів.

Зазначається сума боргу, обчислена шляхом включення до неї сум податків, які мали б бути сплачені під час митного оформлення товару, що випускається у вільний обіг на митній території України відповідно до законодавства України, чинного на момент вчинення порушення митного законодавства, у разі неможливості встановлення дати такого порушення - на дату закінчення строку доставки товару до митниці призначення, за офіційним курсом валюти України до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день оформлення книжки МДП.

2. Пеня = Борг ´ К днів ´ U НБУ ´ 1,2 / Р.

Наводиться розрахунок пені на суму боргу за кожний календарний день прострочення платежу, включаючи день погашення, де

К днів - кількість днів, за які прострочено сплату боргу;

U НБУ - більша з облікових ставок Національного банку України, що діяли на день виникнення боргу або на день його (його частини) погашення;

1,2 - коефіцієнт для розрахунку 120 % річних від U НБУ;

Р - кількість днів у календарному році.

3. Сума претензії = Борг + Пеня.

Вказується сума претензії, яка дорівнює сумі боргу (графа 1) та пені на суму боргу (графа 2).

Посадова особа управління (відділу) адміністрування митних платежів ____________________ митниці ДФС

________________
(підпис, дата)

__________________
(ініціали, прізвище)


 

Додаток 7
до Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року
(пункт 3 розділу XII)


Претензія гарантійному об'єднанню

Відповідно до пунктів 1, 4 статті 8 Конвенції МДП, Угоди між Державною митною службою України й Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України від 30 листопада 1999 року ___________ митниця направляє претензію щодо сплати передбачених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів), а також відсотків за прострочену сплату передбачених законодавством податків та зборів.

_______________________________ митницею __________________ здійснено митний контроль та
                                                                                                                                (дата)

пропуск на митну територію України товару в кількості ______________________________________

загальною вартістю _______________________, що переміщувався за __________________________
_____________________________________________________________________________________
                                  (прізвище, адреса і єдиний номер ІН (вказані у книжці МДП) держателя книжки МДП,

_____________________________________________________________________________________
серія і номер книжки МДП, дата прийняття книжки МДП митницею, основні порушення і правові

_____________________________________________________________________________________,
обґрунтування посилання)

перевізник ___________________________________________________________________________,
   (адреса)

водій ________________________________________________________________________________,
(громадянство, прізвище, ім'я та по батькові, номер паспорта)

до ______________________ митниці, ____________________________________________________
                                                                                                                  (отримувач, адреса, місце призначення)

_____________________________________________________________________________________
(визначення порушення і правові обґрунтування претензії)

_____________________________________________________________________________________

Станом на _____________________ сума, що підлягає сплаті, становить ________________________
                                                (дата)

Розрахунок обов'язкових платежів додається.

Надаємо реквізити для сплати необхідних сум згідно з претензією.

Отримувач ___________ митниця,
                    ___________ код,
                    ___________ рахунок

Додаток: на _____ арк. у _____ прим.

Начальник

__________________
(митниці ДФС)

________________
(підпис, дата)

__________________
(ініціали, прізвище)


 

Додаток 8
до Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року
(пункт 3 розділу XII)


Розрахунок претензії щодо сплати гарантійному об'єднанню за книжкою МДП N ____________________

Борг на суму митних платежів, обчислений держателю книжки МДП (грн)

Пеня на суму претензії, обчисленої держателю книжки МДП, нарахована за кожний день прострочення її сплати (грн)

Претензія, обчислена гарантійному об'єднанню (грн)

1

2

3


1. Борг на суму митних платежів, обчислений держателю книжки МДП, зазначено у графі 1 додатка 5.

2. Пеня = Борг на суму митних платежів, обчислений держателю книжки МДП ´ К днів ´ U НБУ ´ 1,2 / Р.

Вказується розрахунок пені на суму боргу, обчисленого держателю книжки МДП, нараховану за кожний календарний день за період з дня, що настає за днем вчинення порушення митного законодавства (з дня закінчення строку доставки вантажу до митниці завершення операції, якщо дату вчинення порушення не встановлено), до дня обчислення претензії гарантійному об'єднанню,

де К днів - кількість днів, за які прострочено сплату претензії, відповідно до пункту 3 статті 302 Митного кодексу України;

U НБУ - більша з облікових ставок Національного банку України, що діяли на день граничного терміну сплати претензії, обчисленої держателю книжки МДП, або на день частини її погашення;

1,2 - коефіцієнт, що дає змогу розрахувати 120 % річних від U НБУ;

Р - кількість днів у календарному році.

3. Претензія, обчислена гарантійному об'єднанню = å (борг на суму митних платежів, обчислений держателю книжки МДП, + Пеня, нарахована за кожний календарний день за період з дня, що настає за днем вчинення порушення митного законодавства (з дня закінчення строку доставки вантажу до митниці завершення операції, якщо дату вчинення порушення не встановлено), до дня обчислення претензії гарантійному об'єднанню). Вказується сума претензії, яка дорівнює сумі боргу (графа 1) та пені на суму боргу (графа 2).

Посадова особа управління (відділу) адміністрування митних платежів ____________________ митниці ДФС

________________
(підпис, дата)

__________________
(ініціали, прізвище)