Держмитслужба проведе зустріч з митними брокерами щодо заходів контролю за діяльністю підприємств, які провадять митну брокерську діяльність

21 лютого
Odoo • Зображення та текст

Враховуючи звернення представників підприємств, які здійснюють митну брокерську діяльність, 23 лютого 2023 року Держмитслужбою заплановано зустріч з представниками Асоціації митних брокерів України та Асоціації професійних митних посередників, а також представниками Громадської ради при Держмитслужбі з метою обговорення новацій у митному законодавстві та позиції Держмитслужби щодо проведення моніторингу відповідності підприємств умовам надання дозволів.

Зокрема, профільним Департаментом організації митного контролю та оформлення порушуватимуться питання:
 
Щодо не перебування підприємств на обліку в митних органах.

Державною митною службою України відповідно до вимог та положень законодавства України з питань митної справи здійснюється контроль за видами діяльності підприємств, які провадять митну брокерську діяльність з урахуванням змін до Митного кодексу України, внесених Законом України від 15 серпня 2022 року № 2510 – ІХ, які набули чинності з 01 жовтня 2022 року.

За результатами контролю Держмитслужбою встановлено, що близько 1000 митних брокерів не перебувають на обліку в митних органах, що є недотриманням вимог ч. 1 ст. 455 Кодексу та Порядку обліку осіб, які під час провадження своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи, затвердженого наказом Мінфіну від 15.06.2015 № 552.

Зважаючи на зазначене, відповідно до положень п. 1 ч. 4 ст. 1912 Кодексу, керівниками митниць забезпечується організація виконання положень ч. ч. 3-5 ст. 199 Кодексу шляхом направлення митним брокерам письмових повідомлень про можливе прийняття Держмитслужбою несприятливих рішень у зв’язку із не перебуванням їх на обліку в митних органах (підпункт а) п. 2 ч. 1 ст. 1917).

Таким чином, підприємствам надано можливість скористатися правом бути почутим та протягом 30 днів з дня отримання повідомлень від митниць надіслати на адресу Держмитслужби письмові заперечення та додаткові документи чи відомості, що підтверджують взяття підприємства на облік у митних органах.
 
Щодо не зазначення реквізитів договору про надання послуг декларування товарів у митній декларації.

За результатами проведеного Держмитслужбою моніторингу дотримання митними брокерами правильності заповнення митних декларацій встановлено численні факти не зазначення у митних деклараціях відомостей про документи, що підтверджують повноваження особи, яка подає митну декларацію, зокрема, не зазначення у графі 44 митної декларації реквізитів договору про надання послуг за кодом документа 4207 відповідно до «Класифікатору документів, сертифікатів, дозволів та додаткової інформації», затвердженого наказом Мінфіну від 20.09.2012 № 1011.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 1912 Кодексу керівники митниць організовують і забезпечують виконання положень ч. ч. 3-5 та 7 ст. 199 Кодексу.
На реалізацію зазначеного, митні брокери мають можливість скористатися правом бути почутим та протягом 30 днів з дня отримання повідомлень про намір прийняття Держмитслужбою несприятливого рішення (підпункт 2) ч. 1 ст. 1915 Кодексу) вжити відповідних заходів.

За результатами отриманих від зацікавлених представників бізнес спільноти матеріалів щодо врегулювання порушених вище питань будуть прийняті рішення щодо подальшої дії дозволів на провадження митної брокерської діяльності.