Держмитслужба розпочала пілотний проєкт щодо здійснення пост-митного контролю

29 січня
Odoo • Зображення та текст

Держмитслужба реалізує рекомендаційно-технічний пілотний проєкт щодо здійснення пост-митного контролю, як однієї із форм контролю, визначеною статтею 336 Митного кодексу України. Мета проєкту - практична реалізація положень статті 337-1 МКУ. 

Проведення пост-митного контролю полягає у перевірці інформації, зазначеної в митній декларації, та поданих документів.

Основними напрямами здійснення пост-митного контролю є:

контроль за правильністю визначення бази оподаткування;

контроль за правильністю класифікації товарів згідно з УКТЗЕД;

контроль за визначенням країни походження товарів;

контроль за наданням пільг в оподаткуванні, повнотою та своєчасністю сплати митних платежів;

контроль за достовірністю декларування вагових, кількісних та якісних показників, технічних та фізико-хімічних характеристик товарів, що впливають на рівень оподаткування;

контроль за дотриманням визначених МКУ вимог митних режимів;

контроль за дотриманням суб’єктами ЗЕД положень законодавства з питань нетарифного регулювання.

Пост-митний контроль не проводиться щодо всіх митних оформлень.

Проведення пост-митного контролю конкретних митних оформлень здійснюється митницею оформлення за результатами застосування системи управління ризиками.

Також здійснення пост-митного контролю можливе лише щодо митних декларацій,  оформлення яких завершено не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку здійснення пост-митного контролю.

Під час проведення пост-митного контролю митниця, яка здійснила митне оформлення товару, може запитати документи, які не подавались до митного оформлення але містять відомості, що дозволяють перевірити заявлені у митній декларації дані.

Слід зазначити, що пост-митний контроль не є документальною перевіркою дотримання вимог законодавства України з питань митної справи. Податкові повідомлення-рішення за результатами проведення пост-митного контролю не виносяться.

Водночас результати пост-митного контролю враховуються системою управління ризиками та під час відбору підприємств для проведення документальних перевірок у подальшому.

У разі виявлення помилок та/або невідповідностей даних, митниця інформує декларанта про такі невідповідності.