До уваги імпортерів алкогольної продукції: щодо охорони географічних зазначень ЄС

17 грудня
Odoo • Зображення та текст

У Державному реєстрі України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів, що ведеться Укрпатентом, 01.01.2016 за № 2830 зареєстровано географічне зазначення „COGNAC” (транскрипція літерами українського алфавіту – „Коньяк”) для алкогольних напоїв. Нещодавно до Держмитслужби надійшла заява від уповноваженого представника Національного Міжпрофесійного Бюро Коньяку (Франція) про сприяння захисту майнових прав інтелектуальної власності на вказане географічне зазначення.

Відповідно до норм Митного кодексу України після реєстрації об’єкта права інтелектуальної власності в митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, який ведеться Держмитслужбою, митні органи застосовують заходи щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності на підставі даних такого реєстру.

Таким чином, після реєстрації у митному реєстрі географічного зазначення „COGNAC” митницями, у разі виявлення фактів наявності на алкогольній продукції позначень „Коньяк”, що є перекладом назви „COGNAC”, будуть застосовуватися заходи сприяння, визначені Митним кодексом України.    


Роз’яснення: Відповідно до положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода) Україна зобов’язалася охороняти понад 3 тисячі географічних зазначень, які походять з території Європейського Союзу.

Згідно із Угодою географічні зазначення охороняються від:

a) будь-якого прямого чи опосередкованого комерційного використання назви, що охороняється, для подібних продуктів, які не відповідають специфікації продукту під назвою, що охороняється, або, коли таке використання зловживає репутацією географічного зазначення;

b) будь-якого неправомірного використання, імітування або втілення, навіть якщо зазначається справжнє походження продукту або якщо назва, що охороняється, перекладається, викладається у транскрипції або транслітерації чи супроводжується таким виразом, як «стиль», «тип», «спосіб», «який вироблений у», «імітація», «смак», «подібний» тощо;

c) будь-якого іншого хибного або оманливого зазначення щодо джерела, походження, характеру або суттєвих якостей продукту на внутрішньому або зовнішньому упакуванні, рекламних матеріалах або документах, які стосуються відповідного продукту, а також упакування продукту в тару, яка може викликати хибне уявлення щодо його походження;

d) будь-якого іншого застосування, яке може ввести в оману споживача щодо дійсного походження продукту.

Відповідно до статті 207 Угоди сторони забезпечують охорону географічних зазначень шляхом відповідних заходів, що вживаються їхніми органами державної влади, зокрема на митному кордоні. Вони також забезпечують таку охорону на вимогу заінтересованої сторони.

Митним кодексом України (розділ ХІV) передбачена процедура сприяння захисту прав інтелектуальної власності, яка відповідає стандартам ЄС, СОТ та Всесвітньої митної організації.

Для сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України Держмитслужба, відповідно до своїх функцій, забезпечує ведення митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону. 

Для забезпечення належного рівня захисту географічних зазначень ЄС Держмитслужба має отримати заяви власників прав на географічні зазначення про сприяння захисту належних їм прав. Заява про сприяння захисту майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності подається до Держмитслужби безкоштовно. 

Перелік географічних зазначень ЄС, які охороняє Україна відповідно до Угоди, наведений у Додатках XXII-C, XXII-D до Угоди та розміщений на офіційному веб-порталі Державного підприємства „Український інститут інтелектуальної власності” (Укрпатент) у розділі „Довідково-інформаційні матеріали” - „Бази даних та інформаційно-довідкові системи” - „Відомості про зареєстровані в Україні зазначення походження товару” - „Відомості Державного реєстру України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів”.