Парламентом змінено порядок притягнення громадян до адміністративної відповідальності за недекларування товарів

17 лютого

16 лютого Верховною Радою України прийнято Закон "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо адміністративної відповідальності громадян за порушення митних правил".

Odoo • Зображення та текст

Закон забезпечує приведення положень статті 471 Митного кодексу України у відповідність із Рішенням Конституційного Суду України від 21.07.2021 № 3-р(II)/2021. Врегулювання процедури компромісу у справах про порушення митних правил стимулюватиме обрання такої процедури, та матиме наслідком збільшення обсягу укладення мирових угод, що позитивно вплине на доходи бюджету.

Зокрема, Законом встановлено можливість у разі укладення мирової угоди між особою, що притягується до адміністративної відповідальності, та митним органом відповідно до статті 521 Митного кодексу України поміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил у митні режими імпорту або експорту з обов’язковим дотриманням заходів тарифного та нетарифного регулювання, в тому числі сплатою належних митних платежів, та за умови внесення до державного бюджету коштів в розмірі, що дорівнює сумі штрафу, передбаченого санкцією відповідної статті, із застосуванням коефіцієнту 1,3.