Щодо стану адміністрування митних платежів у листопаді 2021 року

8 грудня
Odoo • Зображення та текст

У листопаді поточного року Держмитслужба продовжила позитивну динаміку збільшення перерахувань митних платежів до Державного бюджету України. 

Так, за 11 місяців 2021 року митними органами перераховано до бюджету 432,3 млрд. грн., що на 29,2 млрд. грн. перевищує доведені Міністерством фінансів індикативні показники надходжень митних платежів до бюджету (403,1 млрд. грн.).  У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року надходження у 2021 році зросли на 35% або на 112,5 млрд. грн. 

Темпи зростання надходжень митних платежів до бюджету значно перевищують темпи зростання фізичних обсягів оподаткованого імпорту товарів. 

Odoo • Текст та зображення

Так, обсяги оподаткованого імпорту «по вазі» у листопаді 2021 року, в порівнянні з листопадом 2020 року, зросли на 9%, а відповідні нараховані до сплати платежі «в доларову еквіваленті» зросли більш ніж на 41%.

Зазначено досягнуто, перш за все, за рахунок контролю за достовірністю декларування ввезених товарів та визначенням їх бази оподаткування – митної вартості. 

Odoo • Зображення та текст

В свою чергу «невідповідність» темпів зростання обсягів оподаткованого імпорту «в доларах» (+48%) та сплачених платежів з імпорту товарів  (+41%) пояснюється наступними чинниками:

- зростанням на 27% обсягів імпорту не підакцизних товарів при митному оформленні яких сплачувався лише ПДВ (на такі товари встановлено «0» ставку ввізного мита або надано пільгу (у т. ч. преференцію, у рамках виконання угод про вільну торгівлю)) – база оподаткування ПДВ таких товарів формується виключно за рахунок митної вартості товарів. Надходження митних платежів по таких товарах зросли на 28%;

- зростанням на 53% обсягів імпорту не підакцизних товарів при митному оформленні яких сплачувався ПДВ та мито – база оподаткування ПДВ таких товарів формується виключно за рахунок їх митної вартості та сплаченого мита. Надходження митних платежів по таких товарах зросли на 56%;

- суттєвим зростанням вартості пального та інших підакцизних нафтопродуктів.

Odoo • Зображення та текст

Так, 19% загальних обсягів оподаткованого імпорту товарів складають підакцизні товари, обсяги оподаткованого імпорту яких «по вартості» зросли на 56%, а відповідні сплачені митні платежі – лише на 32%. Така «невідповідність» обумовлена:

- зниженням рівня оподаткування ввізним митом вин виноградних та сусла виноградного (товарна позиція 2204), у т. ч. внаслідок чергового зниження у 2021 році  ставок ввізного мита та відповідного зростання обсягів преференцій із сплати ввізного мита наданих в рамках угод «Про вільну торгівлю» – обсяги імпорту  «по вартості» зросли на 25% (з 21 млн. дол. у листопаді 2020р. до 26,2 млн. дол. у лисопаді 2021р.), обсяги пільг зі сплати мита зросли на 62% (з 3 млн. дол. у листопаді 2020 р. до 4,9 млн. дол у листопаді 2021 р.) – обсяги сплачених митних платежів зросли на 11% (з 5,3 млн. дол. у листопаді 2020 р. до 5,9 млн. дол. у листопаді 2021р.);

- зростанням вартості підакцизних нафтопродуктів (товарна позиція 2710) у 2,5 рази (з 258 млн. дол. у листопаді 2020 р. до 637,8 млн. дол. у листопаді 2021 р.)  при зростанні фізичних обсягів імпорту лише на 23% (з 691 тис. тонн у листопаді 2020 р. до 847,3 тис. тонн у листопаді 2021р) ;

- зростанням вартості підакцизних газів нафтових (2711) у 2 рази (з 54,2 млн. дол. у листопаді 2020 р. до 108,8 млн. дол. у листопаді 2021р.) при зростанні фізичних обсягів імпорту лише на 2% (з 132,5 тис. тонн у листопаді 2020 р. до 135,6 тис. тонн у листопаді 2021р).

Odoo • Зображення та текст

Слід зазначити, що зростання вартості підакцизного пального та інших нафтопродуктів ставки акцизного податку на які встановлено у «євро» (пальне) впливає виключно на надходження мита та ПДВ. Рівень оподаткування акцизним податком (акциз також входить до бази оподаткування ПДВ) залежить не від вартості цих товарів, а від їх фізичної кількості та валютного курсу.

Внаслідок зниження валютного курсів: 

• курсу євро з 33,46 грн/€ у листопаді 2020р. до 30,22 грн/€ у листопаді 2021р.,  

• курсу долара США з 28,30 грн/ $ у листопаді 2020р. до 26,45 грн/ $ у листопаді 2021р.,

• розрахунковий крос-курс «євро/дол» знизився з 1,182 у листопаді 2020 р. до 1,143 у листопаді 2021 р.  

Внаслідок такого зниження валютного курсу умовні недонадходження акцизного податку з товарів на які встановлено ставку в «євро» склали 6,74 млн. дол. та ПДВ нарахованого на суму цього акцизу - 1,35 млн. дол. 

Зниження у 2021 році пільгових ставок ввізного мита  сприяло зростанню пільг зі сплати ввізного мита з підакцизних нафтопродуктів -  такі пільги у листопаді 2021 року зросли у 2,3 рази (з  0,2 млн. дол у листопаді 2020 р. до 0,4 млн. дол у листопаді 2021 р.). 

Odoo • Зображення та текст

Вцілому у листопаді 2021 року надходження митних платежів до держбюджету з імпорту товарів склали 49,5 млрд. грн, у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року надходження зросли на 38% або на 13,7 млрд. 

Найбільше зростання надходжень митних платежів відбулось по таких товарах:

- нафтопродуктах – на  2,4 млрд. грн. 

- газах нафтових – на 1,8 млрд. грн.

- вугіллі кам'яному – на 1,0 млрд. грн.

- азотних добривах – на 0,51 млрд. грн.

- коксу, ретортному вугіллі – на 0,27 млрд. грн.

- ТВЕЛах – на 0,25 млрд. грн.

- прокату зі сталі (шириною понад 600мм) – на 0,17 млрд. грн.