У чому полягають спрощення митних формальностей, встановлені у зв'язку з військовою агресією рф проти України?

18 квітня
Odoo • Зображення та текст

Як уже повідомлялося, Закон України від 24.03.2022 №2142-ІХ визначає низку спрощень під час ввезення товарів на митну територію України.

Одним з таких спрощень є застосування пост-митного контролю до певних категорій товарів. Йдеться, зокрема, про товари, які за кодом згідно з УКТ ЗЕД та описом можуть належати, але за своїми характеристиками та фізико-хімічними властивостям не належать до:

- культурних цінностей;
- наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до ввезення та застосування на території України;
- товарів військового призначення чи подвійного використання;
- небезпечних відходів;
- агрохімікатів та пестицидів, що підлягають державній реєстрації;
- видів дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;
- генетично модифікованих організмів або продукції, виробленої з їх застосуванням;
- товарів, що містять озоноруйнівні речовини.

Наразі, пропуск на митну територію України та/або випуск відповідно до заявленої мети на митній території України таких товарів (які не підпадають під встановлене законодавством регулювання) є можливим на підставі заяви декларанта про незастосування до них заборон і обмежень, що вноситься до митної декларації у вигляді коду, визначеного Міністерством фінансів України. Достовірність викладеної у заяві інформації буде перевірено під час пост-митного контролю.

Важливо зазначити, що на час дії воєнного стану Закон не передбачає зупинення 30-денного строку, протягом якого може бути ініційований пост-митний контроль.

Натомість, Законом таки передбачена низка спрощень у перевірках, зокрема:
- не розпочинаються (а розпочаті припиняються) документальні перевірки щодо своєчасності, достовірності, повноти та сплати митних платежів;
- не надсилаються акти (довідки) про результати документальних перевірок, зустрічних звірок, заперечення до актів перевірок
- не приймаються та не надсилаються податкові повідомлення-рішення.