Відбулось онлайн навчання «Митний аудит у Держмитслужбі: завдання, можливості та перспективи»

21 листопада
Odoo • Зображення та текст

Керівники підрозділів митного аудиту митниць пройшли навчання, організоване Департаментом спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Держмитслужби спільно з Департаментом митного аудиту та обліку осіб.

Учасниками обговорено практичні аспекти здійснення митного контролю після завершення митного оформлення, проведення в межах компетенції оцінки підприємств заявленим критеріям відповідності та розглянуті новели законодавства.

Директор Департаменту митного аудиту та обліку осіб Світлана Аніщенко висвітлила питання подальшого розвитку POST-митного аудиту. Також увагу учасників навчання акцентовано на здійсненні аналізу митних оформлень й вжитті заходів при наявності ознак порушення суб’єктами зовнішньо-економічної діяльності законодавства України з питань митної справи, розглянуті практичні методи визначення відповідності даних бухгалтерського обліку суб’єктів ЗЕД до відомостей, наданих при митному оформленні.

Представники Департаменту запровадження міжнародної транзитної системи Держмитслужби обговорили питання надання підприємствам спеціальних транзитних спрощень та участі підрозділів митного аудиту митниць в авторизації при отриманні спрощень. А посадові особи Департаменту організації митного контролю та оформлення поінформували про законодавчі вимоги до економічних операторів, авторизації та гарантій.

Також під час навчання підіймалися питання сприяння захисту прав інтелектульної власності та обговорювалися загальні засади здійснення контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання.

У межах реалізації нової моделі розвитку та підготовки висококваліфікованих кадрів Держмитслужби, Департаментом митного аудиту та обліку осіб запропоновано напрацювати профіль професійної компетентності «митного аудитора» та запровадити програму постійного професійного розвитку на базі Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Держмитслужби.