Встановлені тимчасові особливості визначення митної вартості товарів, що вивозяться за межі митної території України

12 квітня
Odoo • Зображення та текст

Президент України підписав Закон України від 24 лютого 2023 року №2957-ІХ, яким вносяться зміни до Митного кодексу України щодо встановлення тимчасових особливостей визначення митної вартості товарів, що вивозяться за межі митної території України.

Передбачається, що такі зміни сприятимуть забезпеченню надходження до Державного бюджету платежів від вивізного мита у повному обсязі. 

Так, тимчасово, до 31 грудня 2025 року включно, митною вартістю товарів, які вивозяться за межі митної території України з поміщенням у митний режим експорту та на які законом встановлено вивізне мито, що нараховується за адвалорними ставками, є ціна товару, зазначена у рахунку-фактурі чи рахунку-проформі, 

‼️але не нижче середньоарифметичного значення котирувань цін на відповідні товари на міжнародних товарних біржах. 

Перелік міжнародних товарних бірж затверджується Кабінетом Міністрів України.

У разі якщо товари не є об’єктами торгівлі на міжнародних товарних біржах, митною вартістю таких товарів є також ціна товару, зазначена у рахунку-фактурі чи рахунку-проформі, але не нижче за ціну товару, визначену з урахуванням середньоарифметичного значення котирувань цін на міжнародних товарних біржах на компоненти таких товарів або цін на внутрішньому ринку України у порядку, затвердженому КМУ.

Важливо: такі особливості не застосовуються до товарів, щодо яких КМУ запроваджено режим експортного забезпечення.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з першого числа другого місяця, наступного за місяцем набрання ним чинності.