З 01 грудня 2023 року набувають чинності зміни до правил ввезення та обліку гуманітарної допомоги

30 листопада
Odoo • Зображення та текст

Відповідно до змін, що відбулись у законодавстві України з питань гуманітарної допомоги, з 01.12.2023 року втрачає чинність постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» та запроваджується Порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 5 вересня 2023 р. № 953, яким удосконалено механізм визнання товарів гуманітарною допомогою та контролю за їх використанням за цільовим призначенням.

Також Верховною Радою України прийнято Закон України від 8 листопада 2023 року № 3448-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо ввезення, обліку, розподілу гуманітарної допомоги, особливостей оподаткування відповідних операцій та подання звітності», яким вносяться зміни до Закону України від 22 жовтня 1999 року № 1192-XIV «Про гуманітарну допомогу», а саме: розширюється перелік осіб, які можуть бути отримувачами та набувачами гуманітарної допомоги та закріплюється на законодавчому рівні право Кабінету Міністрів України встановлювати спрощений порядок визнання товарів гуманітарною допомогою за декларативним принципом у період дії воєнного стану.

Зазначені зміни стосуються саме питань визнання товарів гуманітарною допомогою, їх обліку, звітування отримувачів, а також розподілу і контролю за цільовим використанням гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану.

При цьому механізм пропуску митними органами гуманітарної допомоги через митний кордон України принципово не змінюється.

Особливістю декларування митному органу товарів гуманітарної допомоги (на відміну від передбаченого постановою № 174) є зазначення в декларації номера отримувача в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги та унікального коду гуманітарної допомоги, наданого автоматизованою системою реєстрації гуманітарної допомоги, вимоги щодо яких встановлені пунктами 4, 6 – 8 Порядку.

Водночас, згідно зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2023 р. № 1216, до 1 квітня 2024 р., встановлено перехідний період для пропуску через митний кордон України гуманітарної допомоги, що здійснюється відповідно до Порядку, протягом якого пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги може здійснюватися також за місцем перетину митного кордону України шляхом подання у паперовому вигляді декларації про товари, що визнаються гуманітарною допомогою, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, за формою згідно з додатком 1 до Порядку, без зазначення унікального коду гуманітарної допомоги, який надається автоматизованою системою реєстрації гуманітарної допомоги. При цьому пункти 4, 6 - 14, 17 Порядку не застосовуються. Отримувач гуманітарної допомоги, ввезеної без використання автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги, до 31 березня 2024 р. завантажує до зазначеної системи копію паперового звіту про розподіл та використання гуманітарної допомоги за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

Таким чином, з 01.12.2023 до 01.04.2024 дозволяється декларування та пропуск на митну територію України товарів без використання автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги. При цьому надання отримувачами гуманітарної допомоги звітності до автоматизованої системи Мінсоцполітики є обов’язковим.


Текст документу - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/953-2023-%D0%BF#Text