tеst

питання функціонування авторизованих економічних операторів

Стан проведення оцінки відповідності та кількість зареєстрованих заяв підприємств про надання авторизації авторизованного економічного оператора

Порядковий
номер заяви
Дата та час
отримання
заяви
Реєстраційний
номер та дата
заяви                                                
Стан розгляду
1 08.09.2020 17:15
№20_05_355 від 04.09.2020 
(вх. Держмитслужби 
№23357/13  від 08.09.2020)
Попередній
розгляд