ЗАПитання та відповіді

Списки товарів військового призначення та подвійного використання затверджені Кабінетом Міністрів України.

Так, Список товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 року № 1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення». 

Єдиний список товарів подвійного використання, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання».

Міжнародні передачі товарів, що наведені у згаданих вище списках, у своїй більшості здійснюються за дозвільними документами Державної служби експортного контролю України.

При цьому, БПЛА та їх комплектуючи наведені, як у Списку товарів військового призначення, так й у Єдиному списку товарів подвійного використання.

Тобто, окрім цивільних БПЛА існують ще й БПЛА які за своїми технічними характеристиками можуть бути віднесені до:

БПЛА подвійного використання (позиції «9А012.а» та «9А112» до Єдиного списку товарів подвійного використання;

БПЛА військового призначення (позиції «ML10» та «ML10.c» Списку товарів військового призначення).

Разом з тим, постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2022 року № 1378 затверджено «Перелік товарів, на міжнародні передачі (імпорт) яких не поширюється дія Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» у період воєнного стану на території України» (далі – постанова № 1378).

На період дії воєнного стану, ІМПОРТ усіх БПЛА та комплектуючих до них (як і подвійного використання так і військового призначення) здійснюється  без дозвільних документів Держекспортконтролю.

Виключення становить якщо умовою поставки таких товарів в Україну є оформлення українською стороною державних гарантій (як приклад, коли український імпортер зобов’язаний на вимогу іноземного експортера надати міжнародний імпортний сертифікат) або БПЛА, містять у своєму складі виріб, віднесений до позицій ML1.a, ML1.b, ML1.c, ML2.a, ML4.a додатка до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807.

Митним кодексом України регламентовано, що на період дії воєнного стану в Україні, пропуск через митний кордон, митний контроль та митне оформлення, зокрема, БПЛА здійснюються у першочерговому порядку.

Інформація про звільнення від сплати митних платежів при ввезенні на митну територію України БПЛА з метою вільного обігу розміщена на офіційному сайті Держмитслужби за адресою: customs.gov.ua/news/zagalne-20/post/pro-zvilnennia-vid-splati-mitnikh-platezhiv-pri-vvezenni-na-mitnu-teritoriiu-ukraini-bezpilotnikh-litalnikh-aparativ-z-metoiu-vilnogo-obigu-1223.


У відповідності до вимог пункту 9 Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року № 576, видача дозволів, зокрема, на перевезення вогнепальної зброї (нарізної воєнних зразків, несучасної стрілецької, спортивної, навчальної, охолощеної, мисливської нарізної і гладкоствольної), бойових припасів до неї, холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, здійснюється у порядку, визначеному МВС.

Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року № 622, зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 7 жовтня 1998 року за № 637/3077 (далі – Інструкція).

Пунктом 2.1 Інструкції визначено, що здійснюючи дозвільну систему, органи (підрозділи) поліції відповідно до законодавства України приймають рішення про надання, зокрема, міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, суб’єктам господарювання дозволів на придбання, зберігання, перевезення (через митний кордон України, територією України, транзит через територію України) й використання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, основних частин зброї, холодної зброї, охолощеної зброї, пневматичної зброї тощо.

Пунктом 2.2 Інструкції визначено, що за результатами розгляду поданих заявником документів орган (підрозділ) поліції приймає рішення (далі – Рішення). Рішення приймається у формі електронного документа, на який накладається кваліфікований електронний підпис.

На підставі Рішення в функціональної підсистеми «Єдиний реєстр зброї» єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ (далі – ЄРЗ) формується відповідний запис , зокрема про надання дозволу або відмову в його наданні.

Відповідно до пункту 2.3.1 Інструкції рішення на придбання, перевезення через митний кордон України, транзит через територію України вогнепальної, пневматичної, холодної, охолощеної зброї, бойових припасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів і речовин міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, суб’єктам господарювання, а також іноземним суб’єктам господарювання на підставі відповідних договорів приймаються уповноваженим підрозділом із контролю за обігом зброї центрального органу управління поліцією (УП ЦОУП).

Згідно з пункту 2.3.2 Інструкції рішення на перевезення через митний кордон України мисливської вогнепальної зброї, основних частин зброї, бойових припасів до неї, пневматичної, холодної та охолощеної зброї громадянами України приймаються уповноважений підрозділ з контролю за обігом зброї та дозвільної системи головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях та м. Києві (далі – УП ГУНП).

Пунктом 10.6 Інструкції визначено вичерпний перелік документів, які подаються уповноваженою особою (представником) підприємства, установи, організації для прийняття рішення про надання дозволу на перевезення через митний кордон України вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, основних частин зброї, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв та патронів до них.

Відповідно до пункту 12.14 Інструкції вогнепальна мисливська зброя, боєприпаси до неї, основні частини зброї, пневматична, холодна, охолощена зброя, пристрої та патрони до них перевозяться її власниками через митний кордон України на підставі дозволу, який надається УП ГУНП, УП ЦОУП.

Разом з цим, пунктом 8.13 Інструкції визначено, що мисливська та спортивна вогнепальна зброя може оснащуватися аксесуарами (монтажні кріплення, сошки, затильники, оптичні або коліматорні приціли, глушники звуку пострілу, освітлювальні пристрої, полум’ягасники тощо) та іншими спеціальними комплектувальними виробами (ложа чи їх окремі частини, з’ємні магазини (обойми), затворні рами, ударно-спускові механізми, зібрані у блок або комплект деталей тощо), які спеціально призначені для використання разом зі зброєю та застосування у її складі, однак не виконують без поєднання з іншими частинами самостійної функції. 

Зокрема, перевезення аксесуарів та спеціальних комплектувальних виробів здійснюється в загальному порядку, без отримання дозволу.


Пропуск через митний кордон України товарів гуманітарної допомоги, на період воєнного стану, здійснюється у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» (далі – постанова № 174).

Абзацом першим пункту 1 постанови № 174 визначено, що на період дії воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги, зокрема, безпілотних літальних апаратів та їх частин цивільного призначення та подвійного використання від донорів (у значенні Закону України «Про гуманітарну допомогу») здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання в паперовій або електронній формі декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, за формою згідно з додатком 1 (далі – декларація) без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та без оформлення гарантійних листів, зазначених у абзаці п’ятому цього пункту.

Безпілотні літальні апарати та їх частин, пропуск яких здійснюється відповідно до абзацу першого постанови № 174, визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги.

Тобто, на період дії воєнного стану, ввезення в Україну в якості гуманітарної допомоги, безпілотних літальних апаратів цивільного призначення та подвійного використання, здійснюється за умови подання до митних органів в паперовій або електронній формі декларації.

Пропуск через митний кордон України товарів гуманітарної допомоги, наведених у додатку 2 до постанови № 174, зокрема безпілотних літальних апаратів (квадрокоптерів) військового призначення, здійснюється за наявності подання до митних органів декларації та гарантійного листа кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги, форма якого, наведена у додатку 3 до постанови № 174.