ЗАПитання та відповіді

У Законі України від 12 вересня 2019 № 78-ІХ «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи» (далі – Закон № 78) відсутні обмеження щодо осіб, які можуть виступати «суб’єктом режиму». Статус суб’єкта режиму набуває підприємство (відправник, перевізник, декларант тощо), яке виконує обов’язки, передбачені Законом № 78, у тому числі щодо надання гарантії забезпечення сплати митного боргу, що може виникнути відносно товарів, поміщених у режим спільного транзиту.

Додатково звертаємо увагу, що до даних митної декларації окремого типу відповідно до Порядку заповнення митних декларацій окремих типів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.12.2020 № 795, вносяться відомості саме про суб’єкта режиму.

Щоб приєднатися до тестування GMS, потрібно надіслати заявку до Служби підтримки: help.customs.gov.ua. У відповідь на лист буде надіслано необхідні інструкції щодо порядку тестування.

Більш детальна інформація щодо ІТ рішення, яке дозволить фінансовим гарантам взаємодіяти із системою NCTS засобами електронного зв’язку наведена за посиланням https://bit.ly/3oIQeDp.

Починаючи з 17 березня 2021 року, зважаючи на початок національного застосування електронної транзитної системи, оформлення декларацій T1UA можливе в усіх пунктах пропуску та зонах митного контролю митниць Держмитслужби.

Декларації T1UA можуть замінювати декларації, по яких товари переміщуються внутрішнім транзитом до митниці призначення (декларації типу ЕЕ), а також декларації для прохідного транзиту (декларації типу ТР 80)

Усі товари, які поміщуються в режим спільного транзиту, підлягають гарантуванню. На перших етапах застосування системи гарантування здійснюватиметься із використанням грошової застави шляхом блокування коштів на єдиному казначейському рахунку компанії, яка зазначена суб’єктом режиму у графі 50 митної декларації окремого типу (T1UA).

Перелік таких спрощень, ключові вимоги для отримання та їх застосування трейдерам під час використання режиму спільного транзиту встановлено Законом України «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи» від 12.09.2019 року № 78-IX.

Постановою КМУ №705 від 12.08.2020 «Деякі питання надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення» врегульовано процедуру та алгоритм проведення митними органами оцінки відповідності підприємства умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, а також затверджено форми документів, необхідні для надання таких дозволів.

Так, українські трейдери можуть отримати спрощення, передбачені процедурою спільного транзиту, вже зараз, тобто до вступу України до Конвенції про спільну транзитну процедуру (ССTP). Для того, щоб отримати такі спрощення, вони мають користуватися саме процедурою спільного транзиту, - тобто заповнювати декларації в системі NCTS. Після заповнення у цій системі 50 декларацій, трейдер має право отримати спрощення. Спрощення надаються відповідно до законодавства.  

Дозволи на застосування спеціальних транзитних спрощень під час використання режиму спільного транзиту надаються безоплатно. 

Дозволи на застосування спеціальних транзитних спрощень під час використання режиму спільного транзиту діють безстроково.

Нова комп'ютеризована система транзиту (NCTS) – це технологія, яка лежить в основі Конвенції про процедуру спільного транзиту. NCTS доступна лише для членів Конвенції. NCTS пов’язує митні служби в країнах-учасницях Конвенції, дозволяючи обмін митними даними.

NCTS – це система, до якої трейдери подають декларації для поміщення товарів у режим спільного транзиту в електронному вигляді.

NCTS – це система, яка використовується державами – учасницями Конвенції для контролю за спільним транзитом, підвищує ефективність та безпеку процедури транзиту. 

Україна реформує митну систему відповідно до норм ЄС. Спільний митний транзит – одне з ключових питань економічної інтеграції між Україною та ЄС. Приєднання до Європейської Конвенції про процедуру спільного транзиту (Convention on a common transit procedure – CCTP) – зобов’язання України за Економічною частиною Угоди про асоціацію з ЄС (https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/ugoda-pro-asociaciyu/15_Annexes.pdf). Нова комп’ютеризована транзитна система (NCTS) – це технологія, яка лежить в основі Конвенції. Тому Україна також запроваджує NCTS.

ЄС допомагає Україні виконати всі дії, щоб приєднатися до Конвенції, – зокрема, через програми EU4PFM, RST.

Повний перелік документів, якими регулюється перехід України на Нову комп’ютеризовану транзитну систему (NCTS), є за посиланням на нормативно-правову базу.


Наразі до Конвенції про процедуру спільного транзиту входять 35 країн. Це: країни ЄС, Велика Британія, країни Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія), Туреччина, Північна Македонія, Сербія.

Конвенція про процедуру спільного транзиту – основа для переміщення товарів між країнами-учасницями. Положення Конвенції допомагають значно спростити таке переміщення. Переміщення товарів здійснюється в рамках однієї транзитної процедури, від початку і до кінця: (і) за однією транзитною декларацією, (іі) із покриттям однією фінансовою гарантією.

Після приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту будуть встановлені однакові правила регулювання транзитних операцій (транзиту) в Україні та ЄС.

NCTS з'єднує митні служби в країнах, які є учасницями Конвенції, дозволяючи обмінюватися митними даними. Це дозволяє відстежувати вантажі в різних юрисдикціях, покращує контроль за ними, сприяє запобіганню шахрайству, а також підвищує ефективність використання людських ресурсів. Приєднання до Конвенції дозволить Україні обмінюватися митною інформацією з 35 країнами. 

Після приєднання до Конвенції, митниці ЄС і України матимуть в системі один транзитний документ, - це значить, що можна буде перевірити, що підприємець вивіз з ЄС і чи відповідає це тому, що він ввіз. Це, прогнозовано, покращить боротьбу з шахрайством із супровідними документами.

Таким чином, приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту, що реалізується за допомогою такого інструменту, як NCTS, є способом боротьби з шахрайством, завдяки яким нечесний бізнес ухиляється від сплати митних зборів. 

Щоб приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту, Україна має запровадити NCTS (зараз в Україні діє Національна система контролю транзиту), отримати запрошення вступу від європейських партнерів, та  ратифікувати Конвенцію про процедуру спільного транзиту. Приєднання до Конвенції ратифікується Верховною Радою України. 

Щоб запровадити NCTS, Україні необхідно: ухвалити передбачені Законом України від 12 вересня 2019 року № 78-IX “Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи” підзаконні нормативно-правові акти (які забезпечать можливості використовувати переваги NCTS та повноцінно запустити її застосування в Україні – як-от загальна фінансова гарантія та ін.), мати необхідне програмне забезпечення, навчити персонал та трейдерів користуватися ним, апробувати упродовж певного періоду роботу системи в національному масштабі, а після позитивної оцінки з боку європейських експертів – розпочати процес приєднання до міжнародної Нової комп’ютеризованої транзитної системи (NCTS). В подальшому Україні також потрібно буде внести зміни до законодавства, які дозволять замінити нині діючу Національну систему контролю транзиту на NCTS.

Після приєднання до міжнародної Нової комп’ютеризованої транзитної системи (NCTS) Україна зможе отримати запрошення приєднатися до Конвенції. 

Очікується, що приєднання до європейської системи транзиту може відбутися в середині 2022. 

Передбачається, що запровадження NCTS відбуватиметься у 3 етапи:

І. Пілотний проект (листопад 2020 – березень 2021). 

ІІ. Національне застосування. З березня 2021.  

ІІІ. Міжнародне застосування. Очікується, що під’єднання України до європейської системи транзиту може відбутися в середині 2022.

Остаточні терміни залежатимуть від ухвалення законодавства.

Перехід відбуватиметься поступово. Зараз в Україні діє Національна система контролю транзиту, в рамках якої для контролю доставки використовуються митні декларації ЕЕ. Перехід на митну декларацію T1UA, передбачену процедурою спільного транзиту, відбуватиметься не одномоментно, а поступово.

Так, під час Пілотного проекту (тривав з листопада 2021 року по березень 2021 року) бізнес заповнював обидві декларації (ЕЕ та T1UA). Під час Національного запровадження нової системи в повному обсязі (з березня 2021), певний період обидві системи діятимуть одночасно; бізнес самостійно обиратиме, яку митну декларацію він хоче подати при транзиті товарів. Однак за деякий час, оскільки нова система надаватиме більше переваг, бізнес повністю мігрує до нової системи, після чого «стара» система припинить існування.

Обидва типи декларацій заповнюються он-лайн. 

Декларація ЕЕ (попередня митна декларація) може заповнюватиме через брокерське програмне забезпечення або через Особистий кабінет https://cabinet.customs.gov.ua/login (за вибором підприємства). Подається  електронною поштою на визначену Держмитслужбою електронну поштову скриньку. 

Декларація Т1UA (транзитна декларація) заповнюється на Порталі трейдера і в електронному вигляді передається до NCTS.

Порядок заповнення декларації окремого типу (T1UA) затверджено наказом Міністерства фінансів від 22 грудня 2020 року №795 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0076-21#Text). Окрім того, Держмитслужбою розроблено та оприлюднено Методичні рекомендації щодо заповнення митної декларації окремого типу у вигляді структурованого електронного повідомлення (підрозділ "Методичні та навчальні матеріали" розділу "Режим спільного транзиту (NCTS)" https://customs.gov.ua/rezhim-spilnogo-tranzitu-ncts), які містять детальну покрокову інструкцію заповнення декларацій T1UA на Порталі трейдера.
Портал трейдера для подання декларацій T1UA розміщено за посиланням https://commontransit.customs.gov.ua/trader/.
Також  усі охочі можуть спробувати заповнити декларацію T1UA в режимі навчання у тестовій версії Порталу трейдера: http://195.189.241.137:8080/trader/, тестові TIN: 5000575, Логін: eleni, Пароль: eleni2

З питань, що стосуються режиму спільного транзиту та NCTS Ви можете звернутись до Служби підтримки на електронну поштову скриньку HelpDesk_NCTS@customs.gov.ua або за номерами телефонів:

(044) 481 18 07

(044) 481 19 14

(044) 481 19 16

Ви також можете звернутись до Служби підтримки за допомогою Модуля технічної підтримки користувачів (https://help.customs.gov.ua/)

NB! Звертаємо Вашу увагу, що звернення до Служби підтримки не підлягає розгляду Держмитслужбою відповідно до законодавства України про доступ до публічної інформації та/або звернення громадян. Для розгляду Держмитслужбою відповідно до законодавства України про доступ до публічної інформації та/або звернення громадян така інформація має направлятися офіційними каналами зв’язку і порядку, визначеному законодавством.