ЗАПитання та відповіді

Закон України від 08 вересня 2005 року № 2860-IV «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (далі – Закон) визначає особливий правовий режим експорту та реалізації лісо- та пиломатеріалів (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2860-15#Text).

Вивезення за межі митної території України лісоматеріалів та пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев заборонено (стаття 2 Закону).

Цінні та рідкісні породи дерев – акація, берека, вишня, груша, горіх, каштан, тис ягідний, черешня, явір, ялівець (стаття 1 Закону). 

Тимчасово, строком на 10 років, забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТЗЕД): деревних порід, крім сосни, – з 1 листопада 2015 року; деревних порід сосни – з 1 січня 2017 року (частина перша статті 21 Закону).

Звертаємо увагу, що випуск у митний режим експорту лісо- та пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 21 Закону, здійснюється митним органом на підставі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, отриманих від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, з використанням механізму «єдиного вікна» відповідно до Митного кодексу України (частина сьома статті 3 Закону).

З питань видачі сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій радимо звертатися до Державного агентства лісових ресурсів України (https://forest.gov.ua).


Ліцензування – це засіб державного регулювання провадження видів господарської діяльності, спрямований на забезпечення безпеки та захисту економічних і соціальних інтересів держави, суспільства, прав та законних інтересів, життя і здоров'я людини, екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища.

Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню визначено у Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності», зокрема, зовнішньоекономічна діяльність відповідно до статті 16 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

Види ліцензій, що можуть застосовуватися, також визначено у Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність»

Рішення про застосування режиму ліцензування експорту (імпорту) товарів, у тому числі встановлення квот (кількісних або інших обмежень), приймається Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку (Мінекономіки), з визначенням переліку конкретних товарів, експорт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню, періоду дії ліцензування та кількісних або інших обмежень щодо кожного товару.

Довідково: на сьогодні переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2023 рік затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 року № 1466.

Звертаємо увагу, що випуск у відповідний митний режим товарів, експорт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню, здійснюється митними органами на підставі відповідної ліцензії, отриманої від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, з використанням механізму «єдиного вікна» відповідно до Митного кодексу України.

У разі застосування захисних заходів щодо захисту вітчизняного товаровиробника рішення про запровадження режиму ліцензування приймається Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі згідно із Законом України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну».

В цьому випадку квотування імпорту в Україну товарів, що є об’єктом спеціальних заходів, здійснюється шляхом видачі Мінекономіки спеціальних ліцензій. Випуск у вільний обіг на митній території України товару, який є об’єктом спеціальних заходів, здійснюється митним органом на підставі спеціальної ліцензії, отриманої від Мінекономіки з використанням механізму «єдиного вікна» відповідно до Митного кодексу України.

Довідково: дивись Рішення Комісії від 02.07.2018 № СП-391/2018/4411-05 «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну кислоти сірчаної та олеуму незалежно від країни походження та експорту», від 27.08.2021 № СП-500/2021/4411-03 та від 02.11.2022 № СП-539/2022/441-01.

Пропонуємо при плануванні зовнішньоекономічних операцій обов’язково ознайомитись з приписами зазначених нормативно-правових актів.