Митні платежі

Інформація для врахування при опрацюванні митними органами заяв платників податків про повернення з бюджету помилково та/або надміру сплачених митних та інших платежів поточної інформації щодо наявності/відсутності у заявника податкового боргу, отриманої від територіального органу Державної податкової служби України

Державна митна служба України повідомляє про підписання між Державною податковою службою України (далі – ДПС) та Держмитслужбою Протоколу № 4 та Протоколу № 5 про надання регламентованого доступу до інформаційних систем ДПС до Порядку взаємодії інформаційних систем ДПС та Держмитслужби щодо обміну інформацією, необхідною для адміністрування податків, зборів та інших обов'язкових платежів, здійснення контрольних процедур щодо дотримання податкового та митного законодавства, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.06.2020 № 286.

Зазначене дасть можливість використовувати дані інформаційно-телекомунікаційної системи «Податковий блок» (Протокол № 4) ДПС при опрацюванні митними органами заяв платників податків про повернення з бюджету помилково та/або надміру сплачених митних та інших платежів відповідно до статті 43 Податкового кодексу України. 

Враховуючи викладене, до врегулювання питання щодо актуалізації інформації в АСМО «Інспектор» та отримання посадовими особами митниць регламентованого доступу до баз даних інформаційно-телекомунікаційної системи «Податковий блок» ДПС митним органам при опрацюванні заяв платників податків про повернення з бюджету помилково та/або надміру сплачених митних та інших платежів керуватись поточною інформацією щодо наявності/відсутності у заявника податкового боргу, отриманою від територіального органу ДПС (довідка, лист). 

ДОВІДКОВА ТАБЛИЦЯ ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ ТОВАРІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ОБРАНОГО МИТНОГО РЕЖИМУ


МКУ – Митний  кодекс України від 13 березня 2012 року  № 4495-VI зі змінами та доповненнями 
ПКУ – Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями  
ПДВ – податок на додану вартість


ІМПОРТ (випуск для вільного обігу) – це митний режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх митних платежів, встановлених законами України на імпорт цих товарів, та виконання усіх необхідних митних формальностей випускаються для вільного обігу на митній території України  (ст. 74 МКУ).

Мито

Ввізне мито нараховується та сплачується відповідно до ст.ст.  272 277, частини першої     ст.  286  МКУ при дотриманні умов та обмежень, встановлених главою 13 МКУ.

Ставки ввізного мита застосовуються відповідно до ст.  280  МКУ. 

Акцизний податок

Нараховується та сплачується відповідно до п.п.  213.1.3  п. 213.1  ст. 213 ПКУ.
Ставки акцизного податку застосовуються відповідно до ст.  215 ПКУ.
У разі ввезення маркованої підакцизної продукції на митну територію України податок сплачується під час придбання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання митної декларації (п.п. 222.2.2 п. 222.2  ст. 222 ПКУ). 

Податок на додану вартість

Нараховується та сплачується відповідно до п.п. в) п. 185.1 ст. 185 ПКУ з урахуванням положень ст. 191 ПКУ.
Ставки ПДВ застосовуються відповідно до ст. 193 ПКУ. 
РЕІМПОРТ  це митний режим, відповідно до якого товари, що були вивезені або оформлені для вивезення за межі митної території України, випускаються у вільний обіг на митній території України зі звільненням від сплати митних платежів, встановлених законами України на імпорт цих товарів, та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності  (ст. 77 МКУ)

Мито

Ввізне мито відповідно до п. 1 частини першої ст.  283  та  частини другої  ст.  286  МКУ  не сплачується при дотриманні вимог та обмежень, встановлених главою 14 МКУ. 

 

Акцизний податок

Відповідно до п.п.  213.3.3  п.  213.3
ст. 213 ПКУ не сплачується, якщо при цьому згідно із законом не справляється податок на додану вартість.
В інших випадках реімпорт підакцизних товарів (продукції) з-за меж митної території України здійснюється зі сплатою акцизного податку на загальних підставах.

Податок на додану вартість  

Відповідно до п.п.   206.3    ст.   206    ПКУ не сплачується, крім операцій із ввезення відповідно до п. 3 частини другої ст.   78    МКУ, що оподатковуються ПДВ на загальних підставах.  

ЕКСПОРТ (остаточне вивезення)  це митний режим, відповідно до якого українські товари випускаються для вільного обігу за межами митної території України без зобов'язань щодо їх зворотного ввезення (ст. 82 МКУ)

Мито

Вивізне мито нараховується і сплачується відповідно до ст.   273 ,  частини сьомої ст.  280  та  частини четвертої  ст.  286  МКУ.

Ставки вивізного мита на українські товари, що вивозяться за межі митної території України, встановлюються окремими законами.

Акцизний податок

Не сплачується відповідно до п.п . 213.2.1  п.  213.2  ст. 213 ПКУ. 

Податок на додану вартість

Не сплачується відповідно до 
п.п. а) п.п. 195.1.1 п.  195.1  ст. 195 ПКУ.                   

РЕЕКСПОРТ  це митний режим, відповідно до якого товари, що були раніше ввезені на митну територію України або на територію вільної митної зони, вивозяться за межі митної території України без сплати вивізного мита та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ст. 85 МКУ)

Мито

Вивізне мито не сплачується відповідно до п. 2 частини першої 
ст.  283  та абзацу першого  частини п’ятої   ст.  286  МКУ, при дотриманні вимог та обмежень, встановлених главою 16 МКУ. 

Акцизний податок

Не сплачується відповідно до п.п. 213.2.1 п. 213.2 ст. 213 ПКУ.

Податок на додану вартість

Не сплачується відповідально до
п.п. б) п.п. 195.1.1 п.  195.1   ст. 195 ПКУ. ТРАНЗИТ  це митний режим, відповідно до якого товари та/або транспортні засоби комерційного призначення переміщуються під митним контролем між двома контролюючими органами або в межах зони діяльності одного такого органу без будь-якого використання цих товарів, без сплати митних платежів та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ст. 90 МКУ) 

Мито

Не підлягають оподаткуванню митом, якщо інше не передбачено законом, при дотриманні вимог та обмежень, встановлених главою 17 МКУ згідно з  частиною шостою   
ст.  286  МКУ.  

Акцизний податок

Не підлягають оподаткуванню акцизним податком відповідно до п.п.  213.3.3  п.  213.3    ст. 213  ПКУ. 

Податок на додану вартість

Не підлягають оподаткуванню ПДВ відповідно до п.    206.6    ст.    206    ПКУ. 

*  Відповідно до ст. 3 Закону України «Про транзит вантажів» свобода транзиту вантажів забезпечується шляхом звільнення від сплати будь-яких інших платежів, крім єдиного збору, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України (далі – єдиний збір).

Єдиний збір нараховується та сплачується відповідно до Закону України «Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України», за ставками, визначеними в ст. 5 цього Закону, та в порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон» 
від 24.10.2002 № 1569. 

ТИМЧАСОВЕ ВВЕЗЕННЯ  це митний режим, відповідно до якого іноземні товари, транспортні засоби комерційного призначення ввозяться для конкретних цілей на митну територію України з умовним повним або частковим звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності і підлягають реекспорту до завершення встановленого строку без будь-яких змін, за винятком звичайного зносу в результаті їх використання  (ст. 103 МКУ) 


ТИМЧАСОВЕ ВИВЕЗЕННЯ    це митний режим, відповідно до якого українські товари або транспортні засоби комерційного призначення вивозяться за межі митної території України з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності і підлягають реімпорту до завершення встановленого строку без будь-яких змін, за винятком звичайного зносу в результаті їх використання 
(ст. 113 МКУ) 

Мито

Вивізне мито відповідно до   частини восьмої  ст.  286  МКУ не сплачується при дотриманні вимог та обмежень, встановлених главою 19 МКУ. 

Акцизний податок

Не сплачується відповідно до п.п. 213.2.1    п.  213.2  ст. 213 ПКУ.  


Податок на додану вартість  

Згідно з п.   206.8   ст.   206   ПКУ не сплачується за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 19 МКУ.  


МИТНИЙ СКЛАД  це митний режим, відповідно до якого іноземні або українські товари зберігаються під митним контролем із умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ст. 121 МКУ) 

Мито

Ввізне мито не сплачується згідно з п. 1 частини першої ст. 284 МКУ та частини дев’ятої ст. 286 МКУ застосовується умовне повне звільнення від оподаткування ввізним митом при дотриманні вимог та обмежень, встановлених главою 20 МКУ.  
Вивізне мито не сплачується відповідно до  ст. 121 МКУ. 

Акцизний податок

Вивізне мито не сплачується відповідно до  ст. 121 МКУ. 

Податок на додану вартість

Згідно з п.  206.9  ст.  206  ПКУ не сплачується за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 20 МКУ.  

ВІЛЬНА МИТНА ЗОНА  це митний режим, відповідно до якого іноземні товари ввозяться на територію вільної митної зони та вивозяться з цієї території за межі митної території України із звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, а українські товари ввозяться на територію вільної митної зони із оподаткуванням митними платежами та застосуванням заходів нетарифного регулювання  (ст. 130 МКУ)

Мито

Ввізне мито відповідно до частини другої ст . 132,  п. 1) частини першої ст. 284  та   частини десятої    ст.   286    МКУ не сплачується з іноземних товарів, при дотриманні вимог та обмежень, встановлених главою 21 МКУ.                      

Вивізне мито відповідно до частини першої ст.  132  МКУ з українських товарів сплачується за ставками як при експорті товарів. 

Акцизний податок

Не сплачується з товарів, що ввозяться з-за меж митної території України відповідно до 
п.п.  213.3.3  п.  213.3  ст. 213 ПКУ.  

Не сплачується з товарів, що вивозяться з митної території на територію вільної митної зони відповідно до  п.п.  213.2.1  п.  213.2  ст. 213 ПКУ.  Податок на додану вартість

Не сплачується з товарів, що ввозяться з-за меж митної території України на територію вільної митної зони  відповідно до п.п.  206.10.2
п.  206.10   ст.  206  ПКУ за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 21 МКУ.   

Не сплачується з товарів, що вивозяться з митної території України на територію вільної митної зони відповідно до п.п.  206.10.1  п.  206.10  ст.  206  ПКУ.  

БЕЗМИТНА ТОРГІВЛЯ  це митний режим, відповідно до якого товари, не призначені для вільного обігу на митній території України, знаходяться та реалізуються для вивезення за межі митної території України під митним контролем у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, відкритих для міжнародного сполучення, та на повітряних, водних або залізничних транспортних засобах комерційного призначення, що виконують міжнародні рейси, з умовним звільненням від оподаткування митними платежами, установленими на імпорт та експорт таких товарів, та без застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі видів контролю, зазначених у частині першій ст. 319 МКУ   (ст. 140 МКУ)

Мито

Ввізне мито відповідно до частини третьої ст.  141  та  частини одинадцятої  ст.  286  МКУ не сплачується з іноземних товарів при дотриманні вимог та обмежень, встановлених главою 22 МКУ. 

Вивізне мито відповідно до частини четвертої ст.   141  МКУ з українських товарів нараховується та сплачується за ставками як при експорті товарів.

Акцизний податок

Не сплачується з товарів, що ввозяться з-за меж митної території України в магазин безмитної торгівлі відповідно до п.п.  213.3.3   
п.  213.3  ст. 213 ПКУ.  

Не сплачується з товарів, що вивозяться з митної території України в магазин безмитної торгівлі відповідно до  п.п.  213.2.1  п.  213.2 
ст. 213 ПКУ.  

Податок на додану вартість

Не сплачується з товарів, що ввозяться з-за меж митної території України в магазин безмитної торгівлі відповідно до п.п.  206.11.
п. 206.11  ст.  206  ПКУ за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 22 МКУ. 

Не сплачується з товарів, що вивозяться з митної території 
України в магазин безмитної торгівлі відповідно до  п.п.  206.11.2  п.  206.11  ст.  206  ПКУ.

ПЕРЕРОБКА НА МИТНІЙ ТЕРИТОРІЇ  це митний режим, відповідно до якого іноземні товари піддаються у встановленому законодавством порядку переробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, за умови подальшого реекспорту продуктів переробки  (ст. 147 МКУ)

Мито

Ввізне мито не сплачується відповідно до п. 1) частини першої ст.  284  та  частини дванадцятої  ст.  286  МКУ при дотриманні вимог та обмежень, встановлених 
главою 23 МКУ. 

Акцизний податок

Не сплачується відповідно до п.п.  213.3.3 п.  213.3  ст. 213 ПКУ.  


Податок на додану вартість  

Не сплачується відповідно до п.   206.12   ст.   206   ПКУ за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 23МКУ. 

**Мито

Відповідно до ст.  168  та  частини тринадцятої  ст.  286  МКУ до продуктів переробки товарів, поміщених у митний режим переробки за межами митної території, зазначених у частині другій ст.  168  МКУ, що в межах визначеного строку повертаються в Україну, застосовується умовне повне звільнення від оподаткування ввізним митом. 

Відповідно до ст.  168  та  частини тринадцятої  ст.  286  МКУ до продуктів переробки (крім зазначених у частині другій ст. 168 МКУ) застосовується часткове звільнення від оподаткування ввізним митом, відповідно до якого сплаті підлягає позитивна різниця між сумою ввізного мита, нарахованого на продукти переробки, та сумою ввізного мита, яка  підлягала б сплаті в разі імпорту відповідних товарів, що були вивезені за межі митної території України для переробки. 


**Акцизний податок

Нараховується та сплачується відповідно до п.п.  213.1.3   п.  213.1 та п.п.  213.3.3   п.  213.3 
ст. 213 ПКУ з товарів та за ставками, визначеними у ст.  215 ПКУ.  **Податок на додану вартість  

Згідно з п.п.    206.2.2    п.    206.2  
ст.    206    ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ товари, що були поміщені в митний режим переробки за межами митної території України та в межах визначеного МКУ строку повертаються на митну територію України:  

- у тому самому стані, в якому вони були вивезені за межі митної території України з дотриманням умов, встановлених МКУ;  

- у відремонтованому вигляді, якщо ремонт проведене в рамках гарантійних зобов   ’   язань.   

Згідно з п.п.    206.2.3    п.    206.2  
ст.    206    ПКУ  часткове звільнення від оподаткування ПДВ застосовується до операцій із ввезення товарів, що були поміщені у митний режим переробки за межами митної території України (крім зазначених у п.п.    206.2.2    п.    206.2    ст.    206    ПКУ) та в межах визначеного МКУ строку повертаються на митну територію України.         Сплаті підлягає позитивна різниця між сумами ПДВ, розрахованими виходячи із бази оподаткування продуктів переробки та бази оподаткування товарів, вивезених за межі митної території України для переробки, визначеними за правилами, встановленими п.    190.1    ст.    190    ПКУ. 

** Повернення товарів після поміщення у митний режим переробки за межами митної території 


ЗНИЩЕННЯ АБО РУЙНУВАННЯ  це митний режим, відповідно до якого іноземні товари під митним контролем знищуються або приводяться у стан, який виключає можливість їх використання, з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами, установленими на імпорт цих товарів, та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ст. 175 МКУ)


ВІДМОВА НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВИ  це митний режим, відповідно до якого власник відмовляється від іноземних товарів на користь держави без будь-яких умов на свою користь  (ст. 183 МКУ)