Навчальні матеріали ВІ-системи

     Що таке модуль ВІ аналітики Товарообіг

     Модуль ВІ аналітики Товарообі - це частина єдиної інтерактивної системи візуалізації даних зовнішньої торгівлі України. Інструмент був створений для аналізу, дослідження та моніторингу даних отриманих у результаті роботи Держмитслужби.

     ВІ система дає можливість як загального огляду статистичної інформації за обраними     Вимірами та Показниками, так і детального аналізу з заглибленням до місяців, підкатегорій УКТЗЕД, режимів, митних постів тощо. 

     Модуль ВІ аналітики Товарообіг доступний усім користувачам мережі інтернет у будь-який час незалежно від географічного розташування. Дані в системі оновлюються щомісячно на перше число календарного місяця.

     З чого складається модуль ВІ аналітики Товарообіг

     Інформаційна панель— область листа, що відображає загальну інформацією про систему й дає користувачу можливість приховати Меню листів та написати повідомлення до команди підтримки ВІ-системи.

     Панель фільтраці — область листа, що дозволяє знаходити необхідні характеристики для фільтрації чи швидкого оперування з уже обраними вибірками:  

     • Інтелектуальний пошук — дозволяє шукати елементи в додатку за введеними ключовими характеристиками;

     • Крок назад та крок уперед — дозволяє перейти в попередній чи наступний, після попереднього, стан вибірки;

     • Очистити від усіх вибірок — дозволяє видаляти одночасно всі вибірки окрім заблокованих;

     • Обрані фільтри — частина панелі фільтрації, де відображаються обрані користувачем вибірки;


     Меню фільтрації   область листа, де, залежно від тематики листа, виведені характеристики для створення вибірок чи зміни відображуваних елементів системи (мова, валюта, періоди) та в загальному відображаються розрізи доступні в системі за періодом, географією, класифікацією тощо.

     Меню листів — область листа, що надає можливість користувачу перейти до листів і зовнішніх сервісів доступних у системі ВІ аналітики Товарообіг.

     Робочий простір — основна область листа, на якій по тематиці зібрані таблиці та діаграми, що відображають згруповані дані по обраному аспекту теми та візуалізують їх найоптимальнішим способом відповідно до типу даних, цілей листа та кращого розуміння користувачем динамік і взаємозв’язків обраних Вимірів та Показників.

     Що таке Листи в модулі ВІ аналітики Товарообіг

     Лист — це структурна одиниця в системі ВІ аналітики на робочому просторі, якого відповідно до тематики відображаються дані, що групуються в таблиці, діаграми, фільтри та візуалізуються найбільш відповідним до типу відображуваних даних способом.

     Кожен лист має власний фокус та власний варіант донесення інформації до користувача, що допомагає краще побачити обрані характеристики з різних сторін. Завдяки чому створюється більше можливостей для широкого дослідження та детального аналізу даних.

     Які існують листи в модулі ВІ аналітики Товарообіг та як вони функціонують

     • Головна — відображає ключові макропоказники митної статистики зовнішньої торгівлі України по Експорті та Імпорту, що були виконані за участі Державної митної служби України, їх сумі Товарообігу та різниці Сальдо.

     • Платежі — відображає показники та складові імпорту, що приносять надходження в державний бюджет: Надходження від Імпорту, базу з якої дане надходження нараховувалось — Оподаткований імпорт, їх співвідношення — Податкове навантаження та його складові Мито, Акциз, ПДВ. Усі Показники листа  Головна  та  Платежі  відображають порівняння двох обраних періодів: року, кварталу чи кварталів, місяця чи місяців з урахуванням інших активних фільтрів у системі. Початковими значеннями, що порівнюються є поточний рік та попередній рік за аналогічний періоду.  

     • Країни: Імпорт-Експорт — відображає показники Товарообігу, Імпорт, Експорт та Сальдо із деталізацією по країнах Експорту та Імпорту.

     • Країни: Сальдо — відображає показники Товарообігу, а саме Сальдо, з деталізацією по країнах.  Мапа на листах  Країни: Імпорт-Експорт  та  Країни: Сальдо  відображає лише ті країни, у яких є значення відповідно до Показників товарообігу. Яскравість кольору забарвлення країни відповідає рівню Показника, який відображається на діаграмі.

     • Товарообіг у розрізі — відображає характеристики Товарообігу за обраними Вимірами та Показниками. Лист дає можливість побачити частку, динаміку та порівняння обраних Показників.

     • Рейтинги — відображає дані за обраною кількістю «ТОП N» від найбільшого до найменшого та від найменшого до найбільшого відповідно.

     • Довільне порівняння — відображає грошову зміну чи зміну в обсягах обраних Базових та Порівнюваних Вимірах та Показниках. Лист дає можливість порівняти абсолютно різні характеристики обраних Вимірів і Показників та побачити відхилення досліджуваних значень, перейти до виокремлення додаткових одиниць вимірів товарів та їх порівнянь.  Лист дає можливість одночасного вибору різних станів обраних об’єктів, тому при подальшому дослідженні варто це пам’ятати та завчасно очищати зроблену вибірку.

     • Товарообіг у розрізі: УКТЗЕД — відображає Товарообіг та Обсяги за обраними одиницями по УКТЗЕД. Лист дає можливість розкрити код УКТЗЕД від другого до десятого знаку та відобразити їх обсяги в додаткових одиницях виміру.

     • Аналітичні розрізи митної вартості — відображає статистичні характеристики митної вартості по обраним розрізам. Лист дає можливість переглянути Виміри з акцентом на статистичних деталях, таких як: динаміка, інтервали, середні, мінімальні, максимальні, квартилі.

     • Показники клієнтоорієнтованості — відображає перехід до окремого модулю ВІ аналітики Клієнтоорієнтованість.

     Що таке Виміри та Показники в модулі ВІ аналітики Товарообіг

     Вимір — це характеристика для порівняння, розріз відповідно до якого класифікується, групується та відображається інформація на об’єктах листа.

     Показник — це кількісне наповнення Виміру, те за чим він відображається та ранжується на об’єктах листа.

     Якщо Вимір — це Що, то Показник — це Скільки.


     У модулі ВІ аналітики представлено двадцять три Показники, до яких відносяться:

     • Базові Показники — Товарообіг, Експорт, Імпорт, Сальдо, Оподаткований імпорт, Надходження від імпорту, Податкове навантаження, Мито, Акциз та ПДВ, які мають розширену деталізацію та окрему візуалізацію.

     • Загальні Показники — Кількість декларацій, Вага нетто, кг, Обсяг оподатковуваного імпорту, кг, Податкове навантаження на кг.

     • Статистичні Показники — Мінімальна митна вартість, Середня митна вартість. Максимальна митна вартість, 25 % Перцентіль митної вартості, 50 % Перцентіль митної вартості, 75 % Перцентіль митної вартості, Надходження від імпорту на одиницю товару, Середня митна вартість за категорією ВАС за 1 кг, Середній рівень митної вартості (без товарів ПЕК) за 1 к.

     Кожен Базовий Показник має додаткову деталізацію у вигляді значення показника за поточний період, за попередні період, відносну та абсолютну зміну показника за обраний період, спарклайн на відповідних Листах ВІ-системи.

     Шістнадцять Вимірів, а саме:

     • Регіональні Виміри — Країна-партнер, Регіон-партнер, Країна походження товару.

     • Митні Виміри — Митниця, Митний режим, Митний пост.

     • Виміри УКТЗЕД — Група, Позиція, Підпозиція, Категорія, Підкатегорія.

     • Часові Виміри — Рік, Квартал, Місяць, Рік-квартал, Рік-місяць.

     Двадцять одна одиниця виміру Обсягів.

     Як використовувати модуль ВІ аналітики Товарообіг

     При практичному використанні модулю ВІ аналітики Товарообіг основний об’єм роботи буде припадати на правильне виокремлення шуканої інформації за допомогою вибірок і трансформації даних використовуючи Виміри та Показники. При переході між листами всі обрані фільтри зберігаються, тому, якщо не було знайдено необхідну характеристику для створення вибірки в даному листі при потребі її можна виокремити в іншому й подивитись на потрібну інформацію на листі, який висвітлює дані в потрібному ключі. Не потрібно забувати, що при оновленні сторінки всі вибірки будуть скинуті, а система буде приведена до початкового стану.

     Усі об’єкти в системі ВІ є інтерактивними та взаємопов’язаними, при налаштуванні вибірки сірим виділяються Виміри по яким відсутні дані в обраному розрізі. На об’єктах листа Робочого простору дані позиції не будуть відображатись. При одночасному виборі не пов’язаних характеристик обирається лише остання, а не всі разом, так як результатом одночасного застосування несумісних даних буде пустота.

     Для більш зручної роботи з вибірками відфільтровані елементи на панелі фільтрації можна зафіксувати використавши значок замку, що не дасть їх закрити до моменту зняття фіксування. Також для швидшої вибірки можливо застосувати загальний вибір інших Обрати все, Обрати можливі, Обрати альтернативні, Обрати виключені значення зі списку.

     Порядок таблиці може бути змінений за допомогою декількох функціональних можливостей системи ВІ аналітики:

     • Стовпці в таблицях можуть бути переміщені між собою місцями, що дозволить сформувати порядок необхідний користувачу. Для цього потрібно обрати назву стовпця та перенести її на необхідне місце.

     • Три крапки з правого боку таблиці означають, що не всі стовпці на даний момент виведені на екран. Для того щоби їх відобразити в інтерфейсі системи потрібно натиснути на три крапки та перенести з нижньої сірої зони назви стовпці, які потрібно відобразити.

     • Усі значення в таблиці можуть бути відсортовані за алфавітом від А до Я (на англійській мові від A до Z) та навпаки, або від найбільшого до найменшого значення й навпаки при виборі числових характеристик. Для виконання сортування необхідно натиснути на назві стовпця.

     При необхідності будь-яка інформація з таблиць може бути завантажена на персональний пристрій у форматі xlsx за допомогою кнопок «Завантажити», що розташовані біля кожної таблиці у ВІ-системі.  

     Як швидко обирати необхідні параметри в модулі ВІ аналітики Товарообіг

     Задля виокремлення інформації по обраним характеристиками об’єкта в інтерактивному модулі ВІ існують такі функціональні можливості системи:

     • На Панелі фільтрації за допомогою інструменту Інтелектуальний пошук ввівши шукане значення;

     • У Меню фільтрації обравши необхідне значення фільтру для вибірки з випадаючого списку чи ввівши шукане в поле вводу інформації. Пошук працює за AND правилом, шукані значення можна вводити через пробіл;

     • На Робочому просторі обравши значення безпосередньо з об’єктів листа, таблиць та діаграм вибравши необхідні параметри за допомогою:

     1. Ласо — обвівши необхідну частину діаграми;

     2. Кола — визначивши радіус на мапі;

     3. Діапазону — обравши проміжок на осях діаграми (знизу та зліва);

     4. Назви — обравши елементи безпосередньо на об’єктах Робочого простору;


     Якщо область для виокремлення характеристик є невеликою користувач може застосувати функціонал розгортання та згортання діаграми на весь екран.

     Модуль ВІ аналітики Товарообіг перебуває в постійному покращенні функціоналу та доповненні новими Вимірами й Показниками, що дозволяє детальніше аналізувати і глибше зануритися в дані при їх дослідженні.

     Додаткові матеріали

     Ознайомитись про причини можливих розбіжностей даних між ВІ-системою та митною статистикою Держмитслужби можна за посиланням.

     Відео-інструкція по роботі з ВІ-системою

     Біай_інструкція